Nieuws

06.11
2020

Overeenkomst alternerende opleiding en tijdelijke werkloosheid

Door de verstrengde maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan moet de horeca grotendeels gesloten blijven en staan heel wat werknemers op tijdelijke werkloosheid overmacht corona. Wat betekent dit voor de overeenkomsten alternerende opleiding? Het Paritair Comité voor de horeca nam hierover een standpunt in.

06.11
2020

Federale overheid voorziet opnieuw in verstrengde coronamaatregelen

Afgelopen vrijdag kwam het overlegcomité opnieuw samen om verstrengde maatregelen te voorzien om de verdere verspreiding van het coronavirus COVID-19 in te dijken. De maatregelen gelden vanaf maandag 2 november 2020 en minstens tot zondag 13 december 2020.

03.11
2020

Behoort uw onderneming tot één van de hardst getroffen sectoren? Dan kan u voorlopig verder tijdelijke werkloosheid overmacht corona blijven toepassen

In ons vorig CLB Nieuws lieten wij reeds weten dat enkel ondernemingen en sectoren die bijzonder hard getroffen zijn door de coronacrisis vanaf 1 september 2020 verder gebruik kunnen maken van de vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid overmacht. Zij kunnen dit doen tot en met 31 december 2020.

03.11
2020

Het federaal regeerakkoord: welke bepalingen zijn voor u van belang?

Na lange onderhandelingen werd er eind september 2020 eindelijk een akkoord bereikt over een nieuwe federale regering onder leiding van premier Alexander De Croo. Op 1 oktober 2020 vond de eedaflegging plaats en heeft de premier de regeringsverklaring voorgesteld. Het nieuwe regeerakkoord bevat heel wat uiteenlopende maatregelen, plannen en doelstellingen die de komende tijd nog verder geconcretiseerd moeten worden in wetgevende teksten. In dit artikel geven wij u alvast een overzicht van een aantal maatregelen die mogelijk van belang kunnen zijn voor werkgevers en werknemers.

03.11
2020

Denk in deze speciale tijden ook aan uw pensioen! Hier enkele fiscaal interessante mogelijkheden.

Het fiscaal jaar loopt op zijn einde, maar biedt u nog mooie fiscale kansen als zelfstandige! Maak er gebruik van binnen uw mogelijkheden. Hieronder beschrijven we kort de mogelijkheid om door het afsluiten of optimaliseren van uw Individuele Pensioentoezegging (IPT) de winst in uw vennootschap te verlagen en zo minder vennootschapsbelasting te betalen. Daarenboven bouwt u hierdoor een mooie pensioenspaarpot op!

03.11
2020

KMO PACK online marketing: eerste hulp bij online zichtbaarheid

Een website, maar geen idee over het aantal bezoekers.

Een Facebookpagina waarop nauwelijks iets gedeeld wordt.

Geen idee of mensen uw bedrijf vinden via Google.

Herkent u zich in bovenstaande stellingen? Hoog tijd om dit probleem aan te pakken!

 

03.11
2020

De tijd gaat snel, gebruikt hem wel

De tijd gaat inderdaad zeer snel; het is intussen al weer bijna vijf jaar geleden (1 januari 2016) dat het verplicht medisch toezicht op beeldschermwerkers werd afgeschaft. Werknemers die als enig beroepsrisico ‘beeldschermwerk’ hebben, moeten vanaf die dag inderdaad niet meer op onderzoek bij de arbeidsarts komen. Dit betekent echter geenszins dat deze mensen volledig aan hun lot worden overgelaten. En dit is maar goed ook.

03.11
2020

Hij is er! Onze gloednieuwe opleidingscatalogus 2021

Onze opleidingscatalogus 2021 is officieel gelanceerd! Ook in 2021 hebben we weer heel wat interessante opleidingen voor u in petto dankzij het vernieuwde en uitgebreide aanbod.

30.10
2020

RSZ-vermindering aanwerving eerste werknemer: een stand van zaken

In het verslag van de formateurs van 30 september 2020 wordt vermeld dat de vrijstelling van werkgeversbijdragen voor de aanwerving van de eerste werknemer zal worden verlengd na 2020. In de loop van het jaar 2021 zal in samenspraak met de sociale partners een evaluatie van het stelsel plaatsvinden die kan uitmonden in een aanpassing.

30.10
2020

Nieuw Vlaams Beschermingsmechanisme

Na het ingaan van de verstrengde maatregelen van de federale regering op maandag 19 oktober 2020 om de verdere verspreiding van het coronavirus COVID-19 tegen te gaan, heeft de Vlaamse regering beslist om nieuwe steunmaatregelen te nemen. Het betreft het Nieuw Vlaams Beschermingsmechanisme, bij een omzetdaling van minstens 60%.

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
GPS-adres: Stationsstraat 108
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op