Nieuws

08.02
2024

Renteloze en goedkope leningen: referentierentevoeten 2023 gekend

Wanneer een werknemer een goedkope of renteloze lening krijgt van zijn werkgever, vormt dat fiscaal een belastbaar voordeel van alle aard.

08.02
2024

Moet u vanaf 1 februari 2024 meer vervoerskosten betalen aan uw werknemer?

Naar jaarlijkse gewoonte heeft de NMBS de tarieven aangepast. Deze aanpassing is geldig vanaf 1 februari 2024 en heeft in sommige gevallen tot gevolg dat je ook meer moet betalen aan de werknemers als tussenkomst in hun vervoerskosten.

01.02
2024

Terugbetaling elektriciteit bedrijfswagen: verduidelijking Minister van Financiën

In een recent gepubliceerd antwoord op een parlementaire vraag, heeft de Minister van Financiën Vincent Van Peteghem bevestigd dat de voorwaarde dat de laadpaal ter beschikking moet worden gesteld door de werkgever, niet meer van toepassing is.

01.02
2024

Hoeveel mag een gepensioneerde in 2024 maximaal bijverdienen?

Gepensioneerden mogen onbeperkt bijverdienen vanaf het jaar waarin zij de leeftijd van 65 jaar bereiken of als zij bij de ingang van hun rustpensioen een loopbaan van 45 jaar kunnen aantonen. Voor andere gepensioneerden gelden er inkomensgrenzen.

01.02
2024

Grensoverschrijdend telewerk in Nederland: vaste inrichting

Tussen België en Nederland is op 23 november 2023 een overeenkomst gesloten over de interpretatie van het begrip ‘vaste inrichting’ bij grensoverschrijdend telewerk.

31.01
2024

De brede weersverzekering in 2024

De brede weersverzekering: nog steeds betaalbaar voor de fruitteler omwille van subsidiëring van de premie tot 2026. Als Fruitteler weet je ongetwijfeld dat je sinds deze Vlaamse legislatuur geacht wordt om jouw areaal privé te verzekeren via de Brede Weersverzekering, wanneer je beroep wil blijven doen op het rampenfonds voor schade aan openluchtteelten door ongunstige weersomstandigheden.

25.01
2024

Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing (BV) voor nacht-, ploegen- en volcontinu arbeid: denk aan de bijkomende verplichting vanaf 1 april 2024!

Sinds 1 april 2022 heeft de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor ploegen- en nachtarbeid een grondige hervorming ondergaan.

25.01
2024

Geen herwaardering aanvullende vergoeding SWT in 2023

Een werknemer die geniet van een stelsel van SWT ontvangt maandelijks een werkloosheidsuitkering van de RVA. Bovenop deze werkloosheidsuitkering ontvangt hij een aanvullende vergoeding van de werkgever of van het Sociaal Fonds.

25.01
2024

Denk aan het werkgelegenheidsplan voor 45-plussers!

Sedert 2013 moeten alle ondernemingen met meer dan 20 werknemers een werkgelegenheidsplan voor 45-plussers opstellen. Dit plan moet maatregelen bevatten om de tewerkstelling van oudere werknemers te behouden of te bevorderen.

18.01
2024

CO2-coëfficiënt nog niet gepubliceerd

Indien een werknemer zijn/haar bedrijfswagen ook privé mag gebruiken, ontstaat er een voordeel alle aard in hoofde van deze werknemer.

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
GPS-adres: Stationsstraat 108
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op