Nieuws

11.08
2020

Phishing en hoax

Cybercrime wint de laatste jaren aan terrein en is een echte miljardebusiness geworden. Online criminaliteit komt voor in vele vormen. Twee voorbeelden die vaak de revue passeren zijn phishing en hoax. Wat betekenen ze eigenlijk?

06.08
2020

Updates Microsoft Teams: Augustus 2020

De afgelopen maanden zorgde COVID-19 voor een enorme verschuiving in het bedrijfslandschap. Zoveel mogelijk thuiswerken werd de norm. Organisaties van elke omvang en bedrijfstak, niemand ontsprong de dans. Van KMO tot multinational, allen moesten ze een plan uittekenen hoe hun mensen en teams vanop afstand konden communiceren en samenwerken.

29.07
2020

Vanaf 1 september 2020 tijdelijke versoepeling economische werkloosheid

Momenteel kan alle tijdelijke werkloosheid te wijten aan het coronavirus beschouwd worden als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. De vereenvoudigde procedure werd initieel voorzien tot en met 19 april 2020, maar deze werd intussen voor alle werkgevers verlengd tot en met 31 augustus 2020. Vanaf 1 september 2020 vallen bepaalde ondernemingen echter buiten het toepassingsgebied van de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona. Wij geven u alvast een eerste zicht op de situatie vanaf 1 september 2020.

27.07
2020

Verzekeringsmakelaar Janssis maakt voortaal deel uit van CLB Verzekeringen

Trots mogen wij aankondigen dat verzekeringsmakelaar Janssis voortaan deel uitmaakt van CLB Verzekeringen.

17.07
2020

Nieuwe meldingsplicht tijdelijke werkloosheid Corona

Vanaf 13 juli 2020 bent u verplicht uw werknemers voorafgaandelijk te informeren over de periode waarin u tijdelijke werkloosheid wegens Covid-19 invoert alsook de regeling van de werkloosheid. Lees verder >

16.07
2020

Quarantainegetuigschrift

Wanneer één van uw werknemers zonder zelf ziek te zijn in quarantaine wordt geplaatst, dient hij dit onmiddellijk aan u te melden. Bovendien moet de werknemer op uw verzoek een geneeskundig getuigschrift voorleggen dat de quarantaine bevestigt. Lees verder >

16.07
2020

Oppassen met uitbesteding van werk tijdens tijdelijke werkloosheid overmacht corona

Wanneer u als werkgever beroep doet op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona, mag u tijdens de tijdelijke werkloosheid het werk dat normaal door de werknemer wordt verricht, niet uitbesteden aan derden (bijvoorbeeld uitzendkrachten) of laten uitvoeren door studenten. Lees verder >

16.07
2020

Corona: toevoeging Sociaal Strafwetboek

In het Sociaal Strafwetboek wordt een paragraaf toegevoegd die de sociaal inspecteurs van bepaalde inspectiediensten de bevoegdheid geeft om de naleving in de ondernemingen te controleren van de verplichtingen in het kader van de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken. Lees verder >

16.07
2020

Corona: verlenging geldigheid periodieke gezondheidsbeoordeling

Omwille van de maatregelen in de strijd tegen het coronavirus COVID-19 werden de periodieke gezondheidsbeoordelingen en de aanvullende medische handelingen tijdelijk opgeschort. Lees verder >

16.07
2020

Voorstel tot uitbreiding van de werkingssfeer PC 126

Minister van Werk Nathalie Muylle heeft een voorstel ingediend om het bevoegdheidsgebied van het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking (PC 126) uit te breiden en zo bevoegd te maken voor de werknemers in het algemeen. Lees verder >

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op