Nieuws

02.04
2021

Corona: werknemers hebben recht op klein verlet voor vaccinatie

Het federaal parlement keurde op 25 maart jl. een wet goed die een recht op klein verlet toekent aan werknemers die zich tijdens hun werkuren laten vaccineren tegen het coronavirus.

26.03
2021

Corona: welke beslissingen werden genomen op de laatste Overlegcomités?

Omdat het aantal besmettingen opnieuw stijgt, heeft het Overlegcomité op 19 en op 24 maart 2021 een aantal verstrengingen aangekondigd. De beslissingen van 19 maart zijn al gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Voor de maatregelen die op 24 maart werden aangekondigd, wachten we nog op de publicatie van het ministerieel besluit.

26.03
2021

Bijdragen Fonds Sluiting Ondernemingen voor 2021

Als werkgever betaalt u bijdragen ter financiering van het Fonds voor Sluiting van Ondernemingen. In het Belgisch Staatsblad van 22 maart 2021 verschenen drie koninklijke besluiten die de percentages voor het jaar 2021 vastleggen.

26.03
2021

Corona: uitstel bijdragen jaarlijkse vakantie voor de horeca en andere gesloten sectoren?

De horeca is één van de sectoren die het hardst wordt getroffen door de coronacrisis en de meeste horecazaken kampen met grote economische moeilijkheden. Normaal moeten de werkgevers in de horecasector uiterlijk op 30 april 2021 de jaarlijkse bijdrage voor de financiering van de jaarlijkse vakantie van hun arbeiders betalen.

22.03
2021

Hoge Gezondheidsraad geeft groen licht. België zet vaccinatiecampagne verder met AstraZeneca vaccin

De Hoge Gezondheidsraad formuleerde op 19/3/2021 volgend advies met betrekking tot het AstraZeneca vaccin.

19.03
2021

Corona: verlenging vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid wegens overmacht

Op de website van de RVA verscheen een update met betrekking tot de vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid ten gevolge van het uitbreken van het coronavirus COVID-19.

19.03
2021

Individuele pensioentoezeggingen tegen 31 maart 2021 melden aan FSMA

De wet betreffende de aanvullende pensioenen legt aan de werkgevers de verplichting op om jaarlijks het aantal individuele pensioentoezeggingen van het afgelopen jaar mee te delen aan FSMA.

19.03
2021

Corona: GBA brengt advies uit over voorontwerp van wet over vaccinatieverlof

Het voorontwerp van wet staat een werknemer toe om zonder loonverlies afwezig te zijn wanneer hij tijdens de werkuren gevolg geeft aan de uitnodiging om zich te laten vaccineren.

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
GPS-adres: Stationsstraat 108
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op