Nieuws

04.02
2016

Vrijwilligerswerk in 2016

Vrijwilligers worden in principe niet betaald voor hun prestaties, maar toch kunnen er aan vrijwilligerswerk kosten verbonden zijn. Het is daarom wel mogelijk dat een organisatie de kosten verbonden aan het vrijwilligerswerk terugbetaalt.

04.02
2016

Ecocheques binnenkort ook voor herstelling of onderhoud van ecologische producten

De Nationale Arbeidsraad heeft op 26 januari 2016 een nieuwe CAO nr. 98quater gesloten tot wijziging van de CAO nr. 98 betreffende de ecocheques.

31.01
2016

Akkoord e-commerce in de distributiesector

E-commerce kent in onze buurlanden een sterkere opgang dan bij ons. Eén van de redenen is dat in de sector geen nachtarbeid is toegelaten in België.

31.01
2016

Hervorming van werkgelegenheidspremie aan zeer kleine ondernemingen in Wallonië

In Wallonië ontvangen zeer kleine ondernemingen met minder dan 10 personeelsleden (berekend in voltijdse equivalenten) en met een jaarlijks omzetcijfer van maximum € 2 000 000 of een balanstotaal van maximum € 2 000 000, onder bepaalde voorwaarden een werkgelegenheidspremie indien ze bijkomend personeel wensen aan te werven.

25.01
2016

Nadere regels over de cash uitbetaling van het loon

Door de wet van 23 augustus 2015 moet het loon vanaf 1 oktober 2016 in giraal geld worden uitbetaald. Het loon cash, dus van hand tot hand, uitbetalen is vanaf dan verboden.

15.01
2016

De Programmawet: enkele belangrijke wijzigingen

1. Verhoging werkgeversbijdragen bij SWT en SWAV

2. Fiscale vrijstelling van de bedrijfstoeslag bij werkhervatting tijdens SWT en SWAV

3. Vrijstelling van doorstorting BV voor startende ondernemingen: verduidelijking

4. Begrip flexiloon: verduidelijking

15.01
2016

Wijzigingen betaald educatief verlof in Vlaanderen

Naar aanleiding van de zesde staatshervorming werden heel wat bevoegdheden van de federale overheid overgeheveld naar de gewesten. Het betaald educatief verlof was hier één van. De Vlaamse Regering heeft enkele wijzigingen aangebracht aan het betaald educatief verlof.

04.01
2016

Vrijstelling BV voor investeringen in steunzones: versoepeling gepubliceerd

Bedrijven die in een vooraf erkende steunzone gelegen zijn en investeringen doen met het oog op de creatie van nieuwe arbeidsplaatsen, krijgen gedurende twee jaar 25% korting op de bedrijfsvoorheffing...

04.01
2016

Elektronische aanwezigheidsregistratie in de vleessector

In het kader van de strijd tegen de sociale en fiscale fraude, heeft de programmawet van 10 augustus 2015 een elektronische aanwezigheidsregistratie ingevoerd voor de vleessector.

 

29.12
2015

Aanvullende vergoeding SWT en nachtarbeid: herwaarderingscoëfficiënt voor 2016

SWT-ers hebben enerzijds recht op een maandelijkse werkloosheidsuitkering ten laste van de RVA. Anderzijds ontvangen zij een aanvullende vergoeding ten laste van hun werkgever of een Sociaal Fonds.

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085 - 3570 Alken
011 31 23 41
011 31 45 67
Openingsuren

Sociaal Secretariaat
maandag - donderdag: 8u - 12u en 13u - 16u30
vrijdag: 8u - 12u en 13u - 15u

Externe Preventie
maandag - vrijdag: 8u - 12u en 13u - 16u30