Nieuws

31.01
2020

Werkbaarheidscheques en verhoging KMO-portefeuille verlengd tot 31 december 2020

Het systeem van de werkbaarheidscheque werd verlengd tot 31 december 2020 en zal zowel voor de profit- als de socialprofitsector toegankelijk zijn. De verhoging van de KMO-portefeuille voor ‘werkbaar werk’ wordt tijdelijk verhoogd.

31.01
2020

Pleegouderverlof gelijkgesteld voor de berekening van jaarlijkse vakantie

De lijst van gelijkstellingen voor de berekening van het vakantiegeld wordt uitgebreid met het pleegouderverlof en dit zowel voor arbeiders als voor bedienden.

27.01
2020

Grondwettelijk Hof vernietigt de mobiliteitsvergoeding (cash for car)

Het Grondwettelijk Hof heeft in een arrest van donderdag 23 januari 2020 de wet tot invoering van een mobiliteitsvergoeding vernietigd.

 

24.01
2020

Verhoogt uw tussenkomst in de vervoerskosten vanaf 1 februari 2020?

De tarieven van de NMBS en De Lijn passen aan op 1 februari 2020. Dit kan tot gevolg hebben dat de tussenkomst van de werkgever in de vervoerskosten van de werknemer verhoogt.

24.01
2020

Actieplan Sociale Fraudebestrijding 2020 voorziet opnieuw flitscontroles

In 2020 worden er, naast de onaangekondigde controles, opnieuw flitscontroles uitgevoerd in fraudegevoelige sectoren.

24.01
2020

Mobiliteitsvergoeding: indexering in 2020

De cataloguswaarde waarop de mobiliteitsvergoeding wordt berekend, wordt elk jaar op 1 januari geïndexeerd.

17.01
2020

Hogere vrijstelling bedrijfsvoorheffing wetenschappelijk onderzoek voor bachelors vanaf 2020

Voor bachelors wordt de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor wetenschappelijk onderzoek met ingang van 1 januari 2020 verhoogd tot 80%.

17.01
2020

Verenigingswerk: grensbedragen voor 2020

Sinds midden 2018 kan iedereen die reeds een hoofdstatuut heeft (werknemer, zelfstandige of gepensioneerde) via het stelsel van het verenigingswerk (onbelast bijklussen) een nevenactiviteit verrichten ten behoeve van anderen of van de samenleving.

17.01
2020

Denk aan een werkgelegenheidsplan voor 45-plussers!

Sedert 2013 moeten alle werkgevers met meer dan 20 werknemers een werkgelegenheidsplan voor 45-plussers opstellen. Dit plan moet maatregelen bevatten om de tewerkstelling van oudere werknemers te behouden of te bevorderen.

16.01
2020

Loopbaansparen mogelijk in enkele sectoren

Loopbaansparen is een maatregel die aan werknemers de mogelijkheid biedt om bepaalde tijdselementen (bv. vrijwillige overuren, sectoraal anciënniteitsverlof,…) op te sparen met de bedoeling die later tijdens de duur van de dienstbetrekking als verlof op te nemen.

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op