Nieuws

28.04
2022

Flexi-jobs: geen tewerkstelling meer via een uitzendkantoor bij dezelfde werkgever

Een recente wetswijziging voert vanaf 7 mei 2022 een verbod in om een werknemer als flexi-job via een uitzendkantoor te laten werken bij dezelfde werkgever.

28.04
2022

Verenigingswerk op basis van artikel 17: fiscale regels

Er werd een beslissing genomen over de fiscale behandeling van de vergoedingen die worden toegekend voor een tewerkstelling op basis van artikel 17.

21.04
2022

Online applicatie voor compensatiepremies jaarlijkse vakantie bedienden 2021 tijdelijke werkloosheid overstromingen

De federale regering voorziet in 2022 een gedeeltelijke compensatie van de kost die de werkgevers hebben door de gelijkstelling voor de jaarlijkse vakantie.

21.04
2022

De tarieven van De Lijn verhogen vanaf 1 april 2022 in plaats van 1 februari 2022

Normaal passen de NMBS en De Lijn hun tarieven aan vanaf 1 februari 2022. In afwijking op vorige jaren heeft De Lijn dit jaar haar tarieven aangepast vanaf 1 april 2022.

21.04
2022

Rechtspraak: inhouding van gewaarborgd loon bij het verhinderen van een medische controle

Op 19 september 2018 meldt de werknemer zich telefonisch ziek en verstuurt diezelfde dag een doktersattest.

De werkgever reageert dezelfde dag nog door een controlearts te sturen.

14.04
2022

Mini-taxshift: vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing werken in onroerende staat – naleving RSZ-werfmelding

Sedert 1 april 2022 geldt, in navolging van de mini-taxshift, een bijkomende voorwaarde om deze vrijstelling te kunnen genieten.

14.04
2022

Aangifte verenigingswerk mogelijk sedert 7 april 2022!

Sedert 7 april 2022 is deze DIMONA-aangifte mogelijk.

14.04
2022

Mini-taxshift: afbouw bijzondere bijdrage sociale zekerheid

De bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid wordt geleidelijk aan afgebouwd en wordt uiteindelijk volledig afgeschaft.

07.04
2022

Gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen stijgt vanaf 1 april 2022

Met ingang van 1 april 2022 stijgt het gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen (GGMMI).

07.04
2022

Lagere bedrijfsvoorheffing op tijdelijke werkloosheidsuitkeringen nog tot eind juni 2022

Nog tot en met 30 juni 2022 zullen de uitkeringen tijdelijke werkloosheid onderworpen blijven aan 15% bedrijfsvoorheffing.

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
GPS-adres: Stationsstraat 108
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op