Nieuws

04.12
2020

Corona: premie voor de compensatie van RSZ-bijdragen van het derde kwartaal 2020

Om de financiële gevolgen van de coronacrisis te verlichten heeft de regering nieuwe maatregelen genomen ter ondersteuning van de werkgevers van bepaalde zwaar getroffen sectoren.

30.11
2020

Nieuwe coronamaatregelen vanaf 1 december 2020

Op vrijdag 27 november 2020 is het Overlegcomité opnieuw samengekomen voor een evaluatie van de bestaande coronamaatregelen. De belangrijkste beslissing is de heropening van de winkels.

27.11
2020

Geen startbaanverplichting voor drie sectoren

Er zijn drie Ministeriële Besluiten verschenen die voor drie sectoren een vrijstelling toekennen van de verplichting om jongeren onder de 26 jaar in dienst te nemen met een startbaanovereenkomst.

27.11
2020

NAR stelt voor om geldigheidsduur van maaltijd- en ecocheques te verlengen

De NAR vraagt om de geldigheidsduur van de cheques opnieuw te verlengen, naar aanleiding van de maatregelen om de tweede golf van de gezondheidscrisis van het coronavirus door te komen.

27.11
2020

Corona: opnieuw versoepeling van de voorwaarden om het Groeipakket te genieten?

Er is een nieuw voorstel om de uren die tijdens het vierde kwartaal 2020 en het eerste kwartaal 2021 als studenten worden gepresteerd, ook niet in aanmerking te nemen bij de toekenning van het Groeipakket.

20.11
2020

Corona: nieuw Vlaams beschermingsmechanisme: update

Op 13 november 2020 besliste de Vlaamse regering tot aanpassing van een aantal modaliteiten van het Nieuw Vlaams Beschermingsmechanisme.

20.11
2020

Corona: publicatie verlenging van tijdelijke versterking AktiF en AktiF-PLUS

Sinds 1 januari 2019 kunnen werkgevers die werkzoekenden met woonplaats in de Duitstalige Gemeenschap aanwerven een financiële steunmaatregel aanvragen. De Regering voorziet in een verlenging van deze subsidies.

20.11
2020

Corona: uren studentenarbeid in het vierde kwartaal 2020 en het eerste kwartaal 2021 in de zorgsector en het onderwijs uitgebreid

In het Belgisch Staatsblad werd de wet van 4 november 2020 gepubliceerd. Deze wet bepaalt een uitbreiding van de aantal uren studentenarbeid in de zorgsector en het onderwijs.

13.11
2020

Tijdelijke werkloosheid overmacht corona

Op 6 november 2020 heeft de federale regering beslist om de vereenvoudigde procedure voor tijdelijke werkloosheid opnieuw in te voeren voor alle werkgevers en werknemers en dit vanaf 1 oktober 2020 tot en met 31 maart 2021.

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op