Nieuws

21.06
2018

Netto overuren horeca nu ook voor studenten

Werknemers in de horeca kunnen onder bepaalde voorwaarden 300 netto overuren per jaar presteren (360 uren indien de werkgever gebruik maakt van de witte kassa). Lees verder >

21.06
2018

Nieuwe tool: Green@work

In de tuinbouwsector kan u als werkgever gedurende 65 dagen per jaar gelegenheidswerknemers tewerkstellen tegen een gunstig RSZ-tarief. Tot nu toe kon u zich alleen beroepen op het gelegenheidsformulier als controlemiddel om na te gaan hoeveel dagen de gelegenheidswerknemer reeds gewerkt had. Lees verder >

21.06
2018

Minister Muyters wil meer buitenlands talent naar Vlaanderen halen

De Vlaamse regering schaart zich achter de plannen van minister van Werk Philippe Muyters om meer buitenlands talent aan te trekken. Vandaag is dit al mogelijk, maar veel bedrijven ondervinden nog te veel drempels om de juiste mensen te vinden. Minister Muyters wil die drempels wegwerken met een aantal maatregelen. Lees verder >

15.06
2018

Opgelet met technische problemen bij dimona-aangifte via website RSZ

Indien er zich technische problemen voordoen bij een dimona-melding via de website van de RSZ dient de werkgever eerst en vooral enkele stappen te ondernemen. Als het probleem blijft aanhouden, dient de noodprocedure gevolgd te worden.

15.06
2018

Basiskennis bedrijfsbeheer niet meer nodig bij opstart nieuwe zaak

Als u met een zelfstandige activiteit wil beginnen, in hoofdberoep of in bijberoep, en daarvoor een ondernemingsnummer aanvraagt, dan moet u tot op vandaag in de meeste gevallen de basiskennis van bedrijfsbeheer bewijzen.

15.06
2018

Lagere starterslonen jongeren vanaf 1 juli 2018: uitstel?

In een vorig nieuwsbericht lieten we u reeds weten dat de regering lagere starterslonen wil mogelijk maken voor jongeren zonder werkervaring om op die manier de werkgelegenheidskansen voor jongeren te verhogen. In de relancewet die op 30 maart 2018 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd werd, werd hierover een regeling uitgewerkt.

08.06
2018

Wat met ziekte vóór of tijdens het verlof?

Met de verlofperiodes van uw werknemers in zicht, kan het zich voordoen dat een werknemer zich ziek meldt net vóór, tijdens of na zijn vakantie. Bent u in dat geval gewaarborgd loon verschuldigd aan de werknemer?

08.06
2018

Binnenkort start het WK voetbal: waarop moet u letten?

Op donderdag 14 juni 2018 wordt de aftrap voor het WK voetbal in Rusland gegeven. Als de voetbalgekte echt losbarst, zou dit ook gevolgen kunnen hebben voor de werking van uw onderneming.

08.06
2018

Optimalisering van de steun aan werkgevers die investeren in een zone in moeilijkheden

De ministerraad heeft op 1 juni 2018 op voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt in tweede lezing een voorontwerp van wet goedgekeurd over de optimalisering van de steun aan werkgevers die investeren in een zone in moeilijkheden.

01.06
2018

Ook uw studenten hebben recht op betaalde feestdagen

De reglementering over de betaalde feestdagen is ook van toepassing op de studenten die bij u werken. U bent dus verplicht om hen het loon te betalen voor de feestdagen die in de periode van hun tewerkstelling vallen.

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085 - 3570 Alken
011 31 23 41
011 31 45 67
Openingsuren

Sociaal Secretariaat
maandag - donderdag: 8u - 12u en 13u - 16u30
vrijdag: 8u - 12u en 13u - 15u

Externe Preventie
maandag - vrijdag: 8u - 12u en 13u - 16u30