Nieuws

10.01
2023

CLB Academy helpt je met jouw opleidingsverplichting

“Werkgevers met minstens 20 werknemers moeten een formeel opleidingsplan opmaken tegen 31 maart 2023, vanaf 10 werknemers moeten ze ook in een individueel opleidingsrecht voorzien.”

05.01
2023

Zaterdag blijft een werkdag voor het arbeidsrecht

Door een wijziging van het Burgerlijk Wetboek wordt een zaterdag sedert 1 januari 2023 niet meer beschouwd als een werkdag. Deze aanpassing heeft ook gevolgen voor het arbeids- en sociale zekerheidsrecht (bv. voor een aangetekende brief om een opzeggingstermijn te betekenen of voor de termijn waarbinnen een werknemer zijn arbeidsongeschiktheid moet rechtvaardigen).

05.01
2023

Nieuwe regels berekening bedrijfsvoorheffing vanaf 1 januari 2023

De zogenaamde ‘Bijlage III’ is op 30 december 2022 in het Belgisch Staatsblad verschenen. Deze ‘Bijlage III’ bevat de regels voor de berekening van de bedrijfsvoorheffing op de bezoldigingen, pensioenen en stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag die betaald of toegekend worden vanaf 1 januari 2023.

05.01
2023

Aangepaste modellen van arbeidsovereenkomsten

Als gevolg van nieuwe wetgeving over de arbeidsdeal en de transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden, hebben wij onze modellen van arbeidsovereenkomsten aangepast.

29.12
2022

Nieuwe grenzen loonbeslag en loonoverdracht vanaf 1 januari 2023

De grensbedragen voor loonbeslag of loonoverdracht worden elk jaar aangepast aan de index. Op 19 december 2022 werden de geïndexeerde bedragen voor 2023 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

29.12
2022

Provisie voor het vakantiegeld 2023

Onder voorbehoud van een antwoord van de Administratie der directe belastingen heeft het VBO percentages voorgesteld voor de provisie voor het vakantiegeld voor 2023.

29.12
2022

Studentencontingent verhoogd naar 600 uur

Vanaf 1 januari 2023 zal het jaarlijkse quotum voor studentenarbeid van 475 uur verhoogd worden naar 600 uur. Deze verhoging van het quotum zal van kracht zijn voor de jaren 2023 en 2024.

22.12
2022

Bedrijfswagens: de referentie-CO2-uitstoot voor 2023 is gepubliceerd

De nieuwe referentie-CO2-uitstoten voor 2023 ligt heel wat lager dan in 2022. Hierdoor zal de CO2-coëfficiënt van heel wat bedrijfswagens stijgen met een hoger belastbaar voordeel van alle aard in 2023 tot gevolg.

22.12
2022

SIOD kondigt flitscontroles voor 2023 aan

De Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) heeft bekend gemaakt welke flitscontroles zij volgend jaar zal organiseren.

22.12
2022

Verhoging deel II van de opzeg van 27 naar 30 weken vanaf 2023 (1)

Wanneer een werknemer, die voor zijn opzeggingstermijn onder het kliksysteem valt, in 2022 wordt ontslagen, bestaat deel II van de termijn uit 27 weken. Vanaf 1 januari 2023 verhoogt dit naar 30 weken. De opzeggingstermijn zal voor deze werknemers dus opnieuw met drie weken verhogen.

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
GPS-adres: Stationsstraat 108
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op