Nieuws

15.11
2019

Overgang van papieren systeem naar elektronisch platform Artist@Work bijna geregeld

Op 8 mei 2019 werd het elektronisch platform Artist@Work voor kunstenaars ingevoerd. Kunstenaars kunnen via deze applicatie een kunstenaarskaart, visum of zelfstandigheidsverklaring aanvragen, hernieuwen of een duplicaat ervan aanvragen.

08.11
2019

Loongrens betaald educatief verlof en Vlaams opleidingsverlof schooljaar 2019-2020

In het kader van het betaald educatief verlof of het Vlaams opleidingsverlof kan de werknemer die een opleiding volgt onder bepaalde voorwaarden op het werk afwezig blijven gedurende een aantal uren met behoud van zijn normaal loon.

08.11
2019

U moet een werknemer tijdelijk vervangen? Gebruik een vervangingsovereenkomst

Eén van uw werknemers laat u weten dat hij een zware operatie moet ondergaan. Zonder bijkomende complicaties zal hij 4 maanden afwezig zijn. In een dergelijke situatie kan het interessant zijn om een vervanger in dienst te nemen via een vervangingsovereenkomst.

08.11
2019

Vlaams regeerakkoord: invoering Vlaamse jobbonus

Op 30 september 2019 hebben de onderhandelaars van de Vlaamse Regering hun regeerakkoord voorgesteld voor de periode 2019-2024. Eén van de standpunten van de nieuwe Vlaamse Regering is dat “werken moet lonen”.

31.10
2019

Wenst u uw werknemers nog een extraatje te geven in december?

Met de eindejaarsperiode in aantocht, wil u uw werknemers misschien belonen met een extra geschenk of geschenkcheques. Waarop moet u letten opdat u deze geschenken vrij van RSZ en bedrijfsvoorheffing kan toekennen?

31.10
2019

Vlaamse Regering wijzigt doelgroepvermindering jongeren en ouderen vanaf 1 januari 2020

De Vlaamse Regering wil de doelgroepverminderingen voor jongeren en ouderen vanaf 1 januari 2020 aanpassen

31.10
2019

Welke invloed hebben afwezigheden tijdens de opzeggingstermijn?

Als een werkgever beslist om tot ontslag van een werknemer over te gaan, dan heeft hij de keuze tussen het laten uitwerken en het uitbetalen van de opzeggingstermijn. Indien de werkgever de opzeggingstermijn laat uitwerken, kan de werknemer gedurende deze termijn op bepaalde dagen afwezig zijn.

29.10
2019

Moeder, waarom slapen wij?

In de loop der jaren "verleren" we slapen. In de begindagen van ons bestaan slagen we er moeiteloos in om 16 tot 20 uur per dag in dromenland door te brengen. Eens we volwassen zijn, vinden we het moeilijk om nog maar enkele uren aan een stuk te slapen.

Slapenloosheid en slaapproblemen vormen in onze maatschappij een groot gezondheidsprobleem en dat ligt mee aan de basis van een aantal fundamentele gezondheidsproblemen.

 

 

25.10
2019

Vrijstelling BV overuren in PC 124: geen elektronische aanwezigheidsregistratie meer vereist

De bouwsector genoot reeds vóór 2019 van het verhoogd quotum van 180 overuren per werknemer per jaar waarvoor een gedeeltelijke vrijstelling van bedrijfsvoorheffing van toepassing is. Voorwaarde was dat voor de bijkomende 50 overuren een elektronische aanwezigheidsregistratie werd gebruikt. De fiscus kondigde aan dat deze aanwezigheidsregistratie in 2019 en 2020 niet meer geëist wordt.

25.10
2019

Laat al uw werknemers tijdig hun overuren recupereren

Presteert een werknemer overuren, dan moet u hem hiervoor inhaalrust laten opnemen. Door het opnemen van inhaalrust wordt de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur (meestal 38 uur) over de referteperiode gerespecteerd.

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085 - 3570 Alken
011 31 23 41
011 31 45 67
Openingsuren

Sociaal Secretariaat
maandag - donderdag: 8u - 12u en 13u - 16u30
vrijdag: 8u - 12u en 13u - 15u

Externe Preventie
maandag - vrijdag: 8u - 12u en 13u - 16u30