Nieuws

29.02
2016

Bijdragen Fonds Sluiting Ondernemingen voor 2016

De werkgeversbijdragen voor 2016 voor het Fonds Sluiting Ondernemingen zijn op 18 februari 2016 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

29.02
2016

Verlaging drempel aanwezigheidsregistratie voor werken in onroerende staat

Alle personen die op tijdelijke en mobiele werven aanwezig zijn om er werken in onroerende staat uit te voeren, moeten sinds 1 april 2014 elektronisch geregistreerd worden.

22.02
2016

Vrijstelling startbaanverplichting PC 140.02

In het Belgisch Staatsblad van 17 februari 2016 is een Ministerieel Besluit verschenen met betrekking tot de startbaanverplichting in PC 140.02.

14.02
2016

NAR spreekt zich uit over vakantieregeling voor flexijob-werknemers

De Nationale Arbeidsraad (NAR) heeft zich uitgesproken over een ontwerp van Koninklijk Besluit dat het Koninklijk Besluit op de jaarlijkse vakantie moet aanpassen voor de flexijob-werknemers.

14.02
2016

Tweede fase van de vermindering van de kwartaalbijdrage jaarlijkse vakantie voor arbeiders

Het vakantiegeld voor arbeiders wordt betaald door de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV) of door het bevoegde vakantiefonds. Dit vakantiegeld wordt gefinancierd via een kwartaalbijdrage en een jaarlijkse bijdrage die de werkgevers aan de RSZ moeten betalen.

04.02
2016

Nieuwe fiscale indexgebonden bedragen voor 2016

De FOD Financiën heeft in het Belgisch Staatsblad van 28 januari 2016 een bericht gepubliceerd over de automatische indexering van een aantal bedragen voor inkomstenjaar 2016 (aanslagjaar 2017).

04.02
2016

Vrijwilligerswerk in 2016

Vrijwilligers worden in principe niet betaald voor hun prestaties, maar toch kunnen er aan vrijwilligerswerk kosten verbonden zijn. Het is daarom wel mogelijk dat een organisatie de kosten verbonden aan het vrijwilligerswerk terugbetaalt.

04.02
2016

Ecocheques binnenkort ook voor herstelling of onderhoud van ecologische producten

De Nationale Arbeidsraad heeft op 26 januari 2016 een nieuwe CAO nr. 98quater gesloten tot wijziging van de CAO nr. 98 betreffende de ecocheques.

31.01
2016

Akkoord e-commerce in de distributiesector

E-commerce kent in onze buurlanden een sterkere opgang dan bij ons. Eén van de redenen is dat in de sector geen nachtarbeid is toegelaten in België.

31.01
2016

Hervorming van werkgelegenheidspremie aan zeer kleine ondernemingen in Wallonië

In Wallonië ontvangen zeer kleine ondernemingen met minder dan 10 personeelsleden (berekend in voltijdse equivalenten) en met een jaarlijks omzetcijfer van maximum € 2 000 000 of een balanstotaal van maximum € 2 000 000, onder bepaalde voorwaarden een werkgelegenheidspremie indien ze bijkomend personeel wensen aan te werven.

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085 - 3570 Alken
011 31 23 41
011 31 45 67
Openingsuren

Sociaal Secretariaat
maandag - donderdag: 8u - 12u en 13u - 16u30
vrijdag: 8u - 12u en 13u - 15u

Externe Preventie
maandag - vrijdag: 8u - 12u en 13u - 16u30