Nieuws

22.02
2024

Nieuwe steunzones aangekondigd

Werkgevers die investeringen doen in een door het gewest vastgelegde steunzone en hierbij nieuwe jobs creëren, kunnen gedurende 2 jaar worden vrijgesteld van doorstorting van 25% van de ingehouden bedrijfsvoorheffing op de lonen van de nieuwe werknemers.

22.02
2024

Prognose: spilindex overschreden in april 2024

Volgens de laatste prognose van het Federaal Planbureau zou de spilindex overschreden worden in april 2024.

22.02
2024

Wachtdienst gekwalificeerd als arbeidstijd: vergoeding

In een recent arrest van het Hof van Cassatie van 13 november 2023 werd verduidelijkt dat een wachtdienst in bepaalde gevallen een recht doet ontstaan op het betalen van het gewone uurloon.

15.02
2024

Vrijwilligerswerk in 2024

De kosten verbonden aan vrijwilligerswerk kunnen worden terugbetaald door de organisatie. Bij de terugbetaling zijn 3 mogelijkheden.

15.02
2024

Bescherming van werknemers in een fertiliteitsbehandeling

In de Kamer is een wetsvoorstel aangenomen dat beoogt werknemers, die met het oog op het diagnosticeren en het behandelen van onvruchtbaarheid van het werk afwezig zijn, beter te beschermen tegen discriminatie en ontslag.

15.02
2024

Werkbonus

Vanaf 1 april 2024 zal het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen opnieuw verhogen met € 35,70 bruto per maand. Deze stijging zal leiden tot een stijging van alle lage lonen met € 50 netto per maand.

08.02
2024

Bedrijfswagens: de referentie-CO2-uitstoot voor 2024 is bekend

Indien een werknemer zijn/haar bedrijfswagen ook privé mag gebruiken, ontstaat er een voordeel alle aard in hoofde van deze werknemer. De werknemer zal op dit voordeel belast worden.

08.02
2024

Renteloze en goedkope leningen: referentierentevoeten 2023 gekend

Wanneer een werknemer een goedkope of renteloze lening krijgt van zijn werkgever, vormt dat fiscaal een belastbaar voordeel van alle aard.

08.02
2024

Moet u vanaf 1 februari 2024 meer vervoerskosten betalen aan uw werknemer?

Naar jaarlijkse gewoonte heeft de NMBS de tarieven aangepast. Deze aanpassing is geldig vanaf 1 februari 2024 en heeft in sommige gevallen tot gevolg dat je ook meer moet betalen aan de werknemers als tussenkomst in hun vervoerskosten.

01.02
2024

Terugbetaling elektriciteit bedrijfswagen: verduidelijking Minister van Financiën

In een recent gepubliceerd antwoord op een parlementaire vraag, heeft de Minister van Financiën Vincent Van Peteghem bevestigd dat de voorwaarde dat de laadpaal ter beschikking moet worden gesteld door de werkgever, niet meer van toepassing is.

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
GPS-adres: Stationsstraat 108
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op