Nieuws

08.12
2022

Federale regering sluit bemiddelingsvoorstel over loonmarge en welvaartsenveloppe

De federale regering heeft zelf de besprekingen opgestart om tot een bemiddelingsvoorstel te komen om de onderhandelingen over het loonakkoord 2023-2024 terug op gang te trekken.

08.12
2022

Nieuwe bedragen overschrijding spilindex in november 2022

Zoals reeds eerder aangekondigd, werd de spilindex voor de overheidswedden en sociale uitkeringen in november 2022 opnieuw overschreden.

08.12
2022

Nieuwe schorsingen van de opzeggingstermijn

De opzeggingstermijn uitgaande van de werkgever wordt sinds 10 november 2022 ook geschorst ingevolge de opname van de volgende verloven: geboorteverlof, verlof wegens dwingende redenen, zorgverlof en adoptieverlof.

07.12
2022

December, de ultieme pensioenspaarmaand van het jaar

Ongeveer 1,3 miljoen Belgen* sparen voor hun pensioen met een pensioenspaarverzekering. Het totaal van de in 2021 gestorte premies bedroeg 1,1 miljard euro.

01.12
2022

Spilindex opnieuw overschreden in november 2022

Ondanks de lichte daling van de inflatie naar 10,6%, is de spilindex in november 2022 opnieuw overschreden.

01.12
2022

Energiecrisis: minnelijk afbetalingsplan

Er wordt voorzien in de mogelijkheid om een minnelijk afbetalingsplan te vragen aan de RSZ, voor ondernemingen waarop de energiecrisis een economische weerslag heeft.

01.12
2022

Recht op deconnectie: drie maanden uitstel om de nodige afspraken te maken

Ondernemingen met 20 of meer werknemers moeten afspraken maken over het recht van werknemers op deconnectie als zij niet moeten werken en over de modaliteiten om dit toe te passen.

24.11
2022

Arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of ongeval: drie nieuwe maatregelen

De wet van 30 oktober bevat drie belangrijke maatregelen met betrekking tot de arbeidsongeschiktheid van de werknemer wegens ziekte of ongeval en treedt in werking op 28 november 2022.

24.11
2022

Retroactieve verhoging kilometervergoeding en aangepast indexeringsmechanisme gepubliceerd

Op 16 november 2022 werd in het Belgisch Staatsblad een koninklijk besluit gepubliceerd dat de steunmaatregelen die de regering voorziet naar aanleiding van de stijgende brandstofprijzen officieel maakt.

24.11
2022

Zaterdag blijft wellicht ook vanaf 1 januari 2023 nog beschouwd als werkdag

Zoals we eerder meedeelden, bepaalt het nieuwe Burgerlijk Wetboek dat een zaterdag vanaf 1 januari 2023 niet meer beschouwd wordt als werkdag.

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
GPS-adres: Stationsstraat 108
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op