Nieuws

12.06
2020

Corona: dagen van tijdelijke werkloosheid overmacht door corona (WCC) tellen mee voor vakantie

Een koninklijk besluit van 4 juni 2020 bepaalt dat de dagen arbeidsonderbreking ingevolge tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door de pandemie ten gevolge van COVID-19 gelijkgesteld worden met gewerkte dagen voor de berekening van het vakantiegeld en de opbouw van vakantierechten.

12.06
2020

Verlenging van vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid wegens overmacht

Op de website van de RVA verscheen op 11 juni 2020 een update met betrekking tot de vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid ten gevolge van het uitbreken van het coronavirus covid-19.

12.06
2020

Nieuwe federale steunmaatregelen voor de koopkracht van de Belgen en de sectoren in moeilijkheden

De Kern uitgebreid met de 10 partijen die de federale regering steunen, hebben afgelopen zaterdag 6 juni 2020 een reeks maatregelen goedgekeurd die het derde luik vormen van het Federaal Plan voor Sociale en Economische Bescherming.

08.06
2020

Nu is het beste moment om te starten met de voorbereiding van uw pensioen!

Er bestaat intussen geen twijfel meer over: met uw wettelijk pensioen alleen kan u uw levensstandaard niet behouden als u met pensioen gaat.

Afhankelijk van uw situatie en loopbaan kan het verschil tussen uw laatste loon en het bedrag van uw wettelijke pensioen aanzienlijk zijn. Maar wees gerust, er zijn mogelijkheden die u helpen om de kloof tussen uw laatste loon en uw wettelijke pensioen te overbruggen.

05.06
2020

Corona: fase 3 van het afbouwplan gaat in op 8 juni 2020

De  Nationale Veiligheidsraad, uitgebreid met de ministers-presidenten, besliste op 3 juni 2020 om fase 3 van de afbouwstrategie van start te laten gaan met ingang van 8 juni 2020. 

05.06
2020

Vrijwilligerswerk in commerciële rusthuizen mogelijk

Vrijwilligerswerk mag in principe enkel verricht worden voor een private of publieke rechtspersoon of een feitelijke vereniging zonder winstoogmerk. Omwille van de coronacrisis wordt het toepassingsgebied nu tijdelijk uitgebreid.

05.06
2020

Verlenging geldigheidsduur van maaltijdcheques, ecocheques, geschenkcheques en sport- en cultuurcheques

Als gevolg van de noodmaatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, dreigen heel wat cheques, zoals geschenkcheques, ecocheques, enz. te vervallen omdat ze momenteel niet gebruikt kunnen worden. In het Staatsblad van 29 mei 2020 werd een KB gepubliceerd dat hiervoor een oplossing moet bieden.

28.05
2020

Corona: fase 2 van de heropstart is ingegaan vanaf 18 mei 2020

Als gevolg van een nieuwe beslissing van de Nationale Veiligheidsraad van 13 mei 2020 is er opnieuw een volgende fase van de heropstart ingegaan. Hiermee worden de overheidsmaatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus opnieuw versoepeld vanaf 18 mei 2020.

28.05
2020

Corona: studentenarbeid en bedrijfsvoorheffing

Zoals u weet, is er een regeling dat de uren die een student presteert in het tweede kwartaal 2020 niet meetellen voor het contingent van 475 uren studentenarbeid per kalenderjaar. Om deze maatregel te ondersteunen, diende de voormelde uitbreiding van het aantal uren studentenarbeid ook op het vlak van bedrijfsvoorheffing door te werken.

28.05
2020

Opschorting procedure sociale verkiezingen officieel

In een vorig nieuwsbericht lieten we u reeds weten dat de procedure van de sociale verkiezingen door de coronacrisis zou opgeschort worden. Op 13 mei 2020 is de desbetreffende wet in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd zodat er nu ook een wettelijke basis is voor het uitstel.

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op