Nieuws

17.11
2022

Verplichte melding van de eerste effectieve werkloosheidsdag van de maand

Voor elke werknemer die u tijdelijk werkloos stelt, moet u elke maand aan de RVA de eerste effectieve werkloosheidsdag van de maand elektronisch meedelen via de portaalsite van de sociale zekerheid of via batch.

17.11
2022

Omzetting richtlijn werk en privéleven: Wijzigingen ouderschapsverlof

N.a.v. de omzetting van de Europese Richtlijn betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven in Belgische wetgeving, wordt o.a. de regeling omtrent de weigering van het ouderschapsverlof in bepaalde opnamevormen en het uitstel van ouderschapsverlof gewijzigd.

17.11
2022

Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden: informatie over de arbeidsrelatie

Een wet van 7 oktober 2022 geeft werknemers recht op meer transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. De wet bevat onder meer bepalingen omtrent een betere informatieverstrekking van de werkgever aan de werknemers.

10.11
2022

Tijdelijke verhoging grenzen loonbeslag n.a.v. de energiecrisis

Naar aanleiding van de energiecrisis besliste de regering om de drempels voor loonbeslag en loonoverdracht tijdelijk op te trekken.

10.11
2022

Tijdelijke werkloosheid energiecrisis heeft nu een wettelijke basis

In de praktijk kon de bijzondere vorm van economische werkloosheid ten gevolge van de energiecrisis al enkele weken worden toegepast. Nu is de wettelijke basis ook gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

10.11
2022

Uitstel betaling bedrijfsvoorheffing en inkomstenbelastingen

Nog een maatregel die de gevolgen van de energiecrisis moet verlichten, is een uitstel van 2 maanden voor de betaling van de bedrijfsvoorheffing.

09.11
2022

Sinds 1 oktober 2022 kan het bijzonder stelsel tijdelijke werkloosheid energie worden aangevraagd

Sinds 1 oktober 2022 kunnen werkgevers het bijzonder stelsel tijdelijke werkloosheid energie aanvragen.

09.11
2022

Vervanging feestdagen voor het jaar 2023 nu al vastleggen

Voor het jaar 2023 moet u rekening houden met 10 wettelijke feestdagen.

09.11
2022

Verzekering ambulante kosten: een interessant extralegaal voordeel voor de medewerkers van uw kmo

Naast een hospitalisatieverzekering, wordt ook de ambulante kostenverzekering een steeds populairder extralegaal voordeel bij bedrijven. Lees hier waarom. 

09.11
2022

Professioneel bezoekers ontvangen dankzij digitale registratie

Iedere organisatie etaleert graag een professionele en moderne uitstraling. Waarom dan ook niet voor een gastvrij onthaal van bezoekers?

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
GPS-adres: Stationsstraat 108
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op