Nieuws

24.01
2020

Actieplan Sociale Fraudebestrijding 2020 voorziet opnieuw flitscontroles

In 2020 worden er, naast de onaangekondigde controles, opnieuw flitscontroles uitgevoerd in fraudegevoelige sectoren.

24.01
2020

Mobiliteitsvergoeding: indexering in 2020

De cataloguswaarde waarop de mobiliteitsvergoeding wordt berekend, wordt elk jaar op 1 januari geïndexeerd.

17.01
2020

Hogere vrijstelling bedrijfsvoorheffing wetenschappelijk onderzoek voor bachelors vanaf 2020

Voor bachelors wordt de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor wetenschappelijk onderzoek met ingang van 1 januari 2020 verhoogd tot 80%.

17.01
2020

Verenigingswerk: grensbedragen voor 2020

Sinds midden 2018 kan iedereen die reeds een hoofdstatuut heeft (werknemer, zelfstandige of gepensioneerde) via het stelsel van het verenigingswerk (onbelast bijklussen) een nevenactiviteit verrichten ten behoeve van anderen of van de samenleving.

17.01
2020

Denk aan een werkgelegenheidsplan voor 45-plussers!

Sedert 2013 moeten alle werkgevers met meer dan 20 werknemers een werkgelegenheidsplan voor 45-plussers opstellen. Dit plan moet maatregelen bevatten om de tewerkstelling van oudere werknemers te behouden of te bevorderen.

16.01
2020

Loopbaansparen mogelijk in enkele sectoren

Loopbaansparen is een maatregel die aan werknemers de mogelijkheid biedt om bepaalde tijdselementen (bv. vrijwillige overuren, sectoraal anciënniteitsverlof,…) op te sparen met de bedoeling die later tijdens de duur van de dienstbetrekking als verlof op te nemen.

16.01
2020

Voorrang deeltijdse werknemers bij vacante betrekkingen: opgelet voorde responsabiliseringsbijdrage!

Een deeltijdse werknemer kan aan zijn werkgever schriftelijk vragen om bij voorrang een voltijdse betrekking of een deeltijdse betrekking met meer uren te kunnen krijgen. In dat geval moet u de werknemer schriftelijk verwittigen wanneer er een vacante dienstbetrekking in uw onderneming is.

16.01
2020

Veranderingen/aanpassingen in verzekeringslandschap vanaf 1 januari 2020?

Het is een traditie: de lijstjes die opduiken met wat bij de jaarwisseling allemaal verandert. Wij geven u graag een overzicht op vlak van verzekeringen.

16.01
2020

Meer tevreden klanten dankzij eenvoudig klantenservice pakket

Hoorde u al ooit van een helpdesk? Kwam u er al eens mee in aanraking? Ongetwijfeld is het antwoord op deze vraag ‘ja’. Het doel van een helpdesk is om ondersteuning te bieden aan klanten. Dit om ervoor te zorgen dat klanten geholpen worden en tevreden blijven.

16.01
2020

Hoe hoger de sociale steun van de leidinggevende, hoe lager de kans op ziekteverzuim

Met een nieuw verzuimprotocol onder de arm, vroeg Het Poetsbureau anno 2018 ondersteuning aan de afdeling psychosociale aspecten van CLB Externe Preventie in het opleiden van hun hiërarchische lijn. Een interessante vraag die we met veel enthousiasme omarmden en zo ontstond een boeiend traject.

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op