Nieuws

15.12
2016

Loonbedragen Arbeidsovereenkomstenwet aangepast vanaf 1 januari 2017

Bij het begin van elk jaar worden de loongrenzen uit de Arbeidsovereenkomstenwet aangepast. De geïndexeerde loongrenzen voor 2017 verschenen op 25 november 2016 in het Belgisch Staatsblad.

Door de wet op het eenheidsstatuut zijn de loonbedragen niet meer relevant voor het proefbeding, het sollicitatieverlof en de nieuwe opzeggingstermijnen sinds 1 januari 2014. De geïndexeerde loongrenzen blijven echter wel relevant voor het scholingsbeding, het concurrentiebeding en het scheidsrechterlijk beding.

Bekijk hier de nieuwe jaarloongrenzen vanaf 1 januari 2017.

14.12
2016

FAO en FBZ fuseren en worden op 1 januari Fedris

Op 1 januari 2017 fuseren het Fonds voor de beroepsziekten en het Fonds voor arbeidsongevallen. Samen worden zij Fedris, het Federaal agentschap voor beroepsrisico’s.

 

08.12
2016

Iedere bromfiets en lichte vierwieler een nummerplaat!

Alle bromfietsen en lichte vierwielers die na 31 maart 2014 in België in het verkeer werden gebracht, moeten verplicht worden ingeschreven. Nu geldt deze verplichting ook voor voertuigen die voor deze datum gebruikt worden in het verkeer.
Bezit je zo'n voertuig en rijd je er al van voor 31/3/2014 mee? Dan moet je het inschrijven en een nummerplaat aanvragen vóór 11/12/2016.

25.11
2016

Riziv-toelage als logopedist of zelfstandig verpleegkundige?

Net zoals de geconventioneerde artsen, tandartsen, apothekers en kinesisten - kunnen logopedisten en zelfstandig verpleegkundige vanaf nu ook een Riziv-toelage ontvangen mits ze voldoen aan enkele voorwaarden. De nieuwe regelgeving dient wel nog bevestigd te worden via een koninklijk besluit. U bent logopedist of zelfstandig verpleegkundige, lees dan verder.

14.11
2016

Werelddiabetesdag

Al meer dan 20 jaar is 14 november Wereld Diabetes Dag. Op deze dag proberen overheden (de dag staat onder auspiciën van de Verenigde Naties), diabetesverenigingen en zorgverleners aandacht voor deze steeds belangrijker wordende ziekte te krijgen.

07.11
2016

Een extra geschenkje voor uw werknemers in december?

Denkt u er aan om uw werknemers op het einde van het jaar te belonen met een extra geschenkje of met geschenkcheques? Hieronder vindt u een korte herhaling van de specifieke regels voor de toekenning ervan, opdat de geschenken vrij zouden zijn van RSZ en bedrijfsvoorheffing.

07.11
2016

Solidariteitsbijdrage voor bedrijfswagens: nieuwe bedragen vanaf 1 januari 2017

Wanneer u aan één van uw werknemers een bedrijfswagen ter beschikking stelt en hij deze ook voor privédoeleinden mag gebruiken, zal u hiervoor een solidariteitsbijdrage moeten betalen aan de RSZ.

25.10
2016

Wetsontwerp: studentenarbeid in uren vanaf 2017

Op 11 oktober 2016 werd een wetsontwerp ingediend om het contingent van 50 dagen studentenarbeid met voordelige solidariteitsbijdragen om te zetten in 475 uren.

Deze aanpassing maakt het voor de werkgever mogelijk om een aangifte voor studentenarbeid in uren in plaats van in dagen te doen en om het aantal uren te consulteren tijdens dewelke hij een student nog kan tewerkstellen met toepassing van de voordelige solidariteitsbijdragen. Lees verder...

20.10
2016

Oira: een nieuwe risicoanalysetool voor de horeca

Op 28 september 2016 stelde de FOD WASO (Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg) en het Belgische Focal Point van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) het risicoanalyse-instrument OiRA voor de horecasector voor. Met deze online tool kunnen kleine horecaondernemingen de risico’s inzake welzijn op het werk (o.a. veiligheid en gezondheid) beoordelen.

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085 - 3570 Alken
011 31 23 41
011 31 45 67
Openingsuren

Sociaal Secretariaat
maandag - donderdag: 8u - 12u en 13u - 16u30
vrijdag: 8u - 12u en 13u - 15u

Externe Preventie
maandag - vrijdag: 8u - 12u en 13u - 16u30