Nieuws

06.09
2023

Nieuwe Vlaamse doelgroepvermindering voor aanwerving van langdurig werkzoekenden

Vanaf 1 oktober 2023 wordt de Vlaamse aanwervingsincentive voor langdurig werkzoekenden stopgezet en vervangen door een nieuwe Vlaamse doelgroepvermindering voor de aanwerving van personen zonder recente, duurzame werkervaring. Deze vermindering kan worden aangevraagd door alle ondernemingen die gevestigd zijn in het Vlaamse Gewest.

06.09
2023

Federal Learning Account: registratie opleidingen in een online databank

De wet houdende diverse arbeidsbepalingen van 3 oktober 2022 heeft twee nieuwe verplichtingen ingevoerd voor de werkgever met betrekking tot de opleiding van werknemers. De wet voorziet enerzijds in een individueel opleidingsrecht voor de werknemer en anderzijds in de verplichting voor de werkgever om jaarlijks een opleidingsplan op te stellen.

06.09
2023

Extralegale voordelen voor jou en je werknemers

Het pensioen van jouw werknemers is een gemeenschappelijk doel, zeker wetende dat het wettelijk pensioen in de meeste gevallen niet volstaat om de levensstandaard te behouden! Door jouw personeel het voordeel van een groepsverzekering aan te bieden draag je bij tot dit doel. Daarenboven is het fiscaal interessant voor jou als werkgever én voor de werknemer.

06.09
2023

Het Metabool Syndroom: een taak voor de arbeidsarts?

Voordat we deze vraag kunnen beantwoorden moeten we natuurlijk weten welke taken een arbeidsarts heeft en wat een metabool syndroom is. De taak van een arbeidsarts is van preventieve aard. Hij of zij helpt bij het voorkomen van beroepsziekten en arbeidsongevallen en bij het voorkomen van werkgebonden aandoeningen.

06.09
2023

Sectorale afspraken opleidingsrecht (arbeidsdeal)

De arbeidsdeal voorziet een individueel recht om opleiding te volgen dat geldt voor elke werknemer. Ondernemingen met minder dan 10 medewerkers zijn vrijgesteld van de verplichting. Ze moeten enkel aantonen dat er opleidingsinspanningen worden gedaan.

17.08
2023

Werkhervattingspremie

Eerder informeerden wij je al dat het sinds 1 april 2023 mogelijk is voor werkgevers om een werkhervattingspremie van € 1.000 aan te vragen voor de aanwerving van een als invalide erkende persoon, in een systeem van progressieve werkhervatting. Ondertussen is het koninklijk besluit omtrent de voorwaarden verschenen in het Belgisch Staatsblad.

17.08
2023

Ziek tijdens jaarlijkse vakantie: nieuwe regels vanaf 1 januari 2024

Omdat Europa oplegt dat elke werknemer moet kunnen genieten van een jaarlijkse vakantie van ten minste vier weken met behoud van loon, heeft België zijn wetgeving aangepast. Vanaf 1 januari 2024 zal een werknemer die ziek wordt tijdens zijn vakantie, zijn vakantiedagen kunnen overdragen tot na het einde van zijn arbeidsongeschiktheid.

17.08
2023

Nieuwe ontslagbescherming bij niet-hernieuwing van een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur

Het sluiten van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur is in principe niet toegestaan. De opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur worden dan vermoed een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur te vormen.

20.07
2023

Werkkledij: ondernemingscao mogelijk over het onderhoud

Een nieuw koninklijk besluit van 11 juni 2023 wijzigt enkele bepalingen van de codex over het welzijn op het werk, wat de werkkledij betreft. Hierdoor wordt het vanaf 1 augustus 2023 mogelijk om een ondernemingscao te sluiten waarin wordt voorzien dat de werknemers zelf instaan voor de reiniging, de herstelling en het onderhoud van de werkkledij.

20.07
2023

Verlenging van de maatregelen betreffende het personeelstekort in de zorgsector voor gepensioneerden

In 2022 heeft de regering een aantal maatregelen genomen om het personeelstekort in de zorgsector aan te pakken. De maatregelen voor gepensioneerden worden nu retroactief verlengd vanaf 31 maart 2023 tot en met 30 september 2023. De maatregelen voor studenten, vrijwilligers, werknemers in loopbaanonderbreking en werklozen worden niet verlengd.

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
GPS-adres: Stationsstraat 108
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op