Nieuws

04.11
2021

Uitbreiding vaccinatieverlof bij vaccinatie minderjarige kinderen

De ministerraad van 29 oktober 2021 keurde een wetsvoorstel goed dat voorziet in een uitbreiding van het recht op klein verlet bij vaccinatie minderjarige kinderen.

28.10
2021

Corona: dagen van tijdelijke werkloosheid overmacht door corona tellen mee voor vakantie

De regering gaat akkoord met de gelijkstelling van de dagen van tijdelijke werkloosheid overmacht door corona (WCC) in 2021 voor de berekening van de vakantiedagen en het vakantiegeld in 2022.

28.10
2021

Digitalisering van de ecocheques

De ministerraad van 21 oktober 2021 keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van diverse bepalingen betreffende elektronische ecocheques.

28.10
2021

Corona: beslissingen Overlegcomité van 26 oktober 2021

Op dinsdag 26 oktober 2021 is het Overlegcomité opnieuw samengekomen naar aanleiding van de stijgende coronacijfers in ons land.

21.10
2021

Corona: Diverse steunmaatregelen worden niet verlengd

De overheid heeft in het kader van de corona-crisis heel wat steunmaatregelen uitgewerkt. Een aantal van deze steunmaatregelen worden niet meer verlengd.

21.10
2021

Verhoging deel II van de opzeg van 24 naar 27 weken vanaf 2022

In 2014 werd het eenheidsstatuut ingevoerd om het verschil tussen arbeiders en bedienden weg te werken.

21.10
2021

Begrotingsakkoord 2022: Wat staat ons volgend jaar te wachten?

In de begroting voor 2022 waarover de federale regering een akkoord heeft bereikt, zitten heel wat maatregelen die de werkgevers direct aanbelangen.

14.10
2021

Opname van vakantiedagen vóór het einde van het jaar

Het jaar 2021 loopt stilaan ten einde. Het kan nuttig zijn om nu even na te gaan hoeveel vakantie- en ADV-dagen uw werknemers nog hebben openstaan.

14.10
2021

Spilindex binnenkort opnieuw overschreden?

In augustus 2021 werd de spilindex voor het laatst overschreden. Hierdoor verhoogden de sociale uitkeringen en pensioenen in september 2021 met 2% en de lonen in de openbare sector volgden in oktober 2021.

14.10
2021

Aanpassingen aan het mobiliteitsbudget op komst

Door middel van het mobiliteitsbudget kunnen bedrijfswagens ingeruild worden voor milieuvriendelijke alternatieven.

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
GPS-adres: Stationsstraat 108
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op