Nieuws

26.06
2020

Corona: vrijstelling sociale zekerheidsbijdragen vrijwillige overuren in kritieke sectoren gepubliceerd

In de periode van 1 april tot en met 30 juni 2020 kunnen werknemers in kritieke sectoren tot 220 vrijwillige overuren  presteren.

26.06
2020

De groene kaart wordt wit of elektronisch

Vanaf 1 juli 2020 ondergaat de internationale motorrijtuigenverzekeringskaart, in de volksmond beter bekend als “de groene kaart”, enkele wijzigingen. Dat heeft de bevoegde instantie, het Belgisch Bureau van de Autoverzekeraars (BBAV), bekendgemaakt.

22.06
2020

Wet rond schorsing opzeg door tijdelijke werkloosheid corona gepubliceerd!

De afgelopen weken is er al heel wat inkt gevloeid over de intentie van de regering om de opzeggingstermijn te laten schorsen door tijdelijke werkloosheid ten gevolge van overmacht corona. Vandaag werd de langverwachte wet in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd waardoor er eindelijk duidelijkheid is over deze problematiek.

19.06
2020

Moederschapsrust: gelijkstelling ziekte, ongeval en tijdelijke werkloosheid

De prenatale moederschapsrust omvat een facultatief verlof van 5 weken en een verplicht verlof van 1 week vóór de vermoedelijke bevallingsdatum. Het postnataal verlof begint te lopen op de dag van de bevalling en is verplicht op te nemen voor een periode van 9 weken.

19.06
2020

Nieuwe steunmaatregelen in het kader van het Federaal Plan voor Sociale en Economische Bescherming

De Kern uitgebreid met de partijen die de federale regering steunen, heeft op vrijdag 12 juni 2020 opnieuw een akkoord bereikt over een reeks aanvullende steunmaatregelen die deel uitmaken van het derde luik van het Federaal Plan voor Sociale en Economische Bescherming.

19.06
2020

Corona: Fiscale vrijstelling vrijwillige overuren in kritieke sectoren gepubliceerd

In de periode van 1 april tot en met 30 juni 2020 kunnen werknemers in kritieke sectoren tot 220 vrijwillige overuren  presteren. Deze werknemers kunnen dus in het tweede kwartaal 120 extra overuren presteren.

12.06
2020

Corona: dagen van tijdelijke werkloosheid overmacht door corona (WCC) tellen mee voor vakantie

Een koninklijk besluit van 4 juni 2020 bepaalt dat de dagen arbeidsonderbreking ingevolge tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door de pandemie ten gevolge van COVID-19 gelijkgesteld worden met gewerkte dagen voor de berekening van het vakantiegeld en de opbouw van vakantierechten.

12.06
2020

Verlenging van vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid wegens overmacht

Op de website van de RVA verscheen op 11 juni 2020 een update met betrekking tot de vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid ten gevolge van het uitbreken van het coronavirus covid-19.

12.06
2020

Nieuwe federale steunmaatregelen voor de koopkracht van de Belgen en de sectoren in moeilijkheden

De Kern uitgebreid met de 10 partijen die de federale regering steunen, hebben afgelopen zaterdag 6 juni 2020 een reeks maatregelen goedgekeurd die het derde luik vormen van het Federaal Plan voor Sociale en Economische Bescherming.

08.06
2020

Nu is het beste moment om te starten met de voorbereiding van uw pensioen!

Er bestaat intussen geen twijfel meer over: met uw wettelijk pensioen alleen kan u uw levensstandaard niet behouden als u met pensioen gaat.

Afhankelijk van uw situatie en loopbaan kan het verschil tussen uw laatste loon en het bedrag van uw wettelijke pensioen aanzienlijk zijn. Maar wees gerust, er zijn mogelijkheden die u helpen om de kloof tussen uw laatste loon en uw wettelijke pensioen te overbruggen.

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op