Nieuws

14.04
2022

Mini-taxshift: vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing werken in onroerende staat – naleving RSZ-werfmelding

Sedert 1 april 2022 geldt, in navolging van de mini-taxshift, een bijkomende voorwaarde om deze vrijstelling te kunnen genieten.

14.04
2022

Aangifte verenigingswerk mogelijk sedert 7 april 2022!

Sedert 7 april 2022 is deze DIMONA-aangifte mogelijk.

14.04
2022

Mini-taxshift: afbouw bijzondere bijdrage sociale zekerheid

De bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid wordt geleidelijk aan afgebouwd en wordt uiteindelijk volledig afgeschaft.

07.04
2022

Gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen stijgt vanaf 1 april 2022

Met ingang van 1 april 2022 stijgt het gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen (GGMMI).

07.04
2022

Lagere bedrijfsvoorheffing op tijdelijke werkloosheidsuitkeringen nog tot eind juni 2022

Nog tot en met 30 juni 2022 zullen de uitkeringen tijdelijke werkloosheid onderworpen blijven aan 15% bedrijfsvoorheffing.

07.04
2022

Nieuwe structuur van de Inspectie Toezicht op de sociale wetten

Recent werd de structuur van de Arbeidsinspectie – Toezicht op de sociale wetten aangepast.

31.03
2022

Verlenging tijdelijke werkloosheid corona voor opvang kind

De tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona voor opvang van een kind wordt verlengd tot en met 30 juni 2022.

31.03
2022

Fiscale forfaits binnenlandse dienstreizen geïndexeerd vanaf 1 april 2022

Werknemers die zich in opdracht van hun werkgever verplaatsen binnen België kunnen hierbij kosten maken. Als werkgever mag u deze kosten forfaitair aan uw werknemers terugbetalen.

31.03
2022

Verruimde stagebonus voor leerlingen in Vlaanderen

Op 11 maart 2022 besliste de Vlaamse regering om de bestaande stagebonus voor de schooljaren 2021-2022 en 2022-2023 uit te breiden tot jongeren met een leercontract die ouder zijn dan 18 jaar.

24.03
2022

Geef de tijdelijke werkloosheid overmacht voor de oorlog in Oekraïne door onder de juiste code!

Indien u gebruik wil maken van deze vorm van tijdelijke werkloosheid overmacht, dan dient u dit op de prestatie-opgave te noteren onder de code 434 - WOO (werkloosheid overmacht oorlog).

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
GPS-adres: Stationsstraat 108
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op