Nieuws

02.10
2020

Corona: tijdelijke premie voor noodzakelijke aanpassingen bij maatwerkbedrijven en – afdelingen

Naar aanleiding van de opgelegde coronamaatregelen, hebben bedrijven aanpassingen moeten doorvoeren om de werking van hun bedrijf te kunnen verderzetten. Voor de Vlaamse maatwerkbedrijven en –afdelingen wordt er hiervoor een tijdelijke aanpassingspremie toegekend voor het laatste kwartaal van 2020.

02.10
2020

Kan er een eenmalige premie worden gegeven bij het jubileum van een onderneming?

Wanneer uw onderneming een jubileum te vieren heeft, overweegt u ter gelegenheid van deze feestelijke gebeurtenis misschien om een eenmalige premie te geven aan uw personeelsleden. Kan deze premie vrij van belastingen worden toegekend?

29.09
2020

Is een goede antivirus echt nodig voor mijn bedrijf?

“Ik heb geen antivirus nodig, er overkomt me niks als ik voorzichtig ben”. Een zeer herkenbare uitspraak en vaak loopt het niet fout af. Is het een grote meerwaarde om toch een goede antivirus te hebben? Voldoen gratis tools of de standaardbeveiliging van Microsoft niet?

25.09
2020

Corona: dagen van tijdelijke werkloosheid overmacht door corona (WCC) in de periode van 1 juli 2020 tot en met 31 augustus 2020 tellen mee voor vakantie

De dagen arbeidsonderbreking ingevolge tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door de pandemie ten gevolge van COVID-19 worden voor de periode van 1 juli 2020 tot en met 31 augustus 2020 gelijkgesteld met gewerkte dagen voor de berekening van het vakantiegeld en de opbouw van vakantierechten.

25.09
2020

Corona: wat met werknemers die hun kinderen opvangen omdat ze in quarantaine moeten?

Het schooljaar is intussen alweer enkele weken aan de gang. Naar jaarlijkse gewoonte neemt daarmee ook de verspreiding van de verkoudheden erg toe. Aangezien het onderscheid tussen een gewone verkoudheid en COVID-19 niet steeds duidelijk is, worden veel leerlingen getest op COVID-19. In afwachting van het resultaat moeten deze leerlingen in quarantaine en bij een positieve test zal de quarantaine nog langer duren.

 

We krijgen dan ook regelmatig de vraag welke mogelijkheden de werknemers hebben om hun kinderen op te vangen.

25.09
2020

Wees niet te snel met betalen als uw werknemer loonbeslag heeft!

Dagelijks merken we dat zeer veel werkgevers geconfronteerd worden met loonbeslagen of loonafstanden lastens hun werknemers. Zeker als het de eerste keer is dat u geconfronteerd wordt met een loonbeslag of –afstand, is het vaak niet duidelijk hoe dit juist in zijn werk gaat. Daarom wensen we hierbij de te volgen procedure nog even toe te lichten.

18.09
2020

Behoort u tot één van de hardst getroffen sectoren? Dan kan u verder tijdelijke werkloosheid overmacht corona blijven toepassen!

Vanaf 1 september 2020 kunnen enkel ondernemingen met minstens 20% tijdelijke werkloosheid in het tweede kwartaal van 2020 én ondernemingen in de zwaarst getroffen sectoren er verder gebruik van maken.

De lijst met de zwaarst getroffen sectoren werd op 17 september 2020 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad

18.09
2020

Gepensioneerde in dienst? Maak nu een telling van zijn jaarinkomen…

Een gepensioneerde mag een beroepsactiviteit uitoefenen indien hij hiervan vooraf aangifte doet bij de Pensioendienst of bij het RSVZ en zijn beroepsinkomsten op jaarbasis bepaalde grenzen niet overschrijden.

Aangezien het einde van het jaar stilaan dichterbij komt, doet u er goed aan met de gepensioneerde te bekijken hoeveel hij tot nu toe verdiend heeft in 2020.

18.09
2020

Opgelet met technische problemen bij dimona-aangifte via website RSZ op zondag 20 september 2020

Sinds donderdag 17 september en op aanstaande zondag 20 september 2020 kunnen er zich technische problemen voordoen bij een dimona-melding

18.09
2020

Sociaal akkoord in zake economische werkloosheid, jaarlijkse vakantie en werkloosheidsuitkeringen.

Op 14 september 2020 hebben de sociale partners een akkoord bereikt over een reeks dossiers met betrekking tot de coronacrisis.

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op