Nieuws

23.02
2023

Elektrische en hybride bedrijfswagens: solidariteitsbijdrage en VAA

Wanneer je aan één van je werknemers een bedrijfswagen ter beschikking stelt en hij deze ook voor privédoeleinden mag gebruiken, zal je als werkgever hiervoor een solidariteitsbijdrage moeten betalen aan de RSZ en ontstaat er een belastbaar voordeel van alle aard.

16.02
2023

Nieuwe arbeidsovereenkomsten beschikbaar op de website

Als gevolg van nieuwe wetgeving over de arbeidsdeal en de transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden, hebben wij onze modellen van arbeidsovereenkomsten aangepast.

16.02
2023

Denk aan het jaarverslag van de interne preventiedienst

De preventieadviseur moet jaarlijks een verslag opmaken over de werkzaamheden en activiteiten tijdens het voorbije werkjaar.

16.02
2023

Loonkloofwet: analyseverslag van de bezoldigingsstructuur voor 2021-2022

Sinds enkele jaren moeten ondernemingen met minstens 50 werknemers om de twee jaar een gedetailleerde analyse van de bezoldigingsstructuur binnen hun onderneming opstellen.

09.02
2023

Kleine wijzigingen inzake de procedure voor invoering van de loonbonus

De niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen (ook wel “de loonbonus” genoemd) zijn voordelen die de werkgever kan toekennen op basis van collectieve resultaten van een onderneming of van een groep van ondernemingen of van een welomschreven groep, op basis van objectieve criteria.

09.02
2023

Formaliteiten maaltijdcheques: vermijd een herkwalificatie

Graag informeren wij u nogmaals over het belang van de naleving van de formaliteiten voor de toekenning van maaltijdcheques. Maaltijdcheques beantwoorden namelijk aan het begrip loon, tenzij zij tegelijkertijd aan bepaalde voorwaarden voldoen.

09.02
2023

Nieuwe premies voor werkplekleren op

De Vlaamse regering heeft beslist om de bestaande incentives voor werkplekleren te optimaliseren en vereenvoudigen. De bestaande steunmaatregelen (de start- en stagebonus en de doelgroepverminderingen mentors en jongeren deeltijds leren-werken) worden vervangen door twee nieuwe premies.

02.02
2023

Vrijstelling bedrijfsvoorheffing ploegenarbeid voor werken in onroerende staat

Werkgevers die werken in onroerende staat uitvoeren op werven kunnen onder bepaalde voorwaarden genieten van een gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing.

02.02
2023

Nieuwtjes in verband met de fietsvergoeding

Sinds 1 januari 2023 bedraagt de fietsvergoeding maximaal € 0,27 per kilometer, om vrij van RSZ en belastingen toegekend te worden.

02.02
2023

Werkgelegenheidsplan voor 45-plussers

Sedert 2013 moeten alle ondernemingen met meer dan 20 werknemers een werkgelegenheidsplan voor 45-plussers opstellen.

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
GPS-adres: Stationsstraat 108
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op