Nieuws

02.11
2018

Bepaling van de risicosectoren voor de Limosa-melding

Een Limosa-aangifte is verplicht voor werknemers die tijdelijk of deeltijds in België komen werken, alsook voor zelfstandigen die tijdelijk een zelfstandige activiteit in België komen uitoefenen, maar die er niet permanent verblijven.

26.10
2018

Praktische aanvraagmodaliteiten voor de Vlaamse start- en stagebonus

Enkele weken geleden informeerden wij u over de nieuwe regeling van de start- en stagebonussen voor Vlaanderen vanaf 1 september 2018. Een nieuw ministerieel besluit bepaalt concreet welke gegevens en welke documenten vereist zijn voor het indienen van een aanvraag tot toekenning van een start- of stagebonus.

26.10
2018

Vrijstelling startbaanverplichting voor de autobussen en autocars (PC 140.01)

In het Belgisch Staatsblad verscheen op 22 oktober 2018 een ministerieel besluit dat een vrijstelling van de startbaanverplichting voorziet voor ondernemingen van het paritair subcomité 140.01.

26.10
2018

Wat als uw onderneming getroffen wordt door een stroomonderbreking?

Door problemen met de elektriciteitsbevoorrading als gevolg van het stilliggen van een aantal kerncentrales, worden we de komende winter mogelijk geconfronteerd met een energietekort. Hierdoor is het mogelijk dat de stroom in een aantal regio’s tijdelijk afgeschakeld zal worden. Dit kan gevolgen hebben voor sommige ondernemingen.

26.10
2018

26 oktober is nationale actiedag tegen woninginbraken

26 oktober is nationale actiedag tegen woninginbraken. Die dag vormt het hoogtepunt van de nieuwe nationale week tegen woninginbraken ‘1 dag niet’ die loopt van 22 tot 28 oktober op initiatief van de Federale Overheidsdienst (FOD) Binnenlandse Zaken.

19.10
2018

Einde van de papieren ecocheques in zicht?

Op dit ogenblik kan u kiezen of u ecocheques in papieren dan wel elektronische vorm ter beschikking stelt van uw werknemers. Als het van de Nationale Arbeidsraad afhangt, komt hier echter verandering in.

19.10
2018

Resterende vakantiedagen opnemen vóór 31 december 2018

Het jaar 2018 loopt stilaan op haar einde. Het kan nuttig zijn om nu even na te gaan hoeveel vakantie- en ADV-dagen uw werknemers nog hebben openstaan.

19.10
2018

Let op wanneer u veel gebruikmaakt van economische werkloosheid!

Indien u overmatig gebruikmaakt van tijdelijke werkloosheid om economische redenen, dient u een bijzondere bijdrage te betalen indien de dagen economische werkloosheid een bepaalde grens overschrijden.

17.10
2018

Aanpassing grenswaarden chemische agentia

In het Belgisch Staatsblad van 3 oktober 2018 verscheen het KB van 2 september 2018 tot wijziging van titel 1 betreffende chemische agentia van boek VI van de codex over het welzijn op het werk. Door deze wijziging worden de grenswaarden van een ganse reeks stoffen aangepast. Er worden ook een aantal nieuwe stoffen aan de lijst toegevoegd.

12.10
2018

Omschakeling van zomeruur naar winteruur

In de nacht van zaterdag 27 oktober 2018 op zondag 28 oktober 2018 schakelen we weer over naar het winteruur. Dit betekent dat we om 3 uur ’s nachts de klok moeten terugzetten naar 2 uur ’s nachts.

Wat betekent dit voor de werknemers die tijdens deze weekendnacht aan het werk zijn?

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085 - 3570 Alken
011 31 23 41
011 31 45 67
Openingsuren

Sociaal Secretariaat
maandag - donderdag: 8u - 12u en 13u - 16u30
vrijdag: 8u - 12u en 13u - 15u

Externe Preventie
maandag - vrijdag: 8u - 12u en 13u - 16u30

CLB Verzekeringen is gesloten op vrijdag 2 november 2018.