Nieuws

07.01
2021

Verzeker uw aansprakelijkheid als bestuurder

Laat een fout of nalatigheid als bestuurder-bedrijfsleider uw privévermogen niet in gevaar brengen. Met een verzekering Bestuurdersaansprakelijkheid creëert u alvast extra gemoedsrust.

07.01
2021

De noodzaak van een deftige back-up

Wat is de strategie rond back-ups binnen uw organisatie? Sta hier eens bij stil, want uit onderzoek blijkt dat 4 op 10 bedrijven het faillissement niet kan afwenden na verlies van alle gegevens. Zijn de huidige back-ups veilig genoeg? Velen hebben verkeerde opvattingen als het gaat over veiligheid van gegevens. Daarom geven we graag volgende informatie mee.

07.01
2021

Van gin-tonic valt u af en vaccinatie veroorzaakt autisme

Geef toe, met deze titel hebben we uw aandacht getrokken. Het zijn twee beweringen die u geregeld terugvindt op het internet. En nee, de eerste bewering is jammer genoeg niet waar maar wordt maar al te graag voor waar aangenomen. Het tweede deel van de titel gaat er echter bij velen ook in als zoete koek. Beide beweringen zijn echter even vals.

07.01
2021

Waarop inzetten in 2021?

2021, een jaar waarin we het ‘nieuwe normaal’ omarmen en plannen maken voor de toekomst. Hoe dit nieuwe normaal er dan precies zal uitzien, is koffiedik kijken. Maar enkele concrete tips voor leren en werken in 2021 kunnen we u wél al meegeven.

29.12
2020

Corona: RSZ-compensatiepremie nu ook voor toeleveranciers van getroffen sectoren

De toeleveranciers die voldoen aan een aantal voorwaarden en die een aanvraag indienen, ontvangen een compensatiepremie.

29.12
2020

Nieuwe premies COVID-19 in Wallonië

De Waalse ondernemingen die naar aanleiding van de tweede lockdown hun deuren moesten sluiten vanaf 2 november 2020, hebben recht op een ondersteuningspremie.

29.12
2020

Corona: verlenging fiscale akkoorden inzake thuiswerk door grensarbeiders

Een werknemer die arbeidsprestaties verricht in een ander land, wordt in principe belast in het land waar hij zijn arbeidsprestaties verricht. Door de coronacrisis werken veel werknemers echter van thuis uit.

18.12
2020

Nieuw Vlaams Beschermingsmechanisme: aanvraag indienen tegen 31 december 2020

Ondernemingen die verplicht werden gesloten en ondernemingen die een omzetdaling hebben van minstens 60% kunnen het Nieuw Vlaams Beschermingsmechanisme aanvragen.

18.12
2020

Verstrengde controles op verplicht telewerk

Sinds 2 november 2020 is het weer verplicht om telewerk toe te passen, tenzij dit onmogelijk is wegens de aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering.

18.12
2020

Nieuwe grenzen voor loonbeslag vanaf 1 januari 2021

De grensbedragen voor loonbeslag of loonoverdracht worden elk jaar aangepast aan de index. Op 17 december 2020 werden de geïndexeerde bedragen voor 2021 gepubliceerd.

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
GPS-adres: Stationsstraat 108
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op