Nieuws

02.03
2021

Als u ziek bent, blijf dan thuis (en schrap die ziektecontrole dan maar)

‘Als u ziek bent, blijf dan thuis’ is inderdaad een van de regels die de overheid propageert in Coronatijden. Misschien is enige nuancering hier toch aan de orde...

26.02
2021

Nieuwe Vlaamse regels betreffende arbeidsmigratie

Op 8 februari 2021 werd een besluit van de Vlaamse Regering met een aantal nieuwe regels inzake de tewerkstelling van buitenlandse werknemers in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

26.02
2021

Vlaamse ‘Brexit veerkrachtsubsidie’

Het Relanceplan Vlaamse Veerkracht van de Vlaamse Regering voorziet € 83 miljoen relancemiddelen om bedrijven te steunen die door de gevolgen van de Brexit getroffen worden.

26.02
2021

Federale steunmaatregelen Brexit

Voor heel wat ondernemingen heeft de Brexit grote gevolgen, daarom heeft de regering voorzien in steunmaatregelen voor werkgevers met economische moeilijkheden door de Brexit.

19.02
2021

Vlaams beschermingsmechanisme 4 en 5

Op vrijdag 12 februari 2021 werd in het Belgisch Staatsblad het besluit van de Vlaamse Regering gepubliceerd betreffende het Vlaams Beschermingsmechanisme voor januari en februari 2021.

19.02
2021

Moet u ook een werkgelegenheidsplan voor 45-plussers opmaken?

Sedert 2013 moeten alle werkgevers met meer dan 20 werknemers een werkgelegenheidsplan voor 45-plussers opstellen.

19.02
2021

Corona: verlenging en uitbreiding van federale steunmaatregelen

Op vrijdag 12 februari 2021 heeft de federale regering beslist om de bestaande steunmaatregelen te verlengen en een aantal nieuwe steunmaatregelen toe te voegen.

15.02
2021

CAO 149 Telewerk

Telewerk is één van de belangrijke maatregelen die de regering nam in de strijd tegen het Covid-19-virus. De nationale arbeidsraad heeft op 26/01/2021 een wettelijk kader voor aanbevolen of verplicht telewerk opgericht. Lees verder >>

12.02
2021

Coronamaatregelen: een aantal versoepelingen op komst

Het overlegcomité besliste om een aantal maatregelen in de strijd tegen het coronavirus licht te versoepelen: zo mogen de kapsalons en andere niet-medische contactberoepen de deuren voorzichtig terug openen.

12.02
2021

Klein verlet voor COVID-19-vaccinatie?

De minister van werk Dermagne stelt voor om werknemers toe te laten zich tijdens de werkuren zonder loonverlies te laten vaccineren.

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op