Nieuws

26.10
2018

Wat als uw onderneming getroffen wordt door een stroomonderbreking?

Door problemen met de elektriciteitsbevoorrading als gevolg van het stilliggen van een aantal kerncentrales, worden we de komende winter mogelijk geconfronteerd met een energietekort. Hierdoor is het mogelijk dat de stroom in een aantal regio’s tijdelijk afgeschakeld zal worden. Dit kan gevolgen hebben voor sommige ondernemingen.

26.10
2018

26 oktober is nationale actiedag tegen woninginbraken

26 oktober is nationale actiedag tegen woninginbraken. Die dag vormt het hoogtepunt van de nieuwe nationale week tegen woninginbraken ‘1 dag niet’ die loopt van 22 tot 28 oktober op initiatief van de Federale Overheidsdienst (FOD) Binnenlandse Zaken.

19.10
2018

Einde van de papieren ecocheques in zicht?

Op dit ogenblik kan u kiezen of u ecocheques in papieren dan wel elektronische vorm ter beschikking stelt van uw werknemers. Als het van de Nationale Arbeidsraad afhangt, komt hier echter verandering in.

19.10
2018

Resterende vakantiedagen opnemen vóór 31 december 2018

Het jaar 2018 loopt stilaan op haar einde. Het kan nuttig zijn om nu even na te gaan hoeveel vakantie- en ADV-dagen uw werknemers nog hebben openstaan.

19.10
2018

Let op wanneer u veel gebruikmaakt van economische werkloosheid!

Indien u overmatig gebruikmaakt van tijdelijke werkloosheid om economische redenen, dient u een bijzondere bijdrage te betalen indien de dagen economische werkloosheid een bepaalde grens overschrijden.

17.10
2018

Aanpassing grenswaarden chemische agentia

In het Belgisch Staatsblad van 3 oktober 2018 verscheen het KB van 2 september 2018 tot wijziging van titel 1 betreffende chemische agentia van boek VI van de codex over het welzijn op het werk. Door deze wijziging worden de grenswaarden van een ganse reeks stoffen aangepast. Er worden ook een aantal nieuwe stoffen aan de lijst toegevoegd.

12.10
2018

Omschakeling van zomeruur naar winteruur

In de nacht van zaterdag 27 oktober 2018 op zondag 28 oktober 2018 schakelen we weer over naar het winteruur. Dit betekent dat we om 3 uur ’s nachts de klok moeten terugzetten naar 2 uur ’s nachts.

Wat betekent dit voor de werknemers die tijdens deze weekendnacht aan het werk zijn?

12.10
2018

Nationale Arbeidsraad niet akkoord met verhoging maandelijks plafond onbelast bijverdienen

De ministerraad van 14 september 2018 keurde op voorstel van minister van Werk Kris Peeters, minister van Sociale Zaken Maggie De Block en minister van Financiën Johan Van Overtveldt een ontwerp van K.B. goed over de economische relance en de versterking van de sociale cohesie.

12.10
2018

Zachte landingsbanen mogelijk voor individuele werknemers

Sinds 1 januari 2018 zijn zachte landingsbanen mogelijk. Hiermee wil men stimuleren dat de werklast van oudere werknemers van minstens 58 jaar verlicht wordt door hun arbeidsomstandigheden aan te passen. Het gaat bijvoorbeeld over de overschakeling van een nacht- of ploegenregime naar dagpost, een vrijwillige overgang naar een 4/5de tewerkstelling,… .

05.10
2018

Belangrijke wijzigingen aan het pensioen in 2019!

Voor pensioenen die ingaan vanaf 1 januari 2019 zijn er volgend jaar een aantal belangrijke wetswijzigingen voorzien.

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085 - 3570 Alken
011 31 23 41
011 31 45 67
Openingsuren

Sociaal Secretariaat
maandag - donderdag: 8u - 12u en 13u - 16u30
vrijdag: 8u - 12u en 13u - 15u

Externe Preventie
maandag - vrijdag: 8u - 12u en 13u - 16u30