Nieuws

11.06
2021

Nieuw standpunt deel I opzeggingstermijnen voor arbeiders

Het Hof van Cassatie oordeelde recent dat de verkorte opzeggingstermijn voor arbeiders enkel kan gelden in geval van een ontslag tijdens de eerste 6 maanden tewerkstelling. Vermits het sinds 2014 niet meer mogelijk is om de verkorte opzeggingstermijn te bedingen, is die periode van 6 maanden reeds lange tijd verlopen.

09.06
2021

Corona: Wat zijn de maatregelen vanaf 9 juni en hoe ziet de rest van de zomer eruit?

De federale regering en de regeringen van de deelstaten hebben vandaag in het Overlegcomité beslist over een breed Zomerplan. Dit plan maakt in vier stappen de terugkeer naar een normaler leven mogelijk.

07.06
2021

FSMA publiceert het tweejaarlijks verslag over het aanvullend pensioen voor zelfstandigen

De FSMA publiceert het tweejaarlijks verslag over het aanvullend pensioen voor zelfstandigen voor de periode van 1 januari 2018 tot en met 1 januari 2020.

04.06
2021

Bijdragevermindering RSZ reissector

De reissector werd zwaar getroffen door de coronacrisis, daarom heeft de Regering besloten om een nieuwe bijdragevermindering toe te kennen aan werkgevers uit deze sector.

04.06
2021

Doelgroepvermindering evenementensector

De evenementensector werd eveneens zwaar getroffen door de coronacrisis. De werkgevers uit deze sector hebben ook recht op een doelgroepvermindering.

04.06
2021

Vrijstelling bedrijfsvoorheffing voor opleidingen: hou de nodige bewijzen bij!

Sinds 1 januari 2021 kunnen werkgevers genieten van een gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing indien zij hun werknemers opleidingen laten volgen.

03.06
2021

Veilig werken aan of in de nabijheid van elektrische installaties: gewaarschuwd of vakbekwaam?

Het is als werkgever wettelijk verplicht om een BA4 of BA5 attest op te stellen. Wilt u weten welk attest úw werknemers moeten hebben? Ontdek hier het verschil >>

28.05
2021

Vergroening wagenpark met behulp van groene bedrijfswagens, laadpalen en mobiliteitsbudget

De regering zette onlangs het licht op groen voor een wetsontwerp van Minister van Financiën Vincent Van Peteghem om het wagenpark in België versneld te laten vergroenen.

28.05
2021

Contacteer uw verzekeringsmakelaar n.a.v. de dekking bij een eventueel ongeval van en naar het vaccinatiecentrum!

Door middel van het vaccinatieverlof kan een werknemer met behoud van loon afwezig zijn van het werk om zich te laten vaccineren tegen COVID-19.

28.05
2021

Vergeet uw verplichte telewerkaangifte voor juni niet!

Het Overlegcomité van 24 maart 2021 besliste om de controles op het verplichte telewerk op te drijven en te verscherpen. In het kader hiervan moeten alle werkgevers voor de maanden april, mei en juni elke maand een aantal gegevens meedelen aan de RSZ.

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
GPS-adres: Stationsstraat 108
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op