Nieuws

25.01
2016

Nadere regels over de cash uitbetaling van het loon

Door de wet van 23 augustus 2015 moet het loon vanaf 1 oktober 2016 in giraal geld worden uitbetaald. Het loon cash, dus van hand tot hand, uitbetalen is vanaf dan verboden.

15.01
2016

De Programmawet: enkele belangrijke wijzigingen

1. Verhoging werkgeversbijdragen bij SWT en SWAV

2. Fiscale vrijstelling van de bedrijfstoeslag bij werkhervatting tijdens SWT en SWAV

3. Vrijstelling van doorstorting BV voor startende ondernemingen: verduidelijking

4. Begrip flexiloon: verduidelijking

15.01
2016

Wijzigingen betaald educatief verlof in Vlaanderen

Naar aanleiding van de zesde staatshervorming werden heel wat bevoegdheden van de federale overheid overgeheveld naar de gewesten. Het betaald educatief verlof was hier één van. De Vlaamse Regering heeft enkele wijzigingen aangebracht aan het betaald educatief verlof.

04.01
2016

Vrijstelling BV voor investeringen in steunzones: versoepeling gepubliceerd

Bedrijven die in een vooraf erkende steunzone gelegen zijn en investeringen doen met het oog op de creatie van nieuwe arbeidsplaatsen, krijgen gedurende twee jaar 25% korting op de bedrijfsvoorheffing...

04.01
2016

Elektronische aanwezigheidsregistratie in de vleessector

In het kader van de strijd tegen de sociale en fiscale fraude, heeft de programmawet van 10 augustus 2015 een elektronische aanwezigheidsregistratie ingevoerd voor de vleessector.

 

29.12
2015

Aanvullende vergoeding SWT en nachtarbeid: herwaarderingscoëfficiënt voor 2016

SWT-ers hebben enerzijds recht op een maandelijkse werkloosheidsuitkering ten laste van de RVA. Anderzijds ontvangen zij een aanvullende vergoeding ten laste van hun werkgever of een Sociaal Fonds.

29.12
2015

Economische werkloosheid voor bedienden: referentiejaar voor ondernemingen in moeilijkheden is aangepast

De economische werkloosheid voor bedienden laat ondernemingen toe om gedurende een korte periode een verminderd productievolume te overbruggen in afwachting van een toename.

 

22.12
2015

Nieuwe grenzen voor loonbeslag vanaf 1 januari 2016

De grensbedragen voor loonbeslag of loonoverdracht worden elk jaar aangepast aan de index. Op 17 december 2015 werden de geïndexeerde bedragen gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

 

22.12
2015

Vanaf 1 januari 2016 maaltijdcheques van € 8 mogelijk

Eerder informeerden wij u over de verhoging van de maximale werkgeversbijdrage per maaltijdcheque van € 5,91 naar € 6,91. Op die manier verhoogt de maximale zichtwaarde van de maaltijdcheques van € 7 naar € 8.

 

22.12
2015

Bedrijfswagens: de referentie-CO2-uitstoot voor 2016 is gepubliceerd

Wanneer een werkgever een bedrijfswagen ter beschikking stelt aan zijn werknemer die deze wagen ook mag gebruiken voor privé-doeleinden, dan ontstaat er een belastbaar voordeel van alle aard in hoofde van de werknemer.

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085 - 3570 Alken
011 31 23 41
011 31 45 67
Openingsuren

Sociaal Secretariaat
maandag - donderdag: 8u - 12u en 13u - 16u30
vrijdag: 8u - 12u en 13u - 15u

Externe Preventie
maandag - vrijdag: 8u - 12u en 13u - 16u30