Nieuws

15.11
2019

De brexit… opnieuw uitgesteld

Bij gebrek aan een akkoord, heeft de EU een nieuw uitstel tot 31 januari 2020 goedgekeurd en diende er toch geen no-deal brexit doorgevoerd te worden.

15.11
2019

In december moet er voor sommige bedienden een afrekening vakantiegeld gebeuren

Het aantal vakantiedagen waar een bediende recht op heeft, wordt berekend op basis van het aantal gepresteerde en gelijkge­stelde inactiviteitsdagen in het voorgaande jaar.

15.11
2019

Sociale verkiezingen 2020: hoe zit het met GDPR?

Bij het organiseren van sociale verkiezingen worden er ook heel wat persoonlijke gegevens van de werknemers verwerkt. De regels rond GDPR zijn hier dus ook van toepassing. Maar waar dient u juist rekening mee te houden?

15.11
2019

Pleegouderverlof binnenkort gelijkgesteld voor vakantiegeld?

Vorig jaar werd er in het kader van langdurige pleegzorg het recht op pleegouderverlof ingevoerd

15.11
2019

Overgang van papieren systeem naar elektronisch platform Artist@Work bijna geregeld

Op 8 mei 2019 werd het elektronisch platform Artist@Work voor kunstenaars ingevoerd. Kunstenaars kunnen via deze applicatie een kunstenaarskaart, visum of zelfstandigheidsverklaring aanvragen, hernieuwen of een duplicaat ervan aanvragen.

08.11
2019

Loongrens betaald educatief verlof en Vlaams opleidingsverlof schooljaar 2019-2020

In het kader van het betaald educatief verlof of het Vlaams opleidingsverlof kan de werknemer die een opleiding volgt onder bepaalde voorwaarden op het werk afwezig blijven gedurende een aantal uren met behoud van zijn normaal loon.

08.11
2019

U moet een werknemer tijdelijk vervangen? Gebruik een vervangingsovereenkomst

Eén van uw werknemers laat u weten dat hij een zware operatie moet ondergaan. Zonder bijkomende complicaties zal hij 4 maanden afwezig zijn. In een dergelijke situatie kan het interessant zijn om een vervanger in dienst te nemen via een vervangingsovereenkomst.

08.11
2019

Vlaams regeerakkoord: invoering Vlaamse jobbonus

Op 30 september 2019 hebben de onderhandelaars van de Vlaamse Regering hun regeerakkoord voorgesteld voor de periode 2019-2024. Eén van de standpunten van de nieuwe Vlaamse Regering is dat “werken moet lonen”.

31.10
2019

Wenst u uw werknemers nog een extraatje te geven in december?

Met de eindejaarsperiode in aantocht, wil u uw werknemers misschien belonen met een extra geschenk of geschenkcheques. Waarop moet u letten opdat u deze geschenken vrij van RSZ en bedrijfsvoorheffing kan toekennen?

31.10
2019

Vlaamse Regering wijzigt doelgroepvermindering jongeren en ouderen vanaf 1 januari 2020

De Vlaamse Regering wil de doelgroepverminderingen voor jongeren en ouderen vanaf 1 januari 2020 aanpassen

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op