Nieuws

16.03
2023

Einde Vlaamse aanwervingsincentive langdurig werkzoekenden en nieuwe doelgroepvermindering vanaf 1 oktober 2023

De Vlaamse aanwervingsincentive heeft tot doel de tewerkstellingskansen van bepaalde werkzoekenden te bevorderen.

09.03
2023

Nieuwe fiscale bedragen 2023

De FOD Financiën heeft de geïndexeerde bedragen voor het inkomstenjaar 2023 (aanslagjaar 2024) bekendgemaakt.

09.03
2023

Renteloze en goedkope leningen: referentierentevoeten 2022 gekend

Wanneer een werknemer een goedkope of renteloze lening krijgt van zijn werkgever, vormt dat fiscaal een belastbaar voordeel van alle aard.

09.03
2023

Minister van Financiën lanceert eerste fase van de bredere fiscale hervorming

Vice-eersteminister en minister van Financiën Vincent van Peteghem stelde vorige week de eerste fase van zijn fiscale hervorming voor.

06.03
2023

Moet je vanaf 1 februari 2023 meer vervoerskosten betalen aan je werknemer?

Naar jaarlijkse gewoonte heeft de NMBS de tarieven aangepast. In dit artikel vind je een samenvatting van de verschillende mogelijkheden per vervoermiddel.

06.03
2023

Recht op uitkeringen voor tijdskrediet en thematische verloven wordt beperkt vanaf 1 februari 2023

Voor het recht op uitkeringen bij een voltijds tijdskrediet met motief ‘zorgen voor zijn kind’ wordt de leeftijd van het kind verlaagd van 8 jaar naar 5 jaar.

06.03
2023

De Brede Weersverzekering: Waarom noodzakelijk als landbouwer?

Als landbouwer weet je ongetwijfeld dat de vorige Vlaamse regering heeft beslist dat sinds 2020 het Rampenfonds geen openluchtteeltschade door ongunstige weersomstandigheden meer vergoedt. Behalve wanneer je een bredeweersverzekering hebt.

06.03
2023

Cybersecurity: cruciaal in de digitale transformatie van een kmo

Met de opkomst van digitale technologie en toenemende afhankelijkheid van online systemen, is cybersecurity steeds belangrijker voor alle bedrijven. Het is essentieel om te begrijpen hoe cyberbedreigingen invloed kunnen hebben op jouw bedrijf. Meestal beseffen bedrijven dan pas dat de juiste maatregelen nemen om bedrijfsgegevens te beschermen een must is.

06.03
2023

Definitieve medische overmacht anno 2023

De ‘Wet houdende diverse bepalingen betreffende arbeidsongeschiktheid’ van 30 oktober 2022: Wie kan de procedure medische overmacht wanneer opstarten? Wat kan de arbeidsarts beslissen? ...

06.03
2023

Hoe stimuleer je medewerkers tot leren?

De individuele opleidingsrekening en het verplichte opleidingsplan voor ondernemingen met meer dan 20 medewerkers heeft zaakvoerders grondig doen nadenken over het opleidingsbeleid in de organisatie. Maar hoe stimuleer je je medewerkers nu tot leren? Enkele tips.

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
GPS-adres: Stationsstraat 108
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op