Nieuws

27.05
2019

Ziekteverzuim bestrijden: ken uw vijand

Afwezig zijn op het werk heeft veel implicaties op de werking van een bedrijf, om nog maar te zwijgen over de kosten die ermee gepaard gaan. Daarom trachten veel bedrijven, door het opzetten van een afwezigheidsbeleid, dit verzuim tot een minimum te beperken. Indien men dit beleid een meer positieve uitstraling wil geven, kan men soms beter van een ‘aanwezigheidsbeleid’ spreken. Dit impliceert dat de focus niet zozeer op het controleren en sanctioneren van afwezigheid, dan wel op het stimuleren van aanwezigheid ligt.

24.05
2019

1/10de ouderschapsverlof en flexibilisering van het thematisch verlof mogelijk

Het K.B. tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de thematische verloven brengt vanaf 1 juni 2019 verschillende wijzigingen aan aan het ouderschapsverlof en het verlof voor medische bijstand.

24.05
2019

Werkgevers die voorrangsregels deeltijdse werknemers niet naleven riskeren een sanctie

De eindejaarsprogrammawet van 2017 voorzag reeds dat werkgevers, die de voorrangsregels voor deeltijdse werknemers niet respecteren, een boete moeten betalen. De inning van deze bijdrage kon tot op heden niet gebeuren omdat er nog een uitvoeringsbesluit moest volgen.

20.05
2019

Het belang van een arbeidsongevallenonderzoek

Een goed onderzoek na ieder arbeidsongeval is noodzakelijk. Niet omdat we aan het gebeurde ongeval nog iets kunnen veranderen, maar wel om in de toekomst gelijkaardige ongevallen te voorkomen. Een arbeidsongevallenonderzoek is trouwens niet vrijblijvend.

17.05
2019

Vlaamse overheid voert extra stimulansen in voor werkbaar werk

De Vlaamse overheid heeft een aantal maatregelen ingevoerd ter ondersteuning van het werkbaar werk in ondernemingen. Werkbaar werk is werk dat motiverend is, voldoende leerkansen biedt, geen overmatige stress oplevert en een evenwichtige werk-privé balans mogelijk maakt.

17.05
2019

RSZ-bijdragen in geval van combinatie mobiliteitsbudget en verplaatsingsvergoeding

Wanneer een werkgever beslist om aan een werknemer die kiest voor het mobiliteitsbudget toch nog een verplaatsingsvergoeding of een voordeel voor het woon-werkverkeer toe te kennen, dan zal dit beschouwd worden als een loonvoordeel dat onderworpen is aan RSZ en bedrijfsvoorheffing.

17.05
2019

De bestuurders-aansprakelijkheidsverzekering: minder bekend maar meer dan nodig

Als bestuurder van een rechtspersoon, zoals een onderneming, stichting of vereniging (zelfs VZW, VME, …), draagt u de verantwoordelijkheid. Dat kan ingrijpende gevolgen hebben. Uw besluiten of die van de medebestuurders kunnen verkeerd uitpakken. En u kunt daarvoor persoonlijk aansprakelijk gesteld worden. Dat betekent dat de schade verhaald kan worden op uw privévermogen. Met de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering beschermt u zich tegen deze aansprakelijkheid, zodat uw privévermogen buiten schot blijft.

 

10.05
2019

Outplacement bij medische overmacht: enkele verduidelijkingen

Omdat de nieuwe regelgeving omtrent outplacement bij medische overmacht een aantal praktische vragen opriep, hebben wij ons verder geïnformeerd bij de Algemene Directie Individuele Arbeidsbetrekkingen van de FOD WASO. Zopas ontvingen wij een advies van de FOD.

10.05
2019

Ontslagvergoeding werknemers gedeeltelijk inruilbaar voor opleidingsbudget

De regering wil de inzetbaarheid van werknemers op de arbeidsmarkt verhogen door de invoering van een nieuw opleidingsbudget. In het kader van de jobsdeal werden hiertoe een aantal basisregels vastgelegd.

03.05
2019

Welke CO2-uitstoot bepaalt het belastbaar voordeel alle aard voor bedrijfswagens?

Sinds enige tijd wordt de CO2-uitstoot voor nieuwe wagens berekend volgens de zogenaamde WLTP-methode. WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedures) is momenteel wereldwijd de nieuwe gestandaardiseerde test om de CO2-uitstoot van personenwagens te bepalen.

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op
 
 

Onze kantoren zijn gesloten op donderdag 13 mei en vrijdag 14 mei 2021.