Nieuws

22.09
2022

Tijdelijke werkloosheid wegens energiecrisis op komst

De regering besliste vorige week om steunmaatregelen te voorzien voor de bedrijven die lijden onder de energiecrisis. Eén van de maatregelen is de invoering van een nieuwe vorm van tijdelijke werkloosheid ‘energie’.

22.09
2022

Aanpassingen van de vermelding van kostenvergoedingen op de fiscale fiches

Vergoedingen die een terugbetaling zijn van kosten eigen aan de werkgever moeten wel op de fiscale fiches vermeld worden.

22.09
2022

Het re-integratietraject van arbeidsongeschikte werknemers wijzigt grondig vanaf 1 oktober 2022!

Afgelopen dinsdag 20 september 2022 verscheen in het Belgisch Staatsblad een koninklijk besluit dat het huidig re-integratietraject voor arbeidsongeschikte werknemers grondig wijzigt.

15.09
2022

Planbureau maakt nieuwe prognoses van de spilindex bekend

Het Federaal Planbureau voorspelt een nieuwe overschrijding van de spilindex in oktober 2022.

15.09
2022

Steunzones: nieuwe investeringsaanvragen door grote ondernemingen opnieuw mogelijk

De FOD Financiën deelt in een bericht van 5 september 2022 op haar website mee dat grote ondernemingen opnieuw een aanvraag kunnen indienen.

15.09
2022

Vanaf 1 september 2022 ook duale opleidingen in het Vlaams volwassenenonderwijs

Werkgevers kunnen vanaf 1 september 2022 een cursist een werkplek aanbieden voor duaal leren in het Vlaams volwassenenonderwijs.

08.09
2022

Verhoging forfaitaire vergoeding voor thuiswerk vanaf 1 september 2022

Wanneer de werknemer structureel en op regelmatige basis (lees: gemiddeld 8 uren per week) van thuis werkt, kan de werkgever maandelijks een forfaitaire onkostenvergoeding toekennen.

08.09
2022

Vlaamse jobbonus voor werknemers met een laag beroepsinkomen

Werknemers jonger dan 65 jaar die een laag beroepsinkomen verdienen en die op 1 januari in Vlaanderen gedomicilieerd zijn, kunnen vanaf 2022 genieten van een Vlaamse jobbonus.

08.09
2022

Opeenvolgende dagcontracten voor uitzendarbeid

Bij het sluiten van cao nr.108 in 2013 hebben de sociale partners afgesproken om het gebruik van opeenvolgende dagcontracten voor uitzendarbeid tweejaarlijks te evalueren.

07.09
2022

Alternatief verlonen: de bedrijfswagen (deel 1: benzine of dieselwagens en plug-in hybride voertuigen)

Nog steeds is de bedrijfswagen zeer populair als alternatieve verloningsvorm. Het ter beschikking stellen van een bedrijfswagen levert immers voordelen op voor
zowel de werkgever als de werknemer.

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
GPS-adres: Stationsstraat 108
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op