Nieuws

04.04
2016

Wie mag brugprojecten in Vlaanderen organiseren?

Een brugproject biedt aan jongeren uit het deeltijds onderwijs de mogelijkheid om bij een “organisator” een eerste werkervaring op te doen, met als doel: lees verder

30.03
2016

Fonds voor de Beroepsziekten: eerste statistieken 2015

Het Fonds voor de Beroepsziekten publiceerde onlangs zijn eerst statistieken voor het jaar 2015. Volgens de eerste resultaten daalde het aantal aanvragen voor een beroepsziektevergoeding lichtjes ten op zichte van het jaar ervoor: van 9545 in 2014 naar 8559 in 2015.

 

 

 

 

29.03
2016

Werkgelegenheidsplan voor 45-plussers!

Sedert 2013 moet elke werkgever met meer dan 20 werknemers een werkgelegenheidsplan voor 45-plussers opstellen. Dit plan moet maatregelen bevatten om de tewerkstelling van oudere werknemers te behouden of te bevorderen.

23.03
2016

Aanslagen in Brussel: tijdelijke werkloosheid wegens overmacht mogelijk?

De terroristische aanslagen die op dinsdag 22 maart 2016 in Brussel en Zaventem hebben plaatsgevonden, kunnen hinder veroorzaken binnen uw arbeidsorganisatie. Er werden immers winkels gesloten, het openbaar vervoer werd een tijdje volledig lamgelegd en er werden bepaalde autowegen afgesloten. Welke gevolgen heeft dit voor uw werknemers?

23.03
2016

Geplande inspectiecampagnes TWW FOD WASO

Ook dit jaar plant de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk (TWW) van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO) een aantal nationale en regionale inspectiecampagnes. Zowel nationaal als regionaal worden er een aantal sectoren onder de loep genomen.

20.03
2016

Denk aan uw werkgelegenheidsplan voor 45-plussers!

Sedert 2013 moet elke werkgever met meer dan 20 werknemers een werkgelegenheidsplan voor 45-plussers opstellen. Dit plan moet maatregelen bevatten om de tewerkstelling van oudere werknemers te behouden of te bevorderen.

20.03
2016

Nieuw formulier voor vrijstelling bedrijfsvoorheffing investering in steunzones

Sedert april 2015 kunnen werkgevers die een investering doen in een door de overheid erkende “steunzone” een specifieke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing genieten. Lees meer...

20.03
2016

Vereenvoudiging stelsel van leren en werken op komst

Vanaf 1 september 2016 zullen nog slechts 2 soorten overeenkomsten bestaan voor leerlingen in het systeem van leren en werken, hetgeen een belangrijke administratieve vereenvoudiging zal betekenen voor het onderwijs én voor het bedrijfsleven.

13.03
2016

NAR geeft positief advies over afschaffing 48-urenregel in de uitzendsector

In de uitzendsector bestaat momenteel nog de regel dat een arbeidsovereenkomst pas moet ondertekend zijn binnen de 48 uren na de indiensttreding. Omdat dit tot veel misbruiken leidde, bereikten de sociale partners op 23 januari 2012 een akkoord over de afschaffing van de 48-urenregel.

07.03
2016

Jaarverslag van de Interne dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk: dienstjaar 2015

Vóór 1 april 2016 moet het jaarverslag 2015 van de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (IDPBW) verzonden zijn naar de regionale directie van de dienst ‘Toezicht Welzijn op het Werk’ (TWW) van de Federale Overheidsdienst Welzijn, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO). Lees verder voor meer informatie.

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085 - 3570 Alken
011 31 23 41
011 31 45 67
Openingsuren

Sociaal Secretariaat
maandag - donderdag: 8u - 12u en 13u - 16u30
vrijdag: 8u - 12u en 13u - 15u

Externe Preventie
maandag - vrijdag: 8u - 12u en 13u - 16u30