Nieuws

10.03
2020

Werkbaarheidscheques, ook voor u?

Werkbaarheidscheques zijn een financiële ondersteuning van de Vlaamse overheid voor het stimuleren van werkbaar werk.

06.03
2020

Overschrijding van de spilindex in februari 2020

In februari 2020 werd de spilindex voor de overheidswedden en sociale uitkeringen overschreden. Hierdoor zullen de sociale uitkeringen in maart 2020 en de wedden van het overheidspersoneel in april 2020 met 2% aangepast worden aan de gestegen levensduurte.

06.03
2020

Bijdragen Fonds Sluiting Ondernemingen voor 2020

Als werkgever betaalt u bijdragen ter financiering van het Fonds voor Sluiting van Ondernemingen. In het Belgisch Staatsblad van 26 februari 2020 verschenen drie koninklijke besluiten die de percentages voor het jaar 2020 vastleggen.

06.03
2020

Extralegale kinderbijslag in het kader van een cafetariaplan is onderworpen aan sociale bijdragen

In een arrest van 25 maart 2019 sprak het Hof van Cassatie zich uit over de opname van extralegale kinderbijslag in een cafetariaplan

05.03
2020

Coronavirus: tijdelijke werkloosheid wegens overmacht mogelijk

Eind 2019 is het coronavirus uitgebroken in bepaalde delen van China. Intussen worden de gevolgen van de verspreiding van het coronavirus ook meer en meer voelbaar voor Belgische bedrijven.

 

05.03
2020

Cybercriminaliteit,een reëel risico

Uit de veiligheidsbarometer 2019 kwam cybercriminaliteit naar voor als één van de grootste bezorgdheden van ondernemers. Meer dan één op drie ondernemingen gaf aan cybercriminaliteit als een reëel risico te ervaren. Hierdoor dringt zich de vraag op hoe men zich het best beschermt
tegen cybercriminaliteit.

05.03
2020

Digitaliseer en automatiseer uw administratie met Teamleader

In het kmo-landschap komen we vaak gelijkaardige situaties tegen, zaakvoerders hebben het te druk, te veel administratie en te weinig tijd om dit allemaal goed op te volgen.

 

05.03
2020

“Dokter, ik ben zwanger (en ik kan niet meer werken)”

Met deze mededeling worden onze arbeidsartsen regelmatig geconfronteerd. De arbeidsarts heeft inderdaad een belangrijke taak in de begeleiding van zwangere werkneemsters. Hij of zij moet nagaan of de werkneemster nog verder mag werken. En hier situeert zich vaak een misverstand: de arbeidsarts gaat in principe niet na of de zwangere werkneemster nog kan werken.

05.03
2020

Wijziging werking door Coronavirus

Zoals u weet, zijn er ook in België gevallen van het nieuwe coronavirus ontdekt. De huisartsen en ziekenhuizen weten hoe ze snel een patiënt kunnen herkennen die mogelijk besmet is. Om het risico op besmetting voor onze controleartsen zo laag mogelijk te houden, nemen wij enkele maatregelen.

05.03
2020

De artsen van de werkende mens

Arbeidsarts, controlearts, adviserend arts, raadsarts… de werknemer (en misschien ook de werkgever) ziet soms door de bomen het bos niet meer.

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op