Nieuws

30.04
2021

Bedrijfswagens: begrenzing referentie-uitstoot vanaf 2021

De referentie-CO2-uitstoot is één van de bepalende factoren voor de berekening van het belastbaar voordeel van alle aard, verbonden aan het privégebruik van de bedrijfswagen.

30.04
2021

Corona: verlenging van de uitzonderlijke maatregelen inzake pensioenen, aanvullende pensioenen en andere aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid

Gepensioneerden die in de strijd tegen het coronavirus bijspringen in cruciale sectoren en essentiële diensten, mogen die inkomsten nog tot en met 30 juni 2021 cumuleren met hun pensioen.

28.04
2021

Corona-veilig werken achter gesloten deuren? Schijn bedriegt!

28 April: internationale dag voor veiligheid en gezondheid op het werk.

We nemen de interpretatie van ‘veiligheid en gezondheid’ mee in het ‘nieuwe werk-normaal’: de telewerkplek. Telewerk beschermt u wellicht tegen de gevaren van Corona, maar achter die gesloten deuren groeit een ander gevaar: huiselijk geweld. Een taboe doorbroken!

23.04
2021

Federale regering bereikt akkoord over nieuw steunpakket voor de horeca en de zwaarst getroffen sectoren

De federale regering heeft op 21 april 2021 beslist om in totaal 835 miljoen euro bijkomende steun uit te trekken voor de sectoren die binnenkort kunnen heropstarten zoals de horeca.

23.04
2021

Vlaamse aanmoedigingspremie voor mantelzorgers

Werknemers kunnen sinds 1 september 2020 een erkenning als mantelzorger aanvragen voor de toekenning van sociale rechten.

23.04
2021

Regeringsbeslissingen over de welvaartsenveloppe en de loonnorm

De regering heeft recent een aantal belangrijke beslissingen genomen om uit de impasse van het sociaal overleg te geraken.

16.04
2021

Corona: Verlenging bestaande steunmaatregelen

Eerder informeerden wij u al, dat de regering heel wat bestaande steunmaatregelen ging verlengen. De verlenging van de onderstaande maatregelen is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

16.04
2021

Corona: Nieuwe steunmaatregelen

In de wet van 2 april 2021 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie zitten ook heel wat nieuwe steunmaatregelen vervat. Hieronder kan u een overzicht terugvinden:

16.04
2021

Beslissingen van het Overlegcomité van 14 april 2021

Het Overlegcomité heeft op woensdag 14 april 2021 de volgende beslissingen genomen in het kader van de verdere versoepelingen van de coronamaatregelen.

09.04
2021

Klein verlet voor vaccinatie

De wet houdende toekenning van een recht op klein verlet voor werknemers met het oog op het toegediend krijgen van een vaccin ter bescherming tegen het coronavirus COVID-19, is op vrijdag 9 april 2021 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
GPS-adres: Stationsstraat 108
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op