Nieuws

07.11
2016

Een extra geschenkje voor uw werknemers in december?

Denkt u er aan om uw werknemers op het einde van het jaar te belonen met een extra geschenkje of met geschenkcheques? Hieronder vindt u een korte herhaling van de specifieke regels voor de toekenning ervan, opdat de geschenken vrij zouden zijn van RSZ en bedrijfsvoorheffing.

07.11
2016

Solidariteitsbijdrage voor bedrijfswagens: nieuwe bedragen vanaf 1 januari 2017

Wanneer u aan één van uw werknemers een bedrijfswagen ter beschikking stelt en hij deze ook voor privédoeleinden mag gebruiken, zal u hiervoor een solidariteitsbijdrage moeten betalen aan de RSZ.

25.10
2016

Wetsontwerp: studentenarbeid in uren vanaf 2017

Op 11 oktober 2016 werd een wetsontwerp ingediend om het contingent van 50 dagen studentenarbeid met voordelige solidariteitsbijdragen om te zetten in 475 uren.

Deze aanpassing maakt het voor de werkgever mogelijk om een aangifte voor studentenarbeid in uren in plaats van in dagen te doen en om het aantal uren te consulteren tijdens dewelke hij een student nog kan tewerkstellen met toepassing van de voordelige solidariteitsbijdragen. Lees verder...

20.10
2016

Oira: een nieuwe risicoanalysetool voor de horeca

Op 28 september 2016 stelde de FOD WASO (Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg) en het Belgische Focal Point van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) het risicoanalyse-instrument OiRA voor de horecasector voor. Met deze online tool kunnen kleine horecaondernemingen de risico’s inzake welzijn op het werk (o.a. veiligheid en gezondheid) beoordelen.

07.10
2016

Vervanging feestdagen nu al vastleggen voor 2017

Een feestdag die samenvalt met een zondag of een gewone inactiviteitsdag in de onderneming, moet vervangen worden door een andere dag waarop gewoonlijk wel gewerkt wordt. Een inactiviteitsdag is een dag waarop de voltijdse werknemers in uw onderneming niet moeten werken. Lees hier verder...

07.10
2016

Collectief verlof voor 2017 best nu al vastleggen

Naast de feestdagen kan ook de jaarlijkse vakantie collectief worden vastgelegd op het niveau van het paritair comité of op ondernemingsniveau. Lees verder...

04.10
2016

Vanaf 1 oktober 2016 kan u de lonen niet meer in cash uitbetalen, tenzij …

Wij lieten u de voorbije weken reeds meermaals weten dat met ingang van 1 oktober 2016 de lonen van de werknemers enkel nog op digitale wijze, dus via bankoverschrijving, circulaire cheque of postassignatie betaald kunnen worden. Lees hier verder...

24.09
2016

Personeel tewerkstellen op de Open Bedrijvendag van 2 oktober 2016

De eerste zondag van oktober is het weer Open Bedrijvendag! Deze dag geeft u de gelegenheid om uw bedrijf in de kijker te zetten. Indien u daarvoor hulp nodig heeft van uw personeel, moet u rekening houden met de regels van zondagsarbeid, overuren en inhaalrust.

21.09
2016

Regelgeving betreffende de bescherming van jongeren op het werk en de stagiairs gewijzigd

De jongeren genieten een bijzondere bescherming wanneer zij arbeid verrichten onder het gezag van een andere persoon. Deze maatregelen vindt men terug in het koninklijk besluit van 3 mei 1999 betreffende de bescherming van de jongeren op het werk. Lees verder...

15.09
2016

Slaapapneu en rijgeschiktheid

In het Belgisch Staatblad van 10 augustus 2016 verschenen er nieuwe regels in verband met de rijgeschiktheid van mensen met het slaapapneusyndroom. Alhoewel ze niet heel erg verschillen van wat al bestond is het nuttig het een en ander even op een rijtje te zetten.

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085 - 3570 Alken
011 31 23 41
011 31 45 67
Openingsuren

Sociaal Secretariaat
maandag - donderdag: 8u - 12u en 13u - 16u30
vrijdag: 8u - 12u en 13u - 15u

Externe Preventie
maandag - vrijdag: 8u - 12u en 13u - 16u30