Nieuws

18.10
2022

Interval tussen griep- en coronavaccinatie niet meer nodig

Zowel de Hoge Gezondheidsraad als het Amerikaanse CDC (Centers for Disease Control and Prevention) stellen dat er geen enkel bezwaar is tegen het gelijktijdig toedienen van deze twee vaccins.

14.10
2022

Progressieve werkhervatting: versoepeling

In het kader van het ‘Terug naar Werk’-plan wordt er voorzien in de afschaffing van de 1/3de-regel en de 3-urenregel bij progressieve werkhervatting.

14.10
2022

Tijdskrediet: flexibele werkregelingen in het kader van cao nr. 162 worden geneutraliseerd

Voor de uitoefening van het recht op vermindering van de prestaties in het kader van tijdskrediet moet de werknemer gedurende een periode gewerkt hebben volgens een bepaalde arbeidsregeling.

14.10
2022

Terug Naar Werk-traject: Responsabilisering van werknemers

Sedert 1 januari 2022 bestaat er een ‘Terug Naar Werk-traject’. Op 5 oktober 2022 verscheen de Wet betreffende de responsabilisering van de werknemers in het kader van de “Terug naar Werk-trajecten”.

06.10
2022

Cao nr. 161 voert het recht in voor werknemers om werk met meer voorspelbare en zekere arbeidsvoorwaarden te vragen

Binnen de Nationale Arbeidsraad werd op 27 september 2022 een nieuwe nationale cao nr. 161 gesloten.

06.10
2022

Cao nr. 162 geeft werknemers een recht om een flexibele werkregeling aan te vragen

Binnen de Nationale Arbeidsraad werd op 27 september 2022 een nieuwe nationale cao nr. 162 gesloten.

06.10
2022

Tijdelijke werkloosheid energiecrisis kan vanaf nu worden aangevraagd

De RVA heeft nadere instructies gepubliceerd m.b.t. de bijzondere vorm van economische werkloosheid ten gevolge van de energiecrisis.

29.09
2022

Open Bedrijvendag op zondag 2 oktober 2022

Op zondag 2 oktober 2022 openen honderden bedrijven, uit de meest uiteenlopende sectoren, de deuren voor het grote publiek.

29.09
2022

Ten onrechte ingeroepen tijdelijke werkloosheid betekent voortaan een sanctie voor de werkgever

De Wet houdende diverse bepalingen inzake tijdelijke werkloosheid voorziet in een sanctie voor de werkgever wanneer vaststaat dat hij ten onrechte tijdelijke werkloosheid inriep.

29.09
2022

Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing sportbeoefenaars ouder dan 26 jaar: indexering van de bedragen

De bezoldiging van de jonge sportbeoefenaar mag enkel als geldige besteding worden meegerekend als ze niet meer bedraagt dan € 88.320 (bedrag voor 2022).

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
GPS-adres: Stationsstraat 108
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op