Nieuws

09.03
2022

BB en GBA: Brigitte Bardot en Germinal Beerschot Antwerpen?

Een filmdiva uit een ver verleden? Een ter ziele gegane voetbalploeg? De preventieadviseurs van CLB Externe Preventie denken daarbij onmiddellijk aan: ‘Bedrijfsbezoek’ en
‘Gemotiveerd Beleidsadvies’..

09.03
2022

Welke invloed heeft de arbeidsdeal op uw opleidingsverplichting?

De 'arbeidsdeal' is rond! Op 15 februari 2022 heeft de federale regering een beslissing genomen over maatregelen die de werkgelegenheidsgraad in ons land verder moeten opkrikken. Deze deal houdt o.a. in dat elke werknemer binnenkort een individueel recht krijgt op opleiding.

03.03
2022

Nieuwe fiscale bedragen 2022

De FOD Financiën heeft de geïndexeerde bedragen voor het inkomstenjaar 2022 (aanslagjaar 2023) bekend gemaakt.

03.03
2022

Vrijstelling bedrijfsvoorheffing ploegenarbeid voor werken in onroerende staat op werven

Werkgevers die werken in onroerende staat uitvoeren in de zin van de btw-wetgeving kunnen onder bepaalde voorwaarden genieten van een gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing.

03.03
2022

Spilindex opnieuw overschreden in februari 2022

De inflatie, de mate waarin de consumptieprijzen stijgen, staat momenteel nog steeds op een hoog niveau. Dit heeft tot gevolg dat de spilindex in februari 2022 opnieuw werd overschreden.

24.02
2022

Corona: einde van de verplichte aangifte telewerk

Als gevolg van de overschakeling naar code oranje is het voor werknemers sedert 18 februari 2022 niet meer verplicht om thuis te telewerken.

24.02
2022

Vergeet het jaarverslag van de interne preventiedienst niet!

De preventieadviseur moet jaarlijks een verslag opmaken over de werkzaamheden en activiteiten tijdens het voorbije werkjaar.

24.02
2022

Actieplan voor de strijd tegen sociale fraude en sociale dumping 2022-2025 goedgekeurd

De ministerraad heeft op 4 februari 2022 het Strategisch Plan 2022-2025 voor de strijd tegen sociale fraude en sociale dumping van de Regering De Croo I goedgekeurd.

17.02
2022

Toekenning van een compensatiepremie aan de werkgevers uit de evenementensector en aan werkgevers uit bepaalde andere sectoren

De regering heeft beslist om een compensatiepremie toe te kennen aan werkgevers uit de evenementensector en uit bepaalde andere sectoren teneinde deze sectoren te ondersteunen.

17.02
2022

Coronapremie in elektronische vorm: bijkomende verplichting

In verschillende sectorale collectieve arbeidsovereenkomsten betreffende de toekenning van de coronapremie wordt niet bepaald in welke vorm de coronapremie kan worden toegekend.

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
GPS-adres: Stationsstraat 108
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op