Nieuws

01.06
2023

Loonnorm 2023-2024 vastgelegd op 0%

Zoals reeds eerder was aangekondigd heeft de regering de loonnorm voor de jaren 2023 en 2024 vastgelegd op 0%.

01.06
2023

Toch geen wijziging van de regels bij ontslag door de werkgever van een hogere bediende?

Zoals gecommuniceerd in ons CLB Actueel van week 18 schrapt een recente wet dit onderscheid tussen lagere en hogere bedienden vanaf 28 oktober 2023. Echter, wellicht zal het nooit zover komen.

25.05
2023

Klein verlet bij langdurige pleegzorg

Met het oog op klein verlet, wordt bij langdurige pleegzorg het pleegkind gelijkgesteld met het kind. Langdurige pleegzorg is pleegzorg waarvan bij aanvang duidelijk is dat het kind voor minstens 6 maanden in hetzelfde pleeggezin bij dezelfde pleegouder of dezelfde pleegouders zal verblijven.

25.05
2023

Eenmalige koopkrachtpremie van maximum € 750

Zoals reeds eerder gemeld, heeft de regering voor ondernemingen die in 2022 goede resultaten behaalden de mogelijkheid voorzien om een koopkrachtpremie toe te kennen aan hun werknemers. Inmiddels werd het koninklijk besluit tot toekenning van deze koopkrachtpremie gepubliceerd.

25.05
2023

Wijzigingen auteursrechtenvergoedingen 2023

Tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst kan je werknemer bepaalde rechten creëren. Indien deze rechten voldoen aan de definitie van auteursrechten en de werknemer de auteursrechten aan je overdraagt, kan je de werknemer hiervoor vergoeden.

11.05
2023

Aanpassing loongrenzen en minimumbedrag jobbonus

De Vlaamse jobbonus moet personen, die gedomicilieerd zijn in Vlaanderen en werkloos zijn, activeren door het verschil tussen een werkloosheidsuitkering en het inkomen uit een tewerkstelling te vergroten.

11.05
2023

Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing voor wetenschappelijk onderzoek: meld je projecten tijdig aan!

Ondernemingen die bezoldigingen uitbetalen of toekennen aan onderzoekers, kunnen, onder bepaalde voorwaarden, genieten van een vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing.

11.05
2023

Nationale actiedag op 22 mei 2023

De drie vakbonden ABVV, ACV en ACLVB organiseren op maandag 22 mei 2023 in gemeenschappelijk vakbondsfront een nationale actiedag.

04.05
2023

Ontslag door werknemer: wijziging opzeggingstermijn

Recent werd een wet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, die wijzigingen aanbrengt aan de opzeggingstermijn bij een ontslag uitgaande van de werknemer.

04.05
2023

Ontslag door werkgever: wijziging hogere bedienden

Naast de wijziging van de opzeggingstermijn bij een beëindiging door de werknemer, wordt ook de opzeggingstermijn van hogere bedienden bij een ontslag uitgaande van de werkgever gewijzigd.

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
GPS-adres: Stationsstraat 108
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op