Nieuws

06.05
2024

Overgangsmaatregelen Vlaamse DGV oudere en laaggeschoolde jonge werknemers

Als je gevestigd bent in het Vlaams Gewest, kan je voor de aanwerving van laaggeschoolde jongeren of van oudere werknemers, een vermindering van RSZ-bijdragen genieten. Vanaf 1 juli 2024 verdwijnen deze doelgroepverminderingen. Er zijn wel overgangsmaatregelen voorzien:

06.05
2024

Federal Learning Account: stand van zaken

Naast de wijzigingen in het opleidingsrecht van werknemers in het kader van de arbeidsdeal, namelijk een individueel opleidingsrecht en de verplichting van ondernemingen met meer dan 20 werknemers tot het opstellen van een opleidingsplan, werd er ook voorzien in een registratie van de opleiding in de ‘Federal Learning Account’.

06.05
2024

Het groeiend belang van fietsverzekeringen, ook voor bedrijven

In een wereld waar duurzaamheid en mobiliteit steeds belangrijker worden, groeit de populariteit van fietsen gestaag. Fietsen bieden niet alleen een milieuvriendelijk alternatief voor auto’s, maar dragen ook bij aan een gezondere levensstijl. Daarenboven worden ze ook steeds meer aangeboden door bedrijven als een soort extra legaal voordeel. Echter, net zoals bij andere vervoersmiddelen, brengt het bezitten van een fiets ook risico’s met zich mee. Om deze risico’s te beheren en fietsers gemoedsrust te bieden, worden fietsverzekeringen steeds relevanter.

06.05
2024

Werken geeft meer dan alleen psychische belasting: nieuwe wetgeving ergonomie van kracht op 25 mei

De laatste jaren lijkt het soms of werken enkel mentale, psychische of psychosociale risico’s met zich meebrengt. De artikels over burn-out, ongewenst gedrag (van welke aard dan ook), stress, psychosociale belasting e.d. zijn bijna niet bij te houden. Nochtans is een groot deel van de werkende bevolking ook nog altijd blootgesteld aan lichamelijke belasting.

06.05
2024

Opleidingen in de kijker

Deze opleidingen mag je niet missen! 

02.05
2024

Spilindex opnieuw overschreden

Deze maand is de spilindex opnieuw overschreden, met als gevolg dat de sociale uitkeringen en pensioenen in mei 2024 met 2% worden verhoogd. De lonen in de openbare sector volgen in juni 2024 met hetzelfde percentage.

02.05
2024

Cumulverbod arbeidsongeschiktheidsuitkeringen en vakantiegeld afgeschaft vanaf 1 januari 2024

Vanaf 1 januari 2024 zal het cumulverbod van arbeidsongeschiktheidsuitkeringen en vakantiegeld worden afgeschaft.

02.05
2024

Verkiezingen op zondag 9 juni 2024: wat als jouw werknemer moet werken?

Op 9 juni 2024 vinden de verkiezingen plaats voor de Kamer van volksvertegenwoordigers, het Vlaams of Brussels Parlement en het Europees Parlement. Wat als jouw werknemer op de dag van de verkiezingen moet werken?

25.04
2024

Bescherming van werknemers in een fertiliteitsbehandeling (1)

De wet omtrent de bescherming tegen ontslag en discriminatie van werknemers, die met het oog op het diagnosticeren en het behandelen van onvruchtbaarheid van het werk afwezig zijn, werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en treedt in werking op 28 april 2024.

25.04
2024

Sport- en cultuurcheques: wijzigingen

Een nieuwe wet zorgt voor wijzigingen aan de regeling van sport- en cultuurcheques, meer bepaald aan de geldigheidsduur en aan de toekenningsvorm. De wetgever wilt de regeling op deze manier gelijktrekken met deze voor maaltijd- en ecocheques.

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
GPS-adres: Stationsstraat 108
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op