Nieuws

06.12
2019

Loonbonus: geïndexeerde bedragen voor 2020

Werkgevers kunnen al geruime tijd een loonbonus of een zogenaamd niet-recurrent resultaatsgebonden voordeel in het kader van CAO nr. 90 toekennen aan hun werknemers wanneer vooraf bepaalde collectieve doelstellingen behaald worden.

06.12
2019

Volgende overschrijding van de spilindex wellicht in februari 2020

In augustus 2018 werd de spilindex voor de overheidswedden en sociale uitkeringen een laatste keer overschreden. Het Federaal Planbureau heeft op 3 december 2019 een nieuwe prognose gemaakt. Op basis van deze vooruitzichten zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in februari 2020.

06.12
2019

Detachering naar het buitenland: vergeet het A1-document niet aan te vragen!

Een werknemer die vanuit België tijdelijk naar het buitenland wordt gezonden om daar werken uit te voeren, moet over een A1-formulier beschikken.

29.11
2019

Loonbedragen arbeidsovereenkomstenwet aangepast vanaf 1 januari 2020

Bij het begin van elk jaar worden de loongrenzen uit de arbeidsovereenkomstenwet aangepast. De geïndexeerde loongrenzen voor 2020 verschenen op 27 november 2019 in het Belgisch Staatsblad.

29.11
2019

Bezorg ons de gegevens van uw groepsverzekering!

Heel wat werkgevers bieden hun personeelsleden een groepsverzekering aan als extra beloning. Vaak wordt vergeten om onze diensten een overzicht van de gestorte premies te bezorgen.

29.11
2019

Welke voorwaarden gelden voor vrijwillige overuren?

De wet betreffende het werkbaar en wendbaar werk heeft vanaf 1 februari 2017 een bijkomende vorm van overuren ingevoerd, nl. de vrijwillige overuren.

27.11
2019

Hoe hoger de sociale steun van de (direct) leidinggevende, hoe lager de kans op ziekteverzuim

Met een nieuw verzuimprotocol onder de arm, vroeg Het Poetsbureau anno 2018 ondersteuning aan de afdeling psychosociale aspecten van CLB Externe Preventie in het opleiden van hun hiërarchische lijn. Een interessante vraag die we met veel enthousiasme omarmden en zo ontstond een boeiend traject.

22.11
2019

Verhoging deel II van de opzeg van 18 weken naar 21 weken in 2020

Wanneer een werknemer, die voor zijn opzeggingstermijn onder het kliksysteem valt, in 2019 ontslagen wordt, bestaat deel II van de termijn uit 18 weken. In 2020 verhoogt dit naar 21 weken.

22.11
2019

Provisie voor het vakantiegeld 2020

Onder voorbehoud van officiële bevestiging van de Administratie der directe belastingen heeft het VBO percentages voorgesteld voor de provisie voor het vakantiegeld voor 2020.

22.11
2019

Toekenning ecocheques en cadeaucheques in november 2019

In een aantal sectoren is er voor 2019 een cao van toepassing m.b.t. de toekenning van ecocheques of cadeaucheques. In de maand november 2019 zullen onze diensten ecocheques of cadeaucheques boeken voor de werknemers uit de volgende sectoren.

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085 - 3570 Alken
011 31 23 41
011 31 45 67
Openingsuren

Sociaal Secretariaat
maandag - donderdag: 8u - 12u en 13u - 16u30
vrijdag: 8u - 12u en 13u - 15u

Externe Preventie
maandag - vrijdag: 8u - 12u en 13u - 16u30