Nieuws

11.08
2017

Opleidingsfonds dienstencheques: verdeelsleutel budget gewijzigd

De Vlaamse Regering heeft, na advies van de Raad van State, het koninklijk besluit over het opleidingsfonds dienstencheques gewijzigd vanaf 1 januari 2017.

11.08
2017

Ook alternerende leerlingen kunnen studentenarbeid doen

Jongeren die leren en werken in een systeem van alternerend leren kunnen met ingang van 1 juli 2017 studentenarbeid verrichten. Lees meer...

08.08
2017

Verzeker je zoon of dochter correct bij de aankoop van hun eerste voertuig

Iedereen heeft het wel eens meegemaakt of gehoord van vrienden of kennissen. Bij aankoop van het 1e voertuig op naam van zoon of dochter lief verschrikt u zich over de hoogte van de premie voor een autoverzekering voor hen. Dit heeft alles te maken met de statistieken van de verzekeraars, waaruit blijkt dat jongeren veel meer ongevallen veroorzaken tijdens de 1e jaren dat ze met de auto rijden. Daardoor wordt u soms wel eens in de verleiding gebracht om de verzekering op naam van vader of moeder af te sluiten met of zonder vermelding van zoon/dochter als extra/sporadische bestuurder. Eén gouden raad: doe dit niet als dit niet met de werkelijkheid overeenstemt! Hieronder leest u waarom…

20.07
2017

Controles op veiligheid liften worden opgedreven

Vorig jaar gebeurden in België nog drie dodelijke ongevallen met liften. Daarom heeft minister Kris Peeters beslist om de controle op de veiligheid van liften te verscherpen. De inspectiediensten zullen de liften zonder kooideur of elektronisch veiligheidsgordijn stilleggen.

 

 

14.07
2017

Wees snel om de Vlaamse aanwervingsincentive voor langdurig werkzoekenden aan te vragen!

De Vlaamse aanwervingsincentive voor langdurig werkzoekenden is recent in werking getreden. De aanvraag moet in principe binnen de 3 maanden na de indiensttreding online ingediend worden. Tijdens de opstartperiode zal er echter een overgangsregeling gelden en kan de aanvraag gebeuren tot 1 augustus 2017. Lees meer >>

14.07
2017

Voorstel voor statuut van gelegenheidsarbeid in de begrafenissector

In de sector voor de begrafenisondernemingen (PC 320) hebben heel wat werknemers zeer beperkte en onregelmatige prestaties. De sector is bovendien gevoelig voor sociale fraude, schijnzelfstandigheid, illegale terbeschikkingstellingen,… Staatssecretaris voor bestrijding van de sociale fraude Philippe De Backer heeft nu een plan voor eerlijke concurrentie in de begrafenissector voorgesteld. Lees meer >>

14.07
2017

Ook alternerende leerlingen kunnen voortaan studentenarbeid doen

Met ingang van 1 juli 2017 kunnen jongeren die leren en werken in een systeem van alternerend leren onder bepaalde voorwaarden ook studentenarbeid verrichten. Lees meer >>

30.06
2017

Forfaitaire kilometervergoeding wordt aangepast vanaf 1 juli 2017

De forfaitaire kilometervergoeding bedraagt vanaf 1 juli 2017 tot en met 30 juni 2018 € 0,3460 per kilometer.

30.06
2017

Loopbaansparen

Werknemers zullen in de toekomst “tijd” kunnen opsparen om die later tijdens de duur van hun dienstbetrekking als verlof op te nemen.

23.06
2017

Registreer alle opleidingen die uw werknemers volgen!

De wet werkbaar en wendbaar werk voorziet een nieuwe interprofessionele doelstelling van gemiddeld 5 dagen opleiding per jaar per voltijds equivalent. Dit betekent evenwel niet dat elke werknemer onmiddellijk en individueel recht heeft op 5 dagen vorming per jaar!

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085 - 3570 Alken
011 31 23 41
011 31 45 67
Openingsuren

Sociaal Secretariaat
maandag - donderdag: 8u - 12u en 13u - 16u30
vrijdag: 8u - 12u en 13u - 15u

Externe Preventie
maandag - vrijdag: 8u - 12u en 13u - 16u30