Nieuws

05.03
2021

Fiscus geeft nieuwe richtlijnen over de tussenkomst van de werkgever voor thuiswerk

De fiscus publiceerde op vrijdag 26 februari 2021 een nieuwe circulaire over de tussenkomst van de werkgever in de kosten voor thuiswerk.

05.03
2021

De brede weersverzekering landbouw: zeker en vast noodzakelijk!

Als landbouwer weet u ongetwijfeld dat de vorige Vlaamse regering heeft beslist dat sinds 2020 het Rampenfonds geen openluchtteeltschade door ongunstige weersomstandigheden meer vergoedt. BEHALVE…wanneer u een brede weersverzekering heeft. Dan kan u wel nog beroep doen op het Rampenfonds. Daarenboven wordt uw premie in de brede weersverzekering gesubsidieerd.

Sluit uw verzekering af vóór 19/03/2021. Wij helpen u graag!

05.03
2021

Professionaliseer de ICT van uw bedrijf

Bij Behind Your Business ontzorgen we bedrijven op gebied van ICT. Zo kunnen we een objectieve audit uitvoeren van uw IT landschap en u begeleiden bij het opstellen van een stappenplan voor de toekomst. Dit zorgt niet alleen voor optimalisaties, maar vaak ook voor besparingen op uw factuur!

05.03
2021

Alle hens aan dek!

Zoiets moet de overheid gedacht hebben toen ze kort na nieuwjaar een Koninklijk Besluit maakte waarbij ze de arbeidsartsen meer inschakelde in de aanpak van de Coronacrisis.

05.03
2021

Waarom er nog meer ingezet zal worden op de opleidingsplicht van werkgevers

De regering wil tegen 2030 een werkzaamheidsgraad van 80% te bereiken. Daarom zal men, in overleg met de sociale partners en de deelstaten, de komende jaren extra inzetten op vorming en opleiding van werknemers doorheen hun loopbaan.

04.03
2021

Vlaamse aanwervingsincentive voor langdurig werkzoekenden

Sinds 1 januari 2017 kunnen werkgevers die langdurig werkzoekenden aanwerven en tewerkstellen in het Vlaams Gewest genieten van een premie. Hierna vindt u een overzicht van de voornaamste bepalingen van deze maatregel. Lees verder >>

26.02
2021

Nieuwe Vlaamse regels betreffende arbeidsmigratie

Op 8 februari 2021 werd een besluit van de Vlaamse Regering met een aantal nieuwe regels inzake de tewerkstelling van buitenlandse werknemers in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

26.02
2021

Vlaamse ‘Brexit veerkrachtsubsidie’

Het Relanceplan Vlaamse Veerkracht van de Vlaamse Regering voorziet € 83 miljoen relancemiddelen om bedrijven te steunen die door de gevolgen van de Brexit getroffen worden.

26.02
2021

Federale steunmaatregelen Brexit

Voor heel wat ondernemingen heeft de Brexit grote gevolgen, daarom heeft de regering voorzien in steunmaatregelen voor werkgevers met economische moeilijkheden door de Brexit.

19.02
2021

Vlaams beschermingsmechanisme 4 en 5

Op vrijdag 12 februari 2021 werd in het Belgisch Staatsblad het besluit van de Vlaamse Regering gepubliceerd betreffende het Vlaams Beschermingsmechanisme voor januari en februari 2021.

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
GPS-adres: Stationsstraat 108
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op