Nieuws

18.05
2018

Verhoging bedragen van de geschenken van de werkgever bij het jaareinde, pensionering, eervolle onderscheiding of huwelijk

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Werk Kris Peeters en minister van Sociale Zaken Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd met betrekking tot de aanpassing van de bedragen van de geschenken van de werkgever bij bepaalde gebeurtenissen aan de evolutie van de levensduurte.

18.05
2018

Principieel akkoord over sancties re-integratie

De federale regering heeft recent een principeakkoord bereikt over de sancties voor zowel werkgevers als werknemers die onvoldoende inspanningen leveren met betrekking tot de terugkeer naar de werkvloer in het kader van het re-integratietraject.

18.05
2018

Mobiliteitsvergoeding gepubliceerd in Belgisch Staatsblad

Op 7 mei 2018 is de wet met betrekking tot de invoering van de mobiliteitsvergoeding (ook wel bekend als cash for car) gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Hierdoor zal het voor werknemers onder bepaalde voorwaarden mogelijk zijn om hun bedrijfswagen in te ruilen tegen een som geld, een mobiliteitsvergoeding.

09.05
2018

CLB Group neemt participatie in Limburgs uitzendkantoor

HR-dienstverlener CLB Group uit Alken komt aan boord bij uitzendkantoor Passion Works Better, met hoofdkantoor in Herk-de-Stad. De twee Limburgse bedrijven gaan hierdoor nauw samenwerken. De participatie houdt meteen een groeiversnelling in voor het jonge uitzendbedrijf, dat in Alken een derde vestiging opent.

08.05
2018

CLB Group bereidt klanten voor op GDPR

Op 25 mei 2018 wordt GDPR van kracht. Deze Europese verordening bepaalt welke maatregelen bedrijven en organisaties moeten nemen als ze data van burgers van de Europese Unie verzamelen of analyseren. De wetgeving legt vast hoe zij die persoonsgegevens moeten beschermen.

08.05
2018

Het tekenseizoen – De ziekte van Lyme

Alhoewel we nog maar begin mei zijn, hebben we al enkele mooie zomerse dagen achter de rug. De korte broeken worden uit de kast gehaald en ook de korte mouwen zijn alom tegenwoordig. Het risico op een tekenbeet gaat dan ook weer de hoogte in.

04.05
2018

Uw werknemer is ziek op een feestdag. Moet u die dag betalen?

We hebben hieronder de belangrijkste regels opgesomd zodat u weet wat u moet doen als uw werknemer ziek is op een feestdag.

04.05
2018

Preventie van burn-out opgenomen in relancewet

De federale regering wil meer inzetten op de preventie van burn-out. Uit onderzoek blijkt immers dat burn-out een steeds groter aandeel vormt in de afwezigheidsredenen van langdurig arbeidsongeschikte werknemers. Het is dus essentieel om de preventie van psychosociale risico’s in de onderneming te versterken en op die manier burn-out te voorkomen.

04.05
2018

Vergeet de nieuwe opzeggingstermijnen vanaf 1 mei 2018 niet toe te voegen aan uw arbeidsreglement

In onze vorige nieuwsbrieven kon u al lezen dat de opzeggingstermijnen bij een ontslag door de werkgever tijdens de eerste zes maanden wijzigen met ingang van 1 mei 2018.

Door deze wijziging komt er een meer geleidelijke opbouw van de opzeggingstermijnen tijdens het begin van de tewerkstelling.

27.04
2018

Vakbondsactie op 16 mei 2018

Op woensdag 16 mei 2018 organiseren de drie vakbonden ABVV, ACV en ACLVB een manifestatie in Brussel rond het thema “pensioenen”.

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085 - 3570 Alken
011 31 23 41
011 31 45 67
Openingsuren

Sociaal Secretariaat
maandag - donderdag: 8u - 12u en 13u - 16u30
vrijdag: 8u - 12u en 13u - 15u

Externe Preventie
maandag - vrijdag: 8u - 12u en 13u - 16u30