Nieuws

28.03
2024

Overgang van winteruur naar zomeruur

In de nacht van zaterdag 30 maart 2024 op zondag 31 maart 2024 wordt opnieuw overgeschakeld naar het zomeruur (van 2 uur naar 3 uur). Voor jouw werknemers in de nachtploeg kan dit specifieke gevolgen hebben.

28.03
2024

Extra aanvulling bij tijdelijke werkloosheid vanaf 1 januari 2024

Sedert 1 januari 2024 wordt de uitkering bij tijdelijke werkloosheid verlaagd. Om deze daling te compenseren wordt een gedeeltelijke compensatie voorzien in de vorm van een extra aanvulling voor de werknemer, bovenop de tijdelijke werkloosheidsuitkering.

28.03
2024

Tijdsregistratie: nieuwe clausule arbeidsreglement

Indien er in jouw onderneming wordt gewerkt met een tijdsregistratiesysteem, dient dit te worden vermeld in het arbeidsreglement.

21.03
2024

Checklist welzijn en veiligheid voor werknemer-fietsgebruiker

Het gebruik van de fiets als vervoermiddel voor het woon-werkverkeer brengt een aantal verplichtingen met zich mee voor de werkgever inzake veiligheid en welzijn van werknemers.

21.03
2024

Federal Learning Account: stand van zaken

Vanaf 1 april 2024 zou er een zogenaamde proefversie van het Federal Learning Account beschikbaar zijn en vanaf 1 juni 2024 zou dan de officiële versie gelanceerd worden. Vanaf dan heeft de werkgever nog een periode van 6 maanden waarbinnen de nodige gegevens voor de opleidingen in 2024 moeten worden geregistreerd.

21.03
2024

Subsidie voor pilootprojecten innovatieve arbeidsorganisatie

De FOD WASO en de Nationale Arbeidsraad kondigen op hun website aan dat er tussen 1 april 2024 en 31 mei 2024 subsidieaanvragen kunnen worden ingediend voor pilootprojecten innovatieve arbeidsorganisatie.

14.03
2024

Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing ploegen- en nachtarbeid: bijkomende voorwaarde vanaf 1 april 2024

Als jouw werknemers in ploegen of ’s nachts werken, heb je als werkgever recht op een gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing: één voor ploegen- en volcontinu arbeid en één voor nachtarbeid.

14.03
2024

Herinvoering van de wettelijke pensioenbonus

De federale regering heeft vorig jaar een akkoord gesloten omtrent de hervorming van de wettelijke pensioenen. Ondertussen werd er een wetsontwerp ingediend om de vroegere wettelijke pensioenbonus opnieuw in te voeren.

14.03
2024

Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing ploegenarbeid: voldoet jouw onderneming aan de strikte interpretatie van “ploegenarbeid”?

Om de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor ploegenarbeid te kunnen toepassen moeten de ploegen hetzelfde werk doen, zowel qua inhoud als qua omvang.

07.03
2024

Gedeeltelijke vrijstelling bedrijfsvoorheffing ploegenarbeid voor werken in onroerende staat op werven

Werkgevers die werken in onroerende staat uitvoeren in de zin van de btw-wetgeving kunnen onder bepaalde voorwaarden genieten van een gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing.

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
GPS-adres: Stationsstraat 108
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op