Nieuws

24.04
2020

CLB Externe Preventie ondersteunt woonzorgcentra bij testen op COVID-19

CLB Externe Preventie wil uw partner zijn en u ondersteunen bij het uitvoeren van de testen op COVID-19 voor al uw personeelsleden.

 

20.04
2020

FAQ coronavirus: mag mijn werknemer professionele verplaatsingen doen binnen België?

In het kader van de coronacrisis, heeft de regering beslist dat iedereen thuis moet blijven. Het is verboden om zich op de openbare weg te bevinden. Het uitvoeren van professionele verplaatsingen, met inbegrip van het woon-werkverkeer, is wel toegelaten.

17.04
2020

Fiscale forfaits binnenlandse dienstreizen geïndexeerd vanaf 1 april 2020

Werknemers die zich in opdracht van hun werkgever verplaatsen binnen België kunnen hierbij kosten maken. Als werkgever mag u deze kosten voor binnenlandse dienstreizen forfaitair aan uw werknemers terugbetalen.

17.04
2020

Nieuwe federale steunmaatregelen in de strijd tegen het coronavirus op komst

Op zaterdag 11 april 2020 werd er een akkoord bereikt over de invoering van een aantal extra socio-economische maatregelen en gezondheidsmaatregelen in de strijd tegen het coronavirus.

17.04
2020

Verlenging vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid wegens overmacht

Op de website van de RVA verscheen op 14 april 2020 een update met betrekking tot de vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid ten gevolge van het uitbreken van het coronavirus covid-19.

10.04
2020

Mobiliteitsvergoeding vrij van RSZ: maximumbedrag stijgt vanaf 1 mei 2020

Het wettelijk bepaald maximumbedrag om een mobiliteitsvergoeding vrij van RSZ-bijdragen te kunnen toekennen, wordt op 1 mei 2020 verhoogd van € 0,1316 naar € 0,1579 per kilometer.

10.04
2020

Tijdelijke werkloosheid overmacht mogelijk voor nieuwe werknemers?

Mogelijks heeft u enige tijd geleden een nieuwe werknemer aangeworven waarvan het contract nu, tijdens de coronacrisis, zou ingaan. Mag u deze werknemer vanaf de eerste dag van het contract op tijdelijke werkloosheid zetten?

10.04
2020

Wat met de feestdagen die in een periode van tijdelijke werkloosheid corona vallen?

In de nabije toekomst staan er weer enkele feestdagen op de planning. De eerste in het rijtje is paasmaandag op 13 april, maar ook 1 mei is niet meer ver af. Wie moet deze feestdagen betalen als uw werknemers momenteel tijdelijk werkloos zijn omwille van de coronacrisis?

10.04
2020

Aanwervingsincentives voor langdurig werkzoekenden in tijden van corona

Om te vermijden dat u door de coronacrisis een lagere aanwervingsincentive voor langdurig werkzoekenden ontvangt, heeft de Vlaamse Regering enkele maatregelen genomen.

10.04
2020

Voorlopig geen economische werkloosheid voor bedienden

Zolang de tijdelijke werkloosheid overmacht wegens de coronacrisis geldt, heeft het weinig zin om nog dossiers voor economische werkloosheid voor bedienden in te dienen.  

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op