Nieuws

08.07
2021

Take a break

Play, Pauze, Stop: iedereen kent deze pictogrammen. Ze behoeven geen uitleg. Als we een nieuwe tv kopen, weten we onmiddellijk wat er gebeurt als we een van deze drie knoppen indrukken. In dit CLB Nieuws willen we deze knoppen even toepassen op ons beroepsleven: play wordt dan werken, pauze staat voor af en toe onze dagdagelijkse activiteiten onderbreken en stop moet het weekend of de vakantie voorstellen.

08.07
2021

Op welke subsidies kan mijn onderneming beroep doen als ik investeer in opleidingen?

Uw medewerkers opleidingen aanbieden, betekent investeren in het menselijk kapitaal van uw bedrijf. Maar de kostprijs van opleidingen kan voor bedrijven serieus oplopen. De Vlaamse overheid en diverse sectorale fondsen moedigen werkgevers daarom graag aan met premies en subsidies. We zetten ze graag voor u op een rij.

01.07
2021

CORONA: Reizen naar en vanuit het buitenland: wat mag en wat is verboden?

Vanaf 1 juli 2021 wordt het Europees digitaal COVID-certificaat ingevoerd. Dit certificaat moet ervoor zorgen dat er vrij en veilig gereisd kan worden binnen de Europese Unie. Het is een bewijs dat een persoon ofwel is gevaccineerd, ofwel negatief op corona is getest, ofwel van corona is hersteld. Lees meer >>

01.07
2021

Hoeveel tijd moet u laten tussen een griepvaccin en een coronavaccin?

Het officiële antwoord, dat u ook op www.laatjevaccineren.be terugvindt, luidt dat u twee weken voor of na uw coronavaccin beter geen andere niet-levende vaccins krijgt. Lees verder >>

29.06
2021

Opleidingsverlof wordt eenmalig verdubbeld

Het Vlaams opleidingsverlof wordt volgend schooljaar eenmalig verdubbeld van 125 uur naar 250 uur.

25.06
2021

Aanmeldproblemen portaalsite sociale zekerheid

Door omstandigheden, kan de toegang tot de beveiligde onlinediensten op de portaalsite van de sociale zekerheid storingen ondervinden op maandag 28 juni 2021.

 

25.06
2021

Corona: volgende stap in Zomerplan vanaf 27 juni 2021

Op vrijdag 18 juni 2021 besliste het overlegcomité de volgende stap van het Zomerplan al op zondag 27 juni 2021 (in plaats van 1 juli) te activeren en dit dankzij de positieve coronacijfers. Het ministerieel besluit hieromtrent is op 24 juni 2021 in het Belgisch Staatsblad verschenen. We geven u hierna een kort overzicht.

25.06
2021

Corona: invloed studentenarbeid in onderwijs en zorg op Vlaamse gezinsbijslag

Studenten kunnen normaal gezien 475 uren per kalenderjaar studentenarbeid verrichten met toepassing van solidariteitsbijdragen. Het recht op gezinsbijslag in Vlaanderen is eveneens gekoppeld aan een jaarlijks contigent van 475 uren.

25.06
2021

Corona – uitbreiding studentenarbeid 3de kwartaal 2021 in alle sectoren

In haar tussentijdse instructies maakt de RSZ al melding van de uitbreiding van studentenarbeid in het 3de kwartaal 2021 in alle sectoren naar aanleiding van de coronacrisis.

18.06
2021

CORONA: Vanaf juli geen telewerkaangifte meer!

Op dit ogenblik is telethuiswerk nog steeds verplicht, maar kan de werkgever wel terugkeermomenten voorzien.

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
GPS-adres: Stationsstraat 108
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op