Nieuws

26.01
2023

Responsabilisering werkgever bij opeenvolgende dagcontracten voor uitzendarbeid

Vanaf 1 januari 2023 wordt een responsabiliseringsbijdrage ingesteld wanneer uitzendkrachten te vaak worden aangeworven via opeenvolgende contracten voor uitzendarbeid van zeer korte duur (= de zogenaamde dagcontracten die de looptijd van 24 uur niet overschrijden).

19.01
2023

Responsabiliseringsbijdrage voor langdurig zieke werknemers

Vorig jaar werd door de overheid een responsabiliseringsbijdrage ingevoerd via het ‘Terug-naar-werktraject’ om werkgevers, die te maken krijgen met een bovenmaatse instroom van werknemers in invaliditeit, te responsabiliseren.

19.01
2023

Steun voor zware energiekosten bij bedrijven in Vlaanderen verlengd

Ondernemingen die worden geconfronteerd met stijgende energie-uitgaven naar aanleiding van de Oekraïnecrisis kunnen, vanaf november 2022, financiële steun aanvragen. Deze steun wordt voorzien om gezonde ondernemingen continuïteit te bieden en hen te vrijwaren van een faillissement.

19.01
2023

Herziening antidiscriminatiewet

De wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen heeft tot doel een algemeen kader te creëren voor de bestrijding van discriminatie op basis van het geslacht. De nieuwe wet tot wijziging van de wet van 10 mei 2007 breidde dit toepassingsgebied uit naar een systeem van verschillende beschermde criteria.

17.01
2023

CLB Verzekeringen tweede jaar op rij genomineerd als Trends Gazellen

Jaarlijks nomineert vakblad Trends bedrijven per provincie als groeibedrijf. Ze doen dit niet zomaar, maar op basis van keiharde objectieve criteria zijnde groei in toegevoegde waarde, groei in cash flow en groei in personeel.

12.01
2023

Uitbreiding toepassingsgebied flexi-jobs

Vanaf 1 januari 2023 wordt het toepassingsgebied van de flexi-jobs verder uitgebreid.

12.01
2023

Terugvordering door RVA van onterecht betaalde uitkeringen tijdelijke werkloosheid

Indien de RVA bij een controle vaststelt dat de werkgever zijn werknemers onterecht op tijdelijke werkloosheid gezet heeft, kan de RVA de onterechte werkloosheidsuitkeringen terugvorderen bij de werkgever.

12.01
2023

Klokkenluidersregeling gepubliceerd

De Wet van 28 november 2022 betreffende de bescherming van melders van inbreuken op het Unie- of nationale recht vastgesteld binnen een juridische entiteit in de private sector werd gepubliceerd.

10.01
2023

Drie nieuwe maatregelen voor zieke werknemers

Sedert 28 november 2022 zijn er drie nieuwe maatregelen van kracht voor werknemers die arbeidsongeschikt zijn wegens ziekte of ongeval. Deze maatregelen zijn opgenomen in een wet van 30 oktober 2022.

10.01
2023

Nieuw recht op 5 dagen 'zorgverlof'

Sedert 10 november 2022 heeft de werknemer het recht om gedurende maximum 5 dagen per jaar van het werk afwezig te zijn met het oog op het verlenen van persoonlijke zorg of steun aan een gezins- of familielid dat om een ernstige medische reden behoefte heeft aan aanzienlijke zorg of steun.

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
GPS-adres: Stationsstraat 108
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op