Nieuws

20.04
2023

Vanaf 1 mei 2023 verplichte algemene fietsvergoeding

De sociale partners binnen de Nationale Arbeidsraad hebben cao nr. 164 gesloten tot invoering van een algemene fietsvergoeding vanaf 1 mei 2023 voor werknemers die met de fiets naar het werk komen.

20.04
2023

Chocolatiers kunnen vanaf nu beroep doen op flexi-jobs

Zoals reeds werd gecommuniceerd, diende men op 9 februari 2023 een wetsvoorstel in om het toepassingsgebied van de flexi-jobarbeidsovereenkomst uit te breiden met het paritair comité voor de voedingsnijverheid (PC 118) met als hoofdactiviteit de detailhandel in de artisanale chocoladeproducten in gespecialiseerde winkels zoals omschreven in de NACE-code 47242.

20.04
2023

Enkele aandachtspunten over studentenarbeid

Aangezien de zomermaanden eraan komen en je misschien van plan bent studenten in dienst te nemen om bijvoorbeeld de afwezigheid van je vaste medewerkers op te vangen of omdat je voor een piekperiode staat, zetten we nog even de aandachtspunten van studentenarbeid op een rij.

13.04
2023

Nieuw bedrag kilometervergoeding vanaf 1 april 2023

Het bedrag van de kilometervergoeding dat een werkgever kan toekennen aan zijn werknemer, die zijn eigen vervoermiddel gebruikt om beroepsverplaatsingen te maken, wordt elk kwartaal herzien om zo te reageren op de schommelingen van de brandstofprijzen.

13.04
2023

Koopkrachtpremie: stand van zaken

Eind november 2022 bereikte de regering een akkoord over de loonmarge 2023-2024. In dit akkoord is een koopkrachtpremie voorzien voor werknemers van ondernemingen die tijdens de crisis goede resultaten hebben behaald. De ministerraad van 24 maart 2023 keurde in tweede lezing een voorontwerp van wet en twee ontwerpen van koninklijke besluiten goed over de toekenning van deze koopkrachtpremie.

13.04
2023

Communie kind: recht op klein verlet?

In deze periode komen er wellicht heel wat vragen rond het opnemen van klein verlet ter gelegenheid van de communie van het kind van één van je werknemers.

06.04
2023

Loonbonus cao nr. 90: verlies de deadline voor de indiening niet uit het oog!

Loonbonusplannen met een referteperiode van een volledig kalenderjaar moeten voor eind april worden ingediend.

06.04
2023

Binnenkort een verplichte registratie van opleidingen via de ‘Federal Learning Account’

Mogelijk komt er op termijn een bijkomende verplichting rond opleiding. De ministerraad keurde immers een voorontwerp goed betreffende de digitale toepassing ‘Federal Learning Account’.

06.04
2023

Sociale verkiezingen organiseren of niet? Enkele actiepunten voor de werkgevers

Sociale verkiezingen moeten worden georganiseerd door ondernemingen die 50 werknemers of meer tewerkstellen in een bepaalde referteperiode.

30.03
2023

Verplichtingen bij tijdelijke economische werkloosheid arbeiders

Sinds 1 januari 2023 zijn de “gewone” procedures voor tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen voor arbeiders opnieuw van toepassing.

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
GPS-adres: Stationsstraat 108
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op