Nieuws

08.09
2017

Vlaamse doelgroepvermindering jongeren: voorwaarden aangepast

Sinds 1 juli 2016 ontvangen werkgevers in het Vlaams Gewest een doelgroepvermindering bij de aanwerving van laag- of middengeschoolde jongeren.

Momenteel bepaalt de reglementering dat de doelgroepvermindering van toepassing is indien de jongere binnen het kwartaal na aanwerving geen diploma kan behalen waardoor hij niet langer laag- of middengeschoold is.

Vanaf 1 oktober 2017 wordt de voorwaarde strikter geformuleerd >>

08.09
2017

Uitbreiding van het alternerend leren in Vlaanderen

Voor de schooljaren 2016-2017, 2017-2018 en 2018-2019 werd er in Vlaanderen een tijdelijk project ‘schoolbank op de werkplek’ uitgewerkt rond duaal leren. Dit geeft leerlingen de mogelijkheid om een deel van hun opleiding op de werkvloer van een bedrijf te volgen >>

05.09
2017

Nieuwe brochure muscolo-skeletale aandoeningen

De Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO) heeft een algemene informatiebrochure uitgegeven over de preventie van musculoskeletale aandoeningen (MSA).

17.08
2017

Laatste jaarverslag Fonds voor de beroepsziekten

Het Fonds voor de beroepsziekten publiceerde onlangs zijn laatste statistisch jaarverslag. Door de fusie van het Fonds voor de beroepsziekten met het Fonds voor arbeidsongevallen tot FEDRIS (Federaal agentschap voor beroepsrisico's) zal er volgend jaar een nieuw soort jaarverslag gepubliceerd worden.

11.08
2017

Nieuwe Waalse tewerkstellingsmaatregelen vanaf 1 juli 2017

Op 1 juli werd het landschap van de Waalse tewerkstellingsmaatregelen grondig hervormd. Door de publicatie van het Waalse doelgroepenbesluit ontstaan er vier nieuwe steunmaatregelen. Lees meer...

11.08
2017

Opleidingsfonds dienstencheques: verdeelsleutel budget gewijzigd

De Vlaamse Regering heeft, na advies van de Raad van State, het koninklijk besluit over het opleidingsfonds dienstencheques gewijzigd vanaf 1 januari 2017.

11.08
2017

Ook alternerende leerlingen kunnen studentenarbeid doen

Jongeren die leren en werken in een systeem van alternerend leren kunnen met ingang van 1 juli 2017 studentenarbeid verrichten. Lees meer...

08.08
2017

Verzeker je zoon of dochter correct bij de aankoop van hun eerste voertuig

Iedereen heeft het wel eens meegemaakt of gehoord van vrienden of kennissen. Bij aankoop van het 1e voertuig op naam van zoon of dochter lief verschrikt u zich over de hoogte van de premie voor een autoverzekering voor hen. Dit heeft alles te maken met de statistieken van de verzekeraars, waaruit blijkt dat jongeren veel meer ongevallen veroorzaken tijdens de 1e jaren dat ze met de auto rijden. Daardoor wordt u soms wel eens in de verleiding gebracht om de verzekering op naam van vader of moeder af te sluiten met of zonder vermelding van zoon/dochter als extra/sporadische bestuurder. Eén gouden raad: doe dit niet als dit niet met de werkelijkheid overeenstemt! Hieronder leest u waarom…

20.07
2017

Controles op veiligheid liften worden opgedreven

Vorig jaar gebeurden in België nog drie dodelijke ongevallen met liften. Daarom heeft minister Kris Peeters beslist om de controle op de veiligheid van liften te verscherpen. De inspectiediensten zullen de liften zonder kooideur of elektronisch veiligheidsgordijn stilleggen.

 

 

14.07
2017

Wees snel om de Vlaamse aanwervingsincentive voor langdurig werkzoekenden aan te vragen!

De Vlaamse aanwervingsincentive voor langdurig werkzoekenden is recent in werking getreden. De aanvraag moet in principe binnen de 3 maanden na de indiensttreding online ingediend worden. Tijdens de opstartperiode zal er echter een overgangsregeling gelden en kan de aanvraag gebeuren tot 1 augustus 2017. Lees meer >>

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085 - 3570 Alken
011 31 23 41
011 31 45 67
Openingsuren

Sociaal Secretariaat
maandag - donderdag: 8u - 12u en 13u - 16u30
vrijdag: 8u - 12u en 13u - 15u

Externe Preventie
maandag - vrijdag: 8u - 12u en 13u - 16u30