Nieuws

29.12
2020

Corona: verlenging fiscale akkoorden inzake thuiswerk door grensarbeiders

Een werknemer die arbeidsprestaties verricht in een ander land, wordt in principe belast in het land waar hij zijn arbeidsprestaties verricht. Door de coronacrisis werken veel werknemers echter van thuis uit.

18.12
2020

Nieuw Vlaams Beschermingsmechanisme: aanvraag indienen tegen 31 december 2020

Ondernemingen die verplicht werden gesloten en ondernemingen die een omzetdaling hebben van minstens 60% kunnen het Nieuw Vlaams Beschermingsmechanisme aanvragen.

18.12
2020

Verstrengde controles op verplicht telewerk

Sinds 2 november 2020 is het weer verplicht om telewerk toe te passen, tenzij dit onmogelijk is wegens de aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering.

18.12
2020

Nieuwe grenzen voor loonbeslag vanaf 1 januari 2021

De grensbedragen voor loonbeslag of loonoverdracht worden elk jaar aangepast aan de index. Op 17 december 2020 werden de geïndexeerde bedragen voor 2021 gepubliceerd.

11.12
2020

Loonbedragen Arbeidsovereenkomstenwet vanaf 1 januari 2021

Bij het begin van elk jaar worden de loongrenzen uit de Arbeidsovereenkomstenwet aangepast. De geïndexeerde loongrenzen voor 2021 verschenen in het Belgisch Staatsblad.

11.12
2020

Corona: Vlaamse premie voor individuele beroepsopleidingen die werden stopgezet

De Vlaamse overheid kent een nieuwe tijdelijke premie toe ter ondersteuning van de IBO-cursisten die hun opleiding niet kunnen verderzetten omwille van de coronamaatregelen.

11.12
2020

Wettelijke regeling mobiliteitsvergoeding (cash for car) loopt af eind 2020

Zoals we eerder al gemeld hebben, heeft het Grondwettelijk Hof in een arrest van donderdag 23 januari 2020 de wet tot invoering van de mobiliteitsvergoeding vernietigd.

09.12
2020

Update Microsoft Teams: december 2020

Er zijn slechts enkele zekerheden in het leven. Zo moeten we allemaal belastingen betalen, is iedereen de COVID-19 crisis beu en blijft Microsoft Teams zich ontwikkelen als de hub voor teamwerk in Microsoft 365. Deze feestelijke en tevens laatste maand van het jaar kondigde Microsoft weer enkele updates aan. Nieuwe beheer- en automatiseringsfunctionaliteit geven uitgebreidere mogelijkheden en de verdere integratie van externe applicaties opent meer deuren.

04.12
2020

Maatregelen inzake pensioen ten gevolge van bijzondere corona-context verlengd

In het voorjaar werden reeds enkele maatregelen genomen om een negatieve impact op de pensioenen te vermijden ten gevolge van de coronacrisis. De maatregelen zijn nu verlengd.

04.12
2020

Corona: telewerk heeft geen impact op de toepasselijke RSZ-reglementering

Om de verdere verspreiding van het coronavirus te verhinderen, heeft de overheid heel wat maatregelen genomen waaronder de organisatie van telewerk.

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op