Nieuws

05.06
2020

Corona: fase 3 van het afbouwplan gaat in op 8 juni 2020

De  Nationale Veiligheidsraad, uitgebreid met de ministers-presidenten, besliste op 3 juni 2020 om fase 3 van de afbouwstrategie van start te laten gaan met ingang van 8 juni 2020. 

05.06
2020

Vrijwilligerswerk in commerciële rusthuizen mogelijk

Vrijwilligerswerk mag in principe enkel verricht worden voor een private of publieke rechtspersoon of een feitelijke vereniging zonder winstoogmerk. Omwille van de coronacrisis wordt het toepassingsgebied nu tijdelijk uitgebreid.

05.06
2020

Verlenging geldigheidsduur van maaltijdcheques, ecocheques, geschenkcheques en sport- en cultuurcheques

Als gevolg van de noodmaatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, dreigen heel wat cheques, zoals geschenkcheques, ecocheques, enz. te vervallen omdat ze momenteel niet gebruikt kunnen worden. In het Staatsblad van 29 mei 2020 werd een KB gepubliceerd dat hiervoor een oplossing moet bieden.

28.05
2020

Corona: fase 2 van de heropstart is ingegaan vanaf 18 mei 2020

Als gevolg van een nieuwe beslissing van de Nationale Veiligheidsraad van 13 mei 2020 is er opnieuw een volgende fase van de heropstart ingegaan. Hiermee worden de overheidsmaatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus opnieuw versoepeld vanaf 18 mei 2020.

28.05
2020

Corona: studentenarbeid en bedrijfsvoorheffing

Zoals u weet, is er een regeling dat de uren die een student presteert in het tweede kwartaal 2020 niet meetellen voor het contingent van 475 uren studentenarbeid per kalenderjaar. Om deze maatregel te ondersteunen, diende de voormelde uitbreiding van het aantal uren studentenarbeid ook op het vlak van bedrijfsvoorheffing door te werken.

28.05
2020

Opschorting procedure sociale verkiezingen officieel

In een vorig nieuwsbericht lieten we u reeds weten dat de procedure van de sociale verkiezingen door de coronacrisis zou opgeschort worden. Op 13 mei 2020 is de desbetreffende wet in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd zodat er nu ook een wettelijke basis is voor het uitstel.

20.05
2020

Sluit vandaag nog uw CYBER-verzekering af!

Sinds het begin van de lockdown - en het massaal telewerken dat daarmee gepaard gaat - zijn cybercriminelen volop actief. Ze maken gebruik van de situatie om in te breken in informatiesystemen van bedrijven, of om gegevens te ontfutselen van telewerkers en particulieren. De angst rond de Covid-19-pandemie speelt daarbij in hun voordeel. Om uzelf te wapenen tegen deze nieuwe fraudeurs, geven wij enkele nuttige tips >>

15.05
2020

Corona: de volgende fase van de heropstart is ingegaan

De  Nationale Veiligheidsraad besliste op 6 mei 2020 om een nieuwe fase van de afbouwstrategie (fase 1b) van start te laten gaan. Deze beslissingen werden omgezet in een ministerieel besluit dat op vrijdag 8 mei 2020 gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad. Wij lichten hierna enkele belangrijke maatregelen toe die gelden vanaf 11 mei 2020.

15.05
2020

Het corona-ouderschapsverlof kan aangevraagd worden

Op 14 mei 2020 werd het K.B. nr. 23 dd. 13 mei 2020 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Dit K.B. voert vanaf 1 mei 2020 een corona-ouderschapsverlof in.

15.05
2020

Het quarantainegetuigschrift is een feit

Een werknemer die ziek is, heeft recht op gewaarborgd loon of, indien de ziekte samenvalt met een dag waarop de werknemer normaal tijdelijk werkloos was, een uitkering van de mutualiteit. Een werknemer die in quarantaine geplaatst wordt, kan van thuis uit werken of, indien dit niet mogelijk is, een uitkering ontvangen wegens tijdelijke werkloosheid overmacht.

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op