Nieuws

17.03
2017

Indexering van de wettelijke tarieven van de Externe diensten voor 2017

De overheid maakte de minimumbijdragen voor prestaties van Externe diensten voor preventie en bescherming op het werk bekend. Deze tarieven zijn gekoppeld aan het indexcijfer van de consumptieprijzen en werden voor 2017 dan ook aangepast.

 

10.03
2017

Vergeet het jaarverslag interne preventiedienst 2016 niet!

De preventieadviseur moet jaarlijks een verslag opmaken met de activiteiten van het voorbije werkjaar. Op die manier krijgt de werkgever en het comité voor preventie en bescherming op het werk een goed overzicht van de werking van de preventiedienst. Lees meer...

10.03
2017

Heeft u de nieuwe apps ‘correcte ondernemer’ en ‘correcte werknemer’ al?

Op initiatief van Staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude Philippe De Backer werden onlangs twee apps ontwikkeld waarmee gemakkelijk gecontroleerd kan worden of binnen- of buitenlandse aannemers of werkkrachten in orde zijn met de sociale wetgeving.

03.03
2017

Wet werkbaar en wendbaar werk eindelijk gestemd in de Kamer

Op 23 februari 2017 heeft de Kamer eindelijk het licht op groen gezet voor de wet werkbaar en wendbaar werk. Eerstdaags wordt de publicatie van deze wet in het Belgisch Staatsblad verwacht. De wet treedt retroactief in werking vanaf 1 februari 2017.

03.03
2017

Flitscontroles in elektrosector op 16 maart 2017

Op initiatief van de Staatssecretaris voor de bestrijding van de sociale fraude Philippe De Backer zullen de sociale inspectiediensten op donderdag 16 maart 2017 flitscontroles uitvoeren in de elektrotechnische sector.

03.03
2017

Nieuw statuut vrijetijdswerk in de sportsector

Vlaams Minister van Sport Philippe Muyters heeft een nieuw statuut uitgewerkt voor trainers, scheidsrechters, coördinatoren, enz. van sportclubs. Momenteel vallen deze personen hetzij onder de reguliere arbeidswetgeving, hetzij onder de wetgeving m.b.t. vrijwilligers.

02.03
2017

Re-integratie en redelijke aanpassingen van de werkpost

In het nieuwe KB ‘Re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers’ (BS 24.11.2016) is bepaald dat de preventie-adviseur arbeidsgeneesheer kan vaststellen dat de werknemer terug aan het werk zou kunnen mits er aanpassingen aan de werkpost gebeuren. De werkgever moet dan in zijn re-integratieplan bepalen welke ‘redelijke’ aanpassingen van de werkpost mogelijk zijn.

28.02
2017

Jaarverslag van de Interne dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk: dienstjaar 2016

Zoals ieder jaar is 1 april de uiterste datum dat het jaarverslag van de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (IDPBW) ingediend moet zijn bij de regionale directie van de dienst ‘Toezicht Welzijn op het Werk’ (TWW) van de Federale Overheidsdienst Welzijn, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO).

24.02
2017

Regelgeving dienstencheques verder uitgewerkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Sinds de zesde staatshervorming staat ieder Gewest in voor de uitvoering en de opvolging van de dienstencheques.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest had eerder al een reeks aanpassingen doorgevoerd aan de federale reglementering, maar was hiermee nog niet klaar. Met de publicatie van het Besluit van 2 februari 2017 werd de reglementering voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verder uitgewerkt.

Lees verder voor een overzicht van de meest belangrijke wijzigingen.

17.02
2017

Wachten op de Wet Werkbaar en Wendbaar Werk

Normaal gezien zou de Wet Werkbaar en Wendbaar Werk op 1 februari 2017 in werking treden. Tot op heden is dit nog niet het geval en blijft het wachten op de officiële bekendmaking van de wet.

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085 - 3570 Alken
011 31 23 41
011 31 45 67
Openingsuren

Sociaal Secretariaat
maandag - donderdag: 8u - 12u en 13u - 16u30
vrijdag: 8u - 12u en 13u - 15u

Externe Preventie
maandag - vrijdag: 8u - 12u en 13u - 16u30