Nieuws

20.05
2020

Sluit vandaag nog uw CYBER-verzekering af!

Sinds het begin van de lockdown - en het massaal telewerken dat daarmee gepaard gaat - zijn cybercriminelen volop actief. Ze maken gebruik van de situatie om in te breken in informatiesystemen van bedrijven, of om gegevens te ontfutselen van telewerkers en particulieren. De angst rond de Covid-19-pandemie speelt daarbij in hun voordeel. Om uzelf te wapenen tegen deze nieuwe fraudeurs, geven wij enkele nuttige tips >>

15.05
2020

Corona: de volgende fase van de heropstart is ingegaan

De  Nationale Veiligheidsraad besliste op 6 mei 2020 om een nieuwe fase van de afbouwstrategie (fase 1b) van start te laten gaan. Deze beslissingen werden omgezet in een ministerieel besluit dat op vrijdag 8 mei 2020 gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad. Wij lichten hierna enkele belangrijke maatregelen toe die gelden vanaf 11 mei 2020.

15.05
2020

Het corona-ouderschapsverlof kan aangevraagd worden

Op 14 mei 2020 werd het K.B. nr. 23 dd. 13 mei 2020 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Dit K.B. voert vanaf 1 mei 2020 een corona-ouderschapsverlof in.

15.05
2020

Het quarantainegetuigschrift is een feit

Een werknemer die ziek is, heeft recht op gewaarborgd loon of, indien de ziekte samenvalt met een dag waarop de werknemer normaal tijdelijk werkloos was, een uitkering van de mutualiteit. Een werknemer die in quarantaine geplaatst wordt, kan van thuis uit werken of, indien dit niet mogelijk is, een uitkering ontvangen wegens tijdelijke werkloosheid overmacht.

13.05
2020

Corona-ouderschapsverlof, hoe werkt dit nu?

Nu de bedrijven volop aan het heropstarten zijn, wordt het voor heel wat werknemers moeilijker om het werk met de opvang van de kinderen te combineren. De ministerraad heeft daarom op 2 mei een beslissing genomen over het corona-ouderschapsverlof. Om van dat ouderschapsverlof gebruik te kunnen maken, gelden een aantal specifieke voorwaarden. Lees verder >>

13.05
2020

Externe Diensten voor Preventie en Bescherming op het Werk spelen sleutelrol bij aanpak coronacrisis

Naar aanleiding van de ongerustheid over de hoge besmettingsgraad met covid-19 in de woonzorgcentra worden zorgpersoneel en bewoners op grote schaal getest. Zowel in Vlaanderen, Brussel als Wallonië zetten de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk daar mee de schouders onder. En hun constructieve rol in deze coronacrisis zal de komende weken en maanden duidelijk blijken op de werkvloer van elke organisatie. Lees verder >

08.05
2020

Verlenging vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid wegens overmacht

Op de website van de RVA verscheen op 7 mei 2020 een update met betrekking tot de vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid ten gevolge van het uitbreken van het coronavirus COVID-19.

08.05
2020

Corona: fase 1b van de verdere afbouw lockdown

Woensdag 6 mei, is de Nationale Veiligheidsraad, uitgebreid met de ministers-presidenten, bijeengekomen om de nieuwe fase van de afbouwstrategie, namelijk fase 1b, die op 11 mei van start gaat, te valideren, te vervolledigen en te verduidelijken. Lees verder >>

08.05
2020

Tijdelijke werkloosheid corona schorst de opzeg dan toch?

Een opzeggingstermijn, gegeven door de werkgever, kan door bepaalde afwezigheidsdagen geschorst worden en dus niet verder lopen op deze dagen.

07.05
2020

Studentenarbeid: enkele aandachtspunten!

De zomermaanden komen weer dichterbij. Misschien neemt u wel studenten in dienst om bijvoorbeeld de afwezigheid van uw vaste medewerkers op te vangen? Daarom zetten we nog even enkele aandachtspunten op een rij in verband met de tewerkstelling van studenten.

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op