Nieuws

17.08
2023

Werkhervattingspremie

Eerder informeerden wij je al dat het sinds 1 april 2023 mogelijk is voor werkgevers om een werkhervattingspremie van € 1.000 aan te vragen voor de aanwerving van een als invalide erkende persoon, in een systeem van progressieve werkhervatting. Ondertussen is het koninklijk besluit omtrent de voorwaarden verschenen in het Belgisch Staatsblad.

17.08
2023

Ziek tijdens jaarlijkse vakantie: nieuwe regels vanaf 1 januari 2024

Omdat Europa oplegt dat elke werknemer moet kunnen genieten van een jaarlijkse vakantie van ten minste vier weken met behoud van loon, heeft België zijn wetgeving aangepast. Vanaf 1 januari 2024 zal een werknemer die ziek wordt tijdens zijn vakantie, zijn vakantiedagen kunnen overdragen tot na het einde van zijn arbeidsongeschiktheid.

17.08
2023

Nieuwe ontslagbescherming bij niet-hernieuwing van een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur

Het sluiten van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur is in principe niet toegestaan. De opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur worden dan vermoed een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur te vormen.

20.07
2023

Werkkledij: ondernemingscao mogelijk over het onderhoud

Een nieuw koninklijk besluit van 11 juni 2023 wijzigt enkele bepalingen van de codex over het welzijn op het werk, wat de werkkledij betreft. Hierdoor wordt het vanaf 1 augustus 2023 mogelijk om een ondernemingscao te sluiten waarin wordt voorzien dat de werknemers zelf instaan voor de reiniging, de herstelling en het onderhoud van de werkkledij.

20.07
2023

Verlenging van de maatregelen betreffende het personeelstekort in de zorgsector voor gepensioneerden

In 2022 heeft de regering een aantal maatregelen genomen om het personeelstekort in de zorgsector aan te pakken. De maatregelen voor gepensioneerden worden nu retroactief verlengd vanaf 31 maart 2023 tot en met 30 september 2023. De maatregelen voor studenten, vrijwilligers, werknemers in loopbaanonderbreking en werklozen worden niet verlengd.

20.07
2023

Sociale verkiezingen 2024: de wet is gepubliceerd

De wet die de regels voor de sociale verkiezingen in 2024 vastlegt, is op 30 juni 2023 verschenen in het Belgisch Staatsblad. Er wordt bevestigd dat de sociale verkiezingen doorgaan tussen 13 mei en 26 mei 2024. De procedure dient opgestart te worden tussen 15 december en 28 december 2023, afhankelijk van de gekozen verkiezingsdatum.

03.07
2023

Vanaf 1 juli 2023 stijgt de solidariteitsbijdrage voor bedrijfswagens aanzienlijk!

Wanneer je als werkgever een bedrijfswagen ter beschikking stelt aan een werknemer, betaal je hiervoor aan de RSZ een solidariteitsbijdrage. Deze bijdrage is afhankelijk van de CO2-uitstoot van het voertuig en van het type brandstof.

03.07
2023

Economische werkloosheid voor bedienden: verlenging van de cao nr. 159

Ondernemingen hebben sinds een aantal jaren de mogelijkheid om een aanvraag in te dienen om ook voor hun bedienden een systeem van economische werkloosheid toe te passen.

03.07
2023

Het belang van reisverzekeringen: Bescherming en gemoedsrust tijdens het reizen

Reizen is een geweldige manier om nieuwe culturen te ontdekken, avonturen aan te gaan en onvergetelijke herinneringen te creëren. Maar het is ook belangrijk om jezelf te beschermen tegen onvoorziene omstandigheden. Een reisverzekering is daarbij essentieel. In dit artikel bespreken we uitgebreid de voordelen en het belang van reisverzekeringen, zodat je met een gerust hart op reis kunt gaan.

03.07
2023

Weten is meten: De kracht van Power BI in jouw kmo

Bij iedere vorm van bedrijfsvoering is het cruciaal weloverwogen beslissingen te nemen op basis van relevante gegevens. Het gebruik van een slimme rapportagetool zoals Microsoft Power BI kan een aanzienlijke meerwaarde bieden voor iedere kmo. Slimme gegevensanalyse leidt immers tot een betere besluitvorming, wat leidt tot een gigantisch concurrentievoordeel.

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
GPS-adres: Stationsstraat 108
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op