Nieuws

15.06
2023

Welke SWT-mogelijkheden heeft een werknemer in de toekomst?

Enkel de werknemers die worden ontslagen door de werkgever, kunnen in aanmerking komen voor SWT. Bovendien moet de werknemer een bepaalde leeftijd hebben bereikt en een bepaalde beroepsloopbaan kunnen aantonen.

15.06
2023

Publicatie van de nieuwe loontransparantierichtlijn

De nieuwe loontransparantierichtlijn voor meer loontransparantie in ondernemingen is gepubliceerd in het Europees Publicatieblad. De EU-richtlijn heeft tot doel de loondiscriminatie te bestrijden en de loonkloof tussen mannen en vrouwen te dichten.

08.06
2023

Opgelet: controles vrijstellingen doorstorting bedrijfsvoorheffing!

Ook dit jaar hebben sommige bedrijven die gebruik maken van één of meer vrijstellingen van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing een brief ontvangen van de FOD Financiën om hen te informeren over mogelijke toekomstige controles.

08.06
2023

Meer bijverdienen met overlevingspensioen?

Gepensioneerden die 65 jaar zijn of een loopbaan van 45 jaar hebben, mogen hun beroepsinkomsten onbeperkt cumuleren met hun pensioenuitkeringen. Voor gepensioneerden die jonger zijn dan 65 jaar en nog geen loopbaan van 45 jaar kunnen aantonen, gelden er inkomensgrenzen. Voor gepensioneerden met kinderen ten laste gelden er verhoogde grenzen.

08.06
2023

Economische werkloosheid bedienden: verlenging van de CAO nr. 159

Ondernemingen hebben sinds een aantal jaren de mogelijkheid om een aanvraag in te dienen om ook voor hun bedienden een systeem van economische werkloosheid toe te passen. Deze regeling is enkel mogelijk voor zgn. ondernemingen in moeilijkheden.

01.06
2023

Uitbreiding uitsluitingen tussenkomst Sluitingsfonds

Wanneer de hoofdactiviteit van een onderneming of een afdeling ervan wordt stopgezet en het personeelsbestand van deze entiteit drastisch vermindert, is er sprake van een sluiting van de onderneming.

01.06
2023

Loonnorm 2023-2024 vastgelegd op 0%

Zoals reeds eerder was aangekondigd heeft de regering de loonnorm voor de jaren 2023 en 2024 vastgelegd op 0%.

01.06
2023

Toch geen wijziging van de regels bij ontslag door de werkgever van een hogere bediende?

Zoals gecommuniceerd in ons CLB Actueel van week 18 schrapt een recente wet dit onderscheid tussen lagere en hogere bedienden vanaf 28 oktober 2023. Echter, wellicht zal het nooit zover komen.

25.05
2023

Klein verlet bij langdurige pleegzorg

Met het oog op klein verlet, wordt bij langdurige pleegzorg het pleegkind gelijkgesteld met het kind. Langdurige pleegzorg is pleegzorg waarvan bij aanvang duidelijk is dat het kind voor minstens 6 maanden in hetzelfde pleeggezin bij dezelfde pleegouder of dezelfde pleegouders zal verblijven.

25.05
2023

Eenmalige koopkrachtpremie van maximum € 750

Zoals reeds eerder gemeld, heeft de regering voor ondernemingen die in 2022 goede resultaten behaalden de mogelijkheid voorzien om een koopkrachtpremie toe te kennen aan hun werknemers. Inmiddels werd het koninklijk besluit tot toekenning van deze koopkrachtpremie gepubliceerd.

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
GPS-adres: Stationsstraat 108
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op