Nieuws

07.05
2020

Zijn uw bewakingscamera’s al aangegeven in de nieuwe toepassing? De overgangsperiode eindigt 25 mei 2020!

Wanneer u in uw onderneming een camerasysteem heeft geïnstalleerd of van plan bent dit te doen, moet u hiervan aangifte doen.

07.05
2020

Sluit nu een brede weersverzekering af en krijg een subsidie van 65% van de premie!

Vanaf dit jaar vergoedt het Vlaams Rampenfonds geen openluchtteeltschade door ongunstige weersomstandigheden meer. Wilt u voor zo’n schade toch een vergoeding, dan zal u dus zélf een verzekering moeten afsluiten.

07.05
2020

Hoe succesvol (tele)werken met Microsoft Teams?

Steeds meer bedrijven gaan in tijden van COVID-19 op zoek naar systemen voor telewerken. Wij adviseren u te kiezen voor Microsoft Teams. Deze baanbrekende tool is dé oplossing om uw teamwork en communicatie te verbeteren, ook vanop afstand!

07.05
2020

Het is het Coranavirus en niet de Coronabacterie: maar wat is eigenlijk het verschil?

Covid-19, Coronavirus, virologen… allemaal woorden waar de meeste mensen tot voor een paar maanden nog nooit van gehoord hadden. Voor Covid-19 is dit niet meer dan normaal, vermits het virus dat ons allen zo geplaagd heeft, nog maar een aantal maanden die naam gekregen heeft. De andere begrippen (Coronavirus, viroloog…) bestaan echter al veel langer. Maar wat is dat eigenlijk, een virus? En wat is het verschil met een bacterie?

07.05
2020

De artsen van de werkende mens (deel 2)

In ons vorig CLB-nieuws behandelden we de taken van de controlearts en die van de arbeidsarts. De werknemer wordt in zijn loopbaan vaak nog met enkele andere dokters geconfronteerd. Vanuit de arbeidssituatie zijn dit voornamelijk de adviserend arts van de mutualiteit en de raadsarts van de
arbeidsongevallenverzekeraar. Ook deze twee artsen hebben hun eigen taken en hun eigen verantwoordelijkheden. Zoals vorige keer al aangehaald spreken we ook voor deze twee beroepsgroepen niet langer over geneesheren, maar over artsen.

07.05
2020

Nieuw: Webinar & E-learning

Een webinar is een lezing, workshop of opleiding die gegeven wordt via internet. Deelnemers schrijven zich in en krijgen een mail met login. Ze melden zich aan op het afgesproken tijdstip waarop de trainer de opleiding in real time start. Een e-learning is een online opleiding die ontwikkeld werd door gebruik te maken van onder andere animaties, filmpjes, voice-overs of een quiz. Deze opleiding vindt dus niet live plaats maar kan op eender welk moment gevolgd worden. Deze vorm van opleiding is steeds zeer kort en krachtig.

01.05
2020

Corona: eerste fase (fase 1a) van de heropstart

De  Nationale Veiligheidsraad besliste op 29 april 2020 om de lockdown geleidelijk af te bouwen. Deze beslissingen werden omgezet in een ministerieel besluit dat donderdag 30 april 2020 gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad. Wij lichten de belangrijkste maatregelen voor uw bedrijf toe.

30.04
2020

Uitbreiding studentenarbeid in het 2e kwartaal 2020

De RSZ had het al aangekondigd in haar tussentijdse instructies: de uren die een student presteert in het tweede kwartaal 2020 zullen niet meetellen voor het contingent van 475 uren studentenarbeid per kalenderjaar.

30.04
2020

Grondwettelijk Hof vernietigt regeling rond onbelast bijverdienen

Op 23 april 2020 heeft het Grondwettelijk Hof de regeling rond het onbelast bijverdienen vernietigd.
Het Hof is van oordeel dat de regeling van het onbelast bijverdienen op verschillende punten in strijd is met het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie.

30.04
2020

Soepele tewerkstellingsmaatregelen voor ondernemingen in kritieke sectoren

Door het coronavirus hebben heel wat bedrijven en handelszaken de deuren moeten sluiten met een sterke stijging van de tijdelijke werkloosheid tot gevolg. Anderzijds zijn er ook sectoren waDoor het coronavirus hebben heel wat bedrijven en handelszaken de deuren moeten sluiten met een sterke stijging van de tijdelijke werkloosheid tot gevolg. Anderzijds zijn er ook sectoren waar de activiteit niet kan worden stilgelegd en die geconfronteerd worden met een grote werkdruk. Om de ondernemingen uit deze kritieke sectoren te ondersteunen, heeft de regering een aantal socio-economische steunmaatregelen uitgewerkt.

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op