Nieuws

12.05
2022

Nationale actie- en sensibiliseringsdag op 13 mei 2022

Op vrijdag 13 mei 2022 plannen de vakbonden een nationale actie- en sensibiliseringsdag in het kader van de campagne “Koopkracht en energieprijzen”.

12.05
2022

Leefloon in het kader van loonbeslag wegens achterstallig onderhoudsgeld is verhoogd op 1 mei 2022

Sinds 1 mei 2022 zijn de basisbedragen van het leefloon verhoogd wat ook een invloed kan hebben op de loonbeslagen gelegd door de Dienst voor Alimentatievorderingen.

10.05
2022

Eén van uw werknemers wordt papa en een andere huwt in de zomer. Kan u hen een extraatje geven?

Als één van uw werknemers een bijzondere gebeurtenis in zijn (privé)leven viert, dan kan u hem/haar een attentie geven die wordt vrijgesteld van sociale zekerheidsbijdragen en belastingen als er rekening gehouden wordt met de regels die de RSZ en de fiscus opleggen. In dit artikel gaan we dieper in op de na te leven voorwaarden.

10.05
2022

Studentenarbeid: enkele aandachtspunten!

Misschien wil u in de zomervakantie een student aanwerven om bijvoorbeeld de afwezigheid van uw vaste medewerker op te vangen? Dat kan op een relatief goedkope manier. Maar u dient wel rekening te houden met een aantal belangrijke formaliteiten.

10.05
2022

Daar is de lente, daar is de zon, maar daar zijn ook de pollen

Daar is de lente, daar is de zon, bijna maar ik denk dat ze weldra zal komen. Zo begint ‘Een Vrolijk Lentelied’ van Jan De Wilde. Voor veel mensen is deze periode echter niet zo vrolijk: pollen en stuifmeel, weet u wel. Niezen, tranende ogen, een verstopte of een lopende neus, piepende ademhaling … Als het al niet uit eigen ervaring is, kent iedereen wel iemand die hiermee geconfronteerd wordt. Hooikoorts (pollen- of stuifmeelallergie) is echter maar één van de vele vormen van allergie. In dit artikel willen we wat dieper ingaan op deze aandoeningen, met speciale aandacht voor beroepsgebonden allergieën.

10.05
2022

Opleiding in de kijker

Vind dé opleiding voor u!

05.05
2022

Overschrijding van de spilindex in april 2022

In april 2022 werd de spilindex voor de overheidswedden en sociale uitkeringen opnieuw overschreden. Dat is reeds de vierde keer op korte tijd.

05.05
2022

Definitieve overgang naar elektronische ecocheques

Eerder informeerden wij u al over een advies van de Nationale Arbeidsraad van 28 september 2021 betreffende een koninklijk besluit dat voorziet in een volledige elektronisering van ecocheques.

05.05
2022

Rechtspraak: verschillende re-integratiebeoordelingen en de beëindiging van de arbeidsovereenkomst

In november 2017 werd een werkneemster arbeidsongeschikt. Na 8 maanden arbeidsongeschiktheid start de adviserend geneesheer van het ziekenfonds een re-integratietraject.

28.04
2022

Aanpassing structurele vermindering RSZ vanaf 1 april 2022

Sinds 1 april 2022 werden de loongrenzen voor de berekeningsformule van de structurele vermindering aangepast.

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
GPS-adres: Stationsstraat 108
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op