Nieuws

01.02
2024

Grensoverschrijdend telewerk in Nederland: vaste inrichting

Tussen België en Nederland is op 23 november 2023 een overeenkomst gesloten over de interpretatie van het begrip ‘vaste inrichting’ bij grensoverschrijdend telewerk.

31.01
2024

De brede weersverzekering in 2024

De brede weersverzekering: nog steeds betaalbaar voor de fruitteler omwille van subsidiëring van de premie tot 2026. Als Fruitteler weet je ongetwijfeld dat je sinds deze Vlaamse legislatuur geacht wordt om jouw areaal privé te verzekeren via de Brede Weersverzekering, wanneer je beroep wil blijven doen op het rampenfonds voor schade aan openluchtteelten door ongunstige weersomstandigheden.

25.01
2024

Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing (BV) voor nacht-, ploegen- en volcontinu arbeid: denk aan de bijkomende verplichting vanaf 1 april 2024!

Sinds 1 april 2022 heeft de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor ploegen- en nachtarbeid een grondige hervorming ondergaan.

25.01
2024

Geen herwaardering aanvullende vergoeding SWT in 2023

Een werknemer die geniet van een stelsel van SWT ontvangt maandelijks een werkloosheidsuitkering van de RVA. Bovenop deze werkloosheidsuitkering ontvangt hij een aanvullende vergoeding van de werkgever of van het Sociaal Fonds.

25.01
2024

Denk aan het werkgelegenheidsplan voor 45-plussers!

Sedert 2013 moeten alle ondernemingen met meer dan 20 werknemers een werkgelegenheidsplan voor 45-plussers opstellen. Dit plan moet maatregelen bevatten om de tewerkstelling van oudere werknemers te behouden of te bevorderen.

18.01
2024

CO2-coëfficiënt nog niet gepubliceerd

Indien een werknemer zijn/haar bedrijfswagen ook privé mag gebruiken, ontstaat er een voordeel alle aard in hoofde van deze werknemer.

18.01
2024

Vlaamse doelgroepverminderingen jonge en oude werknemers verdwijnen vanaf 1 juli 2024

Als je gevestigd bent in het Vlaams Gewest, kan je voor de aanwerving van laaggeschoolde jongeren of van oudere werknemers, een vermindering van RSZ-bijdragen genieten.

18.01
2024

Verlenging van de maatregelen om het personeelstekort in de zorg op te vangen t.e.m. 30 september 2024

In 2022 heeft de regering een aantal maatregelen genomen tegen het personeelstekort in de zorgsector.

11.01
2024

Nieuwe bedragen stageovereenkomsten Vlaamse Gemeenschap vanaf 1 januari 2024

De minimale stagevergoedingen verschuldigd aan voltijdse stagiairs met een erkende stageovereenkomst betreffende de ondernemersopleiding in de Vlaamse Gemeenschap worden jaarlijks op 1 januari geïndexeerd. 

11.01
2024

PC 200: indexering lonen en jaarlijkse premie met 1,48%

In PC 200, het Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden, bedraagt de indexaanpassing 1,48% met ingang van 1 januari 2024.

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
GPS-adres: Stationsstraat 108
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op