Nieuws

07.09
2022

De low code revolutie bij ontwikkeling van applicaties

Er zijn twee uitdagingen die het voor de IT-sector tegenwoordig steeds moeilijker maken. Ontdek ze hier.

07.09
2022

Apenpokken en Corona: het ene virus is het andere niet

Zoals duidelijk zal worden: het ene virus is inderdaad het andere niet.

07.09
2022

Wat worden uw prioriteiten dit najaar?

Medewerkers vinden is voor veel zaakvoerders topprioriteit nummer 1 dit najaar. De zoektocht naar de snel inzetbare witte raaf is intussen door de meeste ondernemingen gestaakt. Het wordt dus de kunst om medewerkers te werven met de juiste attitude.

01.09
2022

Wijziging recht op werkloosheidsuitkeringen omwille van economische redenen

De wetgever heeft beslist om de toelaatbaarheidsvoorwaarde voor uitkeringen bij tijdelijke werkloosheid om economische redenen definitief af te schaffen.

01.09
2022

Nieuwe premie ‘knelpuntberoep’ en ‘interregionale mobiliteit’ vanaf 1 september 2022

Om langdurig werklozen aan te moedigen het werk te hervatten in een knelpuntberoep of in een ander gewest, maakt de regering het vanaf 1 september 2022 mogelijk om tijdelijk het loon van de nieuwe tewerkstelling te combineren met een gedeeltelijke uitkering.

01.09
2022

Vanaf 1 januari 2023 wordt een zaterdag niet meer als een werkdag beschouwd

Het nieuwe Burgerlijk Wetboek, dat op 1 juli 2022 werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, bepaalt dat een zaterdag vanaf 1 januari 2023 niet meer wordt beschouwd als een werkdag.

12.08
2022

Overschrijding van de spilindex in juli 2022

In juli 2022 werd de spilindex voor de overheidswedden en sociale uitkeringen opnieuw overschreden.

12.08
2022

Verhoging maximumbedrag fiscale werkbonus

Voor werknemers met een (relatief) laag loon wordt een vermindering van de RSZ-werknemersbijdragen onder de vorm van een sociale werkbonus toegepast.

12.08
2022

OPGELET: Ten onrechte ingeroepen tijdelijke werkloosheid betekent voortaan een sanctie voor de werkgever!

Een recent goedgekeurd wetsvoorstel voorziet in een sanctie voor de werkgever wanneer komt vast te staan dat deze ten onrechte tijdelijke werkloosheid heeft ingeroepen.

15.07
2022

Vrijstelling van de startbaanverplichting voor bepaalde sectoren

Er zijn 5 ministeriƫle besluiten gepubliceerd die voor werknemers van bepaalde sectoren een vrijstelling toekennen van de verplichting om werknemers jonger dan 26 jaar in dienst te nemen met een startbaanovereenkomst.

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
GPS-adres: Stationsstraat 108
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op