Nieuws

20.12
2019

Sociale verkiezingen 2020: loting lijstnummers

Op 13 december 2019 heeft de trekking plaatsgevonden van de lijstnummers die zullen toegewezen worden aan de representatieve werknemersorganisaties voor de sociale verkiezingen van 2020.

13.12
2019

Bedrijfswagens: de referentie-CO2-uitstoot voor 2020 is gepubliceerd

Wanneer een werkgever een bedrijfswagen ter beschikking stelt aan zijn werknemer die deze wagen ook mag gebruiken voor privédoeleinden, dan ontstaat er een belastbaar voordeel van alle aard in hoofde van de werknemer.

13.12
2019

Vanaf 2020 hogere vrijstelling BV voor werken in onroerende staat

Werkgevers die werken in onroerende staat uitvoeren, kunnen voor een gedeeltelijke vrijstelling van bedrijfsvoorheffing in aanmerking komen indien hun werknemers voldoen aan bepaalde voorwaarden.

13.12
2019

Aan welke flitscontroles mag u zich in 2020 verwachten?

De SIOD zal volgend jaar opnieuw een aantal flitscontroles in fraudegevoelige sectoren organiseren.

06.12
2019

Loonbonus: geïndexeerde bedragen voor 2020

Werkgevers kunnen al geruime tijd een loonbonus of een zogenaamd niet-recurrent resultaatsgebonden voordeel in het kader van CAO nr. 90 toekennen aan hun werknemers wanneer vooraf bepaalde collectieve doelstellingen behaald worden.

06.12
2019

Volgende overschrijding van de spilindex wellicht in februari 2020

In augustus 2018 werd de spilindex voor de overheidswedden en sociale uitkeringen een laatste keer overschreden. Het Federaal Planbureau heeft op 3 december 2019 een nieuwe prognose gemaakt. Op basis van deze vooruitzichten zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in februari 2020.

06.12
2019

Detachering naar het buitenland: vergeet het A1-document niet aan te vragen!

Een werknemer die vanuit België tijdelijk naar het buitenland wordt gezonden om daar werken uit te voeren, moet over een A1-formulier beschikken.

29.11
2019

Loonbedragen arbeidsovereenkomstenwet aangepast vanaf 1 januari 2020

Bij het begin van elk jaar worden de loongrenzen uit de arbeidsovereenkomstenwet aangepast. De geïndexeerde loongrenzen voor 2020 verschenen op 27 november 2019 in het Belgisch Staatsblad.

29.11
2019

Bezorg ons de gegevens van uw groepsverzekering!

Heel wat werkgevers bieden hun personeelsleden een groepsverzekering aan als extra beloning. Vaak wordt vergeten om onze diensten een overzicht van de gestorte premies te bezorgen.

29.11
2019

Welke voorwaarden gelden voor vrijwillige overuren?

De wet betreffende het werkbaar en wendbaar werk heeft vanaf 1 februari 2017 een bijkomende vorm van overuren ingevoerd, nl. de vrijwillige overuren.

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op