Nieuws

02.03
2023

Dagen van tijdelijke werkloosheid overmacht door corona gelijkgesteld voor jaarlijkse vakantie

In de eerste helft van 2022 konden bedrijven nog beroep doen op het systeem van de coronawerkloosheid, maar in tegenstelling tot in 2020 en 2021 golden deze coronawerkloosheidsdagen niet als gelijkgestelde dagen voor het recht op vakantie.  

02.03
2023

Provisie voor het vakantiegeld: bedragen 2023

De fiscus publiceerde op 21 februari 2023 een circulaire met het bedrag van de provisies die belastingvrij mogen aangelegd worden voor de uitbetaling van vakantiegeld aan werknemers.

02.03
2023

Kunnen chocolatiers binnenkort ook een beroep doen op flexi-jobs?

Op 9 februari 2023 werd een wetsvoorstel ingediend om het toepassingsgebied van de flexi-jobs uit te breiden met het paritair comité voor de voedingsnijverheid met als hoofdactiviteit de detailhandel in artisanale chocoladeproducten in gespecialiseerde winkels zoals omschreven wordt in de NACE-code 47242.

23.02
2023

Verblijfsvergoedingen voor buitenlandse dienstreizen: bedragen 2023

Op 15 februari 2023 werd een nieuwe landenlijst met aangepaste bedragen gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

23.02
2023

Ski-ongeval: gewaarborgd loon verschuldigd?

In deze tijd zullen heel wat Belgen naar de sneeuw vertrekken of net terug zijn van een skivakantie. Misschien heeft één van je werknemers ook een skivakantie achter de rug en is hij thuisgekomen met een gebroken arm of been. De vraag die misschien bij je opkomt, is of je gewaarborgd loon verschuldigd bent indien een werknemer arbeidsongeschikt wordt ten gevolge van een ski-ongeval?

23.02
2023

Elektrische en hybride bedrijfswagens: solidariteitsbijdrage en VAA

Wanneer je aan één van je werknemers een bedrijfswagen ter beschikking stelt en hij deze ook voor privédoeleinden mag gebruiken, zal je als werkgever hiervoor een solidariteitsbijdrage moeten betalen aan de RSZ en ontstaat er een belastbaar voordeel van alle aard.

16.02
2023

Nieuwe arbeidsovereenkomsten beschikbaar op de website

Als gevolg van nieuwe wetgeving over de arbeidsdeal en de transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden, hebben wij onze modellen van arbeidsovereenkomsten aangepast.

16.02
2023

Denk aan het jaarverslag van de interne preventiedienst

De preventieadviseur moet jaarlijks een verslag opmaken over de werkzaamheden en activiteiten tijdens het voorbije werkjaar.

16.02
2023

Loonkloofwet: analyseverslag van de bezoldigingsstructuur voor 2021-2022

Sinds enkele jaren moeten ondernemingen met minstens 50 werknemers om de twee jaar een gedetailleerde analyse van de bezoldigingsstructuur binnen hun onderneming opstellen.

09.02
2023

Kleine wijzigingen inzake de procedure voor invoering van de loonbonus

De niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen (ook wel “de loonbonus” genoemd) zijn voordelen die de werkgever kan toekennen op basis van collectieve resultaten van een onderneming of van een groep van ondernemingen of van een welomschreven groep, op basis van objectieve criteria.

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
GPS-adres: Stationsstraat 108
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op