Nieuws

19.10
2018

Resterende vakantiedagen opnemen vóór 31 december 2018

Het jaar 2018 loopt stilaan op haar einde. Het kan nuttig zijn om nu even na te gaan hoeveel vakantie- en ADV-dagen uw werknemers nog hebben openstaan.

19.10
2018

Let op wanneer u veel gebruikmaakt van economische werkloosheid!

Indien u overmatig gebruikmaakt van tijdelijke werkloosheid om economische redenen, dient u een bijzondere bijdrage te betalen indien de dagen economische werkloosheid een bepaalde grens overschrijden.

17.10
2018

Aanpassing grenswaarden chemische agentia

In het Belgisch Staatsblad van 3 oktober 2018 verscheen het KB van 2 september 2018 tot wijziging van titel 1 betreffende chemische agentia van boek VI van de codex over het welzijn op het werk. Door deze wijziging worden de grenswaarden van een ganse reeks stoffen aangepast. Er worden ook een aantal nieuwe stoffen aan de lijst toegevoegd.

12.10
2018

Omschakeling van zomeruur naar winteruur

In de nacht van zaterdag 27 oktober 2018 op zondag 28 oktober 2018 schakelen we weer over naar het winteruur. Dit betekent dat we om 3 uur ’s nachts de klok moeten terugzetten naar 2 uur ’s nachts.

Wat betekent dit voor de werknemers die tijdens deze weekendnacht aan het werk zijn?

12.10
2018

Nationale Arbeidsraad niet akkoord met verhoging maandelijks plafond onbelast bijverdienen

De ministerraad van 14 september 2018 keurde op voorstel van minister van Werk Kris Peeters, minister van Sociale Zaken Maggie De Block en minister van Financiën Johan Van Overtveldt een ontwerp van K.B. goed over de economische relance en de versterking van de sociale cohesie.

12.10
2018

Zachte landingsbanen mogelijk voor individuele werknemers

Sinds 1 januari 2018 zijn zachte landingsbanen mogelijk. Hiermee wil men stimuleren dat de werklast van oudere werknemers van minstens 58 jaar verlicht wordt door hun arbeidsomstandigheden aan te passen. Het gaat bijvoorbeeld over de overschakeling van een nacht- of ploegenregime naar dagpost, een vrijwillige overgang naar een 4/5de tewerkstelling,… .

05.10
2018

Belangrijke wijzigingen aan het pensioen in 2019!

Voor pensioenen die ingaan vanaf 1 januari 2019 zijn er volgend jaar een aantal belangrijke wetswijzigingen voorzien.

05.10
2018

Politiek verlof: waar dient u rekening mee te houden?

Op 14 oktober 2018 zullen we met z’n allen naar de stembus trekken om nieuwe gemeente- en provincieraden te kiezen. Misschien wordt uw werknemer één van de verkozenen. Dan is het mogelijk dat de werknemer u politiek verlof komt vragen. Wat houdt dit juist in?

05.10
2018

Jaarlijks actieplan vóór 1 november voorleggen aan het CPBW

Als werkgever moet u elk jaar een jaarlijks actieplan (JAP) opstellen. Dit jaarlijks actieplan moet aan het comité voor preventie en bescherming op het werk worden voorgelegd voor advies. Lees verder >

02.10
2018

Wees alert voor asbest

Op 25 september 2018 gaven Fedris en Constructiv het startschot voor de campagne Wees alert voor asbest.

Met deze nationale sensibiliserings- en preventiecampagne willen de initiatiefnemers het publiek bewustmaken van de risico’s die blootstelling aan asbestvezels met zich meebrengt. Tegelijkertijd wil men aantonen dat het verwijderen van asbest niet gevaarlijk hoeft te zijn, op voorwaarde dat het op een correcte manier gebeurt.

 

 

 

 

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085 - 3570 Alken
011 31 23 41
011 31 45 67
Openingsuren

Sociaal Secretariaat
maandag - donderdag: 8u - 12u en 13u - 16u30
vrijdag: 8u - 12u en 13u - 15u

Externe Preventie
maandag - vrijdag: 8u - 12u en 13u - 16u30