Nieuws

06.06
2016

Strengere regels voor de bijzondere bijdrage economische werkloosheid

De wet van 16 mei 2016 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken die vorige week gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad voorziet strengere regels voor de berekening van de bijzondere bijdrage die werkgevers moeten betalen bij overmatig gebruik van economische werkloosheid.

29.05
2016

Minimumloon betaalde sportbeoefenaars vanaf 1 juli 2016

Het minimumloon dat sportbeoefenaars op jaarbasis moeten genieten om beschouwd te worden als betaalde sportbeoefenaars onderworpen aan de wet van 24 februari 1978 betreffende de arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaars wordt elk jaar op 1 juli geïndexeerd. Lees verder.

29.05
2016

Uitbreiding mogelijkheden economische werkloosheid voor bedienden

In tegenstelling tot de regeling van economische werkloosheid voor arbeiders, kan het systeem van economische werkloosheid voor bedienden enkel toegepast worden door ‘ondernemingen in moeilijkheden’. Lees verder...

23.05
2016

Aanvraag detachering door sociaal secretariaat enkel nog mogelijk indien procuratie

Een Belgische werknemer die tijdelijk in het buitenland tewerkgesteld wordt, kan blijven genieten van de Belgische sociale zekerheid indien zijn werkgever hiertoe de toelating vraagt aan de RSZ. Deze toelating wordt afgeleverd onder de vorm van een A1-document dat de werknemer bij zich moet dragen gedurende zijn verblijf in het buitenland.

20.05
2016

31 mei: Werelddag zonder tabak

Zoals ieder jaar is ook dit jaar 31 mei de ‘Werelddag zonder tabak’. Op deze dag, een initiatief van de Wereldgezondheidsorganisatie, wordt overal ter wereld speciale aandacht aan de gevaren van roken geschonken. Allerhande sensibiliseringscampagnes om te stoppen met roken worden op poten gezet of onder de aandacht gebracht.

15.05
2016

PC 200: nieuwe jaarlijkse premie vanaf 2016

De bedienden van PC 200, het Aanvullend Paritair Comité voor de Bedienden, hebben reeds verschillende jaren recht op ecocheques ter waarde van maximaal 250 EUR.

Naast deze ecocheques hebben de sociale partners van PC 200 beslist om vanaf 2016 aan de bedienden bijkomend ook nog een nieuwe jaarlijkse premie van 250 EUR bruto toe te kennen. Lees verder.

01.05
2016

KMO-portefeuille grondig vernieuwd

De KMO-portefeuille is een webtoepassing waarmee ondernemers jaarlijks aanzienlijke subsidies van de Vlaamse overheid kunnen aanvragen voor ondersteuning in hun processen van ondernemen, innoveren en internationaliseren.

01.05
2016

Vrijstelling bedrijfsvoorheffing voor investeringen in een steunzone

Vorig jaar werd het grootste gedeelte van Limburg erkend als zogenaamde ontwrichte zone of steunzone. Dit heeft tot gevolg dat bedrijven die in een dergelijke steunzone investeren en hierdoor ook werknemers aanwerven, een gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing kunnen genieten.

28.04
2016

Wijziging KB arbeidsplaatsen

Op 14 april 2016 verscheen er in het Belgisch Staatsblad een aanvulling op het KB Arbeidsplaatsen. Deze wijzigingen hebben betrekking op een aantal omgevingsparameters: verlichting, verluchting en klimaat.

25.04
2016

Verblijfsvergoedingen buitenland: bedragen vanaf 1 april 2016

In het Belgisch Staatsblad verschijnt elk jaar een lijst met de bedragen van de dagelijkse forfaitaire verblijfsvergoedingen die worden toegekend aan de ambtenaren van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (categorie 1) die in opdracht naar het buitenland gezonden worden.

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085 - 3570 Alken
011 31 23 41
011 31 45 67
Openingsuren

Sociaal Secretariaat
maandag - donderdag: 8u - 12u en 13u - 16u30
vrijdag: 8u - 12u en 13u - 15u

Externe Preventie
maandag - vrijdag: 8u - 12u en 13u - 16u30