Nieuws

11.04
2024

Tewerkstelling van derdelanders: nieuwe regels in Vlaanderen

Buitenlandse werknemers die geen onderdaan zijn van de Europese Economische Ruimte, kunnen niet zomaar in Belgiƫ worden tewerkgesteld zonder arbeidskaart of een gecombineerde vergunning. Vanaf 1 mei 2024 wijzigen hieromtrent heel wat regels.

04.04
2024

Gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen stijgt opnieuw vanaf 1 april 2024

In het sociaal akkoord 2021-2022 werd beslist om het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen geleidelijk te verhogen, nl. op 1 april 2022, op 1 april 2024 en 1 april 2026.

04.04
2024

Bijdragen Fonds Sluiting Ondernemingen voor 2024

Als werkgever betaal je bijdragen ter financiering van het Fonds voor Sluiting van Ondernemingen. De percentages voor het jaar 2024 worden verder toegelicht.

04.04
2024

Het Sociaal Strafwetboek wordt binnenkort versterkt

Een wetsontwerp past het Sociaal Strafwetboek aan om de strijd tegen sociale fraude doeltreffender te maken.

28.03
2024

Overgang van winteruur naar zomeruur

In de nacht van zaterdag 30 maart 2024 op zondag 31 maart 2024 wordt opnieuw overgeschakeld naar het zomeruur (van 2 uur naar 3 uur). Voor jouw werknemers in de nachtploeg kan dit specifieke gevolgen hebben.

28.03
2024

Extra aanvulling bij tijdelijke werkloosheid vanaf 1 januari 2024

Sedert 1 januari 2024 wordt de uitkering bij tijdelijke werkloosheid verlaagd. Om deze daling te compenseren wordt een gedeeltelijke compensatie voorzien in de vorm van een extra aanvulling voor de werknemer, bovenop de tijdelijke werkloosheidsuitkering.

28.03
2024

Tijdsregistratie: nieuwe clausule arbeidsreglement

Indien er in jouw onderneming wordt gewerkt met een tijdsregistratiesysteem, dient dit te worden vermeld in het arbeidsreglement.

21.03
2024

Checklist welzijn en veiligheid voor werknemer-fietsgebruiker

Het gebruik van de fiets als vervoermiddel voor het woon-werkverkeer brengt een aantal verplichtingen met zich mee voor de werkgever inzake veiligheid en welzijn van werknemers.

21.03
2024

Federal Learning Account: stand van zaken

Vanaf 1 april 2024 zou er een zogenaamde proefversie van het Federal Learning Account beschikbaar zijn en vanaf 1 juni 2024 zou dan de officiƫle versie gelanceerd worden. Vanaf dan heeft de werkgever nog een periode van 6 maanden waarbinnen de nodige gegevens voor de opleidingen in 2024 moeten worden geregistreerd.

21.03
2024

Subsidie voor pilootprojecten innovatieve arbeidsorganisatie

De FOD WASO en de Nationale Arbeidsraad kondigen op hun website aan dat er tussen 1 april 2024 en 31 mei 2024 subsidieaanvragen kunnen worden ingediend voor pilootprojecten innovatieve arbeidsorganisatie.

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
GPS-adres: Stationsstraat 108
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op