Nieuws

20.11
2020

Corona: publicatie verlenging van tijdelijke versterking AktiF en AktiF-PLUS

Sinds 1 januari 2019 kunnen werkgevers die werkzoekenden met woonplaats in de Duitstalige Gemeenschap aanwerven een financiële steunmaatregel aanvragen. De Regering voorziet in een verlenging van deze subsidies.

20.11
2020

Corona: uren studentenarbeid in het vierde kwartaal 2020 en het eerste kwartaal 2021 in de zorgsector en het onderwijs uitgebreid

In het Belgisch Staatsblad werd de wet van 4 november 2020 gepubliceerd. Deze wet bepaalt een uitbreiding van de aantal uren studentenarbeid in de zorgsector en het onderwijs.

13.11
2020

Tijdelijke werkloosheid overmacht corona

Op 6 november 2020 heeft de federale regering beslist om de vereenvoudigde procedure voor tijdelijke werkloosheid opnieuw in te voeren voor alle werkgevers en werknemers en dit vanaf 1 oktober 2020 tot en met 31 maart 2021.

13.11
2020

Solidariteitsbijdrage voor bedrijfswagens: bedragen vanaf 1 januari 2021 zijn bekend

Wanneer u aan één van uw werknemers een bedrijfswagen ter beschikking stelt en hij deze ook voor privédoeleinden mag gebruiken, dan zal u hiervoor een solidariteitsbijdrage moeten betalen aan de RSZ. De solidariteitsbijdrage is afhankelijk van de CO2-uitstoot van het voertuig, maar ook van het type brandstof. De berekeningsformule wordt elk jaar op 1 januari geïndexeerd.

13.11
2020

Nieuw pakket federale steunmaatregelen

Op vrijdag 30 oktober 2020 werd in het Overlegcomité beslist om vanaf 2 november 2020 opnieuw over te gaan tot een verstrengde lockdown. De nieuwe regels hebben voor de tweede keer dit jaar een zware impact op een grote groep mensen en bedrijven. Daarom besliste de federale regering op 6 november 2020 om het steunpakket, dat van kracht was in het voorjaar, te verlengen én te voorzien in een reeks nieuwe maatregelen.

09.11
2020

Hoe u beter kan thuiswerken

Vorige week vrijdag besliste de overheid om terug naar een tijdelijke lockdown te gaan, de tweede al van dit jaar. Helemaal niet onbegrijpelijk als u de Coronacijfers volgde. Ziekenhuizen en zorgpersoneel slaakten al wekenlang een noodkreet. We moeten met zijn allen nogmaals massaal binnen blijven en ook zoveel mogelijk thuiswerken indien mogelijk. Terwijl sommigen vinden dat ze thuis productiever zijn, is het een compleet omgekeerd verhaal bij andere collega’s. Daarom geven we graag enkele tips hoe we dit beter kunnen aanpakken.

06.11
2020

Corona: uitbreiding studentenarbeid in het onderwijs en de zorg?

De Kamer keurde op 29 oktober 2020 een wetsvoorstel goed dat voorziet dat de tijdens het vierde kwartaal van 2020 en het eerste kwartaal van 2021 in de zorgsector en in het onderwijs gepresteerde uren niet in aanmerking worden genomen voor de berekening van de uren studentenarbeid.

06.11
2020

Overeenkomst alternerende opleiding en tijdelijke werkloosheid

Door de verstrengde maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan moet de horeca grotendeels gesloten blijven en staan heel wat werknemers op tijdelijke werkloosheid overmacht corona. Wat betekent dit voor de overeenkomsten alternerende opleiding? Het Paritair Comité voor de horeca nam hierover een standpunt in.

06.11
2020

Federale overheid voorziet opnieuw in verstrengde coronamaatregelen

Afgelopen vrijdag kwam het overlegcomité opnieuw samen om verstrengde maatregelen te voorzien om de verdere verspreiding van het coronavirus COVID-19 in te dijken. De maatregelen gelden vanaf maandag 2 november 2020 en minstens tot zondag 13 december 2020.

03.11
2020

Behoort uw onderneming tot één van de hardst getroffen sectoren? Dan kan u voorlopig verder tijdelijke werkloosheid overmacht corona blijven toepassen

In ons vorig CLB Nieuws lieten wij reeds weten dat enkel ondernemingen en sectoren die bijzonder hard getroffen zijn door de coronacrisis vanaf 1 september 2020 verder gebruik kunnen maken van de vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid overmacht. Zij kunnen dit doen tot en met 31 december 2020.

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op