Nieuws

13.04
2018

Heeft uw werknemer recht op klein verlet voor de communie van zijn kind?

Voor de eerste communie of het lentefeest is er geen recht op klein verlet. Indien het kind de communie doet of deelneemt aan het feest van de vrijzinnige jeugd, dan heeft de werknemer wel recht op één dag klein verlet met behoud van loon.

13.04
2018

Overleg over de-connectie en gebruik van digitale communicatiemiddelen

De digitale samenleving heeft een grote impact op de werkorganisatie binnen ondernemingen. Niet alleen neemt de bereikbaarheid daardoor toe, maar ook flexibeler werken, zowel wat plaats als wat tijdstip betreft, wordt mogelijk gemaakt.

13.04
2018

Minister Kris Peeters geeft sociale inspectie toegang tot het strafregister

De ministerraad heeft het KB van vice-eersteminister en minister van werk Kris Peeters met betrekking tot de toegang van de sociale inspectie tot het strafregister goedgekeurd.

11.04
2018

Inspectiecampagne uitzendarbeid

De Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk (FOD Werkgelegenheid) organiseert een inspectiecampagne rond de veiligheid en de gezondheid van uitzendkrachten. Deze campagne kadert in een Europees initiatief dat wordt georganiseerd door het Europese Comité van de Hoge Vertegenwoordigers van de Arbeidsinspectie en bevat een luik over grensoverschrijdende uitzendarbeid.

De inspectiecampagne, die een verbetering van de arbeidsomstandigheden op het oog heeft, loopt tijdens het jaar 2018.

 

06.04
2018

Wijzigingen aan de RSZ-verminderingen voor oudere werknemers

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap brengen enkele wijzigingen aan aan de doelgroepvermindering voor oudere werknemers.

06.04
2018

Wet houdende diverse bepalingen inzake werk

Op 5 februari 2018 werd de wet van 15 januari 2018 houdende diverse bepalingen inzake werk in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

06.04
2018

Nieuwe opzeggingstermijnen tijdens de eerste zes maanden vanaf 1 mei 2018

Vorige week lieten wij u al weten dat de Kamer de relancewet had goedgekeurd. Intussen is de definitieve tekst van de wet betreffende de versterking van de economische groei en de sociale cohesie (de relancewet) in het Belgisch Staatsblad verschenen.

30.03
2018

Belangrijke wijzigingen aan de progressieve werkhervatting

Beperking duurtijd progressieve werkhervatting, aanpassing berekening ongeschiktheidsuitkeringen en aanpassing berekening uitkering bij werkverwijdering.

30.03
2018

Gevolgen van kanker kunnen een “handicap” uitmaken in de zin van de anti-discriminatiewetgeving

In een arrest van 20 februari 2018 oordeelde het Arbeidshof van Brussel dat kanker en de gevolgen hiervan volgens de anti-discriminatiewet een handicap kunnen vormen.

30.03
2018

Kamer keurt Relancewet goed

Het wetsvoorstel betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie, de “Relancewet”, werd op 22 maart 2018 goedgekeurd door de Kamer. Daarmee worden de laatste maatregelen van het zomerakkoord uitgevoerd.

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085 - 3570 Alken
011 31 23 41
011 31 45 67
Openingsuren

Sociaal Secretariaat
maandag - donderdag: 8u - 12u en 13u - 16u30
vrijdag: 8u - 12u en 13u - 15u

Externe Preventie
maandag - vrijdag: 8u - 12u en 13u - 16u30