Nieuws

11.12
2015

Economische werkloosheid voor bedienden: referentiejaar voor ondernemingen in moeilijkheden wordt aangepast

De economische werkloosheid voor bedienden laat ondernemingen toe om gedurende een korte periode een verminderd productievolume te overbruggen in afwachting van een toename.

 

 

11.12
2015

Outplacement: overgangsregeling loopt af op 31 december 2015

Alle werknemers wiens arbeidsovereenkomst door de werkgever wordt beëindigd door middel van een opzeggingstermijn van minstens 30 weken of een vergoeding die gelijk is aan het lopend loon dat overeenstemt hetzij met de duur van de opzeggingstermijn van 30 weken, hetzij met het resterende gedeelte van de opzeggingstermijn, hebben recht op een outplacementbegeleiding volgens de algemene regeling (volgens de wet eenheidsstatuut).

03.12
2015

Wet diverse bepalingen inzake sociale zaken gepubliceerd

De wet houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken werd vorige week in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd waardoor de nieuwe maatregelen in de horecasector in werking treden vanaf 1 december 2015. Deze wet bevat tevens nog enkele andere bepalingen. Hieronder kan u een korte bespreking terugvinden van de voornaamste wijzigingen.

 

 

03.12
2015

Overuren en flexijobs in de horeca vanaf 1 december 2015

Een nieuw begrip “flexijob” wordt ingevoerd. Het gaat hier om een werknemer die bij één of meerdere andere werkgevers tewerkgesteld is voor een verhouding van minstens 4/5de van een voltijdse tewerkstelling en dit in het derde voorafgaande kwartaal aan de flexijob (het referentiekwartaal T-3).

 

 

01.12
2015

Doelgroepvermindering eerste werknemers wijzigt vanaf 2016

Een belangrijke maatregel uit het regeerakkoord over de taxshift betreft de aangekondigde wijzigingen van de RSZ-verminderingen voor eerste aanwervingen. Niettegenstaande we momenteel nog wachten op de publicatie van de definitieve wettekst, willen we u hierbij toch al een overzicht geven van de nieuwe regels die volgens de ontwerpteksten van toepassing zullen worden voor aanwervingen vanaf 1 januari 2016.

03.11
2015

RSZ waarschuwt voor valse betalingsuitnodigingen!

Er zijn vervalste brieven in omloop die werkgevers oproepen om geld te storten op een rekeningnummer dat niet toebehoort aan de RSZ. Dat blijkt uit klachten van verontruste werkgevers. Er kon tijdig worden ingegrepen: voor zover bekend zijn er nog geen betalingen op het rekeningnummer verricht.

03.11
2015

Taxshift: gevolgen voor uw onderneming

Op 10 oktober 2015 bereikte de Federale Regering een akkoord over de concrete maatregelen in het kader van de veelbesproken tax shift. Met de genomen maatregelen wil de regering de lasten voor de bedrijven doen dalen, de koopkracht van de werkenden verhogen en de competitiviteit van de economie doen stijgen.

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085 - 3570 Alken
011 31 23 41
011 31 45 67
Openingsuren

Sociaal Secretariaat
maandag - donderdag: 8u - 12u en 13u - 16u30
vrijdag: 8u - 12u en 13u - 15u

Externe Preventie
maandag - vrijdag: 8u - 12u en 13u - 16u30