Nieuws

11.01
2024

PC 200: indexering lonen en jaarlijkse premie met 1,48%

In PC 200, het Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden, bedraagt de indexaanpassing 1,48% met ingang van 1 januari 2024.

11.01
2024

Wijziging activeringsbijdrage vrijstelling prestaties oudere werknemers

Een bijzondere activeringsbijdrage is verschuldigd door werkgevers die hun oudere werknemers vrijstellen van prestaties tegen een al dan niet verminderd loon om zo de striktere voorwaarden van het stelsel van SWT te omzeilen.

04.01
2024

Verhoging forfaitaire vergoeding voor bureaukosten vanaf 1 december 2023

Wanneer een werknemer structureel en op regelmatige basis van thuis werkt, kan de werkgever maandelijks een forfaitaire onkostenvergoeding toekennen. Deze is bedoeld om de kosten verbonden aan het thuiswerk te vergoeden.

04.01
2024

Nieuw bedrag kilometervergoeding vanaf 1 januari 2024

De werkgever kan een kilometervergoeding toekennen aan werknemers die met hun wagen professionele verplaatsingen maken. Het bedrag wordt elk kwartaal herzien en aangepast in functie van de evolutie van de brandstofprijzen.

04.01
2024

Belastingkrediet voor de fietsvergoeding

Er wordt nu voorzien in een tijdelijke fiscale compensatie in de vorm van een belastingkrediet om de financiële gevolgen van de invoering van de algemene fietsvergoeding te verzachten.

03.01
2024

Tijdelijke werkloosheid - aanvullende vergoeding vanaf 1 januari 2024

Vanaf 1 januari 2024 wordt de uitkering bij tijdelijke werkloosheid niet meer berekend op basis van 65% van het (begrensde) loon, maar op basis van 60% van het (begrensde) loon. De Wet houdende diverse arbeidsbepalingen voorziet in een gedeeltelijke compensatie van deze daling in de vorm van een extra aanvulling, gedragen door de werkgever of het Fonds voor Bestaanszekerheid, bovenop de uitkering voor tijdelijke werkloosheid.

03.01
2024

Wat is voordeliger - een LIQUIDATIERESERVE of een IPT?

Ben je ondernemer en heeft je vennootschap een mooie winst geboekt? Dan kan je daarmee een liquidatiereserve aanleggen, of deze investeren als backservice of inhaalpremie in een IPT. Wat is de voordeligste manier om als zelfstandige het geld uit je vennootschap naar jouw privézijde over te hevelen?

03.01
2024

CHOLESTEROL - fabels en feiten

‘En nog een goede gezondheid, want dat is per slot van rekening toch nog het belangrijkste.’ Met deze woorden werden rond Nieuwjaar vele gelukwensen beëindigd. En je kan iemand inderdaad een goede gezondheid toewensen - een mens heeft immers niet alles in de hand - maar belangrijker is misschien je dierbaren het advies te geven hun cholesterol te laten bepalen.

03.01
2024

Nieuwigheden in onze OPLEIDINGSKALENDER

Het afgelopen jaar hebben we jullie vragen verzameld en aandachtig geluisterd naar jullie opleidingsbehoeften. Het resultaat? Een reeks gloednieuwe opleidingen naast het vertrouwde aanbod. We lichten er graag enkele voor je uit.

28.12
2023

Auteursrechten: einde overgangsregeling

Sedert 1 januari 2023 is het toepassingsgebied namelijk verstrengd en de fiscaal voordelige regeling hervormd. De overgangsregeling kan nog toegepast worden t.e.m. 31 december 2023.

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
GPS-adres: Stationsstraat 108
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op