Nieuws

29.06
2022

PC 124: Bouwbedrijf - Verplichting tot het volgen van een basisveiligheidsopleiding

In PC 124: bouwbedrijf is er een cao afgesloten omtrent een verplichte basisveiligheidsopleiding die arbeiders in de bouwsector moeten volgen. De cao trad retroactief in werking op 1 april 2022. Er wordt echter voorzien in een overgangsregeling van 6 maanden.

24.06
2022

Herinnering: De vereenvoudigde procedure voor tijdelijke werkloosheid overmacht loopt af op 30 juni 2022

De RVA heeft in een nieuwsbericht bevestigd dat de vereenvoudigde procedure inzake tijdelijke werkloosheid overmacht effectief afloopt op 30 juni 2022.

24.06
2022

Schorsing van de opzeggingstermijn bij tijdelijke werkloosheid overmacht omwille van de oorlog in Oekraïne: toepassingsgebied?

Momenteel is er onduidelijkheid over het toepassingsgebied van de regeling.

24.06
2022

Ziekteattest bij één dag arbeidsongeschiktheid

Recent werd aan de NAR advies gevraagd omtrent de vrijwillige terugkeer naar het werk van personen met gezondheidsproblemen.

16.06
2022

De vereenvoudigde procedure voor tijdelijke werkloosheid overmacht loopt af op 30 juni 2022

De RVA heeft in een nieuwsbericht bevestigd dat de vereenvoudigde procedure inzake tijdelijke werkloosheid overmacht effectief afloopt op 30 juni 2022.

16.06
2022

Prognose van de overschrijding van de spilindex

Volgens de recentste prognose van het Planbureau zal de spilindex opnieuw worden overschreden in september 2022.

16.06
2022

Vlaamse jobbonus moet werknemers met een laag inkomen motiveren

De Vlaamse jobbonus is een nieuwe premie die is bedoeld voor loontrekkenden die gedomicilieerd zijn in Vlaanderen en een laag arbeidsinkomen genieten.

09.06
2022

Einde vereenvoudigde procedure voor tijdelijke werkloosheid overmacht corona?

De kans is reëel dat de vereenvoudigde procedure voor tijdelijke werkloosheid vanaf 1 juli 2022 niet meer verlengd zal worden.

09.06
2022

Telewerk vanuit het buitenland na COVID-19

De COVID-19-maatregelen m.b.t. telewerk vanuit het buitenland lopen af op 30 juni 2022.

09.06
2022

Opgepast met ontslag van een beschermde werknemer!

Sommige categorieën van werknemers of werknemers in specifieke omstandigheden, worden echter beschermd tegen ontslag door de werkgever.

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
GPS-adres: Stationsstraat 108
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op