Nieuws

06.04
2018

Wet houdende diverse bepalingen inzake werk

Op 5 februari 2018 werd de wet van 15 januari 2018 houdende diverse bepalingen inzake werk in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

06.04
2018

Nieuwe opzeggingstermijnen tijdens de eerste zes maanden vanaf 1 mei 2018

Vorige week lieten wij u al weten dat de Kamer de relancewet had goedgekeurd. Intussen is de definitieve tekst van de wet betreffende de versterking van de economische groei en de sociale cohesie (de relancewet) in het Belgisch Staatsblad verschenen.

30.03
2018

Belangrijke wijzigingen aan de progressieve werkhervatting

Beperking duurtijd progressieve werkhervatting, aanpassing berekening ongeschiktheidsuitkeringen en aanpassing berekening uitkering bij werkverwijdering.

30.03
2018

Gevolgen van kanker kunnen een “handicap” uitmaken in de zin van de anti-discriminatiewetgeving

In een arrest van 20 februari 2018 oordeelde het Arbeidshof van Brussel dat kanker en de gevolgen hiervan volgens de anti-discriminatiewet een handicap kunnen vormen.

30.03
2018

Kamer keurt Relancewet goed

Het wetsvoorstel betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie, de “Relancewet”, werd op 22 maart 2018 goedgekeurd door de Kamer. Daarmee worden de laatste maatregelen van het zomerakkoord uitgevoerd.

28.03
2018

Uitbreiding van de flexi-jobs - handig overzicht

Het systeem van de flexi-jobs bestaat al langer in de horecasector. Omdat er in sommige andere sectoren ook behoefte is aan deze flexibele vorm van werken, wordt het systeem vanaf 1 januari 2018 uitgebreid. Lees verder >>

28.03
2018

Hebt u uw jaarlijkse afrekening arbeidsongevallen ontvangen en wenst u hierop te besparen?

Elke werkgever krijgt rond deze tijd van het jaar een afrekening van de polis ‘arbeidsongevallen’ in de bus.

Daarop zijn de uitbetaalde lonen en wedden vermeld, de Tarieven die door de verzekeringsmaatschappij worden toegepast, het voorschot dat werd betaald en het saldo dat moet betaald of verkregen worden.

23.03
2018

Moet u wakker liggen van GDPR (General Data Protection Regulation)?

Op 25 mei 2018 wordt de nieuwe Europese Privacywetgeving General Data Protection Regulation (GDPR) of Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Lees meer >

23.03
2018

Moet u gewaarborgd loon uitbetalen na een skiongeval?

In deze tijd zullen heel wat Belgen naar de sneeuw vertrekken of net terug zijn van een skivakantie. Misschien heeft één van uw werknemers ook een skivakantie achter de rug en is hij thuisgekomen met een gebroken arm of been.

De vraag die misschien bij u opkomt, is of u gewaarborgd loon verschuldigd bent indien een werknemer arbeidsongeschikt wordt ten gevolge van een skiongeval? Lees meer >

23.03
2018

Akkoord over mobiliteitsvergoeding en mobiliteitsbudget

Vorige week is er veel inkt gevloeid over het thema mobiliteit, namelijk de mobiliteitsvergoeding (ook wel bekend als cash for car) en het mobiliteitsbudget. Hieronder gaan we hier dieper op in. Lees meer >

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085 - 3570 Alken
011 31 23 41
011 31 45 67
Openingsuren

Sociaal Secretariaat
maandag - donderdag: 8u - 12u en 13u - 16u30
vrijdag: 8u - 12u en 13u - 15u

Externe Preventie
maandag - vrijdag: 8u - 12u en 13u - 16u30