Nieuws

13.10
2017

Vervanging feestdagen en collectief verlof 2018

Naast de 10 wettelijke feestdagen kan ook de jaarlijkse vakantie collectief worden vastgelegd op het niveau van het paritair comité of op ondernemingsniveau. Lees verder >>

13.10
2017

Optimalisatie investering steunzones

Sedert april 2015 kunnen werkgevers die een investering doen in een door de overheid erkende “steunzone” een specifieke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing genieten. Lees verder >>

13.10
2017

Gelijkstelling tijdelijke werkloosheid door terroristische aanslagen van 22 maart 2016

De dagen van arbeidsonderbreking ten gevolge van de terroristische aanslagen van 22 maart 2016 worden gelijkgesteld met effectief gewerkte dagen voor de berekening van het bedrag van het vakantiegeld en van de vakantieduur voor werknemers. Lees meer >>

06.10
2017

Horecamaatregelen: flexi-jobs en netto-overuren kunnen verder toegepast worden

Het Grondwettelijk Hof verwierp op 28 september 2017 het beroep tot vernietiging, dat de vakbonden in mei vorig jaar hadden ingediend tegen de flexi-jobs en de goedkope overuren in de horecasector >>

06.10
2017

Deeltijdse arbeid: vaste uurroosters

Bepaalde aspecten van het deeltijds werk werden vanaf 1 oktober 2017 aangepast door de wet betreffende werkbaar en wendbaar werk. In dit artikel gaan we dieper in op uw verplichtingen indien u deeltijdse werknemers met een vast uurrooster tewerkstelt >>

06.10
2017

Loongrens betaald educatief verlof 2017-2018

De ministerraad heeft, op voorstel van minister van Werk Kris Peeters, een ontwerp van KB goedgekeurd met betrekking tot de aanpassing van de bezoldiging die wordt toegekend voor het betaald educatief verlof. Lees verder >

05.10
2017

Tournée minerale voor smartphonegebruikers

De Vlaming is verslaafd aan zijn smartphone. Deze stelling is al bevestigd door allerlei onderzoeken. Eenvoudige observatie leert ons trouwens hetzelfde. Altijd en overal zijn mensen met dit kleinood bezig. Naar analogie met obesitas is er trouwens al een nieuw woord voor uitgevonden: digibesitas (een sterke afhankelijkheid van zowel de smartphone als van sociale media). Eén op acht Vlamingen zou deze ‘aandoening’ in min of meerdere mate hebben.

28.09
2017

Begrotingsakkoord: Wat is er van belang voor u als werkgever?

Onze deskundige mening werd gepubliceerd in Sterck magazine. Lees verder >>

28.09
2017

Maximale werkloosheidsuitkering bij SWT stijgt vanaf 1 september 2017

Iemand die met SWT gaat, ontvangt een werkloosheidsuitkering en een aanvullende vergoeding. De werkloosheidsuitkering wordt begrensd tot een maximumbedrag. Vanaf 1 september 2017 wordt dit bedrag opgetrokken tot € 1.321,32 per maand. Lees verder >

28.09
2017

De federale mobiliteitsenquête 2017

België is een land dat kampt met toenemende mobiliteitsproblemen. Daarom organiseert de FOD Mobiliteit en Vervoer om de drie jaar een federale mobiliteitsenquête, ook in 2017. Lees verder >

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085 - 3570 Alken
011 31 23 41
011 31 45 67
Openingsuren

Sociaal Secretariaat
maandag - donderdag: 8u - 12u en 13u - 16u30
vrijdag: 8u - 12u en 13u - 15u

Externe Preventie
maandag - vrijdag: 8u - 12u en 13u - 16u30