Nieuws

10.01
2023

Arbeidsongeschikt? Zo bescherm je je inkomen en je zaak

Stel: je werkt als zelfstandige, maar op een dag gebeurt er iets waardoor je een tijdje niet meer kunt werken. Je wordt ziek, je hebt een ongeval, kortom je bent ‘arbeidsongeschikt’ zoals we dat noemen in verzekeringstermen.

10.01
2023

ERP-tool gekoppeld aan sociaal secretariaat en boekhoudpakket

Als trotse IT-partner van CLB Group verzorgen we niet enkel de interne keuken. Ook buiten de deuren van CLB Group helpen we talloze kmo’s met hun digitale problemen. Zo voerden we de afgelopen tijd projecten uit om de operationele werking bij verschillende bedrijven te verbeteren. Hierdoor ontstond een universeel ERP-pakket gekoppeld aan CLB Sociaal Secretariaat en aan het boekhoudpakket.

10.01
2023

Oost West, As – Best

Vanaf 23 november 2022 is het spreekwoord ‘Oost West, Thuis Best’ inderdaad niet meer altijd vanzelfsprekend. Vanaf deze datum moet iedereen die een woning of een gebouw verkoopt dat gebouwd is vóór 2001 een asbestattest kunnen voorleggen. Dit attest moet beschikbaar zijn op het ogenblik dat de onderhandse akte of het compromis ondertekend wordt. Iets minder dringend misschien, maar tegen 2032 moet iedere eigenaar van een woning of een gebouw van vóór 2001 sowieso over zo’n attest beschikken. Indien men het gebouw of de woning verhuurt, moet men dat dan aan de huurder kunnen bezorgen.

10.01
2023

CLB Academy helpt je met jouw opleidingsverplichting

“Werkgevers met minstens 20 werknemers moeten een formeel opleidingsplan opmaken tegen 31 maart 2023, vanaf 10 werknemers moeten ze ook in een individueel opleidingsrecht voorzien.”

05.01
2023

Zaterdag blijft een werkdag voor het arbeidsrecht

Door een wijziging van het Burgerlijk Wetboek wordt een zaterdag sedert 1 januari 2023 niet meer beschouwd als een werkdag. Deze aanpassing heeft ook gevolgen voor het arbeids- en sociale zekerheidsrecht (bv. voor een aangetekende brief om een opzeggingstermijn te betekenen of voor de termijn waarbinnen een werknemer zijn arbeidsongeschiktheid moet rechtvaardigen).

05.01
2023

Nieuwe regels berekening bedrijfsvoorheffing vanaf 1 januari 2023

De zogenaamde ‘Bijlage III’ is op 30 december 2022 in het Belgisch Staatsblad verschenen. Deze ‘Bijlage III’ bevat de regels voor de berekening van de bedrijfsvoorheffing op de bezoldigingen, pensioenen en stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag die betaald of toegekend worden vanaf 1 januari 2023.

05.01
2023

Aangepaste modellen van arbeidsovereenkomsten

Als gevolg van nieuwe wetgeving over de arbeidsdeal en de transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden, hebben wij onze modellen van arbeidsovereenkomsten aangepast.

29.12
2022

Nieuwe grenzen loonbeslag en loonoverdracht vanaf 1 januari 2023

De grensbedragen voor loonbeslag of loonoverdracht worden elk jaar aangepast aan de index. Op 19 december 2022 werden de geïndexeerde bedragen voor 2023 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

29.12
2022

Provisie voor het vakantiegeld 2023

Onder voorbehoud van een antwoord van de Administratie der directe belastingen heeft het VBO percentages voorgesteld voor de provisie voor het vakantiegeld voor 2023.

29.12
2022

Studentencontingent verhoogd naar 600 uur

Vanaf 1 januari 2023 zal het jaarlijkse quotum voor studentenarbeid van 475 uur verhoogd worden naar 600 uur. Deze verhoging van het quotum zal van kracht zijn voor de jaren 2023 en 2024.

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
GPS-adres: Stationsstraat 108
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op