Nieuws

29.06
2023

Nieuwe bedragen kilometervergoeding vanaf 1 juli 2023

De werkgever kan een kilometervergoeding toekennen aan werknemers die met hun wagen professionele verplaatsingen maken. Het bedrag van deze kilometervergoeding wordt elk kwartaal herzien en aangepast in functie van de evolutie van de brandstofprijzen.

29.06
2023

Nieuw type Dimona alternerend leren

De RSZ heeft laten weten dat er vanaf volgend schooljaar een nieuw type Dimona zal worden voorzien voor leerlingen in alternerende opleidingen. Dimona ‘ALT’ zal vanaf schooljaar 2023-2024 worden gebruikt voor opleidingsovereenkomsten alternerend leren en kan vanaf nu reeds worden uitgevoerd.

29.06
2023

Bekendmakingstermijn variabele uurroosters: pas het arbeidsreglement tijdig aan

Werkgevers die werknemers tewerkstellen met een variabel deeltijds uurrooster moeten het uurrooster sinds de arbeidsdeal van november 2022 minstens 7 werkdagen op voorhand bekend maken. Voordien was de standaard bekendmakingstermijn 5 werkdagen.

22.06
2023

Opnieuw relance-overuren mogelijk!

In de ministerraad van 12 mei 2023 keurde de regering de herinvoering van de relance-overuren goed. Het bestaande systeem liep af op 31 december 2022, maar wordt nu verlengd voor de periode van 1 juli 2023 tot en met 30 juni 2025.

22.06
2023

Grensoverschrijdend telewerk: EU-akkoord regelt de sociale zekerheid

Werknemers zijn in principe onderworpen aan de sociale zekerheid van het land waar zij werken. Maar wat indien een werknemer tegelijkertijd in twee of meer EU-lidstaten werkt? Om het mogelijk te maken dat zulke werknemers slechts aan één sociale zekerheidswetgeving onderworpen zijn, voorziet de Europese verordening 883/2044 van 29 april 2004.

22.06
2023

Aanvullende vergoeding SWT: herwaardering vanaf 1 juli 2023

Op 30 mei 2023 heeft de NAR echter de cao nr. 17/42 afgesloten die bepaalt dat er vanaf 1 juli 2023 een herwaarderingscoëfficiënt van 1,0078 moet worden toegepast.

15.06
2023

Vanaf juli 2023 stijgt de solidariteitsbijdrage voor bedrijfswagens aanzienlijk!

Indien je als werkgever een bedrijfswagen ter beschikking stelt aan je werknemer, betaal je hiervoor aan de RSZ een solidariteitsbijdrage. Deze bijdrage is afhankelijk van de CO2-uitstoot van het voertuig en van het type brandstof.

15.06
2023

Welke SWT-mogelijkheden heeft een werknemer in de toekomst?

Enkel de werknemers die worden ontslagen door de werkgever, kunnen in aanmerking komen voor SWT. Bovendien moet de werknemer een bepaalde leeftijd hebben bereikt en een bepaalde beroepsloopbaan kunnen aantonen.

15.06
2023

Publicatie van de nieuwe loontransparantierichtlijn

De nieuwe loontransparantierichtlijn voor meer loontransparantie in ondernemingen is gepubliceerd in het Europees Publicatieblad. De EU-richtlijn heeft tot doel de loondiscriminatie te bestrijden en de loonkloof tussen mannen en vrouwen te dichten.

08.06
2023

Opgelet: controles vrijstellingen doorstorting bedrijfsvoorheffing!

Ook dit jaar hebben sommige bedrijven die gebruik maken van één of meer vrijstellingen van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing een brief ontvangen van de FOD Financiën om hen te informeren over mogelijke toekomstige controles.

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
GPS-adres: Stationsstraat 108
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op