Nieuws

12.10
2018

Zachte landingsbanen mogelijk voor individuele werknemers

Sinds 1 januari 2018 zijn zachte landingsbanen mogelijk. Hiermee wil men stimuleren dat de werklast van oudere werknemers van minstens 58 jaar verlicht wordt door hun arbeidsomstandigheden aan te passen. Het gaat bijvoorbeeld over de overschakeling van een nacht- of ploegenregime naar dagpost, een vrijwillige overgang naar een 4/5de tewerkstelling,… .

05.10
2018

Belangrijke wijzigingen aan het pensioen in 2019!

Voor pensioenen die ingaan vanaf 1 januari 2019 zijn er volgend jaar een aantal belangrijke wetswijzigingen voorzien.

05.10
2018

Politiek verlof: waar dient u rekening mee te houden?

Op 14 oktober 2018 zullen we met z’n allen naar de stembus trekken om nieuwe gemeente- en provincieraden te kiezen. Misschien wordt uw werknemer één van de verkozenen. Dan is het mogelijk dat de werknemer u politiek verlof komt vragen. Wat houdt dit juist in?

05.10
2018

Jaarlijks actieplan vóór 1 november voorleggen aan het CPBW

Als werkgever moet u elk jaar een jaarlijks actieplan (JAP) opstellen. Dit jaarlijks actieplan moet aan het comité voor preventie en bescherming op het werk worden voorgelegd voor advies. Lees verder >

02.10
2018

Wees alert voor asbest

Op 25 september 2018 gaven Fedris en Constructiv het startschot voor de campagne Wees alert voor asbest.

Met deze nationale sensibiliserings- en preventiecampagne willen de initiatiefnemers het publiek bewustmaken van de risico’s die blootstelling aan asbestvezels met zich meebrengt. Tegelijkertijd wil men aantonen dat het verwijderen van asbest niet gevaarlijk hoeft te zijn, op voorwaarde dat het op een correcte manier gebeurt.

 

 

 

 

28.09
2018

Verhoogde aftrek 120% op fiets afgeschaft

Wanneer een werkgever kosten maakt om zijn werknemers aan te moedigen om zo veel mogelijk de fiets te gebruiken voor woon-werkverplaatsingen, kunnen deze kosten voor 120% afgetrokken worden. Vanaf 1 januari 2020 wordt de verhoogde aftrek echter afgeschaft.

28.09
2018

Vrijstelling bedrijfsvoorheffing voor jonge werknemers

Werft u in de maanden oktober, november of december 2018 een jonge werknemer aan, moet u tijdens deze maanden geen bedrijfsvoorheffing inhouden op het loon indien de jonge werknemer voldoet aan enkele voorwaarden.

28.09
2018

Wijzigingen thematisch verlof en adoptie- en pleegouderverlof

In het Belgisch Staatsblad van 26 september 2018 zijn drie wetten verschenen die enkele wijzigingen aanbrengen aan de regelgeving rond thematische verloven en het adoptie- en pleegouderverlof. Hierna geven wij u een overzicht van de belangrijkste bepalingen.

21.09
2018

Vakbondsactie op 2 oktober 2018

De drie vakbonden ABVV, ACV en ACLVB organiseren op 2 oktober 2018 in gemeenschappelijk vakbondsfront een nationale actiedag rond pensioenen en eindeloopbaan in de verschillende gewesten.

21.09
2018

Flitscontroles van de RVA in de bouwsector

In de week van 24 tot en met 30 september 2018 zullen de sociaal inspecteurs van de RVA op verschillende plaatsen in ons land voor de eerste keer een “flashcontrole Tijdelijke werkloosheid” in de bouwsector organiseren.

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085 - 3570 Alken
011 31 23 41
011 31 45 67
Openingsuren

Sociaal Secretariaat
maandag - donderdag: 8u - 12u en 13u - 16u30
vrijdag: 8u - 12u en 13u - 15u

Externe Preventie
maandag - vrijdag: 8u - 12u en 13u - 16u30