Nieuws

25.11
2021

Coronamaatregelen die gelden vanaf zaterdag 20 november 2021 gepubliceerd

Vanaf zaterdag 20 november 2021 gelden een aantal nieuwe maatregelen in de strijd tegen het coronavirus. Deze werden afgelopen week gepubliceerd.

25.11
2021

Vergeet geen aanvraag economische werkloosheid bedienden te doen!

Indien u momenteel voor 2022 nog geen toename van het werk voorziet of wanneer het gebrek aan werk niet (meer) in oorzakelijk verband staat met corona, kan u gebruik maken van tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen.

19.11
2021

Verplicht telewerk: registratieverplichting

In de privésector en bij alle openbare besturen wordt telewerk verplicht, tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de functie en de continuïteit van de bedrijfsvoering.

18.11
2021

Aantal overuren met fiscaal gunstregime stijgt opnieuw

Het aantal overuren met een fiscaal gunstig voordeel wordt opnieuw door de regering verhoogd van 130 uren naar 180 uren per werknemer per jaar.

18.11
2021

Laat uw werknemers tijdig hun overuren recupereren!

Presteert een werknemer overuren, dan moet u hem hiervoor inhaalrust laten opnemen. De toekenning van deze inhaalrust moet binnen een bepaalde referteperiode gebeuren.

18.11
2021

Beslissingen overlegcomité

Op woensdag 17 november 2021 is het overlegcomité opnieuw samengekomen om maatregelen te nemen om de snelle stijging van het aantal coronabesmettingen tegen te gaan.

09.11
2021

Alternatief verlonen: geschenken, geschenkcheques en vrijgevigheden

In ons CLB Nieuws belichten we een aantal mogelijkheden om werknemers een extra voordeel toe te kennen naast het loon. In deze editie gaan we dieper in op de mogelijkheid om geschenken of geschenkcheques en vrijgevigheden toe te kennen aan het personeel.

09.11
2021

Hoe ziet de toekomst van uw bedrijfswagenpark eruit?

De regering heeft grootse plannen om de bedrijfswagens te vergroenen. Om duurzame mobiliteit te bevorderen, zullen de fiscale en sociale regels m.b.t. bedrijfswagens grondig wijzigen. Wij geven u een overzicht van de voorstellen van de regering.

09.11
2021

Hoeveel pensioen krijgt u als zelfstandige? Wat moet ik doen om dit te verhogen?

Meer en meer mensen stellen zicht de vraag het het zit met hun toekomstig pensioen. Hoe zullen steeds minder actieven voldoende rijkdom produceren om te zorgen voor het pensioen van steeds meer inactieven - of juister - ex-actieven?

 

09.11
2021

Vlaamse overheid financiert de cybersecurity van kmo's

Tijdelijk 45% korting met Vlaamse subsidies voor cybersecurity Steeds vaker viseren cybercriminelen Vlaamse kmo’s wiens digitale deur wagenwijd openstaat. Ze zijn zich niet bewust van de risico’s en catastrofale gevolgen van een mogelijke hack.

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
GPS-adres: Stationsstraat 108
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op