Nieuws

07.10
2016

Vervanging feestdagen nu al vastleggen voor 2017

Een feestdag die samenvalt met een zondag of een gewone inactiviteitsdag in de onderneming, moet vervangen worden door een andere dag waarop gewoonlijk wel gewerkt wordt. Een inactiviteitsdag is een dag waarop de voltijdse werknemers in uw onderneming niet moeten werken. Lees hier verder...

07.10
2016

Collectief verlof voor 2017 best nu al vastleggen

Naast de feestdagen kan ook de jaarlijkse vakantie collectief worden vastgelegd op het niveau van het paritair comité of op ondernemingsniveau. Lees verder...

04.10
2016

Vanaf 1 oktober 2016 kan u de lonen niet meer in cash uitbetalen, tenzij …

Wij lieten u de voorbije weken reeds meermaals weten dat met ingang van 1 oktober 2016 de lonen van de werknemers enkel nog op digitale wijze, dus via bankoverschrijving, circulaire cheque of postassignatie betaald kunnen worden. Lees hier verder...

24.09
2016

Personeel tewerkstellen op de Open Bedrijvendag van 2 oktober 2016

De eerste zondag van oktober is het weer Open Bedrijvendag! Deze dag geeft u de gelegenheid om uw bedrijf in de kijker te zetten. Indien u daarvoor hulp nodig heeft van uw personeel, moet u rekening houden met de regels van zondagsarbeid, overuren en inhaalrust.

21.09
2016

Regelgeving betreffende de bescherming van jongeren op het werk en de stagiairs gewijzigd

De jongeren genieten een bijzondere bescherming wanneer zij arbeid verrichten onder het gezag van een andere persoon. Deze maatregelen vindt men terug in het koninklijk besluit van 3 mei 1999 betreffende de bescherming van de jongeren op het werk. Lees verder...

15.09
2016

Slaapapneu en rijgeschiktheid

In het Belgisch Staatblad van 10 augustus 2016 verschenen er nieuwe regels in verband met de rijgeschiktheid van mensen met het slaapapneusyndroom. Alhoewel ze niet heel erg verschillen van wat al bestond is het nuttig het een en ander even op een rijtje te zetten.

23.08
2016

Griepvaccinaties 2016

Griep: beter voorkomen dan genezen

De griep, of influenza met zijn meer wetenschappelijke naam, is een acute luchtweginfectie die van mens tot mens wordt overgezet. De ziekte wordt veroorzaakt voor verschillende soorten griepvirussen. Het ene virus is al wat gevaarlijker dan het andere. Het vervelende van griepvirussen is, dat ze constant van samenstelling wisselen. Iedere griepseizoen (dat grofweg samenvalt met de winterperiode) wordt onze lichaam dus geconfronteerd met een nieuwe ‘vijand’.

22.08
2016

Wijziging KB's i.v.m. de bescherming van jongeren en stagiairs

Recent werden de KB’s ‘Bescherming van  jongeren’ en ‘Bescherming van stagiairs’ aangepast. Voorheen werd geen rekening gehouden met alternerend leren waardoor het toepassen van het KB niet altijd evident was. Ook de afwijkingen op werkzaamheden die jongeren niet mogen uitvoeren, werd bijgestuurd.

16.08
2016

Vlaamse Regering stemt in met uitbreiding van ‘zone in moeilijkheden’

Bedrijven die in een vooraf erkende steunzone gelegen zijn en investeringen doen met het oog op de creatie van nieuwe arbeidsplaatsen, krijgen onder bepaalde voorwaarden gedurende twee jaar 25% korting op de bedrijfsvoorheffing die ze inhouden op de lonen van de nieuwe werknemers.

16.08
2016

Combinatie gelegenheidsarbeid en studentenarbeid versoepeld

In het CLB weeknieuws nr. 236 van 9 juni 2016 lieten wij u weten dat de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit had goedgekeurd met bepalingen over de berekening van de sociale zekerheidsbijdragen voor gelegenheidswerknemers en over de combinatie van studentenarbeid en gelegenheidsarbeid.

Inmiddels is de definitieve tekst van het koninklijk besluit gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 26 juli 2016. Lees meer...

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085 - 3570 Alken
011 31 23 41
011 31 45 67
Openingsuren

Sociaal Secretariaat
maandag - donderdag: 8u - 12u en 13u - 16u30
vrijdag: 8u - 12u en 13u - 15u

Externe Preventie
maandag - vrijdag: 8u - 12u en 13u - 16u30