Nieuws

03.05
2019

Welke CO2-uitstoot bepaalt het belastbaar voordeel alle aard voor bedrijfswagens?

Sinds enige tijd wordt de CO2-uitstoot voor nieuwe wagens berekend volgens de zogenaamde WLTP-methode. WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedures) is momenteel wereldwijd de nieuwe gestandaardiseerde test om de CO2-uitstoot van personenwagens te bepalen.

03.05
2019

Verhoging quotum vrijwillige overuren

Op 23 april 2019 hebben de sociale partners binnen de Nationale Arbeidsraad (NAR) besloten om via een collectieve arbeidsovereenkomst het maximale quotum vrijwillige overuren per kalenderjaar te verhogen.

03.05
2019

Heeft uw werknemer recht op klein verlet voor de communie van zijn kind?

Indien een kind van de werknemer of van de echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende partner zijn plechtige communie doet of deelneemt aan het feest van de vrijzinnige jeugd, dan heeft de werknemer recht op één dag klein verlet met behoud van loon.

26.04
2019

Outplacement voortaan ook verplicht bij medische overmacht

In bepaalde omstandigheden moet de werkgever aan een ontslagen werknemer een outplacementbegeleiding aanbieden. Vanaf 29 april 2019 komt hier een stelsel bij: het outplacement bij medische overmacht.

26.04
2019

Vrijstelling van prestaties tijdens de opzeggingstermijn: pas uw overeenkomst aan!

Bij een vrijstelling van prestaties tijdens de opzeggingstermijn moet de werkgever vanaf 29 april 2019 de betrokken werknemer schriftelijk informeren van diens verplichting om zich in te schrijven bij de gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling.

26.04
2019

Loonnorm 2019-2020 vastgelegd op 1,1%

In bepaalde omstandigheden moet de werkgever aan een ontslagen werknemer een outplacementbegeleiding aanbieden. Vanaf 29 april 2019 komt hier een stelsel bij: het outplacement bij medische overmacht.

24.04
2019

Wit-Gele Kruis Limburg vervangt wagenpark - en onze rol hierin?

Een tijdje geleden konden we in het nieuws lezen dat het Wit-Gele Kruis Limburg hun wagenpark vervangen hebben. Lees verder om te zien welke rol CLB Externe Preventie hierin gespeeld heeft!

19.04
2019

Enkele aanpassingen aan de vrijwilligerswetgeving

Een nieuwe wet die recent gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad voorziet een aantal aanpassingen en verduidelijkingen aan de vrijwilligerswetgeving die ingevoerd werd in 2005.

19.04
2019

Verkiezingen op zondag 26 mei 2019: wat als uw werknemer moet werken?

Op zondag 26 mei 2019 vinden de regionale verkiezingen, de federale verkiezingen en de Europese verkiezingen plaats. Wat indien uw werknemer op de dag van de verkiezingen moet werken?

19.04
2019

Indexeringsmechanisme voor de mobiliteitsvergoeding

Enkele weken geleden informeerden wij u over de indexeringsregels die toegepast zullen worden voor de cataloguswaarde waarop de mobiliteitsvergoeding berekend wordt. De cataloguswaarde wordt jaarlijks op 1 januari geïndexeerd.

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085 - 3570 Alken
011 31 23 41
011 31 45 67
Openingsuren

Sociaal Secretariaat
maandag - donderdag: 8u - 12u en 13u - 16u30
vrijdag: 8u - 12u en 13u - 15u

Externe Preventie
maandag - vrijdag: 8u - 12u en 13u - 16u30