Nieuws

10.04
2020

Coronacrisis: aanpassing lijst cruciale sectoren en essentiële diensten

In het kader van de coronacrisis moeten alle werkgevers telethuiswerk organiseren. Kan dit niet, moeten op de werkvloer de regels van de social distancing gerespecteerd worden. Is ook dat niet mogelijk, moet het bedrijf sluiten. Dit geldt evenwel niet voor bedrijven die behoren tot cruciale sectoren en essentiële diensten. De regering heeft deze lijst op 3 april 2020 opnieuw aangepast.

10.04
2020

Telewerken in tijden van corona: waarop moet u letten?

Indien uw werknemers van thuis uit werken, houdt u best rekening met een aantal aandachtspunten. Hoe maakt u hierover goede afspraken? Kan/mag u een vergoeding toekennen aan de telethuiswerker?

09.04
2020

FAQ Coronavirus: Welke steunmaatregelen voorziet Brussel?

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering besliste op 19 maart 2020 om een budget van meer dan 150 miljoen euro vrij te maken voor economische en sociale maatregelen om de sectoren die het zwaarst getroffen worden door het coronavirus te ondersteunen.

09.04
2020

FAQ Coronavirus: Welke steunmaatregelen voorziet Wallonië?

De Waalse regering voorziet een aantal steunmaatregelen voor bedrijven die getroffen zijn door het coronavirus en maakt hiervoor een budget van 350 miljoen euro vrij.

06.04
2020

Het Coronavirus: Wat kan u als werkgever doen?

Checklist voor het naleven van maatregelen tegen coronavirus, Zonder zieke werknemers af, Geef aan de werknemers instructies over handhygiëne, hoest- en niesetiquette en over hoe te handelen ingeval van ziekte...

03.04
2020

Vereenvoudigde betalingsprocedure uitkeringen tijdelijke werkloosheid als gevolg van coronacrisis

De RVA liet in een nieuwsbericht van 27 maart 2020 weten dat de procedure voor de betaling van de uitkeringen tijdelijke werkloosheid zo veel mogelijk wordt vereenvoudigd.

03.04
2020

Coronacrisis: uitstel van betaling RSZ-bijdragen

De RSZ neemt een aantal begeleidende maatregelen voor werkgevers die op één of andere manier getroffen worden door het coronavirus. Eén van deze maatregelen is een uitstel van betaling van RSZ-bijdragen tot 15 december 2020.

03.04
2020

PC 331: Compensatie voor de negatieve gevolgen van het coronavirus voor de kinderopvang

Ten gevolge van de coronacrisis werkt de kinderopvang met een lagere bezetting en ontvangen de organisatoren minder ouderbijdragen dan gewoonlijk. Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke maakte bekend dat de sector een compensatiesubsidie krijgt om dit inkomensverlies te compenseren.

De compensatie wordt toegekend aan alle organisatoren van kinderopvang voor baby’s en peuters en dit voor de periode van 14 maart 2020 tot minstens 19 april 2020 indien er voldaan wordt aan de hieronder beschreven voorwaarden.

03.04
2020

Kan u studenten tewerkstellen tijdens de corona-crisis?

De FOD Waso heeft zich over deze vraag gebogen en op 19 maart 2020 het volgende standpunt ingenomen:

27.03
2020

RVA publiceert FAQ’s over tijdelijke werkloosheid corona

De maatregelen die de regering heeft opgelegd naar aanleiding van de uitbraak van het coronavirus hebben grote gevolgen voor iedereen. Uiteraard roept dit ook heel wat vragen op.

Daarom heeft de RVA een lijst met FAQ samengesteld omtrent het gebruik van tijdelijke werkloosheid gedurende deze coronacrisis.

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op