Nieuws

03.05
2019

Heeft uw werknemer recht op klein verlet voor de communie van zijn kind?

Indien een kind van de werknemer of van de echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende partner zijn plechtige communie doet of deelneemt aan het feest van de vrijzinnige jeugd, dan heeft de werknemer recht op één dag klein verlet met behoud van loon.

26.04
2019

Outplacement voortaan ook verplicht bij medische overmacht

In bepaalde omstandigheden moet de werkgever aan een ontslagen werknemer een outplacementbegeleiding aanbieden. Vanaf 29 april 2019 komt hier een stelsel bij: het outplacement bij medische overmacht.

26.04
2019

Vrijstelling van prestaties tijdens de opzeggingstermijn: pas uw overeenkomst aan!

Bij een vrijstelling van prestaties tijdens de opzeggingstermijn moet de werkgever vanaf 29 april 2019 de betrokken werknemer schriftelijk informeren van diens verplichting om zich in te schrijven bij de gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling.

26.04
2019

Loonnorm 2019-2020 vastgelegd op 1,1%

In bepaalde omstandigheden moet de werkgever aan een ontslagen werknemer een outplacementbegeleiding aanbieden. Vanaf 29 april 2019 komt hier een stelsel bij: het outplacement bij medische overmacht.

24.04
2019

Wit-Gele Kruis Limburg vervangt wagenpark - en onze rol hierin?

Een tijdje geleden konden we in het nieuws lezen dat het Wit-Gele Kruis Limburg hun wagenpark vervangen hebben. Lees verder om te zien welke rol CLB Externe Preventie hierin gespeeld heeft!

19.04
2019

Enkele aanpassingen aan de vrijwilligerswetgeving

Een nieuwe wet die recent gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad voorziet een aantal aanpassingen en verduidelijkingen aan de vrijwilligerswetgeving die ingevoerd werd in 2005.

19.04
2019

Verkiezingen op zondag 26 mei 2019: wat als uw werknemer moet werken?

Op zondag 26 mei 2019 vinden de regionale verkiezingen, de federale verkiezingen en de Europese verkiezingen plaats. Wat indien uw werknemer op de dag van de verkiezingen moet werken?

19.04
2019

Indexeringsmechanisme voor de mobiliteitsvergoeding

Enkele weken geleden informeerden wij u over de indexeringsregels die toegepast zullen worden voor de cataloguswaarde waarop de mobiliteitsvergoeding berekend wordt. De cataloguswaarde wordt jaarlijks op 1 januari geïndexeerd.

12.04
2019

Verhoging aantal overuren met fiscaal gunstregime

In het Belgisch Staatsblad is de wet met betrekking tot de fiscale bepalingen van de jobsdeal verschenen. Hierin staat onder andere de verhoging van het aantal overuren met fiscaal gunstregime opgenomen.

12.04
2019

Hoe zit het met het gewaarborgd loon na een skiongeval?

In deze tijd zullen heel wat Belgen naar de sneeuw vertrekken of net terug zijn van een skivakantie. De vraag die misschien bij u opkomt, is of u gewaarborgd loon verschuldigd bent indien een werknemer arbeidsongeschikt wordt ten gevolge van een skiongeval?

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085 - 3570 Alken
011 31 23 41
011 31 45 67
Openingsuren

Sociaal Secretariaat
maandag - donderdag: 8u - 12u en 13u - 16u30
vrijdag: 8u - 12u en 13u - 15u

Externe Preventie
maandag - vrijdag: 8u - 12u en 13u - 16u30