Nieuws

18.08
2021

Doelgroepvermindering – herstel van de werkgelegenheid

De regering heeft beslist om de werkgevers een doelgroepvermindering toe te kennen met het oog op het herstel van de werkgelegenheid in bepaalde sectoren.

05.08
2021

De Werkbaarheidscheque wint aan populariteit

Steeds meer bedrijven doen een beroep op werkbaarheidscheques om het werk ‘werkbaarder’ te maken. Dit voorjaar werden evenveel aanvragen ingediend als in heel 2020. Daarom verhoogt de Vlaamse regering het voorziene budget tot 3 miljoen euro.

16.07
2021

Tijdelijke werkloosheid te wijten aan de uitzonderlijk slechte weersomstandigheden (overstromingen)

De hevige regenval van de afgelopen dagen kan tot gevolg hebben dat de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde werknemers onmogelijk wordt en dat deze geschorst wordt. Deze werknemers kunnen onder bepaalde voorwaarden tijdelijke werkloosheidsuitkeringen genieten.

13.07
2021

Opgelet: controles tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona

Tot 31 augustus 2020 en opnieuw vanaf 1 oktober 2020 tot en met heden kon alle tijdelijke werkloosheid die het gevolg is van corona aangegeven worden als tijdelijke werkloosheid overmacht corona, ook indien het strikt genomen ging om economische werkloosheid en indien er nog bepaalde dagen per week gewerkt kon worden.

13.07
2021

Werknemer is ziek en gaat op vakantie: controle mogelijk en gewaarborgd loon verschuldigd?

Wanneer een werknemer ziek is en op vakantie gaat, is er dan gewaarborgd loon verschuldigd en kan er een medische controle worden uitgevoerd? 

13.07
2021

CORONA: verlenging vrijwillige overuren in kritieke sectoren

Een wetsontwerp voorziet in de verlenging van de vrijwillige overuren in kritieke sectoren, voor het 3de kwartaal van 2021. 

08.07
2021

Alternatief verlonen: ecocheques

In het vorige CLB Nieuws van mei-juni 2021 gaven wij u al de spelregels voor het toekennen van maaltijdcheques aan uw werknemers. Naast de maaltijdcheques zijn er nog heel wat andere vormen van alternatieve verloning mogelijk die zowel voor werkgever als voor werknemer interessant zijn. In dit artikel belichten wij de voorwaarden om op een voordelige manier ecocheques aan uw werknemers toe te kennen.

08.07
2021

Nieuwigheden bij de tewerkstelling van buitenlandse werknemers

Op 31 mei 2021 werd het digitaal loket ‘Working in Belgium’ gelanceerd. Via dit loket kan de ‘single permit’ online worden aangevraagd. Hierdoor moeten werkgevers niet langer verschillende procedures – afhankelijk van het bevoegde gewest – volgen.

08.07
2021

U als zelfstandige verzekeren tegen een burn-out? Geen overbodige luxe!

Steeds meer zelfstandigen worden getroffen door een burnout of een depressie. Arbeidsongeschikte zelfstandigen hebben recht op een ziekte-uitkering. Die kunnen ze in bepaalde gevallen behouden als ze gedeeltelijk herstarten.

08.07
2021

Een bedrijfsapplicatie op maat? Nodig ons uit op de koffie en ontdek waarom dit kinderspel is!

Waar vroeger applicaties bouwen een enorme kennis aan codeertalen vergde, kwam Microsoft met een zeer krachtig platform op de markt: Het Microsoft Power Platform. De grote power van dit platform zit hem in het feit dat we een applicatie kunnen bouwen door middel van configuratie, click&play als het ware. Geen ingewikkelde programmatie waardoor de ontwikkeltijd en kosten drastisch dalen.

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
GPS-adres: Stationsstraat 108
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op