Nieuws

16.07
2020

Oppassen met uitbesteding van werk tijdens tijdelijke werkloosheid overmacht corona

Wanneer u als werkgever beroep doet op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona, mag u tijdens de tijdelijke werkloosheid het werk dat normaal door de werknemer wordt verricht, niet uitbesteden aan derden (bijvoorbeeld uitzendkrachten) of laten uitvoeren door studenten. Lees verder >

16.07
2020

Corona: toevoeging Sociaal Strafwetboek

In het Sociaal Strafwetboek wordt een paragraaf toegevoegd die de sociaal inspecteurs van bepaalde inspectiediensten de bevoegdheid geeft om de naleving in de ondernemingen te controleren van de verplichtingen in het kader van de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken. Lees verder >

16.07
2020

Corona: verlenging geldigheid periodieke gezondheidsbeoordeling

Omwille van de maatregelen in de strijd tegen het coronavirus COVID-19 werden de periodieke gezondheidsbeoordelingen en de aanvullende medische handelingen tijdelijk opgeschort. Lees verder >

16.07
2020

Voorstel tot uitbreiding van de werkingssfeer PC 126

Minister van Werk Nathalie Muylle heeft een voorstel ingediend om het bevoegdheidsgebied van het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking (PC 126) uit te breiden en zo bevoegd te maken voor de werknemers in het algemeen. Lees verder >

13.07
2020

Nieuwe meldingsplicht tijdelijke werkloosheid Corona vanaf 13.07.2020

Vanaf 13 juli 2020 bent u verplicht uw werknemers voorafgaandelijk te informeren over de periode waarin u tijdelijke werkloosheid wegens Covid-19 invoert alsook de regeling van de werkloosheid. Dit KB met de meldingsplicht TW is vorige vrijdag gepubliceerd in het Belgische Staatsblad.

10.07
2020

Commerciële kentekenplaten: wijzigingen vanaf 1 oktober 2020

Een Koninklijk Besluit met betrekking tot een herziening van de commerciële platen werd op 15 mei 2020 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd en treedt in werking vanaf 01/10/2020.  

08.07
2020

Bedrijfswagens: welke CO2-uitstoot bepaalt vanaf 1 januari 2021 het belastbaar voordeel?

Door nieuwe Europese regelgeving wordt de CO2-uitstoot van nieuwe wagens sinds enige tijd berekend door de zgn. WLTP-test. Deze test vervangt de vroegere NEDC-methode en houdt beter rekening met de reële rijomstandigheden en met de uitrustingsopties van het voertuig. Het gevolg is wel dat de CO2-uitstoot gemeten met de nieuwe WLTP-methode in de meeste gevallen hoger ligt, waardoor de bedrijfswagens ook duurder worden.

08.07
2020

Waarmee moet u rekening houden bij ontslag in coronatijden?

Het coronavirus en de strenge coronamaatregelen die de overheid nam, hebben een grote impact op de economie. Om ondernemingen hierin financieel te steunen, heeft de overheid een hele reeks steunmaatregelen uitgewerkt. Toch blijken deze steunmaatregelen voor vele ondernemingen onvoldoende te zijn en dringt een ontslag van één of meerdere werknemers zich helaas soms op. Met welke aandachtspunten moet er rekening gehouden worden?

08.07
2020

Een fietsverzekering, geen overbodige luxe

Ook al is telewerk nu nog de norm, de komende weken gaan meer pendelaars weer de weg op. En daarvoor is de fiets ideaal.

We gebruiken met z’n alle steeds meer de fiets. Dit uit ecologische overwegingen, om in beweging te blijven, om te besparen enz. Onze fietsen worden ook steeds meer uitgerust met technische gadgets en daar hangt natuurlijk een prijskaartje aan. Een fietsverzekering is anno 2020 dus geen overbodige luxe meer.

08.07
2020

succesvol (tele)werken met Microsoft Teams?

Meer en meer bedrijven gaan in tijden van COVID-19 op zoek naar systemen voor telewerken. Waarom adviseren wij Microsoft Teams? Met meer dan 44 miljoen dagelijks actieve gebruikers is Microsoft Teams de meest populaire app die Microsoft ooit heeft ontwikkeld. Deze baanbrekende tool is dé oplossing om
uw teamwork en communicatie te verbeteren, ook vanop afstand!

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op