Nieuws

11.10
2019

Enkele verduidelijkingen over het Vlaams Opleidingsverlof

Op 1 oktober 2019 is er een uitvoeringsbesluit gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad dat enkele verduidelijkingen aanbrengt aan de administratieve formaliteiten in het kader van het Vlaams Opleidingsverlof.

11.10
2019

U weigert een aanvraag 1/10de ouderschapsverlof. Eindigt daarmee ook de ontslagbescherming?

Wanneer u de aanvraag voor de uitoefening van het 1/10de ouderschapsverlof weigert, loopt de beschermingsperiode alleszins tot 3 maanden na de schriftelijke kennisgeving van uw weigeringsbeslissing.

11.10
2019

Resterende vakantiedagen opnemen vóór 31 december 2019

Het jaar 2019 loopt stilaan ten einde. Het kan nuttig zijn om nu even na te gaan hoeveel vakantie- en ADV-dagen uw werknemers nog hebben openstaan.

10.10
2019

CLB Group loopt Dwars door Hasselt voor Hands Out vzw

Op zondag 13 Oktober 2019 zetten de dapperste sportievelingen van CLB Group hun beste beentje voor op Dwars door Hasselt. Dit om geld in te zamelen voor een goed doel nauw aan ons hart: Hands Out vzw.

04.10
2019

Nog even wachten op opname van het mantelzorgverlof

Er was voorzien dat werknemers vanaf 1 oktober 2019 een aanvraag zouden kunnen indienen om mantelzorgverlof te bekomen. De minister bevoegd voor sociale zaken moet echter nog een K.B. uitvaardigen waarin de procedure voor de aanvraag tot erkenning als mantelzorger wordt vastgesteld.

04.10
2019

Loonschalen individuele beroepsopleiding Vlaams Gewest geïndexeerd vanaf 1 juli 2019

De cursist die in het kader van een individuele beroepsopleiding een opleiding volgt in een onderneming heeft recht op een IBO-premie van de VDAB.

04.10
2019

Omschakeling van zomeruur naar winteruur

Ondanks de plannen van Europa om de zomer- en wintertijd af te schaffen, schakelen we eind oktober opnieuw over op het winteruur.

27.09
2019

Valse plug-in hybrides: duidelijkheid over ‘overeenstemmend voertuig’

Valse plug-in hybrides die aangekocht, gehuurd of geleased werden vanaf 1 januari 2018 worden vanaf 1 januari 2020 minder voordelig voor werkgever en werknemer.

27.09
2019

Brussels Hoofdstedelijk Gewest: hervorming Activa en mentorpremie

Op 4 juli 2019 heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering een Besluit aangenomen om de tewerkstellingssteun op een aantal vlakken aan te passen.

27.09
2019

Erkende mantelzorgers hebben vanaf 1 oktober 2019 recht op betaald verlof

Vanaf 1 oktober 2019 kunnen werknemers, die erkend zijn als mantelzorger van een zorgbehoevende persoon, mantelzorgverlof aanvragen.

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085 - 3570 Alken
011 31 23 41
011 31 45 67
Openingsuren

Sociaal Secretariaat
maandag - donderdag: 8u - 12u en 13u - 16u30
vrijdag: 8u - 12u en 13u - 15u

Externe Preventie
maandag - vrijdag: 8u - 12u en 13u - 16u30