Nieuws

09.11
2018

Laat uw werknemers tijdig hun overuren recupereren!

Presteert een werknemer overuren, dan moet u hem hiervoor inhaalrust laten opnemen. De toekenning van deze inhaalrust moet binnen een bepaalde referteperiode gebeuren.

09.11
2018

Welke invloed hebben afwezigheden tijdens de opzegtermijn?

Als een werkgever beslist om tot ontslag van een werknemer over te gaan, dan heeft hij de keuze tussen het laten uitwerken en het uitbetalen van de opzeggingstermijn. Indien de werkgever de opzeggingstermijn laat uitwerken, kan de werknemer gedurende deze termijn op bepaalde dagen afwezig zijn.

02.11
2018

Uitzonderingen op outplacement cao nr. 82bis aangepast vanaf 1 december 2018

Werknemers die ontslagen worden door de werkgever op het ogenblik dat zij minstens 45 jaar zijn, minstens 1 jaar ononderbroken anciënniteit hebben en een opzeggingstermijn van minder dan 30 weken hebben, komen in aanmerking voor een outplacementbegeleiding ten laste van de werkgever op basis van de bijzondere regeling voor 45-plussers (cao nr. 82bis).

02.11
2018

Vrijwillige overuren: is uw overeenkomst nog in orde?

Sinds 1 februari 2017 kunnen uw werknemers per jaar 100 vrijwillige overuren presteren. Het quotum kan door een algemeen verbindend verklaarde sectorale cao verhoogd worden tot maximum 360 overuren.

02.11
2018

Bepaling van de risicosectoren voor de Limosa-melding

Een Limosa-aangifte is verplicht voor werknemers die tijdelijk of deeltijds in België komen werken, alsook voor zelfstandigen die tijdelijk een zelfstandige activiteit in België komen uitoefenen, maar die er niet permanent verblijven.

26.10
2018

Praktische aanvraagmodaliteiten voor de Vlaamse start- en stagebonus

Enkele weken geleden informeerden wij u over de nieuwe regeling van de start- en stagebonussen voor Vlaanderen vanaf 1 september 2018. Een nieuw ministerieel besluit bepaalt concreet welke gegevens en welke documenten vereist zijn voor het indienen van een aanvraag tot toekenning van een start- of stagebonus.

26.10
2018

Vrijstelling startbaanverplichting voor de autobussen en autocars (PC 140.01)

In het Belgisch Staatsblad verscheen op 22 oktober 2018 een ministerieel besluit dat een vrijstelling van de startbaanverplichting voorziet voor ondernemingen van het paritair subcomité 140.01.

26.10
2018

Wat als uw onderneming getroffen wordt door een stroomonderbreking?

Door problemen met de elektriciteitsbevoorrading als gevolg van het stilliggen van een aantal kerncentrales, worden we de komende winter mogelijk geconfronteerd met een energietekort. Hierdoor is het mogelijk dat de stroom in een aantal regio’s tijdelijk afgeschakeld zal worden. Dit kan gevolgen hebben voor sommige ondernemingen.

26.10
2018

26 oktober is nationale actiedag tegen woninginbraken

26 oktober is nationale actiedag tegen woninginbraken. Die dag vormt het hoogtepunt van de nieuwe nationale week tegen woninginbraken ‘1 dag niet’ die loopt van 22 tot 28 oktober op initiatief van de Federale Overheidsdienst (FOD) Binnenlandse Zaken.

19.10
2018

Einde van de papieren ecocheques in zicht?

Op dit ogenblik kan u kiezen of u ecocheques in papieren dan wel elektronische vorm ter beschikking stelt van uw werknemers. Als het van de Nationale Arbeidsraad afhangt, komt hier echter verandering in.

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085 - 3570 Alken
011 31 23 41
011 31 45 67
Openingsuren

Sociaal Secretariaat
maandag - donderdag: 8u - 12u en 13u - 16u30
vrijdag: 8u - 12u en 13u - 15u

Externe Preventie
maandag - vrijdag: 8u - 12u en 13u - 16u30