Nieuws

16.10
2020

Het federaal regeerakkoord: welke bepalingen zijn van belang voor u?

Het nieuwe regeerakkoord bevat heel wat uiteenlopende maatregelen, plannen en doelstellingen die de komende tijd nog verder geconcretiseerd moeten worden in wetgevende teksten.

15.10
2020

15/10/2020: Onderbrekingen van de verbinding via itsme®

In de periode van donderdag 15 tot en met zondag 18 oktober 2020 worden onderhoudswerkzaamheden aan de verbinding via itsme® uitgevoerd:

14.10
2020

Corona update: vraag het Vlaams Beschermingsmechanisme aan

Door de verstrengde coronamaatregelen van 29 juli hadden sommige bedrijven een omzetdaling in de maanden augustus en september 2020 ten opzichte van diezelfde periode in 2019. Om de bedrijven met een omzetdaling van minstens 60% financieel te ondersteunen, werd het Vlaamse beschermingsmechanisme in het leven geroepen. Deze omzetdaling moet het direct of indirect gevolg zijn van de coronamaatregelen.

12.10
2020

Corona: vrijstellingen voor grensarbeiders?

Het aantal positieve testen op COVID-19 blijft stijgen. Gevolg? Steeds meer en meer gebieden kleuren rood.

12.10
2020

Opname vakantiedagen vóór het einde van het jaar

Het jaar 2020 loopt stilaan ten einde. Het kan nuttig zijn om nu even na te gaan hoeveel vakantie- en ADV-dagen uw werknemers nog hebben openstaan.

12.10
2020

Corona: standpunt van de RVA i.v.m. reizen naar rode zone en opvang kinderen

De “Rode zone” is een term die vandaag de dag voor ieder van ons bekend in de oren klinkt. Tot nu toe was het een “no go” om naar een gebied te reizen dat ressorteerde onder de rode zones.

Sinds vrijdag 25 september 2020 is het verbod om te reizen naar een rode zone opgeheven, maar het blijft ten stelligste afgeraden om naar een dergelijk gebied te reizen.

06.10
2020

Opgelet voor valse aanvragen tot betaling!

Whaling is een gerichte techniek waarbij het persoonlijke aspect van hun doelwit, namelijk die ene vette walvis cruciaal is. Want in plaats van steeds voor kleine vissen te gaan, is het interessanter voor oplichters om die ene grote Moby Dick binnen te halen. Die walvis is meestal de CEO of een andere hooggeplaatste van een bedrijf met redelijk wat middelen. Daarom kennen we whaling ook als CEO-fraude.

02.10
2020

Tijdelijke werkloosheid overmacht corona telt mee bij kwalificatie als onderneming in herstructurering

Voor een onderneming erkend in herstructurering kan de SWT-leeftijd onder strikte voorwaarden worden verlaagd. Bovendien kan de onderneming een volledige of gedeeltelijke vrijstelling inzake aanwerving van jongeren in het kader van de startbaanverplichting toegekend krijgen.

Een onderneming komt in aanmerking voor een erkenning als onderneming in herstructurering als ze aan bepaalde voorwaarden voldoet.

02.10
2020

Corona: tijdelijke premie voor noodzakelijke aanpassingen bij maatwerkbedrijven en – afdelingen

Naar aanleiding van de opgelegde coronamaatregelen, hebben bedrijven aanpassingen moeten doorvoeren om de werking van hun bedrijf te kunnen verderzetten. Voor de Vlaamse maatwerkbedrijven en –afdelingen wordt er hiervoor een tijdelijke aanpassingspremie toegekend voor het laatste kwartaal van 2020.

02.10
2020

Kan er een eenmalige premie worden gegeven bij het jubileum van een onderneming?

Wanneer uw onderneming een jubileum te vieren heeft, overweegt u ter gelegenheid van deze feestelijke gebeurtenis misschien om een eenmalige premie te geven aan uw personeelsleden. Kan deze premie vrij van belastingen worden toegekend?

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
GPS-adres: Stationsstraat 108
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op