Nieuws

04.06
2019

CLB Group viert 30ste verjaardag met aanstelling van CIO

Sven Vanoirbeek, zo luidt de naam van de eerste CIO (chief information officer) in de geschiedenis van CLB Group. Zijn doel? De HR-dienstengroep klaarstomen voor een digitale toekomst. “Digitalisering zal zowel klanten als onze eigen werknemers ten goede komen”, zegt Sven. Onze klanten kunnen via data inzicht krijgen over hoe hoog bijvoorbeeld het ziekteverzuim in de toekomst wordt. Of hoeveel arbeidsongevallen er zich dreigen voor te doen... Bovendien ontlast technologie medewerkers van repetitieve en/of administratieve opdrachten, waardoor er tijd vrijkomt voor hun kerntaak.”

31.05
2019

Halftijds pensioen komt er (voorlopig) niet

De federale regering besliste in oktober vorig jaar om het systeem van halftijds pensioen in te voeren. Op 24 april 2019 werd het wetsvoorstel echter geblokkeerd en voor advies doorverwezen naar de Raad van State.

31.05
2019

Binnenkort een systeem van tijdsregistratie verplicht voor alle werkgevers?

Op 14 mei 2019 sprak het Europees Hof van Justitie zich uit over een prejudiciële vraag die door het Audiencia Nacional werd voorgelegd naar aanleiding van de rechtszaak tussen een Spaanse vakbond en Deutsche Bank.

31.05
2019

Controleer de verblijfsvergunningen van uw niet-Europese werknemers!

Wanneer u een werknemer wil tewerkstellen of in dienst heeft die geen onderdaan is van de Europese Unie, dient deze te beschikken over een toelating om in België te werken en om hier te verblijven.

30.05
2019

Let op: het medisch centrum in Sint-Truiden verhuist

Vanaf 1 juni 2019 gaan onze medische onderzoeken door in het nieuwe centrum 'Medpoint' te Sint-Truiden.

27.05
2019

Studentenarbeid 2019

De zomermaanden komen weer dichterbij. Misschien neemt u wel studenten in dienst om bijvoorbeeld de afwezigheid van uw vaste medewerkers op te vangen of omwille van een piekperiode? Daarom zetten we nog even enkele aandachtspunten op een rij in verband met de tewerkstelling van studenten.

27.05
2019

Ziekteverzuim bestrijden: ken uw vijand

Afwezig zijn op het werk heeft veel implicaties op de werking van een bedrijf, om nog maar te zwijgen over de kosten die ermee gepaard gaan. Daarom trachten veel bedrijven, door het opzetten van een afwezigheidsbeleid, dit verzuim tot een minimum te beperken. Indien men dit beleid een meer positieve uitstraling wil geven, kan men soms beter van een ‘aanwezigheidsbeleid’ spreken. Dit impliceert dat de focus niet zozeer op het controleren en sanctioneren van afwezigheid, dan wel op het stimuleren van aanwezigheid ligt.

24.05
2019

1/10de ouderschapsverlof en flexibilisering van het thematisch verlof mogelijk

Het K.B. tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de thematische verloven brengt vanaf 1 juni 2019 verschillende wijzigingen aan aan het ouderschapsverlof en het verlof voor medische bijstand.

24.05
2019

Werkgevers die voorrangsregels deeltijdse werknemers niet naleven riskeren een sanctie

De eindejaarsprogrammawet van 2017 voorzag reeds dat werkgevers, die de voorrangsregels voor deeltijdse werknemers niet respecteren, een boete moeten betalen. De inning van deze bijdrage kon tot op heden niet gebeuren omdat er nog een uitvoeringsbesluit moest volgen.

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085 - 3570 Alken
011 31 23 41
011 31 45 67
Openingsuren

Sociaal Secretariaat
maandag - donderdag: 8u - 12u en 13u - 16u30
vrijdag: 8u - 12u en 13u - 15u

Externe Preventie
maandag - vrijdag: 8u - 12u en 13u - 16u30