Nieuws

08.05
2018

Het tekenseizoen – De ziekte van Lyme

Alhoewel we nog maar begin mei zijn, hebben we al enkele mooie zomerse dagen achter de rug. De korte broeken worden uit de kast gehaald en ook de korte mouwen zijn alom tegenwoordig. Het risico op een tekenbeet gaat dan ook weer de hoogte in.

04.05
2018

Uw werknemer is ziek op een feestdag. Moet u die dag betalen?

We hebben hieronder de belangrijkste regels opgesomd zodat u weet wat u moet doen als uw werknemer ziek is op een feestdag.

04.05
2018

Preventie van burn-out opgenomen in relancewet

De federale regering wil meer inzetten op de preventie van burn-out. Uit onderzoek blijkt immers dat burn-out een steeds groter aandeel vormt in de afwezigheidsredenen van langdurig arbeidsongeschikte werknemers. Het is dus essentieel om de preventie van psychosociale risico’s in de onderneming te versterken en op die manier burn-out te voorkomen.

04.05
2018

Vergeet de nieuwe opzeggingstermijnen vanaf 1 mei 2018 niet toe te voegen aan uw arbeidsreglement

In onze vorige nieuwsbrieven kon u al lezen dat de opzeggingstermijnen bij een ontslag door de werkgever tijdens de eerste zes maanden wijzigen met ingang van 1 mei 2018.

Door deze wijziging komt er een meer geleidelijke opbouw van de opzeggingstermijnen tijdens het begin van de tewerkstelling.

27.04
2018

Vakbondsactie op 16 mei 2018

Op woensdag 16 mei 2018 organiseren de drie vakbonden ABVV, ACV en ACLVB een manifestatie in Brussel rond het thema “pensioenen”.

27.04
2018

Tachograaf: wanneer verplicht?

Indien uw werknemer rijdt met een vrachtwagen van minstens 3,5 ton MTM, dient in het voertuig een tachograaf geïnstalleerd te zijn en moet de chauffeur de rij- en rusttijden respecteren. Deze verplichting geldt niet enkel voor de transportsectoren (PC 140), maar ook voor andere sectoren zoals de bouw, land- en tuinbouwbedrijven, voedingsnijverheid, metaal, enz.

27.04
2018

Nieuwe opzeggingstermijnen vanaf 1 mei 2018 toevoegen aan uw arbeidsreglement

In onze vorige nieuwsbrieven kon u al lezen dat de opzeggingstermijnen bij een ontslag door de werkgever tijdens de eerste zes maanden wijzigen met ingang van 1 mei 2018. Door deze wijziging komt er een meer geleidelijke opbouw van de opzeggingstermijnen tijdens het begin van de tewerkstelling.

20.04
2018

Lagere starterslonen jongeren mogelijk vanaf 1 juli 2018

De werkloosheid onder de jongeren staat nog steeds op een veel te hoog peil. Daarom wil de regering de werkgelegenheidskansen voor jongeren verhogen door werkgevers toe te laten jongeren zonder werkervaring aan te werven aan een brutoloon dat lager ligt dan de actueel geldende minimumlonen, zonder dat dit moet leiden tot een daling van het nettoloon van de jongere zelf.

20.04
2018

Provisie voor het vakantiegeld: bedragen 2018

Op 16 april 2018 publiceerde de fiscus een circulaire met het bedrag van de provisies die belastingvrij mogen aangelegd worden voor de uitbetaling van vakantiegeld aan werknemers. De bedragen die in de op 31 december 2017 afgesloten balansen zijn geboekt met het oog op de uitbetaling van het vakantiegeld aan personeelsleden in 2018, mogen als beroepskost worden beschouwd in bepaalde gevallen.

20.04
2018

Bijdragen Fonds Sluiting Ondernemingen voor 2018

Als werkgever betaalt u bijdragen ter financiering van het Fonds voor Sluiting van Ondernemingen. De bijdrage wordt berekend op het geheel van de brutolonen van de werknemers (aan 108% voor de arbeiders) die in aanmerking worden genomen voor de berekening van de RSZ-bijdragen en bestaat uit een percentage dat jaarlijks wordt vastgesteld.

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085 - 3570 Alken
011 31 23 41
011 31 45 67
Openingsuren

Sociaal Secretariaat
maandag - donderdag: 8u - 12u en 13u - 16u30
vrijdag: 8u - 12u en 13u - 15u

Externe Preventie
maandag - vrijdag: 8u - 12u en 13u - 16u30