Nieuws

13.09
2019

Wijziging van vakantieregeling in het stelsel alternerend leren

Vanaf dit schooljaar wijzigt de vakantieregeling in het stelsel alternerend leren. Alle leerlingen in het stelsel alternerend leren zullen voortaan vrij hebben tijdens alle schoolvakanties.

13.09
2019

Loonsverhoging voor de bedienden van PC 200?

De regering heeft de loonnorm voor de jaren 2019 en 2020 vastgelegd op 1,1%. Deze loonmarge wordt in eerste instantie ingevuld door de sectoren. Op 1 juli 2019 werd in het paritair comité 200 een cao inzake de koopkracht voor de bedienden afgesloten.

13.09
2019

Open bedrijvendag op zondag 6 oktober 2019

Op zondag 6 oktober 2019 zal Open Bedrijvendag weer plaatsvinden. Deze dag geeft u de gelegenheid om uw bedrijf in de kijker te zetten. Indien u daarvoor hulp nodig heeft van uw personeel, moet u rekening houden met de regels van zondagsarbeid, overuren en inhaalrust.

06.09
2019

Fiscale wijzigingen voor valse plug-in hybrides vanaf 2020

Hybride bedrijfswagens die beschouwd worden als een valse plug-in hybride bedrijfswagen worden vanaf 1 januari 2020 minder voordelig voor werkgever en werknemer.

06.09
2019

Hou rekening met de minimumleeftijd bij de tewerkstelling van minderjarige werknemers

Wanneer u minderjarige werknemers inschakelt, dient u rekening te houden met strikte voorwaarden inzake minimumleeftijd en leerplicht.

06.09
2019

Geen bedrijfsvoorheffing voor jonge werknemers in het 4e kwartaal 2019

Werft u in de maanden oktober, november of december 2019 een jonge werknemer aan, dan moet u tijdens deze maanden geen bedrijfsvoorheffing inhouden op het loon indien de jonge werknemer voldoet aan een aantal voorwaarden.

03.09
2019

U bent betrokken bij een auto-ongeval en raakt het niet eens met de tegenpartij, wat nu?

Bent u betrokken bij een auto-ongeval, dan dient u achteraf het Europese aanrijdingsfromulier in te vullen. Net als de tegenpartij ondertekent u het document en bezorgt u het terug aan uw makelaar. Die zorgt ervoor dat de schade geregeld wordt. Maar wat doet u best als u het niet eens raakt met de tegenpartij?

09.08
2019

Geen Vlaamse aanmoedigingspremie bij 1/10de ouderschapsverlof of voltijds themaverlof in weken

Werknemers die tijdskrediet of een thematisch verlof opnemen, krijgen van de RVA een onderbrekingsuitkering voor de volledige duur van de loopbaanonderbreking of loopbaanvermindering. Onder bepaalde voorwaarden kan deze onderbrekingsuitkering aangevuld worden met een extra aanmoedigingspremie van de Vlaamse Overheid.

09.08
2019

Elektronische aangifte sociale risico’s: wat brengt de toekomst?

Sedert 1 juli 2019 moet het inlichtingenblad verplicht elektronisch ingediend worden bij het ziekenfonds. Dit is een nieuwe stap in de uitbreiding van de elektronische ASR-aangiften. Op de website van de RSZ staat de planning van de verdere veralgemening van de elektronische aangiften van de sociale risico’s.

09.08
2019

Geen aanpassing van de verblijfsvergoedingen voor buitenlandse dienstreizen in 2019

Normaal gezien verschijnt er in het Belgisch Staatsblad jaarlijks een lijst met de bedragen van de dagelijkse forfaitaire verblijfsvergoedingen die worden toegekend aan de ambtenaren van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (categorie 1) die in opdracht naar het buitenland gezonden worden.

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085 - 3570 Alken
011 31 23 41
011 31 45 67
Openingsuren

Sociaal Secretariaat
maandag - donderdag: 8u - 12u en 13u - 16u30
vrijdag: 8u - 12u en 13u - 15u

Externe Preventie
maandag - vrijdag: 8u - 12u en 13u - 16u30