Nieuws

22.11
2019

Provisie voor het vakantiegeld 2020

Onder voorbehoud van officiële bevestiging van de Administratie der directe belastingen heeft het VBO percentages voorgesteld voor de provisie voor het vakantiegeld voor 2020.

22.11
2019

Toekenning ecocheques en cadeaucheques in november 2019

In een aantal sectoren is er voor 2019 een cao van toepassing m.b.t. de toekenning van ecocheques of cadeaucheques. In de maand november 2019 zullen onze diensten ecocheques of cadeaucheques boeken voor de werknemers uit de volgende sectoren.

22.11
2019

Toekenning jaarlijkse premies in november 2019

In een aantal sectoren is er voor 2019 een cao van toepassing m.b.t. de toekenning van een jaarlijkse premie. In de maand november 2019 zullen onze diensten een jaarlijkse premie boeken voor de werknemers uit de volgende sector.

22.11
2019

Wat betekent het thuiswerkalarm nu weer concreet?

Het thuiswerkalarm moet ondernemingen toelaten om bij slechte weersomstandigheden die het verkeer ernstig bemoeilijken voor hun werknemers occasioneel telewerk toe te passen.

22.11
2019

Aanvraagtermijn Vlaamse maatregelen in het kader van werkbaar werk verlengd

De Vlaamse overheid voerde recent een aantal tijdelijke maatregelen in ter ondersteuning van het werkbaar werk in ondernemingen. Het betreft concreet de invoering van werkbaarheidscheques en een specifieke uitbreiding van de kmo-portefeuille. Beide maatregelen werden nu verlengd tot 31 december 2019.

22.11
2019

Voorstel om PC 152 en PC 225 uit te breiden met de gesubsidieerde autonome internaten

Minister van Werk Nathalie Muylle overweegt om het bevoegdheidsgebied van PC 152 en PC 225 uit te breiden met de gesubsidieerde autonome internaten.

22.11
2019

Subsidies Vlaamse kmo-portefeuille worden verminderd

De Vlaamse regering gaat vanaf 1 december 2019 de uitgaven voor subsidies voor opleidingen of in het inwinnen van advies in het kader van de kmo-portefeuille beperken.

15.11
2019

Verhoogde aftrek 120% fiets afgeschaft

Wanneer een werkgever kosten maakt om zijn werknemers aan te moedigen om zo veel mogelijk de fiets te gebruiken voor woon-werkverplaatsingen, kunnen deze kosten voor 120% afgetrokken worden.

15.11
2019

De brexit… opnieuw uitgesteld

Bij gebrek aan een akkoord, heeft de EU een nieuw uitstel tot 31 januari 2020 goedgekeurd en diende er toch geen no-deal brexit doorgevoerd te worden.

15.11
2019

In december moet er voor sommige bedienden een afrekening vakantiegeld gebeuren

Het aantal vakantiedagen waar een bediende recht op heeft, wordt berekend op basis van het aantal gepresteerde en gelijkge­stelde inactiviteitsdagen in het voorgaande jaar.

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085 - 3570 Alken
011 31 23 41
011 31 45 67
Openingsuren

Sociaal Secretariaat
maandag - donderdag: 8u - 12u en 13u - 16u30
vrijdag: 8u - 12u en 13u - 15u

Externe Preventie
maandag - vrijdag: 8u - 12u en 13u - 16u30