Nieuws

05.10
2023

Circulaire over de koopkrachtpremie

Op 26 september 2023 publiceerde de fiscus een circulaire over de koopkrachtpremie. Hierna vind je de belangrijkste krachtlijnen van deze circulaire terug.

05.10
2023

Onlinedienst ECARO: nieuwe informatie beschikbaar

Werkgevers moeten elk kwartaal de loon- en arbeidstijdgegevens van hun werknemers aangeven. Dit gebeurt via de DmfA-aangiften.

05.10
2023

Vertrouwenspersoon weldra verplicht?

De regering wil de aanwezigheid van een vertrouwenspersoon in de ondernemingen vergroten door de aanstelling ervan te verplichten in ondernemingen met 50 of meer werknemers.

28.09
2023

Ontslag door de werkgever: verhoging deel II van de opzeg vanaf 2024

In 2014 werd het eenheidsstatuut ingevoerd om het verschil tussen arbeiders en bedienden weg te werken.

28.09
2023

Nieuw bedrag kilometervergoeding vanaf 1 oktober 2023

De werkgever kan een kilometervergoeding toekennen aan werknemers die met hun wagen professionele verplaatsingen maken.

28.09
2023

Gepensioneerde in dienst? Maak nu al een telling van zijn jaarinkomen

Een gepensioneerde mag een beroepsactiviteit uitoefenen indien hij/zij hiervan vooraf aangifte doet bij de Pensioendienst of bij het RSVZ en zijn beroepsinkomsten op jaarbasis bepaalde grenzen niet overschrijden.

21.09
2023

Vrijstelling bedrijfsvoorheffing voor jonge werknemers in het 4de kwartaal van 2023

Jonge werknemers zijn onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld van bedrijfsvoorheffing in het 4de kwartaal van 2023.

21.09
2023

Nieuwe bedragen kilometervergoeding gepubliceerd

Het bedrag van de kilometervergoeding wordt elk kwartaal aangepast in functie van de evolutie van de brandstofprijzen.

21.09
2023

Open Bedrijvendag op zondag 1 oktober 2023

Op zondag 1 oktober 2023 openen honderden bedrijven, uit de meest uiteenlopende sectoren, de deuren voor het grote publiek.

14.09
2023

Relance-uren kunnen opnieuw worden toegepast!

Na een onderbreking van zes maanden, kunnen de relance-uren opnieuw worden toegepast en dit vanaf 1 juli 2023 tot en met 30 juni 2025.

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
GPS-adres: Stationsstraat 108
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op