Nieuws

14.09
2018

Overschrijding van de spilindex in augustus 2018

In augustus 2018 werd de spilindex voor de overheidswedden en sociale uitkeringen overschreden.

Hierdoor zullen de sociale uitkeringen in september 2018 en de wedden van het overheidspersoneel in oktober 2018 met 2% aangepast worden aan de gestegen levensduurte.  Lees meer >

14.09
2018

Flitscontroles in de land- en tuinbouw op vrijdag 21 september 2018

Op vrijdag 21 september 2018 zal door de sociale inspectiediensten een nationale flitscontrole uitgevoerd worden in de land- en tuinbouwsector.  Lees meer >

14.09
2018

Verkiezingen op zondag 14 oktober 2018: wat als uw werknemer moet werken?

Op zondag 14 oktober 2018 vinden de verkiezingen plaats voor de gemeente- en provincieraden. Wat indien uw werknemer op de dag van de verkiezingen moet werken? Lees meer >

07.09
2018

Vrijstelling doorstorting BV bij investeringen in een steunzone: enkele wijzigingen

Sedert april 2015 kunnen werkgevers die een investering doen in een door de overheid erkende “steunzone” een specifieke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing genieten. Lees verder >

07.09
2018

Vraag nu uw stagebonus aan voor uw leerjongen of –meisje

Indien u een jongere opleidt of tewerkstelt in het kader van een alternerende opleiding, kan u een stagebonus aanvragen. De jongere zelf ontvangt ook een premie, de startbonus. Lees meer >

07.09
2018

Uitstel van betaling door de aanhoudende droogte

Zelfstandigen (in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten) in de land- en tuinbouwsector kunnen een jaar uitstel van betaling van de sociale bijdragen vragen als zij problemen ondervinden door de aanhoudende droogte. Indien zij hier gebruik van willen maken, moeten zij vóór 30 september 2018 een schriftelijke aanvraag indienen bij hun sociaal verzekeringsfonds. Lees meer >

30.08
2018

Geen medisch attest meer nodig voor werknemers in de voedingssector

Vanaf 11 augustus 2018 is het niet langer nodig over een medisch attest te beschikken wanneer men in de voedingssector werkt. Tot nu toe moesten werknemers die in contact kwamen met onverpakte voedingswaren om de drie jaar een attest verkrijgen (via de huisarts of via de arbeidsgeneesheer). Met dit attest verklaarde de geneesheer dat de werknemer geen besmettelijke ziekte had waarmee hij het voedsel eventueel zou kunnen besmetten.

 

10.08
2018

Regering sluit jobsdeal

De federale regering stelde op 24 juli jl., samen met het begrotingsakkoord, de jobsdeal voor. Hierna vindt u een aantal maatregelen op een rij. 

10.08
2018

Sectorale regelingen loopbaansparen op komst?

Loopbaansparen is een nieuw systeem dat werknemers de mogelijkheid biedt om tijd op te sparen met de bedoeling om deze gespaarde tijd later tijdens de loopbaan als verlof op te kunnen nemen.

Op die manier kan de werknemer zelf zijn professionele loopbaan wat sturen en adempauzes inlassen op de momenten wanneer de werknemer dit zelf nodig vindt.

10.08
2018

Nieuwe wet geeft vrijwilligers duidelijker statuut

Eind juli heeft de ministerraad de nieuwe Vrijwilligerswet van vice-eerste minister en minister van werk Kris Peeters en minister van sociale zaken Maggie De Block goedgekeurd. Hierdoor zullen de vele vrijwilligers in ons land een duidelijker statuut krijgen.

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085 - 3570 Alken
011 31 23 41
011 31 45 67
Openingsuren

Sociaal Secretariaat
maandag - donderdag: 8u - 12u en 13u - 16u30
vrijdag: 8u - 12u en 13u - 15u

Externe Preventie
maandag - vrijdag: 8u - 12u en 13u - 16u30