Nieuws

13.07
2018

Welke wijzigingen staan u dit najaar te wachten?

De meerderheidspartijen in de regering hebben begin juli een akkoord bereikt over 6 wetsvoorstellen. Deze lagen al langer op tafel, maar nu komt er eindelijk schot in de zaak. Lees verder >

13.07
2018

Camerabewaking: is uw arbeidsreglement nog up to date?

Indien u camera’s installeert op de werkvloer, dient u rekening te houden met een aantal voorwaarden. Deze voorwaarden werden aangepast, onder meer door de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR) op 25 mei 2018. Lees verder >

13.07
2018

Verhoging bedragen van de geschenken van de werkgever bij het jaareinde, pensionering, eervolle onderscheiding of huwelijk

Voor bepaalde gelegenheden kan u uw werknemers een geschenk geven dat vrij is van sociale zekerheidsbijdragen. Op 6 juli 2018 verschenen de nieuwe vrijgestelde bedragen voor geschenken in het Belgisch Staatsblad. Lees verder >

21.06
2018

Netto overuren horeca nu ook voor studenten

Werknemers in de horeca kunnen onder bepaalde voorwaarden 300 netto overuren per jaar presteren (360 uren indien de werkgever gebruik maakt van de witte kassa). Lees verder >

21.06
2018

Nieuwe tool: Green@work

In de tuinbouwsector kan u als werkgever gedurende 65 dagen per jaar gelegenheidswerknemers tewerkstellen tegen een gunstig RSZ-tarief. Tot nu toe kon u zich alleen beroepen op het gelegenheidsformulier als controlemiddel om na te gaan hoeveel dagen de gelegenheidswerknemer reeds gewerkt had. Lees verder >

21.06
2018

Minister Muyters wil meer buitenlands talent naar Vlaanderen halen

De Vlaamse regering schaart zich achter de plannen van minister van Werk Philippe Muyters om meer buitenlands talent aan te trekken. Vandaag is dit al mogelijk, maar veel bedrijven ondervinden nog te veel drempels om de juiste mensen te vinden. Minister Muyters wil die drempels wegwerken met een aantal maatregelen. Lees verder >

15.06
2018

Opgelet met technische problemen bij dimona-aangifte via website RSZ

Indien er zich technische problemen voordoen bij een dimona-melding via de website van de RSZ dient de werkgever eerst en vooral enkele stappen te ondernemen. Als het probleem blijft aanhouden, dient de noodprocedure gevolgd te worden.

15.06
2018

Basiskennis bedrijfsbeheer niet meer nodig bij opstart nieuwe zaak

Als u met een zelfstandige activiteit wil beginnen, in hoofdberoep of in bijberoep, en daarvoor een ondernemingsnummer aanvraagt, dan moet u tot op vandaag in de meeste gevallen de basiskennis van bedrijfsbeheer bewijzen.

15.06
2018

Lagere starterslonen jongeren vanaf 1 juli 2018: uitstel?

In een vorig nieuwsbericht lieten we u reeds weten dat de regering lagere starterslonen wil mogelijk maken voor jongeren zonder werkervaring om op die manier de werkgelegenheidskansen voor jongeren te verhogen. In de relancewet die op 30 maart 2018 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd werd, werd hierover een regeling uitgewerkt.

08.06
2018

Wat met ziekte vóór of tijdens het verlof?

Met de verlofperiodes van uw werknemers in zicht, kan het zich voordoen dat een werknemer zich ziek meldt net vóór, tijdens of na zijn vakantie. Bent u in dat geval gewaarborgd loon verschuldigd aan de werknemer?

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085 - 3570 Alken
011 31 23 41
011 31 45 67
Openingsuren

Sociaal Secretariaat
maandag - donderdag: 8u - 12u en 13u - 16u30
vrijdag: 8u - 12u en 13u - 15u

Externe Preventie
maandag - vrijdag: 8u - 12u en 13u - 16u30