Nieuws

04.03
2020

Welke sectoren kunnen zich in 2020 aan flitscontroles verwachten?

Net als vorige jaren zullen de sociale inspectiediensten in 2020 in een aantal fraudegevoelige sectoren flitscontroles uitvoeren. Bij deze controles kunnen de sociale inspectiediensten bijgestaan worden door andere inspectiediensten zoals de FOD Mobiliteit, Gewestelijke
Inspectiediensten, FOD Financiën… en door politie en justitie.

28.02
2020

Studentenarbeid: bewijs statuut student

Studenten moeten worden aangegeven bij de RSZ. De werkgever is bijgevolg verplicht sociale zekerheidsbijdragen in te houden en werkgeversbijdragen te betalen.

28.02
2020

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door het coronavirus

Eind 2019 is het coronavirus uitgebroken in bepaalde delen van China. Ondernemingen die kunnen aantonen dat bepaalde werknemers tijdelijk hun werkzaamheden niet meer kunnen uitoefenen als gevolg van de hinder door het coronavirus, zullen een beroep kunnen doen op het stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

28.02
2020

Bent u verplicht om gewaarborgd loon te betalen na een skiongeval?

In deze tijd zullen heel wat Belgen naar de sneeuw vertrekken of net terug zijn van een skivakantie. Misschien heeft één van uw werknemers ook een skivakantie achter de rug en is hij thuisgekomen met een gebroken arm of been.

21.02
2020

Nieuwe fiscale bedragen 2020

De FOD Financiën heeft in het Belgisch Staatsblad van 13 februari 2020 een bericht gepubliceerd over de automatische indexering van een aantal bedragen voor inkomstenjaar 2020 (aanslagjaar 2021). Hieronder vindt u een overzicht van enkele bedragen die van belang kunnen zijn in de loonberekening:

21.02
2020

Valse hybrides: lijst met overeenstemmende voertuigen gepubliceerd

Voor ‘valse’ hybride wagens moet het belastbaar voordeel sinds 1 januari 2020 anders berekend worden. Ondertussen werd er op de website van de FOD Financiën een lijst gepubliceerd met de betrokken ‘valse’ hybride wagens en de overeenstemmende voertuigen.

21.02
2020

Provisie voor het vakantiegeld: bedragen 2020

De fiscus publiceerde op 17 februari 2020 een circulaire met het bedrag van de provisies die belastingvrij mogen aangelegd worden voor de uitbetaling van vakantiegeld aan werknemers.

14.02
2020

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht als gevolg van het coronavirus

Eind 2019 is het coronavirus uitgebroken in bepaalde delen van China. Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, hebben heel wat bedrijven in China hun activiteiten tijdelijk opgeschort. Deze maatregelen kunnen ook voelbaar zijn voor Belgische bedrijven die bijvoorbeeld rekenen op toevoer vanuit China.

14.02
2020

Nieuwe loongrenzen single permit voor buitenlandse werknemers

Wanneer u als werkgever een buitenlandse werknemer in België in dienst wil nemen, moet er in bepaalde gevallen een single permit of een gecombineerde vergunning aangevraagd worden.

14.02
2020

Dien tijdig een aanvraagdossier in voor economische werkloosheid voor bedienden

Sinds begin 2012 hebben bepaalde ondernemingen de mogelijkheid om een aanvraag in te dienen om ook voor hun bedienden een systeem van economische werkloosheid toe te passen.

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op