Nieuws

27.04
2023

Basisveiligheidsopleiding voor werknemers op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen

Werknemers die werken op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen, zullen vanaf 15 april 2023 een basisveiligheidsopleiding van 8 uur moeten volgen. Er zijn wel overgangsmaatregelen voorzien voor werknemers die nu reeds op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen werken.

27.04
2023

GPS-tracking: past u de regels correct toe?

De werknemer stelt dat hij niet op de hoogte was van het feit dat er GPS-tracking was geïnstalleerd in de dienstvoertuigen; ook in het arbeidsreglement van de onderneming waren hieromtrent geen bepalingen opgenomen. In zijn beslissing van 21 februari 2023 herhaalt de GBA de principes omtrent de installatie en het gebruik van systemen van gps-tracking. Wij lichten deze even voor je toe.  

27.04
2023

Detachering naar het buitenland: enkele aandachtspunten

Wanneer je een werknemer uitzendt naar het buitenland in het kader van een detachering, heb je een aantal bijzondere verplichtingen. Wij zetten deze even op een rij.

20.04
2023

Vanaf 1 mei 2023 verplichte algemene fietsvergoeding

De sociale partners binnen de Nationale Arbeidsraad hebben cao nr. 164 gesloten tot invoering van een algemene fietsvergoeding vanaf 1 mei 2023 voor werknemers die met de fiets naar het werk komen.

20.04
2023

Chocolatiers kunnen vanaf nu beroep doen op flexi-jobs

Zoals reeds werd gecommuniceerd, diende men op 9 februari 2023 een wetsvoorstel in om het toepassingsgebied van de flexi-jobarbeidsovereenkomst uit te breiden met het paritair comité voor de voedingsnijverheid (PC 118) met als hoofdactiviteit de detailhandel in de artisanale chocoladeproducten in gespecialiseerde winkels zoals omschreven in de NACE-code 47242.

20.04
2023

Enkele aandachtspunten over studentenarbeid

Aangezien de zomermaanden eraan komen en je misschien van plan bent studenten in dienst te nemen om bijvoorbeeld de afwezigheid van je vaste medewerkers op te vangen of omdat je voor een piekperiode staat, zetten we nog even de aandachtspunten van studentenarbeid op een rij.

13.04
2023

Nieuw bedrag kilometervergoeding vanaf 1 april 2023

Het bedrag van de kilometervergoeding dat een werkgever kan toekennen aan zijn werknemer, die zijn eigen vervoermiddel gebruikt om beroepsverplaatsingen te maken, wordt elk kwartaal herzien om zo te reageren op de schommelingen van de brandstofprijzen.

13.04
2023

Koopkrachtpremie: stand van zaken

Eind november 2022 bereikte de regering een akkoord over de loonmarge 2023-2024. In dit akkoord is een koopkrachtpremie voorzien voor werknemers van ondernemingen die tijdens de crisis goede resultaten hebben behaald. De ministerraad van 24 maart 2023 keurde in tweede lezing een voorontwerp van wet en twee ontwerpen van koninklijke besluiten goed over de toekenning van deze koopkrachtpremie.

13.04
2023

Communie kind: recht op klein verlet?

In deze periode komen er wellicht heel wat vragen rond het opnemen van klein verlet ter gelegenheid van de communie van het kind van één van je werknemers.

06.04
2023

Loonbonus cao nr. 90: verlies de deadline voor de indiening niet uit het oog!

Loonbonusplannen met een referteperiode van een volledig kalenderjaar moeten voor eind april worden ingediend.

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
GPS-adres: Stationsstraat 108
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op