Nieuws

22.06
2023

Opnieuw relance-overuren mogelijk!

In de ministerraad van 12 mei 2023 keurde de regering de herinvoering van de relance-overuren goed. Het bestaande systeem liep af op 31 december 2022, maar wordt nu verlengd voor de periode van 1 juli 2023 tot en met 30 juni 2025.

22.06
2023

Grensoverschrijdend telewerk: EU-akkoord regelt de sociale zekerheid

Werknemers zijn in principe onderworpen aan de sociale zekerheid van het land waar zij werken. Maar wat indien een werknemer tegelijkertijd in twee of meer EU-lidstaten werkt? Om het mogelijk te maken dat zulke werknemers slechts aan één sociale zekerheidswetgeving onderworpen zijn, voorziet de Europese verordening 883/2044 van 29 april 2004.

22.06
2023

Aanvullende vergoeding SWT: herwaardering vanaf 1 juli 2023

Op 30 mei 2023 heeft de NAR echter de cao nr. 17/42 afgesloten die bepaalt dat er vanaf 1 juli 2023 een herwaarderingscoëfficiënt van 1,0078 moet worden toegepast.

15.06
2023

Vanaf juli 2023 stijgt de solidariteitsbijdrage voor bedrijfswagens aanzienlijk!

Indien je als werkgever een bedrijfswagen ter beschikking stelt aan je werknemer, betaal je hiervoor aan de RSZ een solidariteitsbijdrage. Deze bijdrage is afhankelijk van de CO2-uitstoot van het voertuig en van het type brandstof.

15.06
2023

Welke SWT-mogelijkheden heeft een werknemer in de toekomst?

Enkel de werknemers die worden ontslagen door de werkgever, kunnen in aanmerking komen voor SWT. Bovendien moet de werknemer een bepaalde leeftijd hebben bereikt en een bepaalde beroepsloopbaan kunnen aantonen.

15.06
2023

Publicatie van de nieuwe loontransparantierichtlijn

De nieuwe loontransparantierichtlijn voor meer loontransparantie in ondernemingen is gepubliceerd in het Europees Publicatieblad. De EU-richtlijn heeft tot doel de loondiscriminatie te bestrijden en de loonkloof tussen mannen en vrouwen te dichten.

08.06
2023

Opgelet: controles vrijstellingen doorstorting bedrijfsvoorheffing!

Ook dit jaar hebben sommige bedrijven die gebruik maken van één of meer vrijstellingen van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing een brief ontvangen van de FOD Financiën om hen te informeren over mogelijke toekomstige controles.

08.06
2023

Meer bijverdienen met overlevingspensioen?

Gepensioneerden die 65 jaar zijn of een loopbaan van 45 jaar hebben, mogen hun beroepsinkomsten onbeperkt cumuleren met hun pensioenuitkeringen. Voor gepensioneerden die jonger zijn dan 65 jaar en nog geen loopbaan van 45 jaar kunnen aantonen, gelden er inkomensgrenzen. Voor gepensioneerden met kinderen ten laste gelden er verhoogde grenzen.

08.06
2023

Economische werkloosheid bedienden: verlenging van de CAO nr. 159

Ondernemingen hebben sinds een aantal jaren de mogelijkheid om een aanvraag in te dienen om ook voor hun bedienden een systeem van economische werkloosheid toe te passen. Deze regeling is enkel mogelijk voor zgn. ondernemingen in moeilijkheden.

01.06
2023

Uitbreiding uitsluitingen tussenkomst Sluitingsfonds

Wanneer de hoofdactiviteit van een onderneming of een afdeling ervan wordt stopgezet en het personeelsbestand van deze entiteit drastisch vermindert, is er sprake van een sluiting van de onderneming.

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
GPS-adres: Stationsstraat 108
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op