Nieuws

09.06
2022

Opgepast met ontslag van een beschermde werknemer!

Sommige categorieën van werknemers of werknemers in specifieke omstandigheden, worden echter beschermd tegen ontslag door de werkgever.

02.06
2022

Verhoging forfaitaire vergoeding voor thuiswerk

De RSZ heeft beslist om de forfaitaire vergoeding voor thuiswerk op te trekken naar € 137,40 voor de periode van 1 april 2022 tot en met 31 mei 2022. Vanaf 1 juni 2022 bedraagt het maximumbedrag € 140,15 per maand.

02.06
2022

Fiscale forfaits binnenlandse dienstreizen geïndexeerd vanaf 1 juni 2022

Door de overschrijding van de spilindex in april 2022, werden de bedragen met ingang van 1 juni 2022 aangepast.

02.06
2022

Uitdoving onkostenvergoeding van 10% voor telewerkers

Deze vergoedingsregeling dooft uit vanaf 1 juni 2022.  Vanaf juli 2022 is het bijgevolg niet meer mogelijk om in het systeem te stappen van de 10%-vergoeding die betrekking heeft op de thuiswerkdagen.

19.05
2022

Verenigingswerk: fiscale regels gepubliceerd

Intussen werd de fiscale behandeling vastgelegd van de vergoedingen die worden toegekend voor een tewerkstelling op basis van artikel 17 van het KB van 28 november 1969.

19.05
2022

Einde van de nazorgfase in het kader van de coronacrisis

Op 11 mei 2022, 2 maanden na het opheffen van de epidemische noodsituatie, eindigde de zogenaamde “nazorgfase”.

19.05
2022

Vlaams globalisatiemechanisme 2021: aanvraag tot en met 13 juni 2022

De Vlaamse regering heeft beslist om ook een corona globalisatiemechanisme in te voeren voor 2021. Dit betreft een extra premie voor financieel zeer zwaar getroffen ondernemingen.

12.05
2022

Verruimde stagebonus voor leerlingen in Vlaanderen officieel

De verruimde stagebonus kan, in tegenstelling tot de bestaande stagebonus, ook verkregen worden voor leerlingen ouder dan 18 jaar.

12.05
2022

Nationale actie- en sensibiliseringsdag op 13 mei 2022

Op vrijdag 13 mei 2022 plannen de vakbonden een nationale actie- en sensibiliseringsdag in het kader van de campagne “Koopkracht en energieprijzen”.

12.05
2022

Leefloon in het kader van loonbeslag wegens achterstallig onderhoudsgeld is verhoogd op 1 mei 2022

Sinds 1 mei 2022 zijn de basisbedragen van het leefloon verhoogd wat ook een invloed kan hebben op de loonbeslagen gelegd door de Dienst voor Alimentatievorderingen.

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
GPS-adres: Stationsstraat 108
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op