Nieuws

03.03
2022

Spilindex opnieuw overschreden in februari 2022

De inflatie, de mate waarin de consumptieprijzen stijgen, staat momenteel nog steeds op een hoog niveau. Dit heeft tot gevolg dat de spilindex in februari 2022 opnieuw werd overschreden.

24.02
2022

Corona: einde van de verplichte aangifte telewerk

Als gevolg van de overschakeling naar code oranje is het voor werknemers sedert 18 februari 2022 niet meer verplicht om thuis te telewerken.

24.02
2022

Vergeet het jaarverslag van de interne preventiedienst niet!

De preventieadviseur moet jaarlijks een verslag opmaken over de werkzaamheden en activiteiten tijdens het voorbije werkjaar.

24.02
2022

Actieplan voor de strijd tegen sociale fraude en sociale dumping 2022-2025 goedgekeurd

De ministerraad heeft op 4 februari 2022 het Strategisch Plan 2022-2025 voor de strijd tegen sociale fraude en sociale dumping van de Regering De Croo I goedgekeurd.

17.02
2022

Toekenning van een compensatiepremie aan de werkgevers uit de evenementensector en aan werkgevers uit bepaalde andere sectoren

De regering heeft beslist om een compensatiepremie toe te kennen aan werkgevers uit de evenementensector en uit bepaalde andere sectoren teneinde deze sectoren te ondersteunen.

17.02
2022

Coronapremie in elektronische vorm: bijkomende verplichting

In verschillende sectorale collectieve arbeidsovereenkomsten betreffende de toekenning van de coronapremie wordt niet bepaald in welke vorm de coronapremie kan worden toegekend.

17.02
2022

Werkpakket 2022 moet zorgen voor meer flexibiliteit: dit heeft de regering deze week beslist!

De regering bereikte deze week een akkoord over een breed werkpakket dat onze arbeidsmarkt zou moeten moderniseren.

10.02
2022

Aanpassingen aan de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor opleidingen

Om werkgevers aan te moedigen meer opleidingen voor hun werknemers te voorzien, heeft de federale regering vanaf 1 januari 2021 een fiscale lastenverlaging voorzien.

10.02
2022

Provisie voor het vakantiegeld: bedragen 2022

De fiscus publiceerde op 7 februari 2022 een circulaire met het bedrag van de provisies die belastingvrij mogen aangelegd worden voor de uitbetaling van vakantiegeld aan werknemers.

10.02
2022

Vlaams beschermingsmechanisme

Het Vlaams beschermingsmechanisme is terug ingevoerd voor ondernemingen uit bepaalde sectoren, die door de maatregelen van het Overlegcomité te kampen hebben met een omzetdaling.

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
GPS-adres: Stationsstraat 108
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op