Nieuws

01.09
2022

Wijziging recht op werkloosheidsuitkeringen omwille van economische redenen

De wetgever heeft beslist om de toelaatbaarheidsvoorwaarde voor uitkeringen bij tijdelijke werkloosheid om economische redenen definitief af te schaffen.

01.09
2022

Nieuwe premie ‘knelpuntberoep’ en ‘interregionale mobiliteit’ vanaf 1 september 2022

Om langdurig werklozen aan te moedigen het werk te hervatten in een knelpuntberoep of in een ander gewest, maakt de regering het vanaf 1 september 2022 mogelijk om tijdelijk het loon van de nieuwe tewerkstelling te combineren met een gedeeltelijke uitkering.

01.09
2022

Vanaf 1 januari 2023 wordt een zaterdag niet meer als een werkdag beschouwd

Het nieuwe Burgerlijk Wetboek, dat op 1 juli 2022 werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, bepaalt dat een zaterdag vanaf 1 januari 2023 niet meer wordt beschouwd als een werkdag.

12.08
2022

Overschrijding van de spilindex in juli 2022

In juli 2022 werd de spilindex voor de overheidswedden en sociale uitkeringen opnieuw overschreden.

12.08
2022

Verhoging maximumbedrag fiscale werkbonus

Voor werknemers met een (relatief) laag loon wordt een vermindering van de RSZ-werknemersbijdragen onder de vorm van een sociale werkbonus toegepast.

12.08
2022

OPGELET: Ten onrechte ingeroepen tijdelijke werkloosheid betekent voortaan een sanctie voor de werkgever!

Een recent goedgekeurd wetsvoorstel voorziet in een sanctie voor de werkgever wanneer komt vast te staan dat deze ten onrechte tijdelijke werkloosheid heeft ingeroepen.

15.07
2022

Vrijstelling van de startbaanverplichting voor bepaalde sectoren

Er zijn 5 ministeriële besluiten gepubliceerd die voor werknemers van bepaalde sectoren een vrijstelling toekennen van de verplichting om werknemers jonger dan 26 jaar in dienst te nemen met een startbaanovereenkomst.

15.07
2022

Ontslag door de werkgever: enkele aandachtspunten

Graag zetten wij de belangrijkste vormvoorwaarden van een ontslag van de werknemer door de werkgever nog eens voor u op een rij.

15.07
2022

Arbeidsdeal: goedkeuring door de ministerraad

De arbeidsdeal voorziet voornamelijk maatregelen omtrent de arbeidsorganisatie, de arbeidsvoorwaarden en het evenwicht tussen het privé- en professionele leven.

05.07
2022

Alternatief verlonen: de bedrijfsfiets

Het is zomer en verschillende werknemers denken er misschien aan om met de elektrische fiets naar het werk te komen. Omdat een elektrische fiets al snel € 2.000 kan
kosten, vragen werknemers vaak aan hun werkgever of het mogelijk is om hierin tussen te komen.

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
GPS-adres: Stationsstraat 108
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op