Nieuws

11.12
2020

Wettelijke regeling mobiliteitsvergoeding (cash for car) loopt af eind 2020

Zoals we eerder al gemeld hebben, heeft het Grondwettelijk Hof in een arrest van donderdag 23 januari 2020 de wet tot invoering van de mobiliteitsvergoeding vernietigd.

09.12
2020

Update Microsoft Teams: december 2020

Er zijn slechts enkele zekerheden in het leven. Zo moeten we allemaal belastingen betalen, is iedereen de COVID-19 crisis beu en blijft Microsoft Teams zich ontwikkelen als de hub voor teamwerk in Microsoft 365. Deze feestelijke en tevens laatste maand van het jaar kondigde Microsoft weer enkele updates aan. Nieuwe beheer- en automatiseringsfunctionaliteit geven uitgebreidere mogelijkheden en de verdere integratie van externe applicaties opent meer deuren.

04.12
2020

Maatregelen inzake pensioen ten gevolge van bijzondere corona-context verlengd

In het voorjaar werden reeds enkele maatregelen genomen om een negatieve impact op de pensioenen te vermijden ten gevolge van de coronacrisis. De maatregelen zijn nu verlengd.

04.12
2020

Corona: telewerk heeft geen impact op de toepasselijke RSZ-reglementering

Om de verdere verspreiding van het coronavirus te verhinderen, heeft de overheid heel wat maatregelen genomen waaronder de organisatie van telewerk.

04.12
2020

Corona: premie voor de compensatie van RSZ-bijdragen van het derde kwartaal 2020

Om de financiële gevolgen van de coronacrisis te verlichten heeft de regering nieuwe maatregelen genomen ter ondersteuning van de werkgevers van bepaalde zwaar getroffen sectoren.

30.11
2020

Nieuwe coronamaatregelen vanaf 1 december 2020

Op vrijdag 27 november 2020 is het Overlegcomité opnieuw samengekomen voor een evaluatie van de bestaande coronamaatregelen. De belangrijkste beslissing is de heropening van de winkels.

27.11
2020

Geen startbaanverplichting voor drie sectoren

Er zijn drie Ministeriële Besluiten verschenen die voor drie sectoren een vrijstelling toekennen van de verplichting om jongeren onder de 26 jaar in dienst te nemen met een startbaanovereenkomst.

27.11
2020

NAR stelt voor om geldigheidsduur van maaltijd- en ecocheques te verlengen

De NAR vraagt om de geldigheidsduur van de cheques opnieuw te verlengen, naar aanleiding van de maatregelen om de tweede golf van de gezondheidscrisis van het coronavirus door te komen.

27.11
2020

Corona: opnieuw versoepeling van de voorwaarden om het Groeipakket te genieten?

Er is een nieuw voorstel om de uren die tijdens het vierde kwartaal 2020 en het eerste kwartaal 2021 als studenten worden gepresteerd, ook niet in aanmerking te nemen bij de toekenning van het Groeipakket.

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
GPS-adres: Stationsstraat 108
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op