Nieuws

31.03
2017

Opleidingsfonds dienstencheques: verdeelsleutel budget voor 2017

Het opleidingsfonds dienstencheques (OFDC) heeft tot doel de opleidingsgraad van de dienstencheque-werknemers te verhogen. De erkende dienstencheque-onderneming die één of meer goedgekeurde opleidingen organiseert voor haar personeel, kan bij het OFDC de opleidingskosten gedeeltelijk terugbetaald krijgen. 

23.03
2017

Hoe zit het met gewaarborgd loon na een skiongeval?

In deze tijd zullen heel wat Belgen naar de sneeuw vertrekken of net terug zijn van een skivakantie.

De vraag die misschien bij u opkomt, is of u gewaarborgd loon verschuldigd bent indien een werknemer arbeidsongeschikt wordt ten gevolge van een skiongeval?

 

23.03
2017

Aanwervingsincentive voor langdurig werkzoekenden

Op 22 maart 2017 is in het Belgisch Staatsblad een besluit van de Vlaamse Regering verschenen met betrekking tot de toekenning van aanwervingsincentives voor langdurig werkzoekenden.  

De aanwervingsincentive heeft als doel de tewerkstellingskansen van werkzoekenden tussen 25 en 54 jaar die twee jaar of langer werkzoekend zijn te bevorderen en de aanwerving van deze personen financieel aantrekkelijker te maken voor de werkgevers.

20.03
2017

Moet u ook opnieuw een analyseverslag over uw bezoldigingsstructuur maken?

Bepaalde ondernemingen moeten sinds 2015 een gedetailleerde analyse van de bezoldigingsstructuur binnen hun onderneming opstellen. De bedoeling van het analyseverslag is om te onderzoeken of het bezoldigingsbeleid binnen een onderneming genderneutraal is. De overheid wil met andere woorden dat er in de grotere ondernemingen onderzocht wordt of mannen en vrouwen binnen de onderneming hetzelfde loon verdienen voor hetzelfde werk.

20.03
2017

Moet u ook opnieuw een werkgelegenheidsplan voor 45-plussers opmaken?

Sedert 2013 moeten alle werkgevers met meer dan 20 werknemers een werkgelegenheidsplan voor 45-plussers opstellen. Dit plan moet maatregelen bevatten om de tewerkstelling van oudere werknemers te behouden of te bevorderen. Lees meer...

17.03
2017

Overschakeling naar het zomeruur van 25 op 26 maart 2017

In de nacht van zaterdag 25 op zondag 26 maart 2017 schakelen we weer over op het zomeruur. De klok wordt een uurtje vooruitgezet en 2 uur ’s nachts wordt dan 3 uur.

Dit kan gevolgen hebben voor uw werknemers die tijdens deze nacht moeten werken...

 

17.03
2017

Nieuw telefoonnummer voor contactcenter Inspectie Toezicht Sociale Wetten

De Inspectie Toezicht op de Sociale Wetten beschikt over een contactcenter waarop algemene vragen gesteld kunnen worden met betrekking tot bijvoorbeeld:

 

  • Arbeidstijden, uurroosters, pauzes en rusttijden, zondagsrust en feestdagen, deeltijdse arbeid, nachtarbeid;

  • Arbeidsreglement en sociale documenten;

Lees meer...

17.03
2017

Indexering van de wettelijke tarieven van de Externe diensten voor 2017

De overheid maakte de minimumbijdragen voor prestaties van Externe diensten voor preventie en bescherming op het werk bekend. Deze tarieven zijn gekoppeld aan het indexcijfer van de consumptieprijzen en werden voor 2017 dan ook aangepast.

 

10.03
2017

Vergeet het jaarverslag interne preventiedienst 2016 niet!

De preventieadviseur moet jaarlijks een verslag opmaken met de activiteiten van het voorbije werkjaar. Op die manier krijgt de werkgever en het comité voor preventie en bescherming op het werk een goed overzicht van de werking van de preventiedienst. Lees meer...

10.03
2017

Heeft u de nieuwe apps ‘correcte ondernemer’ en ‘correcte werknemer’ al?

Op initiatief van Staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude Philippe De Backer werden onlangs twee apps ontwikkeld waarmee gemakkelijk gecontroleerd kan worden of binnen- of buitenlandse aannemers of werkkrachten in orde zijn met de sociale wetgeving.

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085 - 3570 Alken
011 31 23 41
011 31 45 67
Openingsuren

Sociaal Secretariaat
maandag - donderdag: 8u - 12u en 13u - 16u30
vrijdag: 8u - 12u en 13u - 15u

Externe Preventie
maandag - vrijdag: 8u - 12u en 13u - 16u30