Nieuws

06.01
2022

Tijdelijke werkloosheid overmacht corona ook in 2021 gelijkgesteld voor jaarlijkse vakantie

Dagen van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht zijn in principe niet gelijkgesteld voor de berekening van het vakantiegeld en de vakantieduur.

06.01
2022

Relance overuren: publicatie wettelijke basis

De wettelijke basis omtrent de relance overuren is op 31 december 2021 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

23.12
2021

Nieuwe maatregelen van het overlegcomité

Op woensdag 22 december 2021 kwam het Overlegcomité opnieuw samen, naar aanleiding van de snelle opmars van de omikronvariant.

23.12
2021

Vrijwillige toekenning of verhoging coronapremie: individuele overeenkomsten ten laatste op 31 december 2021!

Sinds 1 augustus 2021 is het mogelijk om een eenmalige coronapremie toe te kennen aan uw werknemers. De coronapremie wordt steeds uitgereikt in de vorm van consumptiecheques.

23.12
2021

Vergroening bedrijfswagenpark: sociale wijzigingen

In dit artikel gaan we dieper in op de sociale wijzigingen in het kader van de vergroening van het bedrijfswagenpark, meer bepaald de invloed op de solidariteitsbijdrage.

16.12
2021

Bedrijfswagens: de referentie-CO2-uitstoot voor 2022 is gepubliceerd

Wanneer een werkgever een bedrijfswagen ter beschikking stelt aan zijn werknemer die deze wagen ook mag gebruiken voor privédoeleinden, dan ontstaat er een belastbaar voordeel van alle aard in hoofde van de werknemer.

16.12
2021

Solidariteitsbijdrage voor bedrijfswagens: bedragen vanaf 1 januari 2022 zijn bekend

Wanneer u aan één van uw werknemers een bedrijfswagen ter beschikking stelt en hij deze ook voor privédoeleinden mag gebruiken, dan zal u als werkgever hiervoor een solidariteitsbijdrage moeten betalen aan de RSZ.

16.12
2021

Corona: tijdelijke werkloosheid overmacht corona nogmaals verlengd tot 31 maart 2022

Het federale Kernkabinet heeft op 10 december 2021 een pakket steunmaatregelen goedgekeurd in de strijd tegen de coronapandemie. Hierdoor zal o.a. de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door corona verlengd worden tot 31 maart 2022.

09.12
2021

Overlegcomité neemt nieuwe maatregelen

Op vrijdag 3 december 2021 kwam het Overlegcomité vervroegd terug samen aangezien de coronasituatie in ons land snel verslechterde.

09.12
2021

De coronapremie ter beschikking stellen: tijd tot 31 maart 2022

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat als doel heeft het regelgevend kader van de coronapremie aan te passen om de nodige duidelijkheid en rechtszekerheid te verschaffen.

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
GPS-adres: Stationsstraat 108
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op