Nieuws

01.06
2018

Bevoegdheidsgebied paritaire comités 152 en 225 wordt mogelijk aangepast

De minister van Werk, Kris Peeters, liet in een bericht van 29 mei 2018 weten dat hij overweegt om het bevoegdheidsgebied van de volgende paritaire comit├ęs aan te passen.

01.06
2018

Aanvullend pensioen: minimumleeftijd en wachtperiode voor het bekomen van verworven pensioenrechten worden geschrapt

In 2014 werd een Europese Richtlijn 2014/50/EU afgekondigd die als doel had de mobiliteit van de werknemers tussen de lidstaten te vergroten door het verbeteren van de verwerving en het behoud van de aanvullende pensioenrechten.

25.05
2018

Studentenarbeid: enkele aandachtspunten

De zomermaanden komen weer dichterbij. Misschien neemt u wel studenten in dienst om bijvoorbeeld de afwezigheid van uw vaste medewerkers op te vangen of omwille van een piekperiode?

25.05
2018

Flitscontroles in de garages en carwashes op 15 juni 2018

Op initiatief van de Staatssecretaris voor de bestrijding van de sociale fraude, Philippe De Backer, zal door de sociale inspectiediensten op vrijdag 15 juni 2018 een nationale flitscontrole uitgevoerd worden bij de garages en de carwashes.

25.05
2018

Denk tijdig aan de ontslagmotivering!

In 2014 werd in de Nationale Arbeidsraad een collectieve arbeidsovereenkomst nr. 109 betreffende de motivering van het ontslag gesloten. Deze cao voorziet enerzijds een recht voor de werknemer om de concrete ontslagredenen te kennen. Anderzijds voorziet de cao ook het recht op een schadevergoeding voor de werknemer indien het ontslag kennelijk onredelijk blijkt te zijn.

18.05
2018

Verhoging bedragen van de geschenken van de werkgever bij het jaareinde, pensionering, eervolle onderscheiding of huwelijk

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Werk Kris Peeters en minister van Sociale Zaken Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd met betrekking tot de aanpassing van de bedragen van de geschenken van de werkgever bij bepaalde gebeurtenissen aan de evolutie van de levensduurte.

18.05
2018

Principieel akkoord over sancties re-integratie

De federale regering heeft recent een principeakkoord bereikt over de sancties voor zowel werkgevers als werknemers die onvoldoende inspanningen leveren met betrekking tot de terugkeer naar de werkvloer in het kader van het re-integratietraject.

18.05
2018

Mobiliteitsvergoeding gepubliceerd in Belgisch Staatsblad

Op 7 mei 2018 is de wet met betrekking tot de invoering van de mobiliteitsvergoeding (ook wel bekend als cash for car) gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Hierdoor zal het voor werknemers onder bepaalde voorwaarden mogelijk zijn om hun bedrijfswagen in te ruilen tegen een som geld, een mobiliteitsvergoeding.

09.05
2018

CLB Group neemt participatie in Limburgs uitzendkantoor

HR-dienstverlener CLB Group uit Alken komt aan boord bij uitzendkantoor Passion Works Better, met hoofdkantoor in Herk-de-Stad. De twee Limburgse bedrijven gaan hierdoor nauw samenwerken. De participatie houdt meteen een groeiversnelling in voor het jonge uitzendbedrijf, dat in Alken een derde vestiging opent.

08.05
2018

CLB Group bereidt klanten voor op GDPR

Op 25 mei 2018 wordt GDPR van kracht. Deze Europese verordening bepaalt welke maatregelen bedrijven en organisaties moeten nemen als ze data van burgers van de Europese Unie verzamelen of analyseren. De wetgeving legt vast hoe zij die persoonsgegevens moeten beschermen.

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085 - 3570 Alken
011 31 23 41
011 31 45 67
Openingsuren

Sociaal Secretariaat
maandag - donderdag: 8u - 12u en 13u - 16u30
vrijdag: 8u - 12u en 13u - 15u

Externe Preventie
maandag - vrijdag: 8u - 12u en 13u - 16u30