Nieuws

26.03
2021

Corona: uitstel bijdragen jaarlijkse vakantie voor de horeca en andere gesloten sectoren?

De horeca is één van de sectoren die het hardst wordt getroffen door de coronacrisis en de meeste horecazaken kampen met grote economische moeilijkheden. Normaal moeten de werkgevers in de horecasector uiterlijk op 30 april 2021 de jaarlijkse bijdrage voor de financiering van de jaarlijkse vakantie van hun arbeiders betalen.

22.03
2021

Hoge Gezondheidsraad geeft groen licht. België zet vaccinatiecampagne verder met AstraZeneca vaccin

De Hoge Gezondheidsraad formuleerde op 19/3/2021 volgend advies met betrekking tot het AstraZeneca vaccin.

19.03
2021

Corona: verlenging vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid wegens overmacht

Op de website van de RVA verscheen een update met betrekking tot de vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid ten gevolge van het uitbreken van het coronavirus COVID-19.

19.03
2021

Individuele pensioentoezeggingen tegen 31 maart 2021 melden aan FSMA

De wet betreffende de aanvullende pensioenen legt aan de werkgevers de verplichting op om jaarlijks het aantal individuele pensioentoezeggingen van het afgelopen jaar mee te delen aan FSMA.

19.03
2021

Corona: GBA brengt advies uit over voorontwerp van wet over vaccinatieverlof

Het voorontwerp van wet staat een werknemer toe om zonder loonverlies afwezig te zijn wanneer hij tijdens de werkuren gevolg geeft aan de uitnodiging om zich te laten vaccineren.

12.03
2021

Coronamaatregelen: een aantal versoepelingen vanaf 8 maart 2021

Op vrijdag 5 maart 2021 besliste het overlegcomité om een aantal maatregelen in de strijd tegen het coronavirus licht te versoepelen. Deze versoepelingen werden inmiddels ook bekrachtigd in een ministerieel besluit dat op 7 maart 2021 in het Belgisch Staatsblad werd gepubliceerd.

12.03
2021

Vlaams Beschermingsmechanisme

Ondernemingen die verplicht gesloten werden en ondernemingen die een omzetdaling hebben van minstens 60% kunnen het Vlaams Beschermingsmechanisme 4 aanvragen. Vanaf 16 maart 2021 kunnen bepaalde ondernemingen eveneens de aanvraag indienen voor het Vlaams Beschermingsmechanisme 5.

12.03
2021

Onderhandelingen over loonnorm mislukt: vakbondsacties op 29 maart 2021

Sinds januari onderhandelt de Groep van Tien over een interprofessioneel akkoord voor de privésector waarin onder andere een maximale marge voor de loonkostontwikkeling (= loonnorm) wordt vastgelegd.

10.03
2021

De storm komt!

De grootste fout die u kunt maken, is dat u op rustige momenten geen rekening houdt met de storm die komt. Bent u voorbereid op de storm? Wij geven u alvast enkele belangrijke tips.

10.03
2021

Als u ziek bent, blijf dan thuis

‘Als u ziek bent, blijf dan thuis’ is inderdaad een van de regels die de overheid propageert in Coronatijden. Misschien is enige nuancering hier toch aan de orde...

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
GPS-adres: Stationsstraat 108
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op