Nieuws

30.11
2023

Doelgroepvermindering eerste aanwerving: publicatie overgangsregeling

Eerder informeerden wij je al omtrent de beperking van doelgroepvermindering ‘eerste aanwerving’ vanaf 1 januari 2024. Nu is ook de overgangsregeling gepubliceerd.

30.11
2023

Vertrouwenspersoon verplicht vanaf 1 december 2023

Via een eerdere nieuwsbrief informeerden wij je al over de verplichte aanstelling van een vertrouwenspersoon. Na publicatie van de wet is de inwerkingtreding voorzien voor 1 december 2023.

30.11
2023

Sociale verkiezingen 2024: de occulte periode nadert!

De sociale verkiezingen zullen plaatsvinden van 13 t.e.m. 26 mei 2024. Alle werknemers die zich kandidaat stellen genieten van een bijzondere ontslagbescherming.

23.11
2023

Overdragen niet-opgenomen vakantiedagen vanaf 2024

Werknemers moeten momenteel al hun wettelijke vakantiedagen opnemen vóór het einde van het jaar.

23.11
2023

Mogen leerlingen werken tijdens de schoolvakanties?

Leerlingen verbonden met een OAO of een SAO volgen de schoolvakantieregeling die geldt voor alle leerlingen van het secundair onderwijs.

23.11
2023

Bescherming van klokkenluiders: uiterlijk tegen 17 december 2023

Eerder informeerden wij je via onze nieuwsbrieven en via een aparte mailing al over de nieuwe wetgeving omtrent de bescherming van klokkenluiders.

16.11
2023

⚠️ Toekenning koopkrachtpremie: invulling antwoordformulier ZEER DRINGEND vereist ⚠️

Naar aanleiding van de sectorale akkoorden van 2023-2024, wordt door heel wat sectoren de toekenning van een koopkrachtpremie verplicht wanneer de onderneming een bepaalde winst heeft behaald in 2022.

16.11
2023

Aanvulling bij tijdelijke werkloosheid vanaf 1 januari 2024

De Federale Regering nam n.a.v. de begrotingscontrole in het voorjaar van 2023 een aantal besparingsmaatregelen, waaronder het verlagen van de uitkering voor tijdelijke werkloosheid.

16.11
2023

Nieuwe bedragen overschrijding spilindex in oktober 2023

Zoals reeds eerder aangekondigd, werd de spilindex voor de overheidswedden en sociale uitkeringen in oktober 2023 opnieuw overschreden.

09.11
2023

Doelgroepvermindering eerste aanwervingen: beperking vanaf 2024

Tijdens de begrotingsopmaak nam de regering bijkomende besparingsmaatregelen die de doelgroepvermindering ‘eerste aanwervingen’ treffen.

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
GPS-adres: Stationsstraat 108
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op