Nieuws

25.10
2019

Jaarlijks actieplan vóór 1 november 2019 voorleggen aan het CPBW

Als werkgever heeft u de verplichting om een beleid rond veiligheid, gezondheid en welzijn op het werk uit te werken. Zo moet u om de vijf jaar een Globaal Preventieplan (GPP) opstellen dat elk jaar concreet moet worden uitgewerkt in een jaarlijks actieplan (JAP).

18.10
2019

Solidariteitsbijdrage voor bedrijfswagens: bedragen vanaf 1 januari 2020 zijn bekend

Wanneer u aan één van uw werknemers een bedrijfswagen ter beschikking stelt en hij deze ook voor privédoeleinden mag gebruiken, dan zal u hiervoor een solidariteitsbijdrage moeten betalen aan de RSZ.

18.10
2019

Wetsvoorstel met betrekking tot flexibele opname moederschapsrust

In de Kamer is eind augustus een wetsvoorstel ingediend om meer flexibiliteit in te bouwen in het systeem van de moederschapsrust.

18.10
2019

Sociale verkiezingen 2020: occulte periode komt dichterbij!

De sociale verkiezingen hebben tot doel de werknemersafgevaardigden aan te duiden die zullen zetelen in de ondernemingsraad en/of het comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW).

11.10
2019

Enkele verduidelijkingen over het Vlaams Opleidingsverlof

Op 1 oktober 2019 is er een uitvoeringsbesluit gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad dat enkele verduidelijkingen aanbrengt aan de administratieve formaliteiten in het kader van het Vlaams Opleidingsverlof.

11.10
2019

U weigert een aanvraag 1/10de ouderschapsverlof. Eindigt daarmee ook de ontslagbescherming?

Wanneer u de aanvraag voor de uitoefening van het 1/10de ouderschapsverlof weigert, loopt de beschermingsperiode alleszins tot 3 maanden na de schriftelijke kennisgeving van uw weigeringsbeslissing.

11.10
2019

Resterende vakantiedagen opnemen vóór 31 december 2019

Het jaar 2019 loopt stilaan ten einde. Het kan nuttig zijn om nu even na te gaan hoeveel vakantie- en ADV-dagen uw werknemers nog hebben openstaan.

10.10
2019

CLB Group loopt Dwars door Hasselt voor Hands Out vzw

Op zondag 13 Oktober 2019 zetten de dapperste sportievelingen van CLB Group hun beste beentje voor op Dwars door Hasselt. Dit om geld in te zamelen voor een goed doel nauw aan ons hart: Hands Out vzw.

04.10
2019

Nog even wachten op opname van het mantelzorgverlof

Er was voorzien dat werknemers vanaf 1 oktober 2019 een aanvraag zouden kunnen indienen om mantelzorgverlof te bekomen. De minister bevoegd voor sociale zaken moet echter nog een K.B. uitvaardigen waarin de procedure voor de aanvraag tot erkenning als mantelzorger wordt vastgesteld.

04.10
2019

Loonschalen individuele beroepsopleiding Vlaams Gewest geïndexeerd vanaf 1 juli 2019

De cursist die in het kader van een individuele beroepsopleiding een opleiding volgt in een onderneming heeft recht op een IBO-premie van de VDAB.

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085 - 3570 Alken
011 31 23 41
011 31 45 67
Openingsuren

Sociaal Secretariaat
maandag - donderdag: 8u - 12u en 13u - 16u30
vrijdag: 8u - 12u en 13u - 15u

Externe Preventie
maandag - vrijdag: 8u - 12u en 13u - 16u30