Nieuws

29.12
2015

Aanvullende vergoeding SWT en nachtarbeid: herwaarderingscoëfficiënt voor 2016

SWT-ers hebben enerzijds recht op een maandelijkse werkloosheidsuitkering ten laste van de RVA. Anderzijds ontvangen zij een aanvullende vergoeding ten laste van hun werkgever of een Sociaal Fonds.

29.12
2015

Economische werkloosheid voor bedienden: referentiejaar voor ondernemingen in moeilijkheden is aangepast

De economische werkloosheid voor bedienden laat ondernemingen toe om gedurende een korte periode een verminderd productievolume te overbruggen in afwachting van een toename.

 

22.12
2015

Nieuwe grenzen voor loonbeslag vanaf 1 januari 2016

De grensbedragen voor loonbeslag of loonoverdracht worden elk jaar aangepast aan de index. Op 17 december 2015 werden de geïndexeerde bedragen gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

 

22.12
2015

Vanaf 1 januari 2016 maaltijdcheques van € 8 mogelijk

Eerder informeerden wij u over de verhoging van de maximale werkgeversbijdrage per maaltijdcheque van € 5,91 naar € 6,91. Op die manier verhoogt de maximale zichtwaarde van de maaltijdcheques van € 7 naar € 8.

 

22.12
2015

Bedrijfswagens: de referentie-CO2-uitstoot voor 2016 is gepubliceerd

Wanneer een werkgever een bedrijfswagen ter beschikking stelt aan zijn werknemer die deze wagen ook mag gebruiken voor privé-doeleinden, dan ontstaat er een belastbaar voordeel van alle aard in hoofde van de werknemer.

11.12
2015

Economische werkloosheid voor bedienden: referentiejaar voor ondernemingen in moeilijkheden wordt aangepast

De economische werkloosheid voor bedienden laat ondernemingen toe om gedurende een korte periode een verminderd productievolume te overbruggen in afwachting van een toename.

 

 

11.12
2015

Outplacement: overgangsregeling loopt af op 31 december 2015

Alle werknemers wiens arbeidsovereenkomst door de werkgever wordt beëindigd door middel van een opzeggingstermijn van minstens 30 weken of een vergoeding die gelijk is aan het lopend loon dat overeenstemt hetzij met de duur van de opzeggingstermijn van 30 weken, hetzij met het resterende gedeelte van de opzeggingstermijn, hebben recht op een outplacementbegeleiding volgens de algemene regeling (volgens de wet eenheidsstatuut).

03.12
2015

Wet diverse bepalingen inzake sociale zaken gepubliceerd

De wet houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken werd vorige week in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd waardoor de nieuwe maatregelen in de horecasector in werking treden vanaf 1 december 2015. Deze wet bevat tevens nog enkele andere bepalingen. Hieronder kan u een korte bespreking terugvinden van de voornaamste wijzigingen.

 

 

03.12
2015

Overuren en flexijobs in de horeca vanaf 1 december 2015

Een nieuw begrip “flexijob” wordt ingevoerd. Het gaat hier om een werknemer die bij één of meerdere andere werkgevers tewerkgesteld is voor een verhouding van minstens 4/5de van een voltijdse tewerkstelling en dit in het derde voorafgaande kwartaal aan de flexijob (het referentiekwartaal T-3).

 

 

01.12
2015

Doelgroepvermindering eerste werknemers wijzigt vanaf 2016

Een belangrijke maatregel uit het regeerakkoord over de taxshift betreft de aangekondigde wijzigingen van de RSZ-verminderingen voor eerste aanwervingen. Niettegenstaande we momenteel nog wachten op de publicatie van de definitieve wettekst, willen we u hierbij toch al een overzicht geven van de nieuwe regels die volgens de ontwerpteksten van toepassing zullen worden voor aanwervingen vanaf 1 januari 2016.

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085 - 3570 Alken
011 31 23 41
011 31 45 67
Openingsuren

Sociaal Secretariaat
maandag - donderdag: 8u - 12u en 13u - 16u30
vrijdag: 8u - 12u en 13u - 15u

Externe Preventie
maandag - vrijdag: 8u - 12u en 13u - 16u30