Nieuws

27.11
2020

Geen startbaanverplichting voor drie sectoren

Er zijn drie Ministeriële Besluiten verschenen die voor drie sectoren een vrijstelling toekennen van de verplichting om jongeren onder de 26 jaar in dienst te nemen met een startbaanovereenkomst.

27.11
2020

NAR stelt voor om geldigheidsduur van maaltijd- en ecocheques te verlengen

De NAR vraagt om de geldigheidsduur van de cheques opnieuw te verlengen, naar aanleiding van de maatregelen om de tweede golf van de gezondheidscrisis van het coronavirus door te komen.

27.11
2020

Corona: opnieuw versoepeling van de voorwaarden om het Groeipakket te genieten?

Er is een nieuw voorstel om de uren die tijdens het vierde kwartaal 2020 en het eerste kwartaal 2021 als studenten worden gepresteerd, ook niet in aanmerking te nemen bij de toekenning van het Groeipakket.

20.11
2020

Corona: nieuw Vlaams beschermingsmechanisme: update

Op 13 november 2020 besliste de Vlaamse regering tot aanpassing van een aantal modaliteiten van het Nieuw Vlaams Beschermingsmechanisme.

20.11
2020

Corona: publicatie verlenging van tijdelijke versterking AktiF en AktiF-PLUS

Sinds 1 januari 2019 kunnen werkgevers die werkzoekenden met woonplaats in de Duitstalige Gemeenschap aanwerven een financiële steunmaatregel aanvragen. De Regering voorziet in een verlenging van deze subsidies.

20.11
2020

Corona: uren studentenarbeid in het vierde kwartaal 2020 en het eerste kwartaal 2021 in de zorgsector en het onderwijs uitgebreid

In het Belgisch Staatsblad werd de wet van 4 november 2020 gepubliceerd. Deze wet bepaalt een uitbreiding van de aantal uren studentenarbeid in de zorgsector en het onderwijs.

13.11
2020

Tijdelijke werkloosheid overmacht corona

Op 6 november 2020 heeft de federale regering beslist om de vereenvoudigde procedure voor tijdelijke werkloosheid opnieuw in te voeren voor alle werkgevers en werknemers en dit vanaf 1 oktober 2020 tot en met 31 maart 2021.

13.11
2020

Solidariteitsbijdrage voor bedrijfswagens: bedragen vanaf 1 januari 2021 zijn bekend

Wanneer u aan één van uw werknemers een bedrijfswagen ter beschikking stelt en hij deze ook voor privédoeleinden mag gebruiken, dan zal u hiervoor een solidariteitsbijdrage moeten betalen aan de RSZ. De solidariteitsbijdrage is afhankelijk van de CO2-uitstoot van het voertuig, maar ook van het type brandstof. De berekeningsformule wordt elk jaar op 1 januari geïndexeerd.

13.11
2020

Nieuw pakket federale steunmaatregelen

Op vrijdag 30 oktober 2020 werd in het Overlegcomité beslist om vanaf 2 november 2020 opnieuw over te gaan tot een verstrengde lockdown. De nieuwe regels hebben voor de tweede keer dit jaar een zware impact op een grote groep mensen en bedrijven. Daarom besliste de federale regering op 6 november 2020 om het steunpakket, dat van kracht was in het voorjaar, te verlengen én te voorzien in een reeks nieuwe maatregelen.

09.11
2020

Hoe u beter kan thuiswerken

Vorige week vrijdag besliste de overheid om terug naar een tijdelijke lockdown te gaan, de tweede al van dit jaar. Helemaal niet onbegrijpelijk als u de Coronacijfers volgde. Ziekenhuizen en zorgpersoneel slaakten al wekenlang een noodkreet. We moeten met zijn allen nogmaals massaal binnen blijven en ook zoveel mogelijk thuiswerken indien mogelijk. Terwijl sommigen vinden dat ze thuis productiever zijn, is het een compleet omgekeerd verhaal bij andere collega’s. Daarom geven we graag enkele tips hoe we dit beter kunnen aanpakken.

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
GPS-adres: Stationsstraat 108
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op