Nieuws

23.10
2020

Komt er een verlenging van de gelijkstelling van tijdelijke werkloosheid overmacht corona (WCC) voor vakantie?

De dagen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona werden reeds enige tijd geleden gelijkgesteld met gewerkte dagen voor de berekening van het vakantiegeld en de opbouw van vakantierechten. Deze gelijkstelling is onlangs verlengd tot en met 31 augustus 2020. Of er vanaf 1 september 2020 opnieuw een gelijkstelling komt, is nog onzeker.

23.10
2020

Extralegale kinderbijslag in het kader van een cafetariaplan is onderworpen aan sociale bijdragen

In een arrest van 25 maart 2019 sprak het Hof van Cassatie zich uit over de opname van extralegale kinderbijslag in een cafetariaplan.

23.10
2020

Nieuwe coronamaatregelen vanaf 19 oktober 2020

Zondag 18 oktober 2020 was het nieuwe ministerieel besluit houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken klaar. De hierin bepaalde maatregelen gelden vanaf maandag 19 oktober 2020 tot en met donderdag 19 november 2020.

16.10
2020

Corona: tijdelijke werkloosheid overmacht bij quarantaine of opvang kind: bezorg ons tijdig de nodige attesten!

Indien u wenst dat CLB de elektronische melding tijdelijke werkloosheid wegens overmacht aan de RVA voor u doet, is het van belang dat u ons het quarantaineattest of het attest sluiting corona zo snel mogelijk overmaakt.

16.10
2020

Cao nr. 103/5: coronaloopbaanonderbrekingen geneutraliseerd voor opname tijdskrediet

De cao nr.103/5 maakt de overstap vanuit het stelsel van corona-tijdskrediet, de corona-landingsbanen en het corona-ouderschapsverlof naar het stelsel van tijdskrediet waarin de cao nr. 103 voorziet mogelijk.

16.10
2020

Het federaal regeerakkoord: welke bepalingen zijn van belang voor u?

Het nieuwe regeerakkoord bevat heel wat uiteenlopende maatregelen, plannen en doelstellingen die de komende tijd nog verder geconcretiseerd moeten worden in wetgevende teksten.

15.10
2020

15/10/2020: Onderbrekingen van de verbinding via itsme®

In de periode van donderdag 15 tot en met zondag 18 oktober 2020 worden onderhoudswerkzaamheden aan de verbinding via itsme® uitgevoerd:

14.10
2020

Corona update: vraag het Vlaams Beschermingsmechanisme aan

Door de verstrengde coronamaatregelen van 29 juli hadden sommige bedrijven een omzetdaling in de maanden augustus en september 2020 ten opzichte van diezelfde periode in 2019. Om de bedrijven met een omzetdaling van minstens 60% financieel te ondersteunen, werd het Vlaamse beschermingsmechanisme in het leven geroepen. Deze omzetdaling moet het direct of indirect gevolg zijn van de coronamaatregelen.

12.10
2020

Corona: vrijstellingen voor grensarbeiders?

Het aantal positieve testen op COVID-19 blijft stijgen. Gevolg? Steeds meer en meer gebieden kleuren rood.

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
GPS-adres: Stationsstraat 108
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op