Nieuws

20.05
2019

Het belang van een arbeidsongevallenonderzoek

Een goed onderzoek na ieder arbeidsongeval is noodzakelijk. Niet omdat we aan het gebeurde ongeval nog iets kunnen veranderen, maar wel om in de toekomst gelijkaardige ongevallen te voorkomen. Een arbeidsongevallenonderzoek is trouwens niet vrijblijvend.

17.05
2019

Vlaamse overheid voert extra stimulansen in voor werkbaar werk

De Vlaamse overheid heeft een aantal maatregelen ingevoerd ter ondersteuning van het werkbaar werk in ondernemingen. Werkbaar werk is werk dat motiverend is, voldoende leerkansen biedt, geen overmatige stress oplevert en een evenwichtige werk-privé balans mogelijk maakt.

17.05
2019

RSZ-bijdragen in geval van combinatie mobiliteitsbudget en verplaatsingsvergoeding

Wanneer een werkgever beslist om aan een werknemer die kiest voor het mobiliteitsbudget toch nog een verplaatsingsvergoeding of een voordeel voor het woon-werkverkeer toe te kennen, dan zal dit beschouwd worden als een loonvoordeel dat onderworpen is aan RSZ en bedrijfsvoorheffing.

17.05
2019

De mogelijkheden van SWT in 2019-2020

In de Nationale Arbeidsraad werden op 23 april 2019 een aantal cao’s afgesloten omtrent SWT.

17.05
2019

De bestuurders-aansprakelijkheidsverzekering: minder bekend maar meer dan nodig

Als bestuurder van een rechtspersoon, zoals een onderneming, stichting of vereniging (zelfs VZW, VME, …), draagt u de verantwoordelijkheid. Dat kan ingrijpende gevolgen hebben. Uw besluiten of die van de medebestuurders kunnen verkeerd uitpakken. En u kunt daarvoor persoonlijk aansprakelijk gesteld worden. Dat betekent dat de schade verhaald kan worden op uw privévermogen. Met de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering beschermt u zich tegen deze aansprakelijkheid, zodat uw privévermogen buiten schot blijft.

 

10.05
2019

Outplacement bij medische overmacht: enkele verduidelijkingen

Omdat de nieuwe regelgeving omtrent outplacement bij medische overmacht een aantal praktische vragen opriep, hebben wij ons verder geïnformeerd bij de Algemene Directie Individuele Arbeidsbetrekkingen van de FOD WASO. Zopas ontvingen wij een advies van de FOD.

10.05
2019

Ontslagvergoeding werknemers gedeeltelijk inruilbaar voor opleidingsbudget

De regering wil de inzetbaarheid van werknemers op de arbeidsmarkt verhogen door de invoering van een nieuw opleidingsbudget. In het kader van de jobsdeal werden hiertoe een aantal basisregels vastgelegd.

10.05
2019

Wet sociale verkiezingen gepubliceerd

De wet sociale verkiezingen werd op 30 april 2019 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Het staat nu definitief vast dat de volgende sociale verkiezingen doorgaan van 11 tot en met 24 mei 2020. Wij zetten de belangrijkste wijzigingen die de wet met zich meebrengt nog even op een rij.

03.05
2019

Welke CO2-uitstoot bepaalt het belastbaar voordeel alle aard voor bedrijfswagens?

Sinds enige tijd wordt de CO2-uitstoot voor nieuwe wagens berekend volgens de zogenaamde WLTP-methode. WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedures) is momenteel wereldwijd de nieuwe gestandaardiseerde test om de CO2-uitstoot van personenwagens te bepalen.

03.05
2019

Verhoging quotum vrijwillige overuren

Op 23 april 2019 hebben de sociale partners binnen de Nationale Arbeidsraad (NAR) besloten om via een collectieve arbeidsovereenkomst het maximale quotum vrijwillige overuren per kalenderjaar te verhogen.

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085 - 3570 Alken
011 31 23 41
011 31 45 67
Openingsuren

Sociaal Secretariaat
maandag - donderdag: 8u - 12u en 13u - 16u30
vrijdag: 8u - 12u en 13u - 15u

Externe Preventie
maandag - vrijdag: 8u - 12u en 13u - 16u30