Nieuws

20.09
2019

Responsabiliseringsbijdrage bij niet naleven van de voorrang voor deeltijdse werknemers bij vacante betrekkingen

Enige tijd geleden informeerden wij u over de concretisering van de responsabiliseringsbijdrage voor werkgevers die een vacante betrekking in de onderneming niet bij voorrang toekennen aan hun onvrijwillig deeltijdse werknemers. In dit artikel willen wij de voornaamste verplichtingen nog even voor u herhalen.

20.09
2019

Nieuwe regels voor Vlaamse opleidingscheques voor werknemers

De Vlaamse Regering hervormt het systeem van de Vlaamse opleidingscheques voor werknemers. Een werknemer kan met opleidingscheques de directe opleidingskosten betalen van een opleiding van een geregistreerde opleidingsverstrekker die recht geeft op Vlaams opleidingsverlof.

20.09
2019

Volgende overschrijding van de spilindex wellicht in januari 2020

Volgens de laatste prognose van het Federaal Planbureau zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in januari 2020. Daardoor zouden de sociale uitkeringen in februari 2020 en de wedden van het overheidspersoneel in maart 2020 met 2% verhoogd worden aan de gestegen levensduurte.

19.09
2019

Telewerk is ook beeldschermwerk

19 september werd uitgeroepen tot Nationale Telewerkdag, een fijn initiatief waarbij de werkgever zijn werknemers de mogelijkheid en faciliteiten biedt om van thuis uit te werken. We mogen echter niet vergeten dat telewerk ook beeldschermwerk is.

 

 

 

 

13.09
2019

Wijziging van vakantieregeling in het stelsel alternerend leren

Vanaf dit schooljaar wijzigt de vakantieregeling in het stelsel alternerend leren. Alle leerlingen in het stelsel alternerend leren zullen voortaan vrij hebben tijdens alle schoolvakanties.

13.09
2019

Loonsverhoging voor de bedienden van PC 200?

De regering heeft de loonnorm voor de jaren 2019 en 2020 vastgelegd op 1,1%. Deze loonmarge wordt in eerste instantie ingevuld door de sectoren. Op 1 juli 2019 werd in het paritair comité 200 een cao inzake de koopkracht voor de bedienden afgesloten.

13.09
2019

Open bedrijvendag op zondag 6 oktober 2019

Op zondag 6 oktober 2019 zal Open Bedrijvendag weer plaatsvinden. Deze dag geeft u de gelegenheid om uw bedrijf in de kijker te zetten. Indien u daarvoor hulp nodig heeft van uw personeel, moet u rekening houden met de regels van zondagsarbeid, overuren en inhaalrust.

06.09
2019

Fiscale wijzigingen voor valse plug-in hybrides vanaf 2020

Hybride bedrijfswagens die beschouwd worden als een valse plug-in hybride bedrijfswagen worden vanaf 1 januari 2020 minder voordelig voor werkgever en werknemer.

06.09
2019

Hou rekening met de minimumleeftijd bij de tewerkstelling van minderjarige werknemers

Wanneer u minderjarige werknemers inschakelt, dient u rekening te houden met strikte voorwaarden inzake minimumleeftijd en leerplicht.

06.09
2019

Geen bedrijfsvoorheffing voor jonge werknemers in het 4e kwartaal 2019

Werft u in de maanden oktober, november of december 2019 een jonge werknemer aan, dan moet u tijdens deze maanden geen bedrijfsvoorheffing inhouden op het loon indien de jonge werknemer voldoet aan een aantal voorwaarden.

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085 - 3570 Alken
011 31 23 41
011 31 45 67
Openingsuren

Sociaal Secretariaat
maandag - donderdag: 8u - 12u en 13u - 16u30
vrijdag: 8u - 12u en 13u - 15u

Externe Preventie
maandag - vrijdag: 8u - 12u en 13u - 16u30