Nieuws

23.06
2017

Tijdelijk werkloos wegens de hitte?

Door de extreem hoge temperaturen kunnen uw arbeiders mogelijk niet werken. Onder bepaalde voorwaarden kan u dan tijdelijke werkloosheid wegens slecht weer toepassen. Lees meer...

23.06
2017

Werkt u al met glijdende uurroosters? Zorg dan tijdig voor een aanpassing van uw arbeidsreglement

De wet werkbaar en wendbaar werk heeft sinds 1 februari 2017 een nieuw wettelijk kader ingevoerd voor glijdende uurroosters.

Ondernemingen die gebruik willen maken van dit nieuwe systeem van glijdende uurroosters moeten hierover de nodige bepalingen opnemen in hun arbeidsreglement.

23.06
2017

Hervorming van de werkgeversgroepering

Het systeem van de werkgeversgroepering bestaat al geruime tijd. Een werkgeversgroepering is een systeem waarbij meerdere ondernemingen zich kunnen groeperen en samen als één werkgever één of meerdere werknemers in dienst kunnen nemen. De wet werkbaar en wendbaar werk van 5 maart 2017 heeft een aantal wijzigingen aangebracht aan dit systeem >>

23.06
2017

Beveilig ook uw printers

16.06
2017

Minimumloon betaalde sportbeoefenaars vanaf 1 juli 2017

Het minimumloon dat sportbeoefenaars op jaarbasis moeten genieten om beschouwd te worden als betaalde sportbeoefenaars, wordt elk jaar op 1 juli geïndexeerd. Lees meer...

 

16.06
2017

Uitbreiding van nachtarbeid in de e-commerce

In principe is nachtarbeid, zijnde het werken tussen 20u en 6u, verboden behoudens enkele uitzonderingen. De Wet werkbaar en wendbaar werk maakt het nu voor alle ondernemingen mogelijk om nachtarbeid in te voeren voor het uitvoeren van alle logistieke en ondersteunende diensten verbonden aan de elektronische handel. De uitzondering is dus niet meer sector gebonden.

16.06
2017

Medische bijstand aan een zwaar ziek gezins- of familielid: wijzigingen vanaf 1 juni 2017

Werknemers hebben het recht om de uitvoering van hun arbeidsovereenkomst volledig te schorsen of hun voltijdse arbeidsprestaties te verminderen met 1/5de of de helft voor het verlenen van bijstand of verzorging aan een gezins- of familielid dat lijdt aan een zware ziekte. Dit recht wordt vanaf 1 juni 2017 op enkele vlakken gewijzigd. Lees meer...

09.06
2017

Soepeler overurensysteem in de horeca

De Minister van Werk Kris Peeters kondigde een wetswijziging aan om de toepassing van de 360 uren in de horecasector soepeler te maken.

09.06
2017

Tijdskrediet met motief ‘zorg’: recht op uitkeringen gedurende 51 maanden

Vanaf 1 juni 2017 kan een werknemer genieten van een tijdskrediet met motief ‘zorg voor 51 maanden én kan hij voor de volledige periode uitkeringen ontvangen. Lees meer >>

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085 - 3570 Alken
011 31 23 41
011 31 45 67
Openingsuren

Sociaal Secretariaat
maandag - donderdag: 8u - 12u en 13u - 16u30
vrijdag: 8u - 12u en 13u - 15u

Externe Preventie
maandag - vrijdag: 8u - 12u en 13u - 16u30