Nieuws

02.03
2018

Vergeet uw werkgelegenheidsplan voor 45-plussers niet

Sedert 2013 moeten alle werkgevers met meer dan 20 werknemers een werkgelegenheidsplan voor 45-plussers opstellen. Dit plan moet maatregelen bevatten om de tewerkstelling van oudere werknemers te behouden of te bevorderen. Lees verder >>

28.02
2018

Taxshift: wat wijzigt er in 2018?

De taxshift heeft als doelstelling de koopkracht van de werknemers te verhogen en de competitiviteit van Belgische ondernemingen te versterken. Raadpleeg het beknopt overzicht van de voornaamste maatregelen voor 2018 >>

23.02
2018

Actieplan tegen sociale fraude 2018

Staatssecretaris voor bestrijding van sociale fraude, Philippe De Backer, heeft zijn actieplan voor het jaar 2018 voorgesteld. Lees verder >

23.02
2018

Correctie: Jaarverslag van de Interne dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk dienstjaar 2017

Ook al is het voortaan niet langer nodig dat u het verplichte jaarverslag van de Interne Dienst Preventie en Bescherming op het werk (IDPBW) opstuurt naar Toezicht Welzijn op het Werk moet het nog wel opgemaakt worden.

Lees verder >>

16.02
2018

Verbod van onderaanneming bij economische werkloosheid

Het gebrek aan werk wegens economische redenen is een oorzaak van de schorsing van de arbeidsovereenkomst, waarvoor tijdelijke werkloosheidsuitkeringen kunnen aangevraagd worden. Lees verder >>

16.02
2018

Geen recht op outplacement indien medisch ongeschikt

Wanneer een werknemer wordt ontslagen met betaling van een verbrekingsvergoeding van minstens 30 weken loon, dan is de werkgever verplicht om een ontslagpakket aan te bieden aan de ontslagen werknemer. Lees verder >>

09.02
2018

Verhoging vrijwillige overuren horeca

In het Belgisch Staatsblad is deze week de Wet houdende diverse bepalingen inzake werk verschenen. Eén van de maatregelen in deze wet, is de verhoging van de vrijwillige overuren van 100 naar 360 voor werkgevers in de horecasector die werken met een geregistreerd kassasysteem (hierna GKS). Lees verder >>

09.02
2018

RVA lanceert BreakatWork

De RVA heeft recent een nieuwe toepassing gelanceerd. Lees verder >>

09.02
2018

Nieuwe winstpremie vanaf 1 januari 2018

Sinds 2001 kan een werkgever zijn werknemers laten deelnemen in de winst of het kapitaal van de onderneming. Omdat dit systeem weinig succes kent, voert de regering een nieuwe winstpremie in waardoor de werkgever op een (para)fiscaal vriendelijke manier een deel van de winst van de onderneming in de vorm van een bonus kan toekennen aan al zijn werknemers. Lees verder >>

02.02
2018

Renteloze en goedkope leningen: referentierentevoeten voor 2017 gepubliceerd

Wanneer een werknemer een goedkope of renteloze lening krijgt van zijn werkgever, dan vormt dat fiscaal een belastbaar voordeel van alle aard. Lees verder >>

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085 - 3570 Alken
011 31 23 41
011 31 45 67
Openingsuren

Sociaal Secretariaat
maandag - donderdag: 8u - 12u en 13u - 16u30
vrijdag: 8u - 12u en 13u - 15u

Externe Preventie
maandag - vrijdag: 8u - 12u en 13u - 16u30