Nieuws

30.06
2022

Tijdelijke werkloosheid overmacht gelinkt aan corona vanaf 1 juli 2022

Vanaf 1 juli 2022 gelden opnieuw de klassieke procedures voor het invoeren van tijdelijke werkloosheid en dus ook voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

30.06
2022

Kilometervergoeding vanaf 1 juli 2022

Het maximumbedrag van de kilometervergoeding die een werkgever kan toekennen aan zijn werknemer die zijn eigen vervoermiddel gebruikt om beroepsverplaatsingen te maken, wordt vanaf 1 juli 2022 aangepast.

30.06
2022

Telewerk vanuit het buitenland na COVID-19: verlenging regeling sociale zekerheid

De Administratieve Commissie van de Europese Unie voorziet nu in een transitieperiode tot 31 december 2022 voor de sociale zekerheid.

29.06
2022

PC 124: Bouwbedrijf - Verplichting tot het volgen van een basisveiligheidsopleiding

In PC 124: bouwbedrijf is er een cao afgesloten omtrent een verplichte basisveiligheidsopleiding die arbeiders in de bouwsector moeten volgen. De cao trad retroactief in werking op 1 april 2022. Er wordt echter voorzien in een overgangsregeling van 6 maanden.

24.06
2022

Herinnering: De vereenvoudigde procedure voor tijdelijke werkloosheid overmacht loopt af op 30 juni 2022

De RVA heeft in een nieuwsbericht bevestigd dat de vereenvoudigde procedure inzake tijdelijke werkloosheid overmacht effectief afloopt op 30 juni 2022.

24.06
2022

Schorsing van de opzeggingstermijn bij tijdelijke werkloosheid overmacht omwille van de oorlog in Oekraïne: toepassingsgebied?

Momenteel is er onduidelijkheid over het toepassingsgebied van de regeling.

24.06
2022

Ziekteattest bij één dag arbeidsongeschiktheid

Recent werd aan de NAR advies gevraagd omtrent de vrijwillige terugkeer naar het werk van personen met gezondheidsproblemen.

16.06
2022

De vereenvoudigde procedure voor tijdelijke werkloosheid overmacht loopt af op 30 juni 2022

De RVA heeft in een nieuwsbericht bevestigd dat de vereenvoudigde procedure inzake tijdelijke werkloosheid overmacht effectief afloopt op 30 juni 2022.

16.06
2022

Prognose van de overschrijding van de spilindex

Volgens de recentste prognose van het Planbureau zal de spilindex opnieuw worden overschreden in september 2022.

16.06
2022

Vlaamse jobbonus moet werknemers met een laag inkomen motiveren

De Vlaamse jobbonus is een nieuwe premie die is bedoeld voor loontrekkenden die gedomicilieerd zijn in Vlaanderen en een laag arbeidsinkomen genieten.

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
GPS-adres: Stationsstraat 108
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op