Nieuws

15.06
2018

Lagere starterslonen jongeren vanaf 1 juli 2018: uitstel?

In een vorig nieuwsbericht lieten we u reeds weten dat de regering lagere starterslonen wil mogelijk maken voor jongeren zonder werkervaring om op die manier de werkgelegenheidskansen voor jongeren te verhogen. In de relancewet die op 30 maart 2018 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd werd, werd hierover een regeling uitgewerkt.

08.06
2018

Wat met ziekte vóór of tijdens het verlof?

Met de verlofperiodes van uw werknemers in zicht, kan het zich voordoen dat een werknemer zich ziek meldt net vóór, tijdens of na zijn vakantie. Bent u in dat geval gewaarborgd loon verschuldigd aan de werknemer?

08.06
2018

Binnenkort start het WK voetbal: waarop moet u letten?

Op donderdag 14 juni 2018 wordt de aftrap voor het WK voetbal in Rusland gegeven. Als de voetbalgekte echt losbarst, zou dit ook gevolgen kunnen hebben voor de werking van uw onderneming.

08.06
2018

Optimalisering van de steun aan werkgevers die investeren in een zone in moeilijkheden

De ministerraad heeft op 1 juni 2018 op voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt in tweede lezing een voorontwerp van wet goedgekeurd over de optimalisering van de steun aan werkgevers die investeren in een zone in moeilijkheden.

01.06
2018

Ook uw studenten hebben recht op betaalde feestdagen

De reglementering over de betaalde feestdagen is ook van toepassing op de studenten die bij u werken. U bent dus verplicht om hen het loon te betalen voor de feestdagen die in de periode van hun tewerkstelling vallen.

01.06
2018

Bevoegdheidsgebied paritaire comités 152 en 225 wordt mogelijk aangepast

De minister van Werk, Kris Peeters, liet in een bericht van 29 mei 2018 weten dat hij overweegt om het bevoegdheidsgebied van de volgende paritaire comités aan te passen.

01.06
2018

Aanvullend pensioen: minimumleeftijd en wachtperiode voor het bekomen van verworven pensioenrechten worden geschrapt

In 2014 werd een Europese Richtlijn 2014/50/EU afgekondigd die als doel had de mobiliteit van de werknemers tussen de lidstaten te vergroten door het verbeteren van de verwerving en het behoud van de aanvullende pensioenrechten.

25.05
2018

Studentenarbeid: enkele aandachtspunten

De zomermaanden komen weer dichterbij. Misschien neemt u wel studenten in dienst om bijvoorbeeld de afwezigheid van uw vaste medewerkers op te vangen of omwille van een piekperiode?

25.05
2018

Flitscontroles in de garages en carwashes op 15 juni 2018

Op initiatief van de Staatssecretaris voor de bestrijding van de sociale fraude, Philippe De Backer, zal door de sociale inspectiediensten op vrijdag 15 juni 2018 een nationale flitscontrole uitgevoerd worden bij de garages en de carwashes.

25.05
2018

Denk tijdig aan de ontslagmotivering!

In 2014 werd in de Nationale Arbeidsraad een collectieve arbeidsovereenkomst nr. 109 betreffende de motivering van het ontslag gesloten. Deze cao voorziet enerzijds een recht voor de werknemer om de concrete ontslagredenen te kennen. Anderzijds voorziet de cao ook het recht op een schadevergoeding voor de werknemer indien het ontslag kennelijk onredelijk blijkt te zijn.

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085 - 3570 Alken
011 31 23 41
011 31 45 67
Openingsuren

Sociaal Secretariaat
maandag - donderdag: 8u - 12u en 13u - 16u30
vrijdag: 8u - 12u en 13u - 15u

Externe Preventie
maandag - vrijdag: 8u - 12u en 13u - 16u30