Nieuws

28.05
2021

Vergeet uw verplichte telewerkaangifte voor juni niet!

Het Overlegcomité van 24 maart 2021 besliste om de controles op het verplichte telewerk op te drijven en te verscherpen. In het kader hiervan moeten alle werkgevers voor de maanden april, mei en juni elke maand een aantal gegevens meedelen aan de RSZ.

21.05
2021

Corona: versoepelingen buitenplan ingegaan vanaf 8 mei 2021

Het Overlegcomité heeft een tijdje geleden een buitenplan met versoepelingen inzake de coronamaatregelen vanaf 8 mei 2021 aangekondigd. Deze maatregelen werden intussen ook officieel bevestigd door middel van de publicatie van een ministerieel besluit in het Belgisch Staatsblad.

21.05
2021

Verlenging van de economische steunmaatregelen tot 30 september 2021

Het kernkabinet van de federale regering heeft op 18 mei 2021 beslist om een reeks tijdelijke steunmaatregelen nogmaals te verlengen. Als gevolg van deze beslissing zullen een aantal economische steunmaatregelen die in principe op 30 juni 2021 zouden aflopen, met één kwartaal worden verlengd tot en met 30 september 2021.

21.05
2021

Corona: Zomerplan in vier stappen naar een normaler leven

Het Overlegcomité heeft op 11 mei 2021 beslist om in vier stappen bijkomende versoepelingen omtrent de coronamaatregelen te voorzien. Om deze versoepelingen effectief te kunnen doorvoeren, is het wel noodzakelijk dat het aantal ingenomen COVID-bedden op intensieve zorgen blijft evolueren in de richting van maximaal 500 én dat de vaccinatiecampagne verder volgens het vooropgestelde plan verloopt.

17.05
2021

Rechtsbijstand, onmisbaar voor elke onderneming

Herkent u het ...

Discussies met een werknemer, met de RSZ, de RVA, met de vakbond ... Niet onregelmatig kunnen er betwistingen allerhande zich binnen het bedrijf voordoen. Denk bijvoorbeeld aan onenigheid met betrekking tot ontslag, vermindering eerste aanwerving ... De kostprijs van juridische stappen kunnen flink oplopen. Maar wij hebben een specifieke oplossing voor u!

07.05
2021

Aanvullende stagebonus van € 1.000 indien u een jongere opleidt in het Vlaams Gewest

Indien u in Vlaanderen een jongere opleidt of tewerkstelt in het kader van een alternerende opleiding, heeft u eventueel recht op een stagebonus.

07.05
2021

Verenigingswerk: inning solidariteitsbijdragen en modelovereenkomst officieel

Sinds 1 januari 2021 werd er een nieuwe regeling uitgewerkt rond het verenigingswerk in de sportsector.

07.05
2021

Federale regering bereikt loonakkoord

Om de twee jaar sluiten de sociale partners een interprofessioneel akkoord met regels waaraan de sociale partners in de privésector zich moeten houden bij hun onderhandelingen.

05.05
2021

Verzekering ambulante zorgen

Geef uw medewerkers een extra verbondenheid met uw onderneming. Deze verzekering is zeker een warme ‘appreciatie’ in deze voortdurend uitdagende coronatijden! Lees verder >>

05.05
2021

Eenvoudig samenwerken met collega’s via Microsoft Teams

Dankzij COVID-19 werken we meer dan ooit tevoren van thuis uit. Maar of u nu vanop afstand werkt of op kantoor bent, een tool zoals Microsoft Teams heeft voor beide partijen veel te bieden. Lees meer >>

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
GPS-adres: Stationsstraat 108
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op