Nieuws

27.03
2020

Sociale verkiezingen uitgesteld door coronacrisis

Door de coronacrisis is de normale werking in veel bedrijven verstoord en heerst er een grote afwezigheid van personeelsleden ten gevolge van tijdelijke werkloosheid, ziekte, telewerk,…

In de huidige omstandigheden is het dan ook niet opportuun om de procedure van de sociale verkiezingen verder te zetten.

25.03
2020

Stuur vóór 15 mei uw verzamelaanvraag voor al uw percelen door, en vraag meteen uw subsidie op de totale jaarpremie brede weersverzekering aan

We hebben momenteel allemaal andere zorgen aan het hoofd, maar denk eraan dat de uiterste datum om de premiesubsidie aan te vragen vrijdag 15 mei 2020 is.

20.03
2020

Tips voor veilig thuiswerk

Bescherm ook thuis uw eigen data, de data van uw bedrijf, van klanten en leveranciers

18.03
2020

Corona-update 18 maart 2020

Bekijk onze video en ontdek welke maatregelen CLB Group neemt tegen het Coronavirus en wat dat voor u betekent.

18.03
2020

Het coronavirus & verzekeringen

We ontvangen dagelijks vragen ivm met verzekeringen en het Coronavirus. Assuralia, de beroepsvereniging voor verzekeringsondernemingen, heeft een overzicht gemaakt met betrekking tot de meest courante verzekeringen. Lees meer >>

16.03
2020

Coronavirus: federale steunmaatregelen voor bedrijven en zelfstandigen

De federale regering heeft verschillende maatregelen goedgekeurd ter ondersteuning van bedrijven en zelfstandigen die getroffen worden door de gevolgen van Covid-19. Lees meer >>

16.03
2020

Coronavirus: extra Vlaamse steunmaatregelen (13/03/2020)

De Vlaamse Regering neemt ook extra maatregelen voor de Vlaamse bedrijven die in financiële moeilijkheden geraken naar aanleiding van de coronacrisis. Het gaat onder andere om crisiswaarborgen voor overbruggingskredieten voor bedrijven die hun schulden door de coronacrisis niet kunnen betalen, het betrekken van de banken bij het overleg en een premie voor ondernemingen en zelfstandigen die getroffen worden door de coronamaatregelen. Lees meer >>

 

13.03
2020

Coronavirus: uitbreiding tijdelijke werkloosheid wegens overmacht

Vele werkgevers worden – rechtstreeks of onrechtstreeks – geconfronteerd met de gevolgen van het uitbreken van COVID-19 of het coronavirus.

13.03
2020

Vrijstelling BV werken in onroerende staat: FAQ’s van de fiscus gepubliceerd

Sinds 2018 kunnen werkgevers een gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing toepassen wanneer zij werken in onroerende staat uitvoeren met werknemers tewerkgesteld op werven en in ploegen.

Sinds de invoering van de wet zijn er tal van praktische vragen gerezen. Deze probeert de fiscus nu te beantwoorden in een circulaire van 2 maart 2020.

13.03
2020

Coronavirus: afbetalingsplan voor RSZ-bijdragen en bedrijfsvoorheffing

Daar waar de ondernemingen voor hun werknemers beroep kunnen doen op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, heeft de federale regering ook enkele maatregelen genomen voor de ondernemingen en zelfstandigen zelf.

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op