Nieuws

30.07
2019

Ook outplacement bij einde arbeidsovereenkomstwegens medische overmacht

Tot voor kort kenden we twee stelsels van outplacement: de algemene regeling, van toepassing op alle werknemers waarvan de opzeggingstermijn minstens 30 weken bedraagt, en het bijzonder outplacementstelsel voor werknemers van 45 jaar en ouder met minstens 1 jaar anciënniteit waarvan de opzeggingstermijn minder dan 30 weken bedraagt. Sinds 29 april 2019 is er een derde outplacementstelsel van toepassing.

25.07
2019

5 redenen om een nieuwe bestelwagen te kopen voor het einde van het jaar!

Als u een kleine vennootschap of een éénmanszaak hebt en u uw nieuw aangekochte bestelwagen uitsluitend voor professionele doeleinden gebruikt, dan doet u die investering best vóór 31/12/2019. Op fiscaal vlak zijn er daar vier goede redenen voor.

15.07
2019

Ziektecontrole

Binnenkort zullen we uitgebreider ingaan op wat een afwezigheidsbeleid allemaal kan of moet inhouden. Vanuit een positieve benadering wordt trouwens ook wel eens van een aanwezigheidsbeleid gesproken. Eén van de ‘poten’ van zo’n beleid is alleszins controlegeneeskunde. Een af- of een aanwezigheidsbeleid mag zich echter niet beperken tot controle alleen, maar daarover dus later meer.

12.07
2019

*NIEUW* HR-platform CLB Sociaal Secretariaat

U heeft nood aan een HR-platform om uw werknemersgegevens gemakkelijk te beheren? En u wilt dat integreren met CLB Sociaal Secretariaat? Lees verder >>

11.07
2019

Forfaitaire kilometervergoeding wordt aangepast vanaf 1 juli 2019

Federale ambtenaren die hun eigen voertuig voor dienstverplaatsingen gebruiken, ontvangen hiervoor een forfaitaire kilometervergoeding. Hetzelfde bedrag wordt door de fiscus aanvaard voor dienstverplaatsingen van werknemers uit de privésector.

11.07
2019

Opgelet met valse facturen GDPR!

De FOD Economie meldt op haar website dat tal van ondernemingen een brief of mail hebben ontvangen met een uitnodiging tot betaling van een onbekende organisatie die zou instaan voor het respecteren van de nieuwe wetgeving op de bescherming van persoonsgegevens (GDPR).

11.07
2019

Studentenarbeid: opgelet met opeenvolgende contracten!

Een studentencontract moet voor elke student afzonderlijk en steeds schriftelijk worden opgesteld, en dit ten laatste op het moment waarop de student in dienst treedt.

04.07
2019

Vergoeding eigen wagen

Werknemers die voor beroepsverplaatsingen in opdracht van hun werkgever gebruik maken van hun eigen wagen, kunnen van hun werkgever een forfaitaire terugbetaling van de gemaakte kosten ontvangen.

28.06
2019

Stijging uitkeringen thematisch verlof voor sommige werknemers

Werknemers uit de privé-sector kunnen hun loopbaan onderbreken en een thematisch verlof voor de zorg van hun kind(eren) opnemen.

28.06
2019

Het periodiek gezondheidstoezicht is gewijzigd

Sommige werknemers moeten jaarlijks op medisch onderzoek gaan bij de arbeidsarts.

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085 - 3570 Alken
011 31 23 41
011 31 45 67
Openingsuren

Sociaal Secretariaat
maandag - donderdag: 8u - 12u en 13u - 16u30
vrijdag: 8u - 12u en 13u - 15u

Externe Preventie
maandag - vrijdag: 8u - 12u en 13u - 16u30