Nieuws

01.05
2016

KMO-portefeuille grondig vernieuwd

De KMO-portefeuille is een webtoepassing waarmee ondernemers jaarlijks aanzienlijke subsidies van de Vlaamse overheid kunnen aanvragen voor ondersteuning in hun processen van ondernemen, innoveren en internationaliseren.

01.05
2016

Vrijstelling bedrijfsvoorheffing voor investeringen in een steunzone

Vorig jaar werd het grootste gedeelte van Limburg erkend als zogenaamde ontwrichte zone of steunzone. Dit heeft tot gevolg dat bedrijven die in een dergelijke steunzone investeren en hierdoor ook werknemers aanwerven, een gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing kunnen genieten.

28.04
2016

Wijziging KB arbeidsplaatsen

Op 14 april 2016 verscheen er in het Belgisch Staatsblad een aanvulling op het KB Arbeidsplaatsen. Deze wijzigingen hebben betrekking op een aantal omgevingsparameters: verlichting, verluchting en klimaat.

25.04
2016

Verblijfsvergoedingen buitenland: bedragen vanaf 1 april 2016

In het Belgisch Staatsblad verschijnt elk jaar een lijst met de bedragen van de dagelijkse forfaitaire verblijfsvergoedingen die worden toegekend aan de ambtenaren van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (categorie 1) die in opdracht naar het buitenland gezonden worden.

25.04
2016

PC 124: kent u de BouwIngroeiBaan al?

In dit artikel willen wij u een overzicht geven van de voornaamste voorwaarden om hiervan gebruik te kunnen maken. Lees verder...

18.04
2016

Heeft uw werknemer recht op klein verlet ter gelegenheid van het communiefeest van zijn kind?

Indien een kind van de werknemer of van de echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende partner zijn plechtige communie doet of deelneemt aan het feest van de vrijzinnige jeugd, dan heeft de werknemer recht op één dag klein verlet met behoud van loon.

11.04
2016

Decreet houdende het Vlaamse doelgroepenbeleid

Het decreet houdende het Vlaamse doelgroepenbeleid is op 4 april 2016 in het Belgisch Staatsblad verschenen. Met de maatregelen binnen het Vlaams doelgroepenbeleid wordt het aanwerven en het aan het werk houden van sommige werknemers bevorderd en worden de huidige maatregelen vereenvoudigd. Lees verder...

04.04
2016

KB afwijking beschikbaarheid SWT na toepassing vastklikrecht

Sinds 1 januari 2015 moeten SWT-ers aangepast beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt tot de maand waarin ze 65 jaar worden. Dit betekent dat ze moeten meewerken aan een aangepaste begeleiding overeenkomstig een individueel actieplan. Niet meewerken aan deze begeleiding kan leiden tot het verlies van de werkloosheidsuitkering.

04.04
2016

Wie mag brugprojecten in Vlaanderen organiseren?

Een brugproject biedt aan jongeren uit het deeltijds onderwijs de mogelijkheid om bij een “organisator” een eerste werkervaring op te doen, met als doel: lees verder

30.03
2016

Fonds voor de Beroepsziekten: eerste statistieken 2015

Het Fonds voor de Beroepsziekten publiceerde onlangs zijn eerst statistieken voor het jaar 2015. Volgens de eerste resultaten daalde het aantal aanvragen voor een beroepsziektevergoeding lichtjes ten op zichte van het jaar ervoor: van 9545 in 2014 naar 8559 in 2015.

 

 

 

 

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085 - 3570 Alken
011 31 23 41
011 31 45 67
Openingsuren

Sociaal Secretariaat
maandag - donderdag: 8u - 12u en 13u - 16u30
vrijdag: 8u - 12u en 13u - 15u

Externe Preventie
maandag - vrijdag: 8u - 12u en 13u - 16u30