Nieuws

04.05
2023

Opeenvolging arbeidsovereenkomsten bepaalde tijd en vervangingsovereenkomsten beperkt tot twee jaar

De wetswijziging die de totale duur van de opeenvolging van arbeidsovereenkomsten van bepaalde tijd of een duidelijk omschreven werk en vervangingsovereenkomsten beperkt tot twee jaar, is gepubliceerd.

03.05
2023

Verplichte algemene fietsvergoeding vanaf 1 mei 2023

De sociale partners binnen de Nationale Arbeidsraad hebben cao nr. 164 gesloten tot invoering van een algemene fietsvergoeding vanaf 1 mei 2023 voor werknemers die met de fiets naar het werk komen.

03.05
2023

Vanaf 2024 kunnen zieke werknemers hun vakantiedagen later opnemen

Naar aanleiding van rechtspraak van het Europese Hof van Justitie diende België zijn vakantiewetgeving aan te passen om er zo voor te zorgen dat aan alle werknemers een jaarlijkse vakantie van ten minste vier weken kan worden toegekend met behoud van loon. Een koninklijk besluit van 8 februari 2023 geeft hieraan uitvoering.

03.05
2023

Cybercriminaliteit, een reëel risico. Verzeker je!

We lezen er elke dag wel over … Bedrijven die dagen of weken “plat” worden gelegd door een cyberaanval! Denk maar aan de Stad Antwerpen die wekenlang niet haar taken kon uitvoeren. Recenter nog was er hetzelfde probleem bij de gemeente Herselt.

03.05
2023

Digitalisatie in een kmo

Digitalisatie is één van de belangrijkste trends van deze tijd. Het heeft veel te bieden aan bedrijven van alle groottes, dus ook kleine en middelgrote ondernemingen. Digitalisatie kan immers helpen om het werk efficiënter te maken en om de productiviteit te verhogen. Benieuwd hoe dit kan? In dit artikel maken we duidelijk hoe digitalisatie kan helpen om efficiënter en met minder menselijke fouten te werken binnen een kmo.

03.05
2023

Werk je met diisocyanaten, dan moet je binnenkort een opleiding gevolgd hebben

Vanaf 24 augustus 2023 is iedere werknemer die met diisocyanaten werkt verplicht om een speciale opleiding te volgen. In dit artikel willen we duidelijk maken waar deze
verplichting vandaan komt, waarom ze is ingevoerd, op wie ze van toepassing is, en hoe je eraan kan voldoen. Het is immers geen toevalligheid dat de (Europese) overheid tot het besluit is gekomen dat deze opleiding nuttig en nodig is. Daarom zullen we eerst een kleine herhaling geven van wat diisocyanaten zijn, waarvoor ze gebruikt worden en wat de grote gezondheidsgevaren zijn.

03.05
2023

Verplichte registratie van opleidingen via de ‘Federal Learning Account’?

De arbeidsdeal verplichtte een individueel opleidingsrecht voor elke werknemer en een opleidingsplan voor bedrijven met meer dan 20 medewerkers. Vanaf 1 januari 2024 zou hier mogelijks nog een 3de verplichting aan toegevoegd worden. De ministerraad keurde immers een voorontwerp goed betreffende de oprichting en het beheer van een elektronische toepassing genaamd ‘Federal Learning Account’ (FLA).

27.04
2023

Basisveiligheidsopleiding voor werknemers op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen

Werknemers die werken op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen, zullen vanaf 15 april 2023 een basisveiligheidsopleiding van 8 uur moeten volgen. Er zijn wel overgangsmaatregelen voorzien voor werknemers die nu reeds op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen werken.

27.04
2023

GPS-tracking: past u de regels correct toe?

De werknemer stelt dat hij niet op de hoogte was van het feit dat er GPS-tracking was geïnstalleerd in de dienstvoertuigen; ook in het arbeidsreglement van de onderneming waren hieromtrent geen bepalingen opgenomen. In zijn beslissing van 21 februari 2023 herhaalt de GBA de principes omtrent de installatie en het gebruik van systemen van gps-tracking. Wij lichten deze even voor je toe.  

27.04
2023

Detachering naar het buitenland: enkele aandachtspunten

Wanneer je een werknemer uitzendt naar het buitenland in het kader van een detachering, heb je een aantal bijzondere verplichtingen. Wij zetten deze even op een rij.

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
GPS-adres: Stationsstraat 108
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op