Nieuws

02.06
2017

Wat kunnen uw werknemers aankopen met ecocheques?

De Nationale Arbeidsraad heeft de lijst met ecologische producten en diensten die kunnen aangekocht worden met ecocheques grondig aangepast. Er werden ook nieuwe producten en diensten toegevoegd.

30.05
2017

31 mei: Jaarlijkse Werelddag zonder tabak

31 mei is al geruime tijd de ‘Werelddag zonder tabak’. Dit initiatief van de Wereldgezondheidsorganisatie streeft ernaar om over de gehele wereld de aandacht te vestigen op de gevaren van roken.

19.05
2017

Een gedeelte van de gemeente Tervuren erkend als toeristisch centrum

Op 17 mei 2017 werd een besluit gepubliceerd waarin vermeld staat dat een gedeelte van het grondgebied van de gemeente Tervuren wordt erkend als toeristisch centrum.

19.05
2017

Flexibiliteit op de werkvloer: glijdende uurroosters

Sinds 1 februari 2017 wordt het systeem van glijdende uurroosters wettelijk geregeld door het artikel 20ter van de Arbeidswet dat is toegevoegd door de Wet werkbaar en wendbaar werk.

19.05
2017

Enkele stelsels SWT in de bouwsector opnieuw tijdelijk verlengd

De bouwsector voorziet in enkele specifieke sectorale stelsels van SWT (het vroegere brugpensioen). De CAO die voorzag in deze stelsels liep echter af op 30 april 2017. Door het sluiten van een nieuwe CAO op 27 april 2017 werd de CAO verlengd tot en met 30 juni 2017.

19.05
2017

Flitscontroles in de bouwsector op 30 mei 2017

Op initiatief van de Staatssecretaris voor de bestrijding van de sociale fraude wordt door de sociale inspectiediensten een nationale flitscontrole in de bouwsector uitgevoerd op dinsdag 30 mei 2017.

12.05
2017

Detachering naar Frankrijk: nieuwe verplichting voor bouwwerkzaamheden!

Indien u werknemers detacheert naar Frankrijk om er tijdelijk werkzaamheden uit te oefenen, moet u aan een aantal verplichtingen voldoen. Sinds 1 januari 2017 is hier voor de uitvoering van bouwwerkzaamheden nog een verplichting bijgekomen: elke naar Frankrijk gedetacheerde werknemer moet in het bezit zijn van een BTP-kaart.

12.05
2017

Herwerkt maatwerkbesluit Vlaanderen is gepubliceerd

Na een schorsing van de uitvoeringsbesluiten van het Maatwerkdecreet door de Raad van State, is op 18 april laatsleden een aangepast besluit gepubliceerd waardoor het Maatwerkdecreet op 1 januari 2019 (opnieuw) in werking kan treden.

11.05
2017

Oira: een risicoanalysetool voor de schoonmaaksector

Op 3 mei 2017 stelde de FOD WASO (Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg) en het Belgische Focal Point van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) het risicoanalyse-instrument OiRA voor de schoonmaaksector voor. Met deze online tool kunnen kleine schoonmaakbedrijven de risico’s inzake welzijn op het werk beoordelen.

04.05
2017

Uw werknemer is ziek op een feestdag. Wie moet die dag betalen?

Een zieke werknemer heeft altijd recht op de betaling van de feestdag die in zijn afwezigheidsperiode valt. Of u als werkgever deze feestdag moet betalen, hangt af van de concrete situatie >>

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085 - 3570 Alken
011 31 23 41
011 31 45 67
Openingsuren

Sociaal Secretariaat
maandag - donderdag: 8u - 12u en 13u - 16u30
vrijdag: 8u - 12u en 13u - 15u

Externe Preventie
maandag - vrijdag: 8u - 12u en 13u - 16u30