Nieuws

07.09
2022

Alternatief verlonen: de bedrijfswagen (deel 1: benzine of dieselwagens en plug-in hybride voertuigen)

Nog steeds is de bedrijfswagen zeer populair als alternatieve verloningsvorm. Het ter beschikking stellen van een bedrijfswagen levert immers voordelen op voor
zowel de werkgever als de werknemer.

07.09
2022

Alternerend leren en werken: wijzigingen vanaf 1 september 2022

Sinds 1 september 2022 is het stelsel van alternerend leren in Vlaanderen op een aantal vlakken gewijzigd.

07.09
2022

Wijziging 80%-regel zelfstandige bedrijfsleiders en wettelijk pensioen zelfstandigen

Vorig jaar werd beslist om een belangrijke verbetering van de wettelijke pensioenen van zelfstandigen door te voeren.

07.09
2022

De low code revolutie bij ontwikkeling van applicaties

Er zijn twee uitdagingen die het voor de IT-sector tegenwoordig steeds moeilijker maken. Ontdek ze hier.

07.09
2022

Apenpokken en Corona: het ene virus is het andere niet

Zoals duidelijk zal worden: het ene virus is inderdaad het andere niet.

07.09
2022

Wat worden uw prioriteiten dit najaar?

Medewerkers vinden is voor veel zaakvoerders topprioriteit nummer 1 dit najaar. De zoektocht naar de snel inzetbare witte raaf is intussen door de meeste ondernemingen gestaakt. Het wordt dus de kunst om medewerkers te werven met de juiste attitude.

01.09
2022

Wijziging recht op werkloosheidsuitkeringen omwille van economische redenen

De wetgever heeft beslist om de toelaatbaarheidsvoorwaarde voor uitkeringen bij tijdelijke werkloosheid om economische redenen definitief af te schaffen.

01.09
2022

Nieuwe premie ‘knelpuntberoep’ en ‘interregionale mobiliteit’ vanaf 1 september 2022

Om langdurig werklozen aan te moedigen het werk te hervatten in een knelpuntberoep of in een ander gewest, maakt de regering het vanaf 1 september 2022 mogelijk om tijdelijk het loon van de nieuwe tewerkstelling te combineren met een gedeeltelijke uitkering.

01.09
2022

Vanaf 1 januari 2023 wordt een zaterdag niet meer als een werkdag beschouwd

Het nieuwe Burgerlijk Wetboek, dat op 1 juli 2022 werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, bepaalt dat een zaterdag vanaf 1 januari 2023 niet meer wordt beschouwd als een werkdag.

12.08
2022

Overschrijding van de spilindex in juli 2022

In juli 2022 werd de spilindex voor de overheidswedden en sociale uitkeringen opnieuw overschreden.

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
GPS-adres: Stationsstraat 108
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op