Nieuws

19.02
2021

Moet u ook een werkgelegenheidsplan voor 45-plussers opmaken?

Sedert 2013 moeten alle werkgevers met meer dan 20 werknemers een werkgelegenheidsplan voor 45-plussers opstellen.

19.02
2021

Corona: verlenging en uitbreiding van federale steunmaatregelen

Op vrijdag 12 februari 2021 heeft de federale regering beslist om de bestaande steunmaatregelen te verlengen en een aantal nieuwe steunmaatregelen toe te voegen.

15.02
2021

CAO 149 Telewerk

Telewerk is één van de belangrijke maatregelen die de regering nam in de strijd tegen het Covid-19-virus. De nationale arbeidsraad heeft op 26/01/2021 een wettelijk kader voor aanbevolen of verplicht telewerk opgericht. Lees verder >>

12.02
2021

Coronamaatregelen: een aantal versoepelingen op komst

Het overlegcomité besliste om een aantal maatregelen in de strijd tegen het coronavirus licht te versoepelen: zo mogen de kapsalons en andere niet-medische contactberoepen de deuren voorzichtig terug openen.

12.02
2021

Klein verlet voor COVID-19-vaccinatie?

De minister van werk Dermagne stelt voor om werknemers toe te laten zich tijdens de werkuren zonder loonverlies te laten vaccineren.

12.02
2021

Nieuwe fiscale bedragen 2021

De FOD Financiën heeft de geïndexeerde bedragen voor het inkomstenjaar 2021 (aanslagjaar 2022) bekend gemaakt.

11.02
2021

Covid-19 - Heropening van de kappers

Opgelet met legionella!

Door de verplichte sluiting van de kapsalons werden de wastafels lang niet gebruikt. Een (tijdelijke) stilstand en het nadien heropstarten van dergelijke installaties is een gekend risicomoment op groei en verspreiding van legionellakiemen. Daarom neemt u best een aantal voorzorgsmaatregelen in acht om gezondheidsrisico’s tot een minimum te beperken. Lees verder >>

09.02
2021

De verzekeringsmakelaar blijft met ruime voorsprong de nummer 1 bij de consument

Naar goede gewoonte publiceerde Assuralia haar onderzoek over het belang van de verschillende distributiekanalen voor verzekeringen in België. Uit de cijfers van 2019 blijkt dat iets meer dan de helft van de levens- en schadeverzekeringen werd afgesloten en beheerd door verzekeringsmakelaars (50,4%). De exclusieve netwerken en bankverzekeraars verwierven 29,4% marktaandeel, de directe verzekeraars 20,2% (waaronder e-commerce 0,2%).

05.02
2021

Nieuwe lijst knelpuntberoepen in Vlaanderen

De VDAB heeft de lijst voor knelpuntberoepen 2021 bekend gemaakt. Deze lijst vermeldt de beroepen waarvoor werkgevers moeilijk geschikt personeel vinden.

05.02
2021

Corona: toeslag voor langdurig tijdelijk werklozen officieel

In een vorig nieuwsbericht lieten we u reeds weten dat de RVA een toeslag zou betalen aan werknemers die langdurig tijdelijk werkloos zijn geweest in 2020.

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
GPS-adres: Stationsstraat 108
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op