Nieuws

05.01
2023

Aangepaste modellen van arbeidsovereenkomsten

Als gevolg van nieuwe wetgeving over de arbeidsdeal en de transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden, hebben wij onze modellen van arbeidsovereenkomsten aangepast.

29.12
2022

Nieuwe grenzen loonbeslag en loonoverdracht vanaf 1 januari 2023

De grensbedragen voor loonbeslag of loonoverdracht worden elk jaar aangepast aan de index. Op 19 december 2022 werden de geïndexeerde bedragen voor 2023 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

29.12
2022

Provisie voor het vakantiegeld 2023

Onder voorbehoud van een antwoord van de Administratie der directe belastingen heeft het VBO percentages voorgesteld voor de provisie voor het vakantiegeld voor 2023.

29.12
2022

Studentencontingent verhoogd naar 600 uur

Vanaf 1 januari 2023 zal het jaarlijkse quotum voor studentenarbeid van 475 uur verhoogd worden naar 600 uur. Deze verhoging van het quotum zal van kracht zijn voor de jaren 2023 en 2024.

22.12
2022

Bedrijfswagens: de referentie-CO2-uitstoot voor 2023 is gepubliceerd

De nieuwe referentie-CO2-uitstoten voor 2023 ligt heel wat lager dan in 2022. Hierdoor zal de CO2-coëfficiënt van heel wat bedrijfswagens stijgen met een hoger belastbaar voordeel van alle aard in 2023 tot gevolg.

22.12
2022

SIOD kondigt flitscontroles voor 2023 aan

De Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) heeft bekend gemaakt welke flitscontroles zij volgend jaar zal organiseren.

22.12
2022

Verhoging deel II van de opzeg van 27 naar 30 weken vanaf 2023 (1)

Wanneer een werknemer, die voor zijn opzeggingstermijn onder het kliksysteem valt, in 2022 wordt ontslagen, bestaat deel II van de termijn uit 27 weken. Vanaf 1 januari 2023 verhoogt dit naar 30 weken. De opzeggingstermijn zal voor deze werknemers dus opnieuw met drie weken verhogen.

15.12
2022

Vanaf 1 januari 2023 loopt de versoepelde procedure tijdelijke werkloosheid af!

De versoepelde procedure tijdelijke werkloosheid naar aanleiding van de COVID-19-pandemie loopt nog tot en met 31 december 2022.

15.12
2022

Aanvulling van door de sociale zekerheid toegekende voordelen

Het loon van een werknemer kan uit verschillende onderdelen bestaan, waaronder sociale voordelen.

15.12
2022

Verlaagde bedrijfsvoorheffing uitkering tijdelijke werkloosheid energie

Werknemers die tijdelijk werkloos zijn als gevolg van de energiecrisis, ontvangen een uitkering gelijk aan 70% van het gemiddeld begrensde loon.

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
GPS-adres: Stationsstraat 108
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op