Nieuws

14.07
2017

Voorstel voor statuut van gelegenheidsarbeid in de begrafenissector

In de sector voor de begrafenisondernemingen (PC 320) hebben heel wat werknemers zeer beperkte en onregelmatige prestaties. De sector is bovendien gevoelig voor sociale fraude, schijnzelfstandigheid, illegale terbeschikkingstellingen,… Staatssecretaris voor bestrijding van de sociale fraude Philippe De Backer heeft nu een plan voor eerlijke concurrentie in de begrafenissector voorgesteld. Lees meer >>

14.07
2017

Ook alternerende leerlingen kunnen voortaan studentenarbeid doen

Met ingang van 1 juli 2017 kunnen jongeren die leren en werken in een systeem van alternerend leren onder bepaalde voorwaarden ook studentenarbeid verrichten. Lees meer >>

10.07
2017

CLB ICT & Hosting - Innovator in ICT

Op zoek naar een betrouwbare en innovatieve ICT-partner? CLB ICT & Hosting maakt uw omgeving minder complex en laat u elke dag efficiënter werken. Lees verder...

30.06
2017

Forfaitaire kilometervergoeding wordt aangepast vanaf 1 juli 2017

De forfaitaire kilometervergoeding bedraagt vanaf 1 juli 2017 tot en met 30 juni 2018 € 0,3460 per kilometer.

30.06
2017

Loopbaansparen

Werknemers zullen in de toekomst “tijd” kunnen opsparen om die later tijdens de duur van hun dienstbetrekking als verlof op te nemen.

23.06
2017

Registreer alle opleidingen die uw werknemers volgen!

De wet werkbaar en wendbaar werk voorziet een nieuwe interprofessionele doelstelling van gemiddeld 5 dagen opleiding per jaar per voltijds equivalent. Dit betekent evenwel niet dat elke werknemer onmiddellijk en individueel recht heeft op 5 dagen vorming per jaar!

23.06
2017

Tijdelijk werkloos wegens de hitte?

Door de extreem hoge temperaturen kunnen uw arbeiders mogelijk niet werken. Onder bepaalde voorwaarden kan u dan tijdelijke werkloosheid wegens slecht weer toepassen. Lees meer...

23.06
2017

Werkt u al met glijdende uurroosters? Zorg dan tijdig voor een aanpassing van uw arbeidsreglement

De wet werkbaar en wendbaar werk heeft sinds 1 februari 2017 een nieuw wettelijk kader ingevoerd voor glijdende uurroosters.

Ondernemingen die gebruik willen maken van dit nieuwe systeem van glijdende uurroosters moeten hierover de nodige bepalingen opnemen in hun arbeidsreglement.

23.06
2017

Hervorming van de werkgeversgroepering

Het systeem van de werkgeversgroepering bestaat al geruime tijd. Een werkgeversgroepering is een systeem waarbij meerdere ondernemingen zich kunnen groeperen en samen als één werkgever één of meerdere werknemers in dienst kunnen nemen. De wet werkbaar en wendbaar werk van 5 maart 2017 heeft een aantal wijzigingen aangebracht aan dit systeem >>

23.06
2017

Beveilig ook uw printers

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085 - 3570 Alken
011 31 23 41
011 31 45 67
Openingsuren

Sociaal Secretariaat
maandag - donderdag: 8u - 12u en 13u - 16u30
vrijdag: 8u - 12u en 13u - 15u

Externe Preventie
maandag - vrijdag: 8u - 12u en 13u - 16u30