Nieuws

25.06
2021

Aanmeldproblemen portaalsite sociale zekerheid

Door omstandigheden, kan de toegang tot de beveiligde onlinediensten op de portaalsite van de sociale zekerheid storingen ondervinden op maandag 28 juni 2021.

 

25.06
2021

Corona: volgende stap in Zomerplan vanaf 27 juni 2021

Op vrijdag 18 juni 2021 besliste het overlegcomité de volgende stap van het Zomerplan al op zondag 27 juni 2021 (in plaats van 1 juli) te activeren en dit dankzij de positieve coronacijfers. Het ministerieel besluit hieromtrent is op 24 juni 2021 in het Belgisch Staatsblad verschenen. We geven u hierna een kort overzicht.

25.06
2021

Corona: invloed studentenarbeid in onderwijs en zorg op Vlaamse gezinsbijslag

Studenten kunnen normaal gezien 475 uren per kalenderjaar studentenarbeid verrichten met toepassing van solidariteitsbijdragen. Het recht op gezinsbijslag in Vlaanderen is eveneens gekoppeld aan een jaarlijks contigent van 475 uren.

25.06
2021

Corona – uitbreiding studentenarbeid 3de kwartaal 2021 in alle sectoren

In haar tussentijdse instructies maakt de RSZ al melding van de uitbreiding van studentenarbeid in het 3de kwartaal 2021 in alle sectoren naar aanleiding van de coronacrisis.

18.06
2021

CORONA: Vanaf juli geen telewerkaangifte meer!

Op dit ogenblik is telethuiswerk nog steeds verplicht, maar kan de werkgever wel terugkeermomenten voorzien.

18.06
2021

Kilometervergoeding stijgt op 1 juli 2021

Het bedrag van de kilometervergoeding die een werkgever kan toekennen aan zijn werknemer die zijn eigen vervoermiddel gebruikt om beroepsverplaatsingen te maken, wordt jaarlijks aangepast.

18.06
2021

CORONA: Verlenging vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid wegens overmacht

In een nieuwsbericht van 10 juni 2021 bevestigt de RVA de beslissing van de federale regering om de vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid wegens overmacht te verlengen.

15.06
2021

Telewerk en onkostenvergoedingen

De coronacrisis heeft het telewerk in een stroomversnelling gebracht, waardoor deze manier van werken vandaag niet meer weg te denken is. 

Dit telewerk brengt kosten voor de werknemers met zich mee (elektriciteit, verwarming, bureaumateriaal,…). In het voorjaar verduidelijkten de RSZ en de fiscus welke vergoedingen en kosten u aan de telewerkers kan betalen, zonder dat er sociale zekerheidsbijdragen en bedrijfsvoorheffing op verschuldigd zijn.

Om welke vergoedingen gaat het? Lees verder >>

11.06
2021

Verdere versoepelingen coronamaatregelen vanaf 9 juni 2021

Omdat het aantal besmettingen blijft dalen en meer en meer mensen gevaccineerd zijn tegen het COVID-19-virus, zijn er sinds 9 juni 2021 heel wat coronamaatregelen versoepeld. Wij geven u hierna een kort overzicht.

11.06
2021

Hoe zit het met telethuiswerk vanaf 9 juni 2021?

Sinds 9 juni 2021 zijn heel wat coronamaatregelen versoepeld, ook wat het telethuiswerk betreft. Wij geven u een overzicht van alle regels m.b.t. telethuiswerk die sinds 9 juni 2021 van toepassing zijn.

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op