Nieuws

19.03
2021

Individuele pensioentoezeggingen tegen 31 maart 2021 melden aan FSMA

De wet betreffende de aanvullende pensioenen legt aan de werkgevers de verplichting op om jaarlijks het aantal individuele pensioentoezeggingen van het afgelopen jaar mee te delen aan FSMA.

19.03
2021

Corona: GBA brengt advies uit over voorontwerp van wet over vaccinatieverlof

Het voorontwerp van wet staat een werknemer toe om zonder loonverlies afwezig te zijn wanneer hij tijdens de werkuren gevolg geeft aan de uitnodiging om zich te laten vaccineren.

12.03
2021

Coronamaatregelen: een aantal versoepelingen vanaf 8 maart 2021

Op vrijdag 5 maart 2021 besliste het overlegcomité om een aantal maatregelen in de strijd tegen het coronavirus licht te versoepelen. Deze versoepelingen werden inmiddels ook bekrachtigd in een ministerieel besluit dat op 7 maart 2021 in het Belgisch Staatsblad werd gepubliceerd.

12.03
2021

Vlaams Beschermingsmechanisme

Ondernemingen die verplicht gesloten werden en ondernemingen die een omzetdaling hebben van minstens 60% kunnen het Vlaams Beschermingsmechanisme 4 aanvragen. Vanaf 16 maart 2021 kunnen bepaalde ondernemingen eveneens de aanvraag indienen voor het Vlaams Beschermingsmechanisme 5.

12.03
2021

Onderhandelingen over loonnorm mislukt: vakbondsacties op 29 maart 2021

Sinds januari onderhandelt de Groep van Tien over een interprofessioneel akkoord voor de privésector waarin onder andere een maximale marge voor de loonkostontwikkeling (= loonnorm) wordt vastgelegd.

10.03
2021

De storm komt!

De grootste fout die u kunt maken, is dat u op rustige momenten geen rekening houdt met de storm die komt. Bent u voorbereid op de storm? Wij geven u alvast enkele belangrijke tips.

10.03
2021

Als u ziek bent, blijf dan thuis

‘Als u ziek bent, blijf dan thuis’ is inderdaad een van de regels die de overheid propageert in Coronatijden. Misschien is enige nuancering hier toch aan de orde...

05.03
2021

Renteloze en goedkope leningen: referentierentevoeten 2020 gekend

Wanneer een werknemer een goedkope of renteloze lening krijgt van zijn werkgever, dan vormt dat fiscaal een belastbaar voordeel van alle aard.

05.03
2021

Tewerkstelling van tijdelijk werklozen en SWT’ers in vitale sectoren

Tijdelijk werklozen en werklozen met een bedrijfstoeslag (SWT) kunnen tijdelijk werken bij een andere werkgever die behoort tot een vitale sector. Zij behouden in dat geval 75% van hun werkloosheidsuitkeringen.

05.03
2021

Moet u meer vervoerskosten betalen aan uw werknemers?

Op 1 februari 2021 stegen de tarieven van de NMBS en De Lijn. Hierdoor moet u mogelijk meer vervoerskosten betalen aan uw werknemers.

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
GPS-adres: Stationsstraat 108
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op