Nieuws

25.05
2023

Wijzigingen auteursrechtenvergoedingen 2023

Tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst kan je werknemer bepaalde rechten creëren. Indien deze rechten voldoen aan de definitie van auteursrechten en de werknemer de auteursrechten aan je overdraagt, kan je de werknemer hiervoor vergoeden.

11.05
2023

Aanpassing loongrenzen en minimumbedrag jobbonus

De Vlaamse jobbonus moet personen, die gedomicilieerd zijn in Vlaanderen en werkloos zijn, activeren door het verschil tussen een werkloosheidsuitkering en het inkomen uit een tewerkstelling te vergroten.

11.05
2023

Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing voor wetenschappelijk onderzoek: meld je projecten tijdig aan!

Ondernemingen die bezoldigingen uitbetalen of toekennen aan onderzoekers, kunnen, onder bepaalde voorwaarden, genieten van een vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing.

11.05
2023

Nationale actiedag op 22 mei 2023

De drie vakbonden ABVV, ACV en ACLVB organiseren op maandag 22 mei 2023 in gemeenschappelijk vakbondsfront een nationale actiedag.

04.05
2023

Ontslag door werknemer: wijziging opzeggingstermijn

Recent werd een wet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, die wijzigingen aanbrengt aan de opzeggingstermijn bij een ontslag uitgaande van de werknemer.

04.05
2023

Ontslag door werkgever: wijziging hogere bedienden

Naast de wijziging van de opzeggingstermijn bij een beëindiging door de werknemer, wordt ook de opzeggingstermijn van hogere bedienden bij een ontslag uitgaande van de werkgever gewijzigd.

04.05
2023

Opeenvolging arbeidsovereenkomsten bepaalde tijd en vervangingsovereenkomsten beperkt tot twee jaar

De wetswijziging die de totale duur van de opeenvolging van arbeidsovereenkomsten van bepaalde tijd of een duidelijk omschreven werk en vervangingsovereenkomsten beperkt tot twee jaar, is gepubliceerd.

03.05
2023

Verplichte algemene fietsvergoeding vanaf 1 mei 2023

De sociale partners binnen de Nationale Arbeidsraad hebben cao nr. 164 gesloten tot invoering van een algemene fietsvergoeding vanaf 1 mei 2023 voor werknemers die met de fiets naar het werk komen.

03.05
2023

Vanaf 2024 kunnen zieke werknemers hun vakantiedagen later opnemen

Naar aanleiding van rechtspraak van het Europese Hof van Justitie diende België zijn vakantiewetgeving aan te passen om er zo voor te zorgen dat aan alle werknemers een jaarlijkse vakantie van ten minste vier weken kan worden toegekend met behoud van loon. Een koninklijk besluit van 8 februari 2023 geeft hieraan uitvoering.

03.05
2023

Cybercriminaliteit, een reëel risico. Verzeker je!

We lezen er elke dag wel over … Bedrijven die dagen of weken “plat” worden gelegd door een cyberaanval! Denk maar aan de Stad Antwerpen die wekenlang niet haar taken kon uitvoeren. Recenter nog was er hetzelfde probleem bij de gemeente Herselt.

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
GPS-adres: Stationsstraat 108
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op