Nieuws

24.06
2016

Vergeet uw opleidingsplan niet te registreren binnen PC 200

 

Binnen PC 200 geldt de verplichting om aan elke voltijdse werknemer minstens 4 opleidingsdagen toe te kennen in de periode die loopt van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2017. Voor deeltijdse werknemers geldt een pro rata recht. De opleidingsdagen moeten gericht zijn op het verhogen van de beroepsbekwaamheid van de werknemer.

23.06
2016

Nieuw KB Elektromagnetische velden op het werk

Op 10 juni 2016 publiceerde het Belgisch Staatsblad het koninklijk besluit van 20 mei 2016 betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers tegen de risico’s van elektromagnetische velden op het werk.

20.06
2016

Aanmoedigingspremie in de Vlaamse sociale profitsector wordt beperkt

In het Belgisch Staatsblad van 15 juni 2016 is een besluit van de Vlaamse Regering verschenen met betrekking tot de aanmoedigingspremie in de Vlaamse private sociale profitsector.

20.06
2016

Versoepeling moederschapsrust zelfstandige vrouwen

Op 23 mei 2016 is het Koninklijk Besluit met als doel de moederschapsrust van de vrouwelijke zelfstandigen te verbeteren, verschenen in het Belgisch Staatsblad.

Het KB treedt in werking op 1 januari 2017.

13.06
2016

De impact van de overschrijding van de spilindex

Vorige maand, in mei 2016, werd de spilindex overschreden. Dit heeft tot gevolg dat bepaalde lonen en sociale uitkeringen worden aangepast vanaf 1 juni 2016 of vanaf 1 juli 2016.

06.06
2016

Vermelding flexi-uren en overuren op fiscale fiche 281.10

Deze verplichting geldt voor de inkomsten betaald of toegekend vanaf 1 januari 2016. Lees hier verder...

06.06
2016

Binnenkort einde van de Vlaamse premie 50+?

Momenteel kan u als werkgever genieten van een aantal tewerkstellingsmaatregelen indien u een oudere werknemer aanwerft.

06.06
2016

Strengere regels voor de bijzondere bijdrage economische werkloosheid

De wet van 16 mei 2016 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken die vorige week gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad voorziet strengere regels voor de berekening van de bijzondere bijdrage die werkgevers moeten betalen bij overmatig gebruik van economische werkloosheid.

29.05
2016

Minimumloon betaalde sportbeoefenaars vanaf 1 juli 2016

Het minimumloon dat sportbeoefenaars op jaarbasis moeten genieten om beschouwd te worden als betaalde sportbeoefenaars onderworpen aan de wet van 24 februari 1978 betreffende de arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaars wordt elk jaar op 1 juli geïndexeerd. Lees verder.

29.05
2016

Uitbreiding mogelijkheden economische werkloosheid voor bedienden

In tegenstelling tot de regeling van economische werkloosheid voor arbeiders, kan het systeem van economische werkloosheid voor bedienden enkel toegepast worden door ‘ondernemingen in moeilijkheden’. Lees verder...

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085 - 3570 Alken
011 31 23 41
011 31 45 67
Openingsuren

Sociaal Secretariaat
maandag - donderdag: 8u - 12u en 13u - 16u30
vrijdag: 8u - 12u en 13u - 15u

Externe Preventie
maandag - vrijdag: 8u - 12u en 13u - 16u30