Nieuws

03.09
2019

U bent betrokken bij een auto-ongeval en raakt het niet eens met de tegenpartij, wat nu?

Bent u betrokken bij een auto-ongeval, dan dient u achteraf het Europese aanrijdingsfromulier in te vullen. Net als de tegenpartij ondertekent u het document en bezorgt u het terug aan uw makelaar. Die zorgt ervoor dat de schade geregeld wordt. Maar wat doet u best als u het niet eens raakt met de tegenpartij?

09.08
2019

Geen Vlaamse aanmoedigingspremie bij 1/10de ouderschapsverlof of voltijds themaverlof in weken

Werknemers die tijdskrediet of een thematisch verlof opnemen, krijgen van de RVA een onderbrekingsuitkering voor de volledige duur van de loopbaanonderbreking of loopbaanvermindering. Onder bepaalde voorwaarden kan deze onderbrekingsuitkering aangevuld worden met een extra aanmoedigingspremie van de Vlaamse Overheid.

09.08
2019

Elektronische aangifte sociale risico’s: wat brengt de toekomst?

Sedert 1 juli 2019 moet het inlichtingenblad verplicht elektronisch ingediend worden bij het ziekenfonds. Dit is een nieuwe stap in de uitbreiding van de elektronische ASR-aangiften. Op de website van de RSZ staat de planning van de verdere veralgemening van de elektronische aangiften van de sociale risico’s.

09.08
2019

Geen aanpassing van de verblijfsvergoedingen voor buitenlandse dienstreizen in 2019

Normaal gezien verschijnt er in het Belgisch Staatsblad jaarlijks een lijst met de bedragen van de dagelijkse forfaitaire verblijfsvergoedingen die worden toegekend aan de ambtenaren van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (categorie 1) die in opdracht naar het buitenland gezonden worden.

30.07
2019

Ook outplacement bij einde arbeidsovereenkomstwegens medische overmacht

Tot voor kort kenden we twee stelsels van outplacement: de algemene regeling, van toepassing op alle werknemers waarvan de opzeggingstermijn minstens 30 weken bedraagt, en het bijzonder outplacementstelsel voor werknemers van 45 jaar en ouder met minstens 1 jaar anciënniteit waarvan de opzeggingstermijn minder dan 30 weken bedraagt. Sinds 29 april 2019 is er een derde outplacementstelsel van toepassing.

25.07
2019

5 redenen om een nieuwe bestelwagen te kopen voor het einde van het jaar!

Als u een kleine vennootschap of een éénmanszaak hebt en u uw nieuw aangekochte bestelwagen uitsluitend voor professionele doeleinden gebruikt, dan doet u die investering best vóór 31/12/2019. Op fiscaal vlak zijn er daar vier goede redenen voor.

15.07
2019

Ziektecontrole

Binnenkort zullen we uitgebreider ingaan op wat een afwezigheidsbeleid allemaal kan of moet inhouden. Vanuit een positieve benadering wordt trouwens ook wel eens van een aanwezigheidsbeleid gesproken. Eén van de ‘poten’ van zo’n beleid is alleszins controlegeneeskunde. Een af- of een aanwezigheidsbeleid mag zich echter niet beperken tot controle alleen, maar daarover dus later meer.

12.07
2019

*NIEUW* HR-platform CLB Sociaal Secretariaat

U heeft nood aan een HR-platform om uw werknemersgegevens gemakkelijk te beheren? En u wilt dat integreren met CLB Sociaal Secretariaat? Lees verder >>

11.07
2019

Forfaitaire kilometervergoeding wordt aangepast vanaf 1 juli 2019

Federale ambtenaren die hun eigen voertuig voor dienstverplaatsingen gebruiken, ontvangen hiervoor een forfaitaire kilometervergoeding. Hetzelfde bedrag wordt door de fiscus aanvaard voor dienstverplaatsingen van werknemers uit de privésector.

11.07
2019

Opgelet met valse facturen GDPR!

De FOD Economie meldt op haar website dat tal van ondernemingen een brief of mail hebben ontvangen met een uitnodiging tot betaling van een onbekende organisatie die zou instaan voor het respecteren van de nieuwe wetgeving op de bescherming van persoonsgegevens (GDPR).

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085 - 3570 Alken
011 31 23 41
011 31 45 67
Openingsuren

Sociaal Secretariaat
maandag - donderdag: 8u - 12u en 13u - 16u30
vrijdag: 8u - 12u en 13u - 15u

Externe Preventie
maandag - vrijdag: 8u - 12u en 13u - 16u30