Nieuws

21.02
2020

Nieuwe fiscale bedragen 2020

De FOD Financiën heeft in het Belgisch Staatsblad van 13 februari 2020 een bericht gepubliceerd over de automatische indexering van een aantal bedragen voor inkomstenjaar 2020 (aanslagjaar 2021). Hieronder vindt u een overzicht van enkele bedragen die van belang kunnen zijn in de loonberekening:

21.02
2020

Valse hybrides: lijst met overeenstemmende voertuigen gepubliceerd

Voor ‘valse’ hybride wagens moet het belastbaar voordeel sinds 1 januari 2020 anders berekend worden. Ondertussen werd er op de website van de FOD Financiën een lijst gepubliceerd met de betrokken ‘valse’ hybride wagens en de overeenstemmende voertuigen.

21.02
2020

Provisie voor het vakantiegeld: bedragen 2020

De fiscus publiceerde op 17 februari 2020 een circulaire met het bedrag van de provisies die belastingvrij mogen aangelegd worden voor de uitbetaling van vakantiegeld aan werknemers.

14.02
2020

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht als gevolg van het coronavirus

Eind 2019 is het coronavirus uitgebroken in bepaalde delen van China. Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, hebben heel wat bedrijven in China hun activiteiten tijdelijk opgeschort. Deze maatregelen kunnen ook voelbaar zijn voor Belgische bedrijven die bijvoorbeeld rekenen op toevoer vanuit China.

14.02
2020

Nieuwe loongrenzen single permit voor buitenlandse werknemers

Wanneer u als werkgever een buitenlandse werknemer in België in dienst wil nemen, moet er in bepaalde gevallen een single permit of een gecombineerde vergunning aangevraagd worden.

14.02
2020

Dien tijdig een aanvraagdossier in voor economische werkloosheid voor bedienden

Sinds begin 2012 hebben bepaalde ondernemingen de mogelijkheid om een aanvraag in te dienen om ook voor hun bedienden een systeem van economische werkloosheid toe te passen.

07.02
2020

Indexeringscoëfficiënt kadastraal inkomen 2020

Wanneer de werkgever een woning ter beschikking stelt van een werknemer, vormt dit een voordeel van alle aard. Voor de fiscus wordt dit voordeel forfaitair gewaardeerd aan 100/60ste van het geïndexeerd kadastraal inkomen (KI) van de woning, vermenigvuldigd met 2.

07.02
2020

Naar een hoger bedrag voor de mobiliteitsvergoeding?

De mobiliteitsvergoeding (niet te verwarren met de “cash for car”-regeling!) is een forfaitaire regeling van terugbetaling van verplaatsingstijd voor werknemers die geen vaste plaats van tewerkstelling hebben

07.02
2020

Detacheert u werknemers naar Nederland? Vergeet vooraf geen melding te doen!

Vanaf 1 maart 2020 geldt er een meldingsplicht voor ondernemingen en zelfstandigen die in Nederland activiteiten gaan uitoefenen.

06.02
2020

Arbeidsinspecties in 2020: bent u voorbereid?

De Arbeidsinspectie Toezicht Welzijn op het Werk (TWW) maakt haar inspectiecampagnes voor 2020 bekend over verschillende sectoren.

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085 - 3570 Alken
011 31 23 41
011 31 45 67
Openingsuren

Sociaal Secretariaat
maandag - donderdag: 8u - 12u en 13u - 16u30
vrijdag: 8u - 12u en 13u - 15u

Externe Preventie
maandag - vrijdag: 8u - 12u en 13u - 16u30